Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

2. 1. за предметом регулювання розрізняють

а) матеріальні - норми, що закріплюють права, обов'язки, відповідь-
ственность учасників управлінських відносин, регульованих адміні-
ністратівно правом, тобто їх адміністративно-правовий статус.
Б) процесуальні - норми, які визначають методи, способи, поря-
док діяльності з реалізації державного управління (розд. 4
КпАП).
2. за формою вираження
а) зобов'язують - розпорядчі вчиняти певні дей-
ствия (ст. 285).
Б) забороняють - передбачають заборону на вчинення визна-
ділених дій в певних умовах.
В) уполномочивающие - виражається можливістю адресата дію-
вовать в рамках, встановлених вимог на свій розсуд
(ст. 14) .
Г) стимулюючі - забезпечують за допомогою відповідних
засобів матеріального або морального впливу належної поведінки
учасників регульованих управлінських відносин. Наприклад: уста-
новление податкових пільг.
Д) рекомендаційні - носять рекомендаційний характер. Напри-
заходів, регулювання взаімотр. суб'єктів виконавчої влади та негосу-
дарчих утворень. Наприклад: між органами міліції та добро-
вільної дружини.
3. за змістом
а) загальні - регулюючі загальні відносини загального характеру для
всіх галузей і сфер.
Загальна частина.
Б) особливі - що регулюють загальні відносини в конкретній сфе-
ре управління. Наприклад: в економіці, культурі, суспільному без-
ності
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. 1. по предмету регулювання розрізняють"
 1. Види і стадії адміністративного права
  предмета. 5. ... Про конфіскацію предмета. 6. ... Про позбавлення спеціального права. 7. ... Про виправні роботи. 8. ... Про адміністративний арешт. 9. ... Про адміністративне видворення за межі РФ. 1. Виконання постанов про накладення адміністративних взи-Скан є заключною стадією адміністративного права. Воно складається з етапів: 1) звернення постанови до виконання На даному етапі
 2. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  предмета і підстави позову. Під предметом позову розуміється оп-певне вимога позивача до відповідача, наприклад про визнання права власності, про відшкодування збитків, про захист ділової репутації, про визнання повністю недійсним правового акта державного органу і т. д. Предмет позову не слід змішувати з певним речовим предметом спору , наприклад конкретним об'єктом
 3. 2. Арбітражна угода
  предмета арбітражного розгляду. У законодавстві різних держав по-різному визначено, які саме спори можуть бути предметом арбітражного розгляду, а які підлягають розгляду тільки в судовому порядку. Відповідно до цього встановлюється і сфера дії арбітражного угоди. Так, російське законодавство передбачає, що в міжнародний комерційний
 4. 24. Правосвідомість: поняття, структура, види.
  Предмет або явище в об'єктивної і суб'єктивної реальності можуть сильно відрізнятися. Правосвідомість - частина суб'єктивної реальності, а саме сукупність уявлень людей про право як явище соціального життя. Правосвідомість - суб'єктивне уявлення людини (групи людей, суспільства) про об'єктивне право, існуючому в даний час, що існував в минулому і належному існувати в
 5. 52. Матеріальне і процесуальне право. Співвідношення матеріального і процесуального права в різних правових системах.
  Предмет регулювання, відмінний від предмета регулювання матеріальних галузей права. Їм є так звані організаційні відносини, які формуються в результаті діяльності уповноважених суб'єктів по застосуванню норм матеріального
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Предмета і сфери контролю розрізняють: фінансовий контроль (у тому числі - податковий, валютний, бюджетний, аудиторський і т.п.) реєстраційний контроль - контроль за дотриманням законодавства при реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності; ліцензійний контроль і нагляд - контроль за дотриманням законодавства при здійсненні діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 7. § 4. Кримінальне право в системі інших галузей
  предмета і методу регулювання, а також правових наслідків правопорушення. Перш за все, слід сказати про "творчу близькості" національного та міжнародного кримінального права (становлення якого як самостійної галузі - справа найближчого майбутнього). Вони взаємодіють з проблем боротьби зі злочинами міжнародного характеру, видачі злочинців, кримінальної відповідальності
 8. § 6. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання
  предмета регулювання. Відомо, що предметом правового регулювання виступають соціальні відносини. Встановити предмет безпосереднього кримінально-правового регулювання - значить виділити групу суспільних відносин, що відрізняються (якісно) певним єдністю. Разом з тим було б невірно думати, що зазначені відносини однорідні у всіх своїх проявах. Відособленість
 9. § 1. Поняття злочину
  предмет доказування і підстави кримінальної відповідальності, законодавець явно орієнтувався на те, що її покладання припускає наявність двох умов: злочини, по-перше, і провини в його скоєнні, по-друге. Ставши на таку точку зору, він тим самим виводив ознака винності за межі поняття злочину і, даючи його визначення, цілком логічним вважав не згадувати про неї як про необхідну
 10. 110. Неустойка, застава, завдаток як способи забезпечення зобов'язань.
  Предметом застави є нерухоме майно, транспортні засоби, космічні об'єкти, товари в обороті або переробці, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений. Істотними умовами договору про заставу є: вид застави, істота забезпеченого заставою вимоги, його розмір, термін виконання, опис предмета застави. Види застави Застава із залишенням закладеного майна у
© 2014-2022  ibib.ltd.ua