Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

52. Матеріальне і процесуальне право. Співвідношення матеріального і процесуального права в різних правових системах.


За субординації в правовому регулюванні розрізняють матеріальні і процесуальні галузі права.
Матеріальні галузі права (матеріальне право) - прямо регулюють суспільні відносини. До них відносяться конституційне (державне), цивільне, адміністративне, кримінальне та ін право.
Процесуальні галузі права (процесуальне право) - визначають процедуру реалізації матеріального права і похідні від нього.
Матеріальним галузям права - адміністративного, цивільного, кримінального відповідають процесуальні - адміністративно-процесуальне, цивільно-процесуальне, кримінальне право.
Адміністративно-процесуальне право - система норм права, що регулює порядок здійснення та розгляду адміністративно-правових справ, тобто таких, що складаються у сфері державного управління.
Цивільно-процесуальне право - система норм права, що регулює порядок розгляду і вирішення судом цивільних справ, а також порядок виконання судових рішень.
Кримінально-процесуальне право - система норм права, що регулює порядок діяльності правоохоронних органів і судів у зв'язку з розкриттям злочинів, розслідуванням кримінальних справ, їх розглядом в суді і винесенням вироку.
Процесуальні галузі права мають свій предмет регулювання, відмінний від предмета регулювання матеріальних галузей права. Їм є так звані організаційні відносини, які формуються в результаті діяльності уповноважених суб'єктів по застосуванню норм матеріального права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 52. Матеріальне і процесуальне право. Співвідношення матеріального і процесуального права в різних правових системах. "
 1. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
  матеріального і процесуального права. / / Праці ВЮЗІ; Відп. ред. М. Шакарян. М., 1980. С. 41; Цит. по: Фурсов Д. Галузь арбітражного процесуального права в системі права / / Законодавство і економіка. 1999. № 1. С. 51. 10 Див, наприклад: Арбітражний процес: Підручник для вузів / Під ред. проф. М.К Треушнікова. М., 1997. С. 39; Жуйков В. Судова зашита прав громадян і юридичних осіб. М., 1997.
 2. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  матеріальними правами і процесуальними засобами їх захисту. Принцип диспозитивності є, за образним висловом М.А. Гурвича, що рухають початком цивільного процесу 2. Даний висновок повністю відноситься і до арбітражному процесу. Принцип диспозитивності пов'язує рух і розвиток справи за стадіями арбітражного процесу, долю предмета спору з розсудом самих зацікавлених осіб - позивача
 3. Поняття вікової неосудності.
  Матеріальний бік життя, огрубіння педагогічного підходу, поширення в середовищі неповнолітніх недорозвинення сенсорних органів і т.п. - Всі ці обставини можуть сприяти появі у дитини відставання у психічному розвитку. Недолік уваги з боку батьків і педагогів, цілеспрямованого навчає і виховує впливу, можливостей "тренаж" належного
 4. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  Матеріального та кримінально-процесуального права. Різночасові розробка цих норм ізольовано фахівцями кримінального права і процесу незмінно буде супроводжуватися неузгодженістю цих норм, що в кінцевому рахунку відбивається на ефективності кримінально-правового регулювання суспільних відносин. Припинення кримінальної справи у зв'язку з віковою неосудністю визначається постановою
 5. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  матеріальні), так і ідеологічні отношенія5. При цьому, розглядаючи правовідносини в цілому як ланка в механізмі правового регулювання, автор виключає об'єкт правовідносини з його елементів. Він пише: «Визначаючи об'єкт як те, на що правовідносини направлено, ми тим самим виключаємо об'єкт з числа елементів правовідносини, бо останнє не може бути направлено на саме себе» 6. С. С.
 6. § 4. Кримінальне право в системі інших галузей
  матеріальної) та кримінально-процесуального права підпорядкована діалектиці співвідношення змісту і форми. Кримінально-процесуальне право - це своєрідна форма встановлення винуватості особи у скоєному злочині. Особливо тісно стикається кримінальне право і кримінальний процес в таких інститутах, як підстава кримінальної відповідальності. "Спорідненість" кримінального та кримінально-виконавчого права
 7. § 1. Поняття об'єкта злочину
  матеріальні субстрати. У силу цього, вважали вони, не може бути визнано суспільно небезпечним і злочинним діяння, яке не зачіпає інтересів людей, яке, отже, не порушує або не руйнує "нормальні" з точки зору держави суспільні відносини, тобто знову-таки відносини між людьми. Подібного роду пояснення важко назвати переконливими, оскільки з наведених
 8. § 1. Поняття покарання
  матеріальними та іншими обмеженнями. Зміст каральних і виховних елементів в покаранні зумовлюється характером і ступенем суспільної небезпеки скоєного злочину, а також небезпекою особистості злочинця. Чим вище ступінь суспільної небезпеки злочину і особи, яка його вчинила, тим вище рівень каральних елементів в кримінальному покаранні. Будучи особливою примусової
 9. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  матеріального права; суди і тієї, і іншої юрисдикції виконують одну і ту ж саму задачу по захисту прав зацікавлених осіб, дозволяють аналогічні питання процесуального характеру, пов'язані З рухом справи; за невеликими винятками використовують однакові способи захисту цивільних прав, передбачені Цивільним кодексом Російської Федерації. Відмінності в суб'єктному складі осіб, що у справі,
 10. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  матеріального і соціального забезпечення, відповідного його високому статусу. До юридичним гарантіям незалежності суддів арбітражних судів належить цілий ряд нормативних приписів. Законом встановлено особливий порядок наділення суддів повноваженнями (призначуваності суддів). Судді Вищого Арбітражного Суду РФ призначаються Радою Федерації Федеральних Зборів РФ за поданням Президента
© 2014-2022  ibib.ltd.ua