Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

2. СУДОУСТРОЙСТВЕННИХ ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА


Принцип здійснення правосуддя тільки судом сформульовано в ст. 118 Конституції РФ.
Стосовно до арбітражного процесуального праву даний принцип закріплює, що по справах у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, віднесених до відання арбітражних судів, тільки арбітражний суд має право здійснювати правосуддя (ст. 1 АПК).
Сутність даного принципу полягає в наступному. Правосуддя як особливий процесуальний порядок розгляду справ судом забезпечено численними специфічними процесуальними гарантіями прав беруть участь у справі. Водночас вони є і гарантіями законного і обгрунтованого вирішення спору про право чи іншого юридичного питання. Подібний порядок характерний тільки для функціонування суду, що здійснює особливий вид державної діяльності. З цього випливає два висновки: 1) інші державні і громадські органи не повинні порушувати судову компетенцію і намагатися вирішувати справи, віднесені законом до виключного відання суду; 2) дозвіл правових питань іншими органами в межах їх компетенції (наприклад, третейськими судами, адміністративними органами) правосуддям не є.
За угодою сторін виник або що може віз-никнути спір, що випливає з цивільних правовідносин і підвідомчий арбітражному суду, до прийняття ним рішення може бути переданий сторонами на розгляд третейського суду. При цьому діяльність третейських судів не є правосуддям, а третейський розгляд - судовим процесом. Така діяльність за своєю правовою природою - форма приватного правозастосування, заснована на угоді сторін. У кінцевому рахунку рішення третейських судів в тій чи іншій мірі підконтрольні арбітражним судам при вирішенні питань про видачу виконавчого листа до стягнення.
Те ж саме відноситься до діяльності органів адміністративної юрисдикції, наділених правом дозволу в попередньому порядку спорів у сфері цивільного обороту. У кінцевому рахунку їх рішення можуть бути оскаржені в суді (п. 2 ст. Ll ЦК), і зацікавлені особи мають право апелювати до правосуддя в особі компетентного арбітражного суду.
Принцип незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону.
Дана правова норма адресована не тільки суддям, а й будь-яким державним органам, органам місцевого самоврядування та іншим органам, організаціям, посадовим особам та громадянам. Усім їм закон забороняє будь-який вплив на суддів і втручання в їх діяльність. Порушення закону тягне за собою встановлену відповідальність.
Принцип незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону діє на всіх стадіях арбітражного процесу та обов'язковий для суддів усіх арбітражних судів. Він проявляється у взаєминах, що складаються усередині складу суду (при колегіальному розгляді справи), у відносинах нижчестоящих судів З вищестоящими в єдиній системі арбітражних судів, у відносинах суду З іншими учасниками процесу та громадянами, посадовими особами, державними та іншими органами, організаціями, які не беруть участі у справі.
Реалізація цього принципу забезпечується різними гарантіями.
Гарантії незалежності суддів, включаючи суддів арбітражних судів, традиційно поділяються на політичні, економічні та правові. До політичних належить закріплення в Конституції РФ принципу поділу влади та незалежності судової влади від влади виконавчої та законодавчої. Крім того, суддя не має права бути депутатом, належати до політичних партій та рухів, здійснювати підприємницьку діяльність, а також поєднувати роботу на посаді судді З іншою оплачуваною роботою, крім наукової, викладацької, літературної та іншої творчої діяльності, а також ряд інших гарантій.
До економічних гарантій відноситься надання судді за рахунок держави матеріального і соціального забезпечення, відповідного його високому статусу.
До юридичним гарантіям незалежності суддів арбітражних судів належить цілий ряд нормативних приписів. Законом встановлено особливий порядок наділення суддів повноваженнями (призначуваності суддів). Судді Вищого Арбітражного Суду РФ призначаються Радою Федерації Федеральних Зборів РФ за поданням Президента Російської Федерації, яке вноситься З урахуванням думки Голови Вищого Арбітражного Суду. Судді федеральних арбітражних судів округів призначаються Президентом РФ за поданням Голови Вищого Арбітражного Суду РФ. Судді інших федеральних арбітражних судів призначаються Президентом РФ за поданням Голови Вищого Арбітражного Суду. Призначення кандидатів на посади суддів здійснюється тільки за наявності позитивного висновку відповідної кваліфікаційної колегії суддів.
Суддя, члени його сім'ї та їх майно перебувають під особливим захистом держави. Органи внутрішніх справ зобов'язані вжити необхідних заходів до забезпечення безпеки судді, членів його сім'ї, збереження належного їм майна, якщо від судді надійде відповідна заява. Суддя має право на зберігання і носіння службового вогнепальної зброї, яка видається йому органами внутрішніх справ за його заявою у порядку, передбаченому Федеральним законом «Про зброю».
Принцип гласності судового розгляду представляє собою таке правило, згідно з яким розгляд в арбітражних судах є відкритим, що забезпечує присутність на слуханнях справи будь-якій особі. Згідно ст. 11 АПК слухання справи в закритому засіданні допускає-ся у випадках, передбачених Федеральним законом про дер-жавної таємниці, а також при задоволенні судом клопотання що у справі особи, що посилається на необхідність збереження комерційної та іншої таємниці, та в інших випадках, встановлених федеральним законом . Про розгляді справи в закритому засіданні арбітражним судом має бути винесено ухвалу. Розгляд справ у закритому засіданні ведеться з дотриманням правил судочинства в арбітражному суді.
Для розуміння меж і змісту реалізації принципу гласності в арбітражному процесуальному праві слід зазначити правило, згідно з яким присутні в залі засідання мають право робити письмові нотатки, вести стенограму і звукозапис. Кіно-і фотозйомка, відеозапис, а також трансляція судового засідання по радіо і телебаченню допускаються з дозволу суду, що розглядає справу. Тим самим створюються фактичні та юридичні передумови для реального забезпечення гласності судового процесу в арбітражному суді.
Тому гласність правосуддя забезпечує його виховні та профілактичні функції. Гласність сприяє зниженню суб'єктивізму суддів і дозволяє всім бажаючим переконатися у дотриманні встановлених процесуальним законом правових процедур розгляду справи.
Принцип поєднання колегіального та одноособового розгляду справ в арбітражних судах являє собою таке правило, відповідно З яким залежно від категорії справи і ряду інших критеріїв розгляд справи в арбітражному судочинстві проводиться суддею арбітражного суду одноосібно або арбітражним судом в колегіальному складі (ст. 17 АПК).
При колегіальному розгляді справи до складу суду повинно входити троє або інше непарна кількість суддів зі-відповідає арбітражного суду. Правило про інше непарній кількості суддів (більше трьох) в основному стосується Президії Вищого Арбітражного Суду РФ, склад якого утворюється в порядку, встановленому ст. 15 ФКЗ «Про арбітражних судах Російській Федерації».
При колегіальному розгляді справи питання, що виникають при розгляді справи, вирішуються суддями більшістю голосів. Ніхто із суддів не має права утриматися від голосування. При цьому головуючий у засіданні голосує останнім.
Суддя арбітражного суду, не згодний з рішенням більшості, зобов'язаний підписати це рішення і має право викласти письмово свою окрему думку, яка долучається до справи, але в судовому засіданні не оголошується. Крім того, осіб, що у справі, З особливим думкою не знайомлять.
Колегіальне розгляд справи в арбітражному суді першої інстанції можливо також у складі одного судді і двох арбітражних засідателів.
Суддя і арбітражний засідатель при розгляді справи, вирішенні всіх питань, що виникають при розгляді та прийнятті судових актів, користуються рівними процесуальними правами.
Принцип державної мови судочинства являє собою таке правило, згідно з яким судочинство в арбітражному суді ведеться державною - російською мовою, а особам, які не володіють мовою, забезпечується можливість переведення З метою розуміння ними здійснюваних процесуальних дій. Згідно ст. 12 АПК беруть участь у справі, не володіють російською мовою, забез-чивается право повного ознайомлення з матеріалами справи, участі в судових діях через перекладача і право виступати в арбітражному суді рідною мовою.
Згідно ст. 57 АПК РФ перекладачем є особа, яка вільно володіє мовою, знання якої необхідно для перекладу в процесі здійснення судочинства, та притягнуто арбітражним судом до участі в арбітражному процесі у випадках і в порядку, які передбачені Кодексом. Особи, що у справі, має право запропонувати арбітражному суду кандидатури перекладача. Інші учасники арбітражного процесу не має права приймати на себе обов'язки перекладача, хоча б вони і володіли необхідними для перекладу мовами. За завідомо неправильний переклад перекладач несе кримінальну відповідальність, про що він попереджається арбітражним судом і дає підписку.
Принциправенстваучастников арбітражного процесу перед законом і судом являє собою таке правило, згідно з яким правосуддя здійснюється на засадах рівності організацій і громадян незалежно від будь-яких ознак і критеріїв. Даний принцип сформульовано в ст. 19 Конституції України, ст. 7 ФКЗ «Про судову систему Російської Федерації» і ст. 7 АПК.
Згідно ст. 7 АПК РФ, правосуддя в арбітражних судах здійснюється на засадах рівності всіх перед законом і судом незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань та інших обставин , рівності всіх організацій перед законом і судом незалежно від організаційно - правової форми, форми власності, підпорядкованості, місця знаходження та інших обставин.
З цього випливає, що правове становище будь-якого учасника арбітражного процесу визначається лише його процесуальним статусом (позивач, відповідач, третя особа і т. д.), і ніяк не залежить від того, хто є учасником процесу . Особи, що займають одне і те ж процесуальне становище, завжди наділяються однаковими правами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА "
 1. 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  судоустройственние) і прин-ціпи, що визначають процесуальну діяльність суду і учас-ників процесу (судочинного або функціональні). До числа судоустройственних принципів арбітражного процесуального права належать: здійснення правосуддя тільки судом; незалежність суддів і підпорядкування їх тільки Конституції РФ і федеральному закону; гласність судового розгляду; поєднання
 2. ЗМІСТ
  принципів арбітражного процесуального права 34 судоустройственних принципи арбітражного процесуального права 35 судочинного принципи арбітражного процесуального права 41 Глава 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 1. Значення і порядок доарбітражного врегулювання спорів 50 Поняття підвідомчості, її види 51 Підвідомчість справ арбітражному суду в
 3. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
  судоустройственние і судочинного, тобто за функціональною ознакою, (2) за сферою дії, (3) за правовим джерелу, в якому закріплено зміст принципу. На сучасному рівні розвитку системи цивільної юрисдикції можна говорити про значну спільності принципів організації та діяльності органів цивільної юрисдикції, які збігаються за багатьма своїми складовими. В
 4. 2. Судоустройственние прінціпиарбітражного процесуального права
    принцип характеризує місце органів судової влади в системі поділу влади, коли (у найбільш узагальненому вигляді) органи законодавчої влади мають приймати нормативні акти, органи виконавчої влади забезпечують їх практичну реалізацію, а органи судової влади вирішують конфлікти:. Стосовно до арбітражного процесуального праву даний принцип закріплює, що по справах у сфері
 5. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
    судоустройственние аспекти, оскільки визначається також і вирішенням питань організації правосуддя: наскільки вона зручна для «споживача» з точки зору територіального розташування, процедур порушення справи, динаміки руху справи та інших питань процесуальної форми. Важливим елементом при характеристиці принципу доступності правосуддя є питання про право на звернення до арбітражного суду
 6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
    принципів арбітражного процесуального права. Судоустройственние принципи, їх характеристика. Судочинного принципи, їх характеристика. Значення і порядок доарбітражного врегулювання спорів. Поняття підвідомчості, її види. Підвідомчість спорів арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам
 7. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
    принципи їх організації та діяльності, закріплені в ст. 163, 165 Конституції Російської Федерації і процесуальних кодексах. Позицію М.С. Шакарян підтримує В.М. Жуйков, який вважає, що суди загальної юрисдикції та арбітражні суди розглядають в принципі однакові справи, застосовують однакові норми матеріального права; суди і тієї, і іншої юрисдикції виконують одну і ту ж саму задачу по захисту
 8. Закони як джерела арбітражного процесуального права:
    принципах її функціонування. Конституція РФ тепер підлягає безпосередньому застосуванню в судовій практиці. У Конституції РФ закріплені і багато інших норм, що мають безпосереднє відношення до арбітражної про-процесу. Так, у ст. 46 записано, що кожному гарантується доль-ная захист його прав і свобод. Рішення і дії (або бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого
 9.  ГЛАВА 3. Принципи арбітражного процесуального права
    арбітражного процесуального
 10. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
    принципом диспозитивності цивільні справи, за загальним правилом, виникають, розвиваються, змінюються, переходять з однієї стадії процесу в іншу і припиняються під впливом, головним чином, що у справі осіб. Принцип диспозитивності арбітражного процесуального права є відображенням і розвитком принципу диспозитивності в цивільному матеріальному праві, де громадяни та юридичні особи по
© 2014-2022  ibib.ltd.ua