Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня
Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002 - перейти до змісту підручника

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»


Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права.
Система і склад арбітражних судів РФ. Стадії арбітражних процесу.
Поняття і класифікація принципів арбітражного процесуального права.
Судоустройственних принципи, їх характеристика.
Судопроізводственних принципи, їх характеристика.
Значення і порядок доарбітражного врегулювання спорів.
Поняття підвідомчості, її види.
Підвідомчість спорів арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам
Поняття підсудності, її види.
Поняття і класифікація учасників арбітражного процесу.
Формування складу суду. Одноосібне і колегіальний розгляд справ. Залучення до розгляду справ арбітражних засідателів. Відводи
Сторони в арбітражному процесі, їх права та обов'язки. Заміна неналежного відповідача
Процесуальне правонаступництво, підстави.
Процесуальне співучасть: поняття і види.
Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки.
Участь прокурора в арбітражному процесі.
Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів.
Поняття судового представництва, види представи-тва, повноваження представника (у тому числі оформлення).
Поняття позову, його елементи і види.
Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову.
Розпорядження позовними засобами захисту права.
Забезпечувальні заходи. Зустрічне забезпечення. Скасування забезпечення позову
Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування.
Относимость, допустимість доказів, подання та витребування доказів. Підстави звільнення від доказування. Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами.
Оцінка доказів, забезпечення доказів, судові доручення.
Окремі види доказів
Поняття судових витрат, держмито, ціна позову.
Витрати, розподіл судових витрат між особами, що у справі.
Поняття і види процесуальних строків. Призупинення, відновлення, продовження процесуальних строків.
Порядок пред'явлення позову до арбітражного суду, форма і зміст позовної заяви, документи, що додаються до позовної заяви. Відгук на позовну заяву.
Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви
Стадія підготовки справи до судового розгляду: завдання стадії, дії судді, попереднє судове засідання, призначення справи до судового розгляду.
Судовий розгляд: порядок проведення судового засідання, протокол, наслідки неявки кого з осіб в судове засідання, відкладення судового розгляду
Мирова угода: форма і зміст, затвердження його арбітражним судом, порядок виконання
Призупинення провадження у справі
Залишення позовної заяви без розгляду
Припинення провадження у справі
Сутність і зміст рішення арбітражного суду, оголошення рішення.
Додаткове рішення. Роз'яснення рішення. Виправлення описок, помилок, арифметичних помилок. Вступ рішення в законну силу. Оскарження рішення. Виконання рішення.
Визначення арбітражного суду, його зміст, виконання, порядок і строки оскарження
Підстави та порядок розгляду справ у порядку спрощеного виробництва. Порядок оскарження такого рішення.
Оскарження рішень третейських судів. Порядок оформлення і розгляду заяви, підстави для скасування рішення третейського суду, визначення арбітражного суду по даній категорії справ.
Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Порядок оформлення і розгляду заяви, підстави для відмови у видачі виконавчого листа, визначення арбітражного суду по даній категорії справ.
Визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень. Порядок оформлення і розгляду заяви, підстави для відмови у визнанні та приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення. Визначення арбітражного суду по даній категорії справ. Примусове виконання.
Поняття і види апеляції. Право апеляційного оскарження, строк подачі, форма і зміст апеляційної скарги. Відгук на апеляційну скаргу
Залишення апеляційної скарги без руху, віз-обертання апеляційної скарги. Припинення виробництва за апеляційною скаргою. Порядок, термін, межі розгляду апеляційної скарги
Повноваження арбітражного суду апеляційної інстанції. Підстави для зміни або скасування рішення суду першої інстанції. Постанова арбітражного суду апеляційної інстанції
Право касаційного оскарження, строк і порядок подачі, форма і зміст касаційної скарги. Відгук на касаційну скаргу
Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги. Припинення провадження за касаційною скаргою. Призупинення виконання судових актів арбітражним судом касаційної інстанції. Порядок і термін розгляду касаційної скарги
Повноваження арбітражного суду касаційної інстанції ції. Підстави для зміни або скасування рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції. По-становлення арбітражного суду касаційної інстанції
Перегляд судових актів у порядку нагляду. Порядок наглядового виробництва. Вимоги до звернення у ВАС РФ. Прийняття заяви чи подання до виробництва. Повернення заяви або подання. Відгук на заяву або подання. Зупинення виконання судового акта ВАС РФ.
Розгляд заяви або подання. Зміст ухвали про передачу справи до Президії ВАС РФ. Визначення про відмову в передачі справи до Президії ВАС РФ. Порядок розгляду справи в Президії ВАС РФ.
Підстави для зміни або скасування в порядку нагляду судових актів, що вступили в законну силу. Постанова Президії ВАС РФ, його зміст і вступ в законну силу.
Підстави перегляду судових актів за нововиявленими обставинами. Порядок, термін подачі, форма, зміст заяви. Повернення заяви. Судові акти, прийняті арбітражним судом за результатами розгляду заяви.
Компетенція арбітражних судів РФ у справах за участю іностранньгх осіб. Виключна компетенція. Угода про визначення компетенції арбітражних судів РФ. Судовий імунітет.
Порядок розгляду справ за участю іноземних осіб, їх процесуальні права і обов'язки. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження. Легалізація документа. Апостиль. Доручення про виконання окремих процесуальних дій.
Загальні положення про третейський розгляд. Третейська угода. Порядок розгляду справи в третейському суді.
Рішення третейського суду. Виконання рішення третейського суду.
Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. Арбітражна угода. МКА в РФ. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.
Загальні умови вчинення виконавчих дій.
Органи примусового виконання.
Поняття виконавчого документа, вимоги, що пред'являються до нього.
Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні.
Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно боржника.
Порядок реалізації майна.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС» "
 1. ЗМІСТ
  питання до заліку з дисципліни «Арбітражний процес»
 2. ВСТУП
  контрольних питань, виносяться на іспит. Студенти можуть виконати курсову та / або дипломну роботу з криміналістики, що сприятиме отриманню ними більш високого рівня знань. З метою надання практичної допомоги для підготовки і написання курсових робіт в посібнику викладаються основні методичні рекомендації, і дається короткий перелік тем. У зв'язку з тим, що криміналістиці
 3. Види і стадії адміністративного права
  контрольної діяльності 1. Діє особлива система державних органів і гро-ських організацій, на які покладено обов'язок по підтриманню і зміцненню законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади. Способи забезпечення законності - це застосовувані ними различ-ні правові та організаційні форми і методи діяльності, практи-етичні прийоми, операції. Це-
 4. Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002
  контрольних питань для підготовки до заліку. Призначено для студентів і викладачів юридичних ву-зов і факультетів, а також для практичних
 5. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  питання, що мало сприяти розширенню і поглибленню господарських реформ, забезпечувати економічний оборот, вільну конкуренцію, захист будь-яких форм власності. Практика застосування АПК РФ 1995 з часом виявила прогалини в законодавстві та проблеми в практиці його застосування, у зв'язку з чим виникла необхідність у прийнятті нового АПК РФ. В АПК РФ, прийнятому в 2002 році, були
 6. 10. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ РІШЕННЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ
  питань судової практики. Резолютивна частина рішення повинна містити висновки про задоволення чи відмову в задоволенні повністю або в частині кожного із заявлених вимог, вказівку на розподіл між сторонами судових витрат, строк і порядок оскарження рішення. При повному або частковому задоволенні первісного і зустрічного позовів в резолютивній частині рішення зазначається
 7. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  питаннях вдосконалення арбітражного процесуального законодавства / / Господарство право. 1996. № 9. Фурсов Д. З історії арбітражного судоустрою та судочинства / / Вісник ВАС РФ. 1996. № 1. Шерстюк В. АПК: зміни, продиктовані життям / / Економіка і життя. 1995. № 45-46. * Дозвіл торгових та інших господарських спорів упо-рядочівалось у міру створення та розвитку системи
 8. 1. Загальні положення про третейський розгляд. Третейська угода. Порядок розгляду справи в третейському суді
  питання про наявність або про відсутність у нього компетенції розглядати переданий на його вирішення спір, в тому числі у випадках, коли одна зі сторін заперечує проти третейського розгляду з мотивів відсутності або недійсності третейської угоди. Для цієї мети третейська угода, укладена у вигляді застереження в договорі, має розглядатися як не залежить від інших умов
 9. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати (Arbitration Institute, Stockholm Chamber of Commerce).
  Питань. Рішення Правління є остаточними і не можуть бути переглянуті Палатою. Інститут має Секретаріат, яким керує Генеральний секретар. Генеральний секретар повинен бути юристом (ст. 2-4 Регламенту). Арбітражний розгляд конкретного міжнародного комерційного спору відбувається у відповідності з Арбітражним регламентом Інституту, нова редакція якого набрала
 10. Список літератури
  контрольному управлінні Адміністрації Президента Російської Федерації: Утв. Указом Президента РФ від 16 березня 1996 / / Збори законодавства РФ. 1996. № 12. Ст. 1066. Положення про міліцію громадської безпеки (місцевої міліції) в РФ: Утв. Указом Президента РФ від 12 лютого 1993 р. Положення про Головне управління Президента Російської Федерації з питань внутрішньої і зовнішньої політики
© 2014-2022  ibib.ltd.ua