Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства


Дозвіл торгових та інших господарських спорів упорядочивалось у міру створення та розвитку системи судових установ. Їх специфіка визначалася історичними умовами і національними традиціями в становленні правових систем різних держав. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латинами встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових суперечках підлягали вирішенню суддею оди-нолічно при непарному числі присяжних. Вперше торгові суди в найбільш явному і поширеному вигляді виникли в Італії як вузько-спеціальні морські торгові суди. Життя італійських купців була немислима поза корпорацій. Зі свого середовища вони обирали суддів-консулів. Звідси суди отримали назву Консульських.
Надалі торгові суди виникли в ряді французьких міст, де проводилися традиційні ярмарки (Авіньйон, Арль, Безансон, міста Шампані). Судді призначалися Со-Ветом Короля. Усі суди були тимчасовими, оскільки діяли тільки в період проведення ярмарку. Рішення цих судів оскарженню не підлягали.
Спеціалізовані торгові суди за необхідності виникають в Австрії, Англії, Німеччини, Голландії, Іспанії, Італії, Росії, США, Швеції та інших країнах.
Перший постійний комерційний суд був утворений в листопаді 1563 в Парижі.
У Росії про особливі судах для торгового стану вперше згадується у Статутний грамоті Новгородського князя Всеволода Мстиславовича, яку у 1135 року церкви Святого Івана Предтечі на Опоках: «.. управляти всякі справи Іванська і торговельна та вітальня та суд торговий ». Торговий суд створювався у складі тисяцького й п'яти виборних старост. Однак торговий суд у цьому документі розуміється не як законодавче нововведення, а як вказівка на застосування до Иванскому купецтву звичайного загальновідомого встановлення.
У судочинстві Давньої Русі застосовувалося тільки судоговорение, яке «було надзвичайно логічно й просто, без будь-якого зайвого багатослівності і многопісаніі». У сільській місцевості переважало третейський розгляд за сприяння старців і посередників. Іншим способом розгляду спорів служили сільські сходи, на яких судили за звичаями.
«У Малоросії здавна існували особливі суди, призначення яких полягало в примирливому і, у всякому разі, скороченому, чужому будь-якого формалізму, виробництві спірних справ», - писав російський дослідник Г. Барац.
Згодом дії суду визначалися Судного статтями та грамотами. Як приклад можна привести Статутну Білозерську грамоту 1488, статутну грамоту князя Олександра, цю Смоленської землі в 1505 році, статутну грамоту князя Сигізмунда 1509 року, цю Волинської землі, Псковську судную грамоту 1397-1467 років.
Судний список писав дяк, свідків ж (правду) представляв на суд пристав, раніше іменувався доводчиком або недельщику.
Перша спроба створити постійний, спеціальний для купецтва суд належить царю Олексію Михайловичу (1667 р.), який постановив «видати справи купецких людей в одному пристойному наказі, щоб волокитою за різними при-Казама їм, купецким людям, промислів своїх не відбували ».
Подальший розвиток торгові суди отримали при Петер Великому (1721). Він створив Головний магістрат, який судив торгові справи. У період царювання Імператора Петра Першого вищою судовою інстанцією став Сенат, що прийшов на зміну Государевої Боярської Думі та Расправной Золотий Палаті.
Спец2іалізірованние торгові суди були створені при ратушах і митницях. Суди, у яких перебували торгові справи, стали називатися Судами Митними.
Петро Великий ввів станову організацію купецтва за європейським зразком, але не допускав застосування в торгових судах звичаїв, визнаючи їх чужими всьому історичного минулого Росії. Цар наказував торговим судам керуватися Статутами і Указами, тобто нормами права.
На початку діяльності торгові суди Росії ніякої постійної форми судочинства не мали. Потім партикулярними листами була введена форма почасти словесного судочинства.
Підпорядкованість торгових суден була різною і мінливою - митницям, магістратам, ратушам, подвір'ях, ком-Мерц-колегіям, департаменту зовнішньої торгівлі та ін
Указом від 14 травня 1832 в Росії були засновані ком-мерческіе суди, що проіснували до 19l7 року, і особливі для них правила судочинства.
Статут судочинства в комерційних судах складався з 16 глав (про підсудність, про заклику і явку до суду, про відводи, про відібрання свідчень сторін і приведення справи в ясність, про розгляді через посередників, про докази взагалі і різних їх видах, якось: визнання власне, письмові документи, про особливі пологах письмових документів, про докази через свідків, про докази присягою, про відповіді і спростування, про перевірку доказів і спростувань, про рішення та виконанні оних, про скарги на вирішення комерційних суден і про апеляцію, про судові витрати з провадження справ у комерційному суді), що включали в себе 470 статей і Тимчасові правила про порядок виробництва справ неспроможність з 28 статей.
Судова реформа 18б4 року в Росії комерційних судів організаційно не торкнулася. Зміни відбулися тільки в їх судочинстві: суперечки мали розглядатися на основі Статуту Цивільного Судочинства від 20 листопада 18б4 року, введеного в дію стосовно загальним судам і містить правила збирання й оцінки доказів.
Судові статути 18б4 року, що включали в себе процесуальні норми стосовно діяльності загальних і комерційних судів, мали суттєві недоліки при їх із-Данії, оскільки були опубліковані розкидано в різних частинах Зводу законів. Тому після смерті імператора судді таких міст, як Москва, Санкт-Петербург, Казань, звернулися З всеподданнейшим клопотанням про «Найвищому повелении видати Судові Статути 18б4 року особливої книгою З найменуванням неї« Судові Статути Імператора Олександра Миколайовича »за прикладом давніх історичних пам'яток Російського законодавства: Правди Ярославовой, Судебников Іоанна
Третього і Четвертого і Уложення царя Олексія Михайловича, щоб таке видання нині роз'єднаних в Зводі Законів Судових Статутів 1864 року, прикрашене Державним Ім'ям покійного Государя, послужило до вічного спогаду, з роду в рід і від покоління до покоління переходить, про Олександра Другому не тільки як про Царя-визволителя, але і як про Царя-законодавців, положившем в Росії підставу Суду швидкому, правому, милостивому і рівному для всіх ».
Професор МГУ С. Зен писав: «... внутрішній розпорядок російського комерційного суду в чому нагадує організацію наших окружних судів, але тотожним з нею рахуватися не може. Правда, комерційні суди все більше і більше прагнуть до запозичення норм виробництва судових статутів, однак, не з цілями заміни спеціальних торгових норм, а з метою поповнення відсутніх ».
Задовго до реформи 1864 року в Росії Статутом про судочинство у справах торговим була визначена підвідомчість комерційних судів. До їх відомству належали всі суперечки і позови з торговим оборотам, векселями, договорами та зобов'язаннями письмовим і словесним, всі справи про неспроможність «незалежно від звання осіб, в ону впали» (параграф 1632 - цит. За Зводу законів Російської Імперії для купецтва). Розбору комерційного суду не підлягали: суперечки з купівлі та продажу товарів за готівку в рядах, в крамницях, на ринках, торгах і ярмарках, так само як і справи ремісників між собою і з іншими, по яким плата потрібно за особисту роботу, усі спори за торгівлі, що не перевищують 150 рублів сріблом (параграф 1633).
Була визначена і підсудність: відомство кожного ком-мерческого суду простягалося «не далі того міста, в якому він заснований і повіту оного» (параграф 1636).
Статтею 1284 Статуту про торгової неспроможності та вирішенні торгових справ судом введено посаду присяжного піклувальника для охорони майна у справах осіб, що впали в неспроможність, до відкриття конкурсного виробництва. Призначення на посаду вироблялося по черзі, зазначеної в списку. Список складався дворянськими зборами і особливими купецькими зборами.
Повіреними в комерційному суді могли бути керуючі, бухгалтери, касири та інші особи, які перебувають при конторі позивача чи відповідача. Крім названих осіб представниками в комерційному суді могли виступати також ті особи, які внесені до списку присяжних стряпчих. Так називалися повірені, які займалися не тільки представництвом інтересів довірителя в судовому засіданні, а й підготовкою документів до напрямку до комерційного суду.
«Для внесення до списку присяжних стряпчих, бажаючі при проханнях своїх представляють суду їх атестати, послужні списки та інші свідчення про знання їх і поведінці, які самі визнають потрібними» (Ст. 1292). «Суд, по розгляді цих свідоцтв та по особистому осведомлении про властивості прохача, або допускає його до ходіння по справах, взагалі в тому суді яке виробляється, і для сього вносить їх до списку, або оголошує йому словесно відмову, не зобов'язуючись при сем входити ні в які пояснення про причини відмови »(Ст. 1293). Особи, внесені в список, давали присягу за встановленою формою.
Звернення до комерційного суду починалося З подачі прохання голові суду, який направляв його у відповідне відділення. Якщо прохання задовольняло формальним вимогам закону, то заводилося справу.
Процес вважався започаткованим З моменту вручення сто-сторонам повісток. До початку розгляду по суті проводилася словесна «розправа»: прийшовши до суду, відповідач міг заявити все відводи. Якщо відводи були заявлені або були пошановані, то він зобов'язаний був дати відповідь по суті позовних вимог.
Змагання сторін велося в письмовій формі. «У протокол вислуханих сторін означається: 1) суть справи так, як воно за взаємною поясненню сторін представляється, 2) найголовніші обставини, в визначенні яких сторони не погодилися, 3) означение тих обставин, які повинні бути приведені у ясність у вигляді доказів» (СТ . 1374 Статуту). Протокол складався протоколістом під контролем секретаря.
«Коли з виробництва справи будуть потрібні довідки, то суд надає тяжущимся збирати отої, призначаючи тільки за обставинами, на підставі статті 1598, термін, коли довідка має бути представлена, і не входячи зі свого боку З сторонніми місцями і особами ні в яку переписку »(Ст. 1341). «Якщо довідку має витребувати з присутствених місць, то комерційний суд дає сторонам свідчення в тому, що вона дійсно виробляють в тому суді справі потрібна» (ст. 1342).
Засобами доказування в комерційному суді служили власне визнання, письмові акти і документи, свідки, присяга. Вирішення справи присягою могло мати місце тільки за наявності доброї волі і згоди обох сторін.
По закінченні заперечень і перевірки поданих доказів справа направлялася до канцелярії для складання записки, яка повинна була містити в собі всі дан-ні справи і закони, що дозволяють суперечка.
Присутнім сторонам "визначення рішуче» оголошувалося негайно, особисто, при відкритих дверях.
Сторонам відсутнім визначення оголошувалося через поліцію.
Тяжущемуся, що знаходиться в безвісно відсутності, рішення оголошувалося допомогою триразового опублікування у Відомостях обох столиць і Губернському сповіщенні.
«Протокол рішучий повинен бути складений і підписаний не пізніше, як протягом двох днів з того часу, як підписаний про нього журнал засідання» (ст. 1381).
«За неправі позови суперечки покладався при початкових рішеннях комерційного суду штраф 5 відсотків із суми позову (за винятком вексельних позовів, розглянутих у спрощеному порядку), а за неправу апеляцію - 10. Відсотків. Крім того, при подачі апеляційного прохання справлялося 60 рублів застави ».
Виконання вироблялося за виконавчими листами через судових приставів. Виконання рішень перебувало поза юрисдикції комерційних судів.
Присутність, приміром, у Московському комерційному суді відповідно до Статуту починалося в 10:00 ранку і тривало до другої години пополудні. При такому режимі роботи успіхи Московського комерційного суду були настільки очевидні, що в ювілейній промові в 1903 році з нагоди сімдесятиріччя суду його голова НАПобедоносцев із задоволенням зазначав відгуки про комерційному суді як храмі правди, милості і швидкого розгляду. Статут судочинства в комерційному суді дозволяв викликати боку не тільки з дня на день, але і з години на годину. За думки НАПобедо-носцева, і святкові дні не повинні бути перешкодою для розгляду важливих, не терплять зволікання справ.
 Судді Московського комерційного суду пишалися відсутністю в їхніх стінах мертвущого формалі6зма і канцелярської рутини, властивих окружним судам.
 Декрет про суд № 2 від 7 березня (22 лютого) 1918 року в статті 15 містив заборону на судові позови між різними казенними установами. Тим самим проведено розмежування компетенції органів господарського управління та органів правосуддя. З початком господарської реформи 1921 року, з переходом до комерційного розрахунку і майнової самостійності стосунки між підприємствами стали будуватися на договірних засадах. Повну натуралізацію епохи воєнного комунізму змінили товарно-грошові відносини.
 Відповідно до Положення про порядок вирішення майнових спорів між державними установами та організаціями, затвердженим постановою ЦВК і РНК РРФСР 21 вересня 1922, створили Вища арбітражна комісія при Раді Праці і Оборони (СТО), арбітражні комісії при обласних економічних Радах, а згодом - при губернських економічних нарадах.
 Постановою від 3 квітня 1922 Президія Вищої Ради Народного Господарства (ВРНГ) утворив арбітражну комісію при ВРНГ і арбітражні комісії при місцевих органах промбюро і губсовнархозах, які з'явилися попередниками органів відомчого арбітражу. Законодавче оформлення цих органів та затвердження Положення про арбітражної комісії ВРНГ СРСР відбулося в 1926 році.
 Виробництво в арбітражних комісіях здійснювалося за правилами, передбаченими ЦПК союзних республік, з деякими винятками.
 Справи розглядалися колегіально. Один з арбітрів у колегії був юристом, другий-господарником. Ця організаційна процедура і з'явилася джерелом двоїстої оцінки природи арбітражних комісій: як і органів правосуддя, як органів господарського управління.
 Широкі повноваження арбітражних комісій в умовах слабкого розвитку механізму госпрозрахунку в початковий період непу, в умовах нерозвиненості договірних відносин, слабкою договірної дисципліни повсюдно приводили до широкого застосування відстрочки або розстрочки платежу за прийнятим рішенням, до заміни виконання одного зобов'язання іншим, до повного або часткового звільнення боржника від зобов'язань за договором. Всі ці обставини зовсім не сприяли зміцненню планової і договірної дисципліни в економіці держави.
 Постановами ЦВК і РНК СРСР від 13 грудня 1929 та 4 березня 1931 року було ліквідовано відповідно відомчі і державні арбітражні комісії. Спори підприємств різної відомчої приналежності пропонувалося передати на вирішення загальних судів, а суперечки між підприємствами одного відомства передавалися на розгляд вищестоящому у порядку підпорядкованості органу. Проте загальні суди були не в змозі впоратися з покладеним на них завданням через слабке знання специфіки господарських спорів, відсутності можливостей оперативного дозволу заявлених вимог. Через 16 днів після ліквідації арбітражної системи відбулося повернення до неї у кілька перетвореному вигляді.
 У 1934 році Держарбітраж при РНК СРСР за дорученням Уряду СРСР затвердив Правила розгляду та вирішення майнових спорів органами Держарбітражу. Гідність цих Правил полягала в тому, що вони містили процесуальні норми, що визначають порядок порушення справи, підготовки позовних матеріалів до слухання і вирішення спору по суті. Їх прийнято називати першими Правилами, з котор7их починається історія сучасного арбітражного процесу.
 Нові Правила розгляду господарських спорів приймалися в 1963, 1976 роках і після їх затвердження постановою Ради Міністрів СРСР від 5 червня 1980 року почали єдиними для відомчих і державних арбітражів. Колишнє відсутність єдиних правил розгляду спо-рів у відомчому арбітражі не було виправдано специфічними умовами тих чи інших галузей народного господарства. Правила збагатилися новими процесуальними інститутами, такими, як залишення позову без розгляду, спрощений порядок розгляди з ряду категорій справ, колегіальне розгляд спорів та ін
 Особливий інтерес представляють Правила розгляду господарських спорів державними арбітражами, затверджені постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР № I36 від 30 грудня 1976 року. У них містяться норми, аналогічні правилам про судочинство в комерційних судах, затвердженим Указом від 14 травня 1832 року, який що не відносили до підвідомчості ком-мерческих судів спори на суму, меншу 150 рублів сріблом, і не дозволяли оскаржувати рішення на суму, меншу трьох тисяч рублів (згідно з пунктом 8 Правил розгляду господарських спорів арбітражу не підвідомчі спори на суму менше 100 рублів). Закріплені також норми, аналогічні Правил розгляду спору арбітражними комісіями і Правилами розгляду та вирішення справ Госарбитражем 1934 року народження, які передбачали мінімальні терміни розгляду заявлених суперечок і видачу наказів, виконавчих листів одночасно З рішенням; стаття ll Положення про арбітражні комісіях від 12 січня 1925 передбачала навіть можливість попереднього виконання рішення (згідно з пунктом 56 Правил розгляду господарських спорів арбітражу встановлено термін розгляду заявлених суперечок від 15 днів до l місяці залежно від категорії спору; згідно з пунктом 109 цих Правил наказ видається стягувачу одночасно З рішенням).
 До кінця вісімдесятих років назріла необхідність створення замість відомчих і державних арбітражів спеціальних арбітражних судів, що було викликано катастрофою монополії державної власності, активізацією господарської діяльності різних недержавних суб'єктів підприємницької діяльності, спробою залучення до Російську Федерацію іноземних інвестицій.
 У 1992 році був прийнятий перший в історії Росії Арбітражний процесуальний кодекс. Замість системи державного та відомчого арбітражу була створена система арбітражних судів РФ.
 Ряд норм з Правил 1976 року перейшло до Арбітражного процесуального кодексу 1992 року, який, зокрема, не передбачав ведення протоколу судового засідання, дозволяв розгляд спору за матеріалами справи без участі сторін (згідно з пунктом 92 Правил розгляду господарських спорів протоколи судового засідання не ведеться ні в повному, ні в стислому вигляді; згідно з пунктом 87 цих Правил у випадках, коли матеріали справи дозволяють розглянути спір по суті або неявка представників сторін не перешкоджає вирішенню спору, спір розглядається без їх участі).
 У 1995 році був прийнятий новий АПК РФ, мав метою завершення перетворення колишніх державних арбітражів в повноцінні органи правосуддя - арбітражні суди. Були вдосконалені деякі процедурні питання, що мало сприяти розширенню і поглибленню господарських реформ, забезпечувати економічний оборот, вільну конкуренцію, захист будь-яких форм власності. Практика застосування АПК РФ 1995 з часом виявила прогалини в законодавстві та проблеми в практиці його застосування, у зв'язку з чим виникла необхідність у прийнятті нового АПК РФ.
 В АПК РФ, прийнятому в 2002 році, були враховані багато раніше недостатньо детально або зовсім не врегульовані питання, зокрема, детально визначена компетенція арбітражних судів, введена спрощена процедура розгляду спорів у суді першої інстанції, змінені терміни і частково порядок перегляду судових актів. Особливо сильно ці зміни торкнулися наглядової інстанції. Вищевказані та багато інших новели в АПК РФ 2002 дозволяють сподіватися, що арбітражне процесуальне законодавство на даному етапі розвитку економіки країни відповідає потребам цивільного обороту і буде стабільним протягом тривалого часу.
 ПРИМІТКИ
 1 Див: Фурсов Д. З історії арбітражного судоустрою та судочинства / / Вісник ВАС РФ. 1996. № 1. С. 105.
 2 Ратуша - орган міського самоврядування.
 3 Там же. С. 106.
 4 Там же. С. 107.
 5 Там же. С. 108.
 6 Там же. С. 109.
 7 Там же. С. 110. 
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства"
 1. ЗМІСТ
    історії арбітражного судоустрою та судочинства 3 ГЛАВА 2. Поняття арбітражного процесу 13 січня. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права 13 ПОНЯТТЯ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ, Арбітражнимпроцесуальним ФОРМА 13ЗАДАЧІ СУДОЧИНСТВА В АРБІТРАЖНИХ СУДАХ 21ІСТОЧНІКІ
 2. Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003
    історія арбітражного судоустрою та судочинства, поняття і принципи арбітражного процесу, підвідомчість і підсудність справ, учасники арбітражного процесу, позов, докази, судові витрати, процесуальні строки, позовну виробництво в суді першої інстанції, апеляційне, касаційне, наглядове провадження, провадження з перегляду судових актів за нововиявленими
 3. Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002
    історія арбітражного судоустрою та судочинства, поня-буття і принципи арбітражного процесу, підвідомчість і підсудність справ, учасники арбітражного процесу, позов, докази, судові витрати, процесуальні строки, позовну виробництво в суді першої інстанції, особливості виробництва в арбітражному суді за окремими категоріями справ, апеляційне, касаційне, наглядове
 4. ЗМІСТ
    історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146 Тема 10.
 5. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
    історії судоустрою і судочинства в Росії. М., 1955. Моргунов С. АПК РФ: окремі статті потребують конкретизації / / Відомості Верховної Ради. 1996. № 8. Моргунов С. Про деякі питання вдосконалення арбітражного процесуального законодавства / / Господарство право. 1996. № 9. Фурсов Д. З історії арбітражного судоустрою та судочинства / / Вісник ВАС РФ. 1996. № 1. Шерстюк В.
 6. Закони як джерела арбітражного процесуального права:
    арбітражному про-процесу. Так, у ст. 46 записано, що кожному гарантується доль-ная захист його прав і свобод. Рішення і дії (або бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і посадових осіб можуть бути оскаржені до суду. Згідно ст. 47 ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в тому суді і тим суддею, до підсудності
 7. 6. СВІТОВЕ УГОДУ
    глава 15 «Примирливі процедури. Мирова угода », норми якої спрямовані на розвиток і вдосконалення принципу діспоз-тивности в арбітражному процесі. Норми цієї глави діють на будь-якій стадії арбітражного процесу. Відповідно до ст. 138 АПК РФ арбітражний суд зобов'язаний вживати заходів для примирення сторін, сприяти їм у врегулюванні спору. Сторони можуть врегулювати спір
 8. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
    історії розвитку і нових соціально-економічних реалій нашої держави 1. Про принципи в радянський період розвитку науки цивільного та арбітражного процесуального права видано досить багато робіт: М.Г. Авдюкова, А.Т. Боннера, М.А. Гурвича, А.Ф. Клейнмана, К.І. Коміссарова, Ю.К. Осипова, В.М. Семенова, В.Ф. Тараненко, Н.А. ЧЕЧИН, К.С. Юдельсона і багатьох інших, але найбільш цікавий
 9. 2. Судоустройственние прінціпиарбітражного процесуального права
    арбітражному процесуальному праву даний принцип закріплює, що по справах у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, віднесених до відання арбітражних судів, тільки арбітражний суд має право здійснювати правосуддя. У відповідності зі змістом ст. 118 Конституції РФ і ст. 1 Федерального конституційного закону «Про судову систему Російської Федерації» судова влада в Росії в
 10. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
    глава якої значився в друзях керівників міста Піттсбурга. Міська влада збиралися укласти контракт на поставки будівельного каменю. Але оскільки "потрібна" компанія добувала камінь тільки з сіркою прожилком, в умовах проведення відкритих торгів було спеціально обумовлено саме це "технічне" обставина. Теоретично, будь-яка компанія могла брати участь в публічному тендері. Але
© 2014-2022  ibib.ltd.ua