Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня
Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

ЗМІСТ


ГЛАВА 1. З історії арбітражного
судоустрою та судочинства 3
ГЛАВА 2. Поняття арбітражного процесу 13
1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права 13
ПОНЯТТЯ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ,
Арбітражнимпроцесуальним ФОРМА 13
ЗАВДАННЯ СУДОЧИНСТВА В АРБІТРАЖНИХ СУДАХ 21
ДЖЕРЕЛА АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 21
2. Система арбітражних судів у РФ.
Стадії арбітражного процесу 25
СИСТЕМА арбітражних судів В РФ 25
СТАДІЇ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ 28
ГЛАВА 3. Принципи арбітражного
процесуального права 34
Поняття і класифікація принципів арбітражного процесуального права 34
судоустройственних принципи арбітражного процесуального права 35
судочинного принципи арбітражного процесуального права 41
Глава 4. Підвідомчість і підсудність спорів
арбітражному суду 50
1. Значення і порядок доарбітражного
врегулювання спорів 50
Поняття підвідомчості, її види 51
Підвідомчість справ арбітражному суду
у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам 60
4. Поняття підсудності, її види 63
ГЛАВА 5. Суб'єкти арбітражних
процесуальних правовідносин 68
Поняття та класифікація суб'єктів арбітражних процесуальних правовідносин 68
Суд як обов'язковий суб'єкт арбітражного процесуального правовідносини 71
СПІВВІДНОШЕННЯ СИСТЕМИ арбітражних судів
та інстанційності 71
СКЛАД АРБІТРАЖНОГО СУДУ, розглядалися
конкретного спору ПО СУТІ 72
ПРАВИЛА І ПОРЯДОК заявленого відводу 75
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУДУ 78
Арбітражна процесуальна правоздатність, арбітражна процесуальна дієздатність 79
Процесуальні права та обов'язки осіб,
беруть участь у справі 82
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ОСІБ, БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ 82
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ОСІБ, беруть участь у справі 83
ПОНЯТТЯ І ПІДСТАВИ застосування заходів процесуального ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 84
5. Сторони і треті особи в арбітражному процесі 86
ПОНЯТТЯ І ХАРАКТЕРНІ РИСИ СТОРІН
ЗАМІНА неналежним відповідачем 87
ТРЕТІ ОСОБИ В арбітражному процесі 88
Процесуальне правонаступництво 91
Процесуальне співучасть 93
ПОНЯТТЯ І ХАРАКТЕРНІ РИСИ співучасті 93
ВИДИ співучасті 94
ВЗАЄМОДІЯ співучасників в арбітражному процесі 96
Прокурор в арбітражному процесі 97
Участь в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів 102
Участь осіб, які сприяють правосуддю 105
Представництво в арбітражному процесі 110
ПОНЯТТЯ СУДОВОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА 110
процесуальногоположенню ПРЕДСТАВНИКА
в арбітражному процесі. Вимоги, пропоновані
до ПРЕДСТАВНИКАМ 112
ОФОРМЛЕННЯ, ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПЕРЕВІРКА
ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕДСТАВНИКА 115
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРЕДСТАВНИКІВ 117
Глава 6. Позов 120
1. Поняття позову у арбітражному процесі,
його елементи і види 120
ПОНЯТТЯ ПОЗОВУ 120
ЕЛЕМЕНТИ ПОЗОВУ 122
ВИДИ ПОЗОВУ 123
2. Процесуальні засоби захисту
відповідача проти позову 125
3. Розпорядження позовними засобами
захисту права 127
4. Забезпечувальні заходи. Зустрічне забезпечення.
Скасування забезпечення позову 130
Глава 7. Докази 138
1. Поняття і класифікація доказів.
Предмет доказування 138
ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКАЗІВ 138
предметдоказування 140
2. Належність та допустимість доказів, подання та витребування доказів. Підстави звільнення від доказування. Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами 142
ОТНОСИМОСТЬ ДОКАЗІВ 142
ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ 142
ПОДАННЯ І ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ 143
Підстави звільнення від доказування 145
звільнення від доказування ОБСТАВИН,
визнані сторонами 145
Оцінка доказів, забезпечення доказів , судові доручення 146
Окремі види доказів 149
ПИСЬМОВІ ДОКАЗИ 149
речові докази 151
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА 153
Свідчення свідків 156
ПОЯСНЕННЯ СТОРІН ТА ІНШИХ ОСІБ, БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ 157
ІНШІ ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ 157
Глава 8. Судові витрати 162
1. Поняття судових витрат, державна
мито, ціна позову 162
2. Судові витрати 166
Глава 9. Процесуальні терміни 169
Глава 10. Позовна виробництво в арбітражному
суді першої інстанції 172
1. Поняття і сутність позовного провадження.
Відмінність його від провадження у справах, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин і від виробництва за окремими
категоріях справ 172
2 . Порядок пред'явлення позову до арбітражного суду, форма і зміст позовної заяви, документи, що додаються до позовної заяви.
Відгук на позовну заяву 177
Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви 183
стадія підготовки справи
до судового розгляду 185
Судовий розгляд 188
Мирова угода 193
Призупинення провадження у справі 198
Залишення позовної заяви без розгляду 199
Припинення провадження у справі 200
Сутність і зміст рішення арбітражного суду 201
Додаткове рішення. Роз'яснення рішення. виправлення описок, помилок, арифметичних помилок. Вступ рішення в законну силу. Оскарження рішення. Виконання рішення 204
12. Визначення арбітражного суду, його зміст, виконання, порядок і строки оскарження 207
Глава 11. Апеляційне провадження 210
1. Поняття і види апеляції. Право апеляційного оскарження, строк подачі, форма і зміст апеляційної скарги.
Відгук на апеляційну скаргу 210
2. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги. Припинення виробництва за апеляційною скаргою. Порядок,
термін, межі розгляду апеляційної скарги 216
3. Повноваження арбітражного суду апеляційної інстанції. Підстави для зміни або скасування рішення суду першої інстанції. Постанова арбітражного суду апеляційної інстанції 221
Глава 12. касаційне провадження 225
1. Право касаційного оскарження, строк і порядок подачі, форма і зміст касаційної скарги.
Відгук на касаційну скаргу 225
2. Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги.
Припинення провадження за касаційною скаргою. Призупинення виконання судових актів арбітражним судом касаційної інстанції. Порядок і термін розгляду касаційної скарги 229
3. Повноваження арбітражного суду касаційної інстанції. Підстави для зміни або скасування рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції. Постанова арбітражного суду касаційної інстанції 232
Глава 13. Перегляд судових актів у порядку нагляду 2 39
1. Перегляд судових актів у порядку нагляду. Порядок наглядового виробництва.
Вимоги до звернення у ВАС РФ. Прийняття заяви
або подання до провадження.
Повернення заяви або подання.
Відгук на заяву або подання.
Зупинення виконання судового акта
Вищим Арбітражним Судом РФ 239
2. розгляд заяви чи подання. зміст ухвали про передачу справи до Президії ВАС РФ. визначення про відмову в передачі справи до Президії ВАС РФ.
Порядок розгляду справи в Президії ВАС РФ 244
3. Підстави для зміни або скасування в порядку нагляду судових актів, що вступили в законну силу. Постанова Президії ВАС РФ,
його зміст і набрання законної сили 248
Глава 14. Перегляд судових актів арбітражного
суду за нововиявленими обставинами 252
Глава 15. Виробництво по справах
за участю іноземних осіб 257
Компетенція арбітражних судів в російській Федерації у справах за участю іноземних осіб. Виключна компетенція. угоду про визначення компетенції арбітражних судів РФ. Судовий імунітет 257
Порядок розгляду справ за участю іноземних осіб, їх процесуальні права і обов'язки. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження. Легалізація документа.
Апостиль. Доручення про виконання окремих процесуальних дій 265
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ
ОСІБ, ЇХ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 265
ВИМОГИ, що пред'являються до документів ІНОЗЕМНОГО ПОХОДЖЕННЯ. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТА. АПОСТИЛЬ 268
ДОРУЧЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ 274
Глава 16. Третейські суди в РФ 276
Історія третейських судів у Росії 276
Загальні положення про третейський розгляд. Третейська угода. Порядок розгляду справи
у третейському суді 279
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО третейського розгляду 279
третейської угоди 283
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВИ В третейському суді 286
3. Рішення третейського суду.
Виконання рішення третейського суду 289
РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ 289
виконання рішення третейського суду 294
Глава 17. Міжнародний комерційний арбітраж 297
1. Поняття і види
міжнародного комерційного арбітражу 297
Арбітражна угода 303
міжнародний комерційний арбітражний суд
при ТПП РФ 306
4. Визнання та виконання іноземних
арбітражних рішень 309
Глава 18. Виконання судових актів 317
Загальні умови вчинення виконавчих дій 317
Органи примусового виконання 320
Поняття виконавчого документа.
Вимоги, що пред'являються до нього 321
Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні 324
Заходи примусового виконання.
Порядок звернення стягнення на майно боржника ... 327
6. Порядок реалізації майна 329
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ЗМІСТ "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання у Німеччині / / Держава і право. -
 2. Поняття, зміст і основні принципи виконавчої влади
  зміст і основні принципи виконавчої
 3. 1. Поняття виконавчої влади, її зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная владу".
    зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная
 4. 2. 1. за предметом регулювання розрізняють
    змістом а) загальні - регулюючі загальні відносини загального характеру для всіх галузей і сфер. Загальна частина. б) особливі - що регулюють загальні відносини в конкретній сфе-ре управління. Наприклад: в економіці, культурі, суспільному без-
 5. 4. 1. по суб'єктах можна розділити на відносини між
    змістом: а) матеріальні, які регулюються матеріальними нормами адміністративного права б) процесуальні, пов'язані з дозволом індивідуально-конкретних справ, які регулюються адміністративно-процесуальними
 6. 5. Заохочення застосува. за успішне і добросов. виконання держ. службовцем своїх долж. обов'язків
    змісту. Матер. от-ть держ. сл. настає за служебн. проступок, в рез-ті кіт. завдано матеріальної шкоди гос-ву. За шкоду, причин. учр. або орг. при виконанні служ. об-тей службовці, з вини кіт. заподіяно шкоду, несуть МО у розмірі прямої дійсної. шкоди, але не понад середньомісячно-го заробітку. МО понад середнього заробітку допускається лише у випадках, зазначених у з-не. Ст. 121 КЗОТ
 7. 1. Форми здійснення виконавчої влади
    змістом ці акти поділяються: 1) нормативні акти - встановлюють, змінюють і зазна-няющие юридичні норми, вони не звернені до юридичних осіб. 2) індивідуальні акти - це рішення суб'єктів административ-ної влади з конкретних питань, звернені до конкретних осіб. 3) зміщені - акти, в яких містяться норми права і право-стосовно рішення. За формою вираження: 1. Письмові
 8. Адміністративна відповідальність
    1. Поняття і підстава адміністративної відповідальності, її від-відмінність від інших видів юр. від-ти. 2. Поняття, ознаки адм. пр-ня. 3. Юридичний склад адм. пр-ня. 1. Адміністративна відповідальність - це застосування уполномо-ченного органом або посадовою особою адміністративного стягнення до особи, яка вчинила адміністративне пр-ня. У РФ діє велика кількість адміністративних
 9. Адміністративні стягнення
    утриманні під вартою в місцях, визначених ОВС, ст. 32. Установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб. Призначається міським судом (суддею). Адміністративний арешт не може застосовуватися до: 1) вагітним жінкам 2) жінкам, які мають дітей віком до 12 років 3) особам, які не досягли 18 років 4) інвалідам I і II
 10. Адміністративний процес
    змісту туалетів вагонів поїзда на-покладав на бригадира поїзда штраф у розмірі 40 руб. Чи має він на це право? Директор ДК, зайшовши в одне з приміщень виявив, що молода людина вживав наркотики. Суддя, розглянувши справу про административ-ном правопорушення, пов'язаним з цим фактом, виніс постанову про покладання на правопорушника адміністративного стягнення. Яке стягнення міг
© 2014-2022  ibib.ltd.ua