Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

1. Форми здійснення виконавчої влади

це зовнішньо-
виражені дії, що вчиняються посадовими особами в процесі
здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності в рамках
їх компетенції і викликають певні наслідки.
Розрізняють такі форми виконавчої влади:
1 - правові - пов'язані з виданням правових актів, які тягнуть
зміни або перетворення адм. пр-ний.
2 - неправові - не пов'язані з виданням правових актів і не тягнуть
виникнення, зміни, припинення пр-ний.
Правові форми здійснення виконавчої влади: право-
творча і правозастосовна діяльність.
Правотворческая діяльність проявляється у створенні, зраді-
нии, скасування та удосконаленні правових норм, тобто видання норматив-
них актів.
Правозастосовна діяльність органів і посадових осіб
виконавчої влади, вирішення питань управління на основі собст-
ських правових норм, т.е . видання індивідуальних правових актів.
Це 2 основні і найбільш значні норми здійснення
виконавчої влади. Але існують і інші - представлення орга-
тельной звітності, здійснення держ. реєстрації, видача документів,
підтверджують наявність спеціального права.
Неправомірні форми здійснення виконавчої влади:
1. здійснюють органи дейст
2. виконання матеріальних, технічних дій, які носять
допоміжний характер в управлінні діяльності (робота з інфор-
єю).
2. Правові акти виконавчої влади - це вид підзаконних
офіційних юридичних актів, що приймаються суб'єктами виконавець-
ної влади в процесі виконання розпорядчої діяльності,
оформлених відповідно до н.п., містять одне власт. волевиявлення-
ня, тягне за собою юридичні наслідки.
За юридичним змістом ці акти поділяються:
1) нормативні акти - встановлюють, змінюють і зазна-
няющие юридичні норми, вони НЕ звернені до юридичних осіб.
2) індивідуальні акти - це рішення суб'єктів административ-
ної влади з конкретних питань, звернені до конкретних осіб.
3) зміщені - акти, в яких містяться норми права і право-
Стосовно рішення.
За формою вираження:
1. Письмові
2. Усні виконання при безпосередньому керівництві вироб.
Діяльності для забезпечення громадської безпеки.
3. Конклюдентні, виражені в законах світлових і звукових
сигналів.
Юридичної значення актів управління
1. Є підставою для видання інших
2. Виступають як юридичного факту, тобто є основа-
ням для виникнення, зміни та припинення пр-ний у сфері управ-
лення.
3. Є доказом у суді.
4. Є умовою дії ін прав. актів органи вн. пр.
3. 1. Законність
а) наявність у автора
б) відповідність меті закону
в) застосовується у встановлений законом термін
г) дотримання процесуальних правил судами
2. Доцільність, тобто корисність з (.) зору держ. інтересів, він
повинен бути науково обгрунтований, відповідати реальній обстановці,
передбаченої механізмом його втілення в життя.
3. Організація?
А) Мова акта повинен бути ясним, зрозумілим для тих, до кого обра-
щен
б) акт повинен бути своєчасно доведений до відома виконай-
тільних і законодавчих суб'єктів.
В) акт повинен бути оформлений грамотно, правильно.
Г) оформлений належним чином, має бути переданий на зберігання-
ня.
Акти, що не відповідають вимогам закону, поділяються на
нікчемні та оспорювані.
Нікчемними є акти, які через свою незаконність не породжують і не можуть породжувати юридичних наслідків.
Акти визнаються нікчемними, якщо не те є пряма вказівка за-
кону або грубе порушення підв. адм. справ або порушений термін давності.
Оспорімие підлягають виконанню, але не позбавляють індивідуальним
і колективним суб'єктам право оскаржити їм з-нать в установленому по-
рядку, після оскарження акт може бути визнаний або правомірним після
усунення в ньому недоліків або недійсним.
При зупинці дії акта упр., Тобто тимчасового припинення його
дії до повторного розгляду, проводиться тим органом, який
не вправі скасувати його.
Ст. 85 (1.2.)
Президент РФ має право призупинити дію актів органів ис-
виконавчої влади, виконавчої влади суб'єктів, виконавчу
влада у випадку якщо цих актів Конституції Російської Феде-
рації і Федерального Закону.
Міжнародні зобов'язання РФ або порушення прав і свобод
людини і громадянина для вирішення питання соотв. судом.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Форми здійснення виконавчої влади "
Форми здійснення виконавчої влади
 1. здійснення виконавчої
  1. Форми здійснення виконавчої власті.2. Поняття і види актів виконавчої власті.3. Вимоги, що пред'являються до актів виконавчої влади та наслідки їх несоблюденія.4. Процес прийняття адміністративних актов.н / а Указ Президента: "Про порядок опублікування і набрання си-лу актів Президента, Уряду РФ та актів органів виконавчої влади".
 2. Здійснення виконавчої власті.2. Поняття і види актів виконавчої власті.3. Вимоги, що пред'являються до актів виконавчої влади та наслідки їх несоблюденія.4. Процес прийняття адміністративних актов.н / а Указ Президента: "Про порядок опублікування і набрання си-лу актів Президента, Уряду РФ та актів органів виконавчої
  Види і стадії адміністративного права
 3. форми і методи діяльності, практи-етичні прийоми, операції. Це-- контроль - нагляд - оскарження Сутність контролю полягає: 1) у спостереженні за функціонуванням соотв. під. контр. об'єкта 2) в отриманні об'єктивної та достовірної інформації про стан - ванні законності та дисципліни 3) у прийнятті заходів щодо запобігання та усунення порушень законності та дисципліни 4) у виявленні причин і
  Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
 4. форми в науці висловлювалися різні точки зору. Аргументи «за»: 1. На думку прихильників Н.Б. Зейдер, Л.Ф. Лісницький і НІ. Клейн, специфіка економічної діяльності породжує специфіку арбітражного процесу і зумовлює існування самостійної отрасл2і арбітражного процесуального права та законодавства . 2. Існування самостійної галузі арбітражно-го процесуального
  2. судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
 5. форми, форми власності, підпорядкованості, місця знаходження та інших обставин. З цього слід, що правове становище будь-якого учасника арбітражного процесу визначається лише його процесуальним статусом (позивач, відповідач, третя особа і т. д.), і ніяк не залежить від того, хто є учасником процесу. Особи, що займають одне і те ж процесуальне становище, завжди наділяються однаковими
  2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
 6. форми дозволу їх, різні. Залежно від природи юрисдикційних органів Ю. Осипов виділяв державну, громадську, змішану і третейське форми вирішення юридичних справ. Державну він у свою чергу поділяв на адміністративну, арбітражну та судову; громадську - на профспілкову, колгоспну і кооперативну; змішану - на паритетну (коли розгляд справ
  1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
 7. форми в принцип суддівського керівництва. Дру-гой основоположний процесуальний принцип об'єктивної істини фактично звівся до встановлення юридичної істини, що відповідає матеріалам справи. Такий розвиток вельми симптоматично і відображає нові соціально-правові реалії, в яких діють органи судової влади при здійсненні правосуддя. Зберігається склалося поділ принципів на:
  2. судоустройственних прінціпиарбітражного процесуального права
 8. форми і межі реалізації наданих їм повноважень. Не випадково , що процесуальне законодавство при регулюванні повноважень суду в основному використовує метод приписи з метою знизити можливості прояву суддівського розсуду. Крім того, відповідно до ст. 15 Конституції РФ вона має вищу юридичну силу, пряму дію і застосовується на всій території Російської
  2. Поняття підвідомчості, її види
 9. форми дозволу їх, різні. Залежно від природи юрисдикційних органів Ю. Осипов виділяв державну, громадську, змішану і третейську форми вирішення юридичних справ. Державну він у свою чергу поділяв на адміністративну, арбітражну та судову; громадську - на профспілкову, колгоспну і кооперативну; змішану - на паритетну (коли розгляд справ
  44. Місце уряду в політ. системі з. с.
 10. форми правління. В президент-ських республіках уряд, очолюваний президентом, формується позапарламентським шляхом і не несе за свою діяльність відпові-ності перед парламентом.Юрідіческі в цих країнах уряд повинен тільки виконувати закони, що приймаються парламентом. Тому сам уряд, згідно застосовуваних у президентських республіках принципом поділу влади,
  формы правления. В президент-ских республиках правительство, возглавляемое президентом, формируется внепарламентским путем и не несет за свою деятельность ответст-венности перед парламентом.Юридически в этих странах правительство должно только исполнять законы, принимаемые парламентом. Поэтому само правительство, согласно применяющемуся в президентских республиках принципу разделения властей,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua