Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

Підприємства, установи як суб'єкти адміністративного права

Підприємства, учр. явл. колективними суб'єктами АП. ПР-ку -
це самостійно господарюючий суб'єкт, створений для пр-ва пр-ції,
виконання робіт і надання послуг з метою задоволення заг. потреб-
ності та отримання прибутку.
Учр. виконує соц.-культ. або адм.-політичне життя. ф-ції. ПР-ку, учр. в
залежності від форм влас. справ. на:
1) держав.
2) муницип.
3) приватні
3) громадські
4) і змішаних форм соб-ти
Залежно від орг.-прав. форм:
1) товариства
2) товариства
3) держ. муницип. пр-ку
4) произв. кооператив
Адм.-прав. статус пр-ку, учр. - Це комплекс прав і обов'язків,
кіт. пр-нення і учр. набуває і реалізує в процесі вчинення слід.
Дій:
1) створення пр-ку, учр. за рішенням власника їм-ва або упов-
повноваженнями. ним органу або за рішенням ТК
2) держ. реєстрація, здійснення. за місцем знаходження пр-ку, учр. місць-
вим органом держ. влади
3) отримання дозволу на заняття определ. видами д-ти, видав-
ваемих в административн. порядку органом держ. влади
4) оформлення органів управління справами
5) визначення кола питань і повноважень вищих держ. ор-
ганов щодо пр-ку
6) ведення та надання бух. і статист. звітів
7) адм.-прав. гарантії прав пр-ку:
а) не допускається реєстрація пр-ку за мотивами
б) заборона на втручання органів держ. влади в д-ть пр-ку, за
викл. випадків, предусм. з-вом
в) захист майна пр-ку від незаконного вилучення
г) не допускається монопольне становище на ринку окремих пр-
тий і не добросовісної конкуренції
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Підприємства, установи як суб'єкти адміністративного права"
 1. 4. 1. по суб'єктах можна розділити на відносини між
  підприємствами, установами, організаціями. Наприклад, між Мін. праці та соціального розвитку РФ і ВЮТ. г) органами виконавчої влади і не знаходяться в їх підпорядкуванні підприємствами, установами, організаціями. Наприклад, фінан-совий контроль, митний контроль. д) виконавчими органами державної влади та виконай-них органами місцевого самоврядування. Наприклад, гл.
 2. 2. Суб'єкти адміністративного права можуть бути індивідуальні та колективні.
  Підприємства, установи, організації та їх об'єднання в) структурні підрозділи органів виконавчої влади, на-ділені власною компетенцією 2) недержавні організації а) громадські об'єднання (повт, види) б) трудові колективи в) комерційні структури г) органи місцевого
 3. Методи здійснення виконавчої влади
  підприємств і організацій. Підставою для застосування заходів адміністративного предупрежде-ня може служити припущення про намір особи вчинити адміні-стративно правопорушення або інше протиправне діяння. Адміні-стративно-попереджувальні заходи не є заходами покарання, носять профілактичний характер і виражаються, як правило, у вигляді певних обмежень і заборон. К
 4. Види і стадії адміністративного права
  підприємствами, установами, організаціями. в) спеціалізований контроль здійснюється органами межот галузевої компетенції. Вони контролюють діяльність органів виконавчої влади підприємств, установ, організацій з певних питань. Між суб'єктами та об'єктами відсутня організаційна підпорядкованість. 3. Суб'єктами судового контролю є: 1) Конституційний
 5. 8. ПРОКУРОР в арбітражному процесі
  підприємствами, державними установами, а також юридичними особами, у статутному капіталі (фонді) яких є частка участі Російської Федерації, частка участі суб'єктів Російської Федерації, частка участі муніципальних утворень. Виходячи з буквального тлумачення закону, вимога про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину може бути заявлена прокурором як одночасно С
 6. Вимоги пред'являються до документів іноземного походження.
  Підприємства, організації або вищестоящою організацією. Надалі довідка-підтвердження залишається в органі юстиції і зберігається разом із зразками підписів нотаріусів, суддів та інших посадових осіб. Слід зазначити, що апостиль проставляється на оригіналах офіційних документів, що виходять від державних органів та установ. До офіційних документів Конвенція відносить наступні:
 7. 3. Метод адміністративного регулювання: значення, зміст і практичне застосування.
  Підприємства, наділений більшими повноваженнями, ніж який звернувся із заявою про реєстрацію, оскільки орган, що реєструє статут, може на законних підставах відмовити в цьому (наприклад пред'явлені не всі документи, порушений закон). Однак владність адміністративно-правового методу полягає не стільки в підпорядкованості однієї сторони іншій, скільки в однобічності і юридичної обов'язковості
 8. 16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
  Підприємстві або установі в близькій спорідненості чи властивості. Якщо підконтрольні або підзвітні один одному. Не можуть бути прийняті особи позбавлені судом права займати посади. Забороняється суміщення деяких державних посад з роботою. До спеціальним вимогам: віковий ценз наявність спеціальної освіти вченого звання практичний стажпроведеніе кваліфікаційних випробувань стан
 9. 22. Адміністративні звернення громадян: основні види звернень.
  Підприємства, в засоби масової інформації, до посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів чи їх порушення. Закон називає три види звернень громадян - пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги. Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, в яких дається
 10. 28. Форми управлінської діяльності: поняття, види, характеристика, взаємозв'язок з функцією державного управління.
  Підприємств, установ. (Фінансові, митні органи). Інспектування основна діяльність підстави всієї управлінської піраміди. Наради, анкетування службовців або населення з метою врахування громадської думки. б) матеріально технічні прямо не спрямовані на управління мають допоміжний характер. документообіг - підготовку, обробку, зберігання і видачу інформації або довідок.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua