Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки з адміністративного права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

3. Метод адміністративного регулювання: значення, зміст і практичне застосування.


Поряд з предметом адміністративного права важливого значення набуває метод правового регулювання, що характеризує становище сторін в даних правовідносинах. Він пов'язаний з встановленням і забезпеченням прав і обов'язків сторін.
У найбільш загальному вигляді метод адміністративно-правового регулювання можна позначити як нерівність сторін, тобто як метод влади і підпорядкування. Один з учасників відносин - суб'єкт управління, інший - об'єкт управління. Об'єкт, як правило, є залежним в тій чи іншій мірі від суб'єкта, тому об'єкт має меншу компетенцію, ніж суб'єкт. При цьому одна сторона є юридично владна, а інша - юридично підвладна.
Підвладність в управлінських відносинах характеризується одностороннім волевиявленням, тобто орган, що реєструє, наприклад, статут якого підприємства, наділений більшими повноваженнями, ніж який звернувся із заявою про реєстрацію, оскільки орган, що реєструє статут, може на законних підставах відмовити в цьому (наприклад пред'явлені не всі документи, порушений закон). Однак владність адміністративно-правового методу полягає не стільки в підпорядкованості однієї сторони іншій, скільки в однобічності і юридичної обов'язковості приписів суб'єкта управління.
В адміністративно-правовому регулюванні управлінських відносин використовується адміністративне нормотворчість і распорядительство, а також адміні-'стративно заходи правоохоронного характеру.
Адміністративне нормотворчість - це встановлення органами державного управління підзаконних обов'язкових правил поведінки у сфері виконавчої діяльності.
Адміністративне распорядительство проявляється в рішеннях посадових осіб органів управління примі
ково до питань індивідуального характеру. Подальший розвиток адміністративного нормотворчості і розпорядництва в сучасних умовах пов'язано з поліпшенням їх форм, удосконаленням законодавства, посиленням економічних та організаційних важелів реалізації управлінських рішень, з підвищенням професійних знань державних службовців, впровадженням наукової організації праці, поширенням основ і культури управлінської праці.
До адміністративних заходів правоохоронного характеру належать різні форми і методи здійснення контролю та нагляду за дотриманням законності і державної дисципліни в сфері виконавчої діяльності, а також у застосуванні заходів виховного і примусового впливу, передбачених законом. Вони використовуються для охорони суспільного ладу України, соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого порядку управління та громадського порядку, для зміцнення законності, боротьби із правопорушеннями та їх попередженням, виховання у громадян поваги до Конституції і законам.
Як бачимо, адміністративно-правовий метод відображає владну природу державного управління, однобічність і юридичну обов'язковість приписів суб'єктів, його здійснюють.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Метод адміністративного регулювання: значення, зміст і практичне застосування. "
 1. Висновок
  методів стимулювання за службу в районах зі складними кліматичними та соціально-побутовими умовами. Однією з основних цілей даних досліджень є створення планового, науково обгрунтованого, економічного, оперативного, постійно діючого, що відбивається на широкий шар офіцерів, фахівців, вчених механізму, що дозволяє еволюційно реформувати всі структури Армії, відповідно до
 2. § 1. Поняття злочину
  метод регулювання суспільних відносин. Можна навести чимало прикладів, де так чи інакше він використаний (положення про неприпустимість застосування кримінального закону за аналогією, об'єктивного зобов'язання, призначення страти певної категорії осіб і т. д.). Але тут маються на увазі інші випадки: заборони на вчинення тих діянь (вбивств, розкрадань, ухилень від податків тощо), які
 3. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  метод, посіб. Одеса: Юридична література, 2000. 29. Бекерська Д.А., Воронова Л.К. Фінансове право. - К., 1998. 30. Бекерська Д.А. Фінансове право: Навчальний метод, реком. - Одеса, 1999. 31. Бекерська Д.А. Податкове право та податкове законодавство України: Учеб. пособ. - Одеса, 2000. 32. Бєлкін А.А. Справа про антимонопольному комітеті / / Правове дення 1993. - № 1. 133 33. Бєлкін А.А. Перша справа
 4. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
  методу індустріалізації від капіталістичного, назвав одне з таких відмінностей: в капіталістичних країнах індустріалізація зазвичай починається з легкої промисловості, в нашій же країні цей «звичайний шлях» партія відкинула і почала з розгортання важкої індустрії. Односторонньо тлумачачи це положення, багато істориків та економісти поставили знак рівності між методом соціалістичної індустріалізації
 5. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  методи функціонування кримінальних інститутів і підприємств. Більш того, у випадку найбільш прибуткових і розвинених форм злочинного бізнесу, витрачання основної частини ресурсів направлено на страхування кримінальних ризиків. Розглянемо основні форми і методи побудови і функціонування злочинних організацій. Вони є продуктом багатовікового вдосконалення кримінальної практики і
 6. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  методів регулювання питань, що не відносяться до сфери їх спеціальної діяльності (для них зберігаються командні адміністративно-правові регулятори). Питання впровадження цивільно-правових методів регулювання у сфері дії військового законодавства були викладені мною на науково-практичній конференції Хабаровської державної академії економіки і права. Зокрема, було відзначено, що
 7. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  методами, які малоефективні. І училища терплять недоучок, порушників військової дисципліни, а потім відправляють їх у війська. Прикладом подібного юридичного вирішення питання є визначення Військової колегії Верховного суду РФ у кримінальній справі Волкова І.В. від 10 вересня 1996 р. № 6н-65/96 «Матеріальний збиток стягується з особи, якщо вона заподіяно його винними діями». Матеріалами
 8. ВСТУП
  методологією, люди розкривають не тільки закономірності розвитку природи, а й закономірності суспільного життя. Це дозволяє їм в умовах соціалізму ставити під свій контроль як процеси, що відбуваються в природі, таге і в суспільному житті. Пізнаючи закони розвитку природи і суспільства, людина опановує ними, використовує їх у своїх інтересах, в інтересах суспільства, забезпечуючи собі все більшу
 9. § 4. Критерії встановлення кримінальної караності і поняття кримінальної протиправності
  методи боротьби із злочинністю і деякі питання кримінальної відповідальності. - «Правознавство», 1961, № 2, стор 71. 2 Див: К., Вавилов. Про караності як ознаку преступле ня. - «Правознавство», 1964, № 1, стор 165. 3 Див: А. А. П і о н т к о в с к и й. Вчення про злочин. М., Юріздат, 1961, стор 29. 4 П. Фефелов 49 ствует і законодавчому визначенню поняття злочину, яке дано
 10. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  методологічної основи радянського кримінального права, що такою основою може бути лише детермінізм, тобто навчання про причинно-1 Див, наприклад: В. Я. Старосольський. Принципи побудови ня кримінальної репресії в пролетарській державі. - «Революція права», 1927, № 2, стор 85, 105; див. також: Дебати по доповіді Н. В. Криленко на розширеному засіданні Комакадеміі. - «Рево люція права», 1929, № 2, стор
© 2014-2022  ibib.ltd.ua