Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України
ЗМІСТ:
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004
Адміністративне право України. Конспект лекцій
Скорочення:
Поняття, зміст і основні принципи виконавчої влади
1. Поняття виконавчої влади, її зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная владу".
1. Виконавча влада
2. Функції виконавчої влади:
3. Принципи виконавчої влади
4. Державне управління
Адміністративне право як галузь права
1. Поняття адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями права.
1. Адміністративне право
У предмет адміністративного права входять наступні групи від-носіння:
2. Метод
3. Джерела адміністративного права
4. Система адміністративного права
5. Предмет адміністративного права
Адміністративно-правові норми і відносини
1. Поняття адміністративно-правових норм.2. Види адміністративно-правових норм.3. Поняття адміністративно-правових отношеній.4. Види адміністративно-правових отношеній.5. Підстави виникнення, зміни та припинення адмініст-ративно-правових відносин.
1. Адміністративно-правова норма
2. 1. за предметом регулювання розрізняють
3. Адміністративно-правові відносини
4. 1. по суб'єктах можна розділити на відносини між
5. Підставою виникнення, зміни та припинення адміністративних пр-ний служить юридичний факт.
Поняття і види суб'єктів адміністративного права
1. Поняття суб'єктів адміністративного права.2. Види суб'єктів адміністративного права.
1. Суб'єкти адміністративного права
2. Суб'єкти адміністративного права можуть бути індивідуальні та колективні.
Громадяни як суб'єкти Адміністративного права
1. Адміністративно-правовий статус граждан2. Основні права і обов'язки громадян у сфері виконавчої власті3. адміністративно-правові гарантії прав громадян
1. Адміністративно-правове становище громадян визначається обсягом і характером адміністративної правосуб'єктності:
Види адміністративної дієздатності:
2. Основні права і обов'язки громадян у сфері виконавчої влади закріплені в Конституції РФ.
Виконавча влада як Суб'єкт адміністративного права
1. Поняття і види органів виконавчої власті.2. Президент і його повноваження у сфері виконавчої власті.3. Федеральні органи виконавчої власті.4. Органи виконавчої суб'єктів РФ.
1. Орган виконавчої влади
2. Президент формально не є главою виконавчої влади
4. У суб'єктах РФ діють органи виконавчої влади загальної, галузевої та міжгалузевої компетенції.
Державна служба та державні службовці як суб'єкти адміністративних пр-ний.
1. Поняття та принципи державної служби2. Поняття і класифікація державної должностей3. Поняття державних службовців, їх основні права та обо-занності4. Проходження державної служби5. Заохочення і відповідальність державних служащіх6. Муніципальна службаН / а ФЗ від 5 липня 95 р. "Про основи державної служби РФ" СЗ РФ 95 р., № 31Федеральний закон від 8 січня 98 р. "Про основи муніципальної служби в РФ" СЗ РФ 98р., № 2Закон "Про держ. службі у Воронезькій області "від 29 лютого 96 р., Комуна, 96 р. № 19-20 мартаЗакон" Про муніципальної службі в Злодій. області "від 15 квітня 96г.
1. Під державною службою розуміється
2. Держ. посаду
3. Держ. службовець
5. Заохочення застосува. за успішне і добросов. виконання держ. службовцем своїх долж. обов'язків
6. Муницип. посаду
Підприємства, установи як суб'єкти адміністративного права
Форми здійснення виконавчої влади
1. Форми здійснення виконавчої власті.2. Поняття і види актів виконавчої власті.3. Вимоги, що пред'являються до актів виконавчої влади та наслідки їх несоблюденія.4. Процес прийняття адміністративних актов.н / а Указ Президента: "Про порядок опублікування і набрання си-лу актів Президента, Уряду РФ та актів органів виконавчої влади".
1. Форми здійснення виконавчої влади
Методи здійснення виконавчої влади
Адміністративна відповідальність
Адміністративні стягнення
Адміністративний процес
Суб'єкти адміністративного процесу
Види і стадії адміністративного права
Держ. управління у соціально-культурній сфері
Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
Адміністративне право України:
  1. Шпаргалки з адміністративного права України. 2011 - 2011 год
  2. ОНЮА. Шпаргалка по адміністратівному праву України - 2011 рік
  3. Конспект лекцій з адміністративного права України - 1998
© 2014-2022  ibib.ltd.ua