Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

Адміністративний процес

Поняття і принципи адміністративного процесу
1. Поняття й основні риси адміністративного процесу
2. Принципи адміністративного процесу
1. Адміністративний процес - це сукупність дій, со-
вершающий виконавчими органами для реалізації покладених на
них завдань і функцій.
Особливості адміністративного процесу:
1. Являє собою різновид владної діяльності суб'єктів незалежно
ектов виконавчої влади.
2. Метою є досягнення певних юридичних резуль-
татов і дозвіл управлінських справ.
3. Проміжні та остаточні підсумки процесу закріплюються в
офіційних документах (протокол, постанова).
4. Регламентується адміністративний процес нормами.
5. Об'єктом адміністративного процесу є суспільні
відносини, що регулюються різними галузями права: административ-
ве, трудове, фінансове, цивільне УП.
2. 1. законність, дотримуватися конституції РФ, закони
2. об'єктивність означає всебічне та об'єктивне досліджень-
ня всіх обставин справи, що розглядається.
3. рівність перед законом і органом, що дозволяє справу, ст. 228.
4. гласність, ст. 229.
Виняток становлять випадки, коли відкритий розгляд справи
суперечить інтересам охорони державної таємниці.
5. своєчасність
Своєчасне виявлення обставин кожної справи означає со-
блюдение встановленого адміністративно-правовими нормами процес-
суальних строків, яке має забезпечити невідворотність від-них, пре-
дупреждения нових правопорушень.
6. ведення справ на національній мові.
7. право користуватися послугами адвоката.
8. відповідальність посадових осіб за правильне ведення справ.
9. право оскарження рішень.
Д / з: Росинский
№ 3, стор 53
№ 1, стор 54
№ 2, стор 54
Голова профспілкового комітету підприємства звернув ува-
ня директора на те, що на підприємстві не укладено НД між адміні-
страції і співробітником і запропонував підготувати проект такого договору
для обговорення. Директор перешкодив цьому, заявивши, що такий до-
говір не потрібен. Чи можливо залучити директора до адміністративної від-
ветственности?
Головний державний санітарний лікар області за порушення
санітарно-гігієнічних правил утримання туалетів вагонів поїзда на-
покладав на бригадира поїзда штраф в розмірі 40 руб. Чи має він на це
право?
Директор ДК, зайшовши в одне з приміщень виявив, що молодий
людина вживав наркотики. Суддя, розглянувши справу про административ-
ном правопорушення, пов'язаним з цим фактом, виніс постанову про
покладанні на правопорушника адміністративного стягнення. Яке
стягнення міг накласти суддя в даному випадку?
Лісничий виявив, що в лісі розлучений багаття без дотримання
вимог пожежної безпеки, склав протокол про административ-
ном правопорушення і направив його головному лісничому лісгоспу. Рас-
смотрев справу про адміністративне правопорушення, головний лісничий
наклав на громадян, які вчинили це правопорушення, стягнення у вигляді
штрафу. В якому розмірі міг бути накладений штраф?
Відповідно до ст. 221 головні лісничі лісового господарства
вправі накладати адміністративні стягнення. Штраф на громадян до
50 руб. ? мінімальної заробітної оплати праці, від 40 до
Відповідно до ст. 76 на громадянина до 10 руб, 1/10 мінімальної
ної заробітної оплати праці, 25
1. Відповідно до ст. 10 закону "Про колективні договори і со-
ошення" від 11 травня 1992 передбачає, що рішення про несоблюде-
нии укладення КД з роботодавцями вправі приймати представники
працівників або загальні збори. Одним з представників працівників яв-
ляется профком. Ст. 41.2 Кодексу про адміністративні правопорушення
(необгрунтована відмова від укладення угоди) передбачає від-
ветственность у вигляді накладеного штрафу на осіб, уповноважених за-
ключать КД, угода, в розмірах до 100 МРОТ.
2. Так, відповідно до закону "Про санітарно-епідеміологічне
благополуччя населення" від 19 квітня 1991 р. в ст. 29 встановлює, що
за вчинення правопорушення (санітарного) до посадових осіб і
громадянам можуть бути застосовані адміністративні стягнення у вигляді
попередження та штрафу, які вносяться головним державним
лікарем або його заступником у письмовій формі. (Ст. 31, ст. 216)
3. Відповідно до Федерального закону РФ "Про наркотичні
засоби і психотропні речовини" від 8 січня 1997 (ст. 10) забороняється-
ється споживання наркотичних засобів або психотропних речовин без
призначення лікаря.
Ст. 44 Конституції про адміністративні правопорушення (неза-
кінне придбання або зберігання наркотичних засобів у невеликих
розмірах чи вживання наркотичних засобів без призначення лікаря)
передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі до
100 руб. 1 МРОТ або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з
утримання 20% заробітку, а у виняткових випадках, якщо за йдуть-
тельствам справи і з урахуванням особи порушника застосування цих заходів бу-
дет визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до 15 су-
струм.
Відповідно до ст. 54 вищевказаного закону держава гаран-
тирует хворим на наркоманію надання наркологічної допомоги. Вона ока-
зиваєтся хворим на їх прохання або за їх згодою.
Хворим наркоманією, які знаходяться під медичним наблюдени-
ем і які продовжують вживати наркотичні речовини або психотроп-
ві речовини без призначення лікаря або ухиляються від лікування, а так-
же особам, засудженим за вчинення правопорушень і потребують
наркологічному лікуванні, за рішенням суду призначаються примусові
заходи медичного характеру, передбачені законодавством РФ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Адміністративний процес "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  Спеціальна література: 1. Альохін А.П., Козлов Ю.М., Кармолицкий А.А. Адміністратив ве право РФ. Підручник. - М., 1998. 2. Атаманчук Г.В. Теорія державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні
 2. 4. Система адміністративного права
  це сукупність адмініст-ративно-правових інститутів і підгалузей. Адміністративне право складається з Загальної та Особливої частини. У Загальну частину включені такі інститути: 1. державне управління 2. виконавча влада 3. форми державного управління 4. методи державного управління 5. інститут правових актів 6. інститут державної служби 7. інститут адміністративного
 3. Суб'єкти адміністративного процесу
  1. Поняття і види адміністративного процесу. 2. Суб'єкти, що мають особистий інтерес у справі. 3. Особи і органи, що сприяють здійсненню провадження гл. 20 Кодексу про адміністративні правопорушення. 1. Суб'єкти адміністративного процесу - це сторона в про-процесі, що займає свій законний інтерес, своє право, оспорюване або нарушаемое іншою стороною. Одним із суб'єктів адміністративного
 4. 33. припинення, призупинення, скасування, зміна дії правових актів управління.
  Прийняття, припинення, зміна, зупинення та скасування актів управління - різновиду адміністративного процесу. Діяльність органів управління з цих питань визначається широким колом нормативних актів усіх рівнів, а також організаційними традиціями. Було б доцільно врегулювати названу діяльність у Законі про порядок прийняття, введення в дію, припинення, зміна,
 5. 1. Адміністративне право
  це одне з найважливіших галузей пра-ва. За допомогою адміністративного права держава регулює систему суспільних відносин що виникають у процесі організації та функціонування виконавчої влади, тобто у сфері державного управління, місцевого самоврядування, в області реалізації уполномо-ченнимі органами та посадовими особами управлінських функцій. Адміністративне право - це
 6. У предмет адміністративного права входять наступні групи від-носіння:
  1. управлінські відносини Вони зустрічаються у сфері організації та функціонування орга-нів, що здійснюють господарське, соціально-культурне, адміністра-активне і політичне будівництво. 2. відносини, що виникають у зв'язку із забезпеченням правової захисту пра-ти прав і свобод громадян Мова йде про так званої адміністративної юстиції. Вона перед-ставлять собою систему судових та інших органів,
 7. 1. Адміністративно-правова норма
  це нормативно-правові, що регулюють відносини у сфері державного управління, а також відносини управлінського характеру, що виникають у процесі здійснювала-тичних державної діяльності. Особливості адміністративно-правових норм: 1. Метою адміністративно-правових норм є забезпечення організації та функціонування всієї системи виконавчої влади. 2. Адміністративно-правові
 8. Підприємства, установи як суб'єкти адміністративного права
  Підприємства, учр. явл. колективними суб'єктами АП. ПР-ку - це самостійно господарюючий суб'єкт, створений для пр-ва пр-ції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення заг. потреб-ності та отримання прибутку. Учр. виконує соц.-культ. або адм.-політичне життя. ф-ції. ПР-ку, учр. залежно від форм влас. справ. на: 1) держав. 2) муницип. 3) приватні 3) громадські 4) і
 9. 1. Форми здійснення виконавчої власті.2. Поняття і види актів виконавчої власті.3. Вимоги, що пред'являються до актів виконавчої влади та наслідки їх несоблюденія.4. Процес прийняття адміністративних актов.н / а Указ Президента: "Про порядок опублікування і набрання си-лу актів Президента, Уряду РФ та актів органів виконавчої влади".
  1. Форми здійснення виконавчої власті.2. Поняття і види актів виконавчої власті.3. Вимоги, що пред'являються до актів виконавчої влади та наслідки їх несоблюденія.4. Процес прийняття адміністративних актов.н / а Указ Президента: "Про порядок опублікування і набрання си-лу актів Президента, Уряду РФ та актів органів виконавчої
 10. Методи здійснення виконавчої влади
  1. Поняття і види адміністративно-правових методів. 2. Поняття адміністративного примусу. 3. Види адміністративного примусу. 1. Методи діяльності виконавчої влади - це способи здійснення управлінських функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр- ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За
© 2014-2022  ibib.ltd.ua