Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки з адміністративного права Україна. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

33. припинення, призупинення, скасування, зміна дії правових актів управління.


Прийняття, припинення, зміна, зупинення та скасування актів управління - різновиду адміністративного процесу. Діяльність органів управління з цих питань визначається широким колом нормативних актів усіх рівнів, а також організаційними традиціями. Було б доцільно врегулювати названу діяльність у Законі про порядок прийняття, введення в дію, припинення, зміна, призупинення і скасування актів управління або законодавчо оформити ці процедури в Адміністративно-процесуальному кодексі.
Крім особливостей даного виду виробництва, в залежності від різних обставин (колегіально або одноособово приймається акт, рівень органу, юридичні властивості тощо) слід виділити і загальні моменти (стадії).
Перша стадія - підготовка управлінського акта. Значна їх кількість готується і видається з ініціативи зацікавленого органу, але багато і з ініціативи суб'єктів адміністративної влади з дорученням вищих органів управління, за протестом прокурора, скаргами, заявами громадян. Рішення про видання акта приймається, якщо в ньому є об'єктивна необхідність і юридичні підстави. При підготовці проекту вибирається один з можливих варіантів регулювання, проект належним чином оформляється, узгоджується.
Друга стадія - прийняття рішення. У колегіальних актах можливе обговорення актів та обов'язкове голосування (крім випадків прийняття актів шляхом опитувань, а також підписання). Якщо акт управління приймається одноосібно, його просто підписують. При цьому можливі зміни, доповнення, редагування. Акту присвоюється порядковий номер.
Третя стадія - доведення рішення до виконаєте-- лей. Тут також можливі варіанти. Нормативні акти центральних органів України публікуються: Кабінету Міністрів України - у газеті «Урядовий кур'єр»;
акти центральних органів, що підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції, також публікуються в пресі. Інші акти можуть розсилатися, або зацікавлені особи знайомляться з ними під розписку. Акти місцевих органів публікуються в місцевих друкованих виданнях, розсилаються, вивішуються в громадських місцях, про них повідомляють відомості по радіо, телебаченню. При прийнятті актів індивідуального характеру зацікавлені особи знайомляться з ними під розписку або їм висилаються їх копії.
Припинення, заміна, призупинення, скасування правових актів пов'язані з формальностями, які повинні перешкодити поспішної заміні діючих актів, привести до їх стабільності.
Припинення дії акта може бути фактичним і юридичним. Фактичне - це коли закінчився термін дії акта. Видання рішення про його припинення в цьому випадку не потрібно.
Юридичне припинення дії акта відбувається у випадках, коли видається акт про його скасування або новий акт, що регулює відповідні відносини і з початком дії якого старий акт втрачає силу.
Заміна акта як спосіб підвищення його оптимальності застосовується, коли існує потреба уточнити його положення, надати їм іншу редакцію або доопрацювати окремі частини. Заміна положень акту, як правило, здійснюється тим же органом (посадовою особою), який видав акт у старій редакції.
Зупинення дії акта - тимчасова правова міра. Воно застосовується шляхом прийняття рішення. Автор акта або уповноважений орган можуть призупинити його дію за мотивами законності чи доцільності. Допускається призупинення всього акта або його частини, застосування цього способу на всій або окремої частини території держави. Призупинення актів може бути пов'язане також з фактом подання скарги, винесенням прокурором протесту (у справі про адміністративне правопорушення тощо).
За загальним правилом акти управління можуть бути скасовані тим, хто їх приймав чи вищим органом (посадовою особою). У деяких випадках акти управління можуть бути скасовані судом.
Юридичні наслідки скасування або припинення актів управління пов'язані з тим, що припиняються відносини, створені на їх основі, а також повинні бути скасовані або припинені акти, дані на їх виконання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 33. припинення, призупинення, скасування, зміна дії правових актів управління. "
 1. 1. Форми здійснення виконавчої влади
  припинень пр-ний. Правові форми здійснення виконавчої влади: право-творча і правозастосовна діяльність. Правотворча діяльність проявляється у створенні, зраді-ванні, скасування та удосконаленні правових норм, тобто видання норматив-них актів. Правозастосовна діяльність органів і посадових осіб виконавчої влади, вирішення питань управління на основі собст-
 2. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  припинення виконавчого провадження. Суд здійснює контроль за тим, щоб дії суб'єктів процесу, спрямовані на здійснення їх процесуальних або матеріальних прав, не суперечили закону і не порушували чиїхось прав і охоронюваних законом інтересів. У випадках, коли волевиявлення осіб, що у справі, не відповідають сформульованим вище умові, суд не приймає відмови
 3. 4. Забезпечувальні заходи. ЗУСТРІЧНИЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. СКАСУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ
  припинення провадження у справі забезпечувальні заходи зберігають свою дію до набрання законної сили відповідного судового акта. Після вступу судового акту в законну силу арбітражний суд за клопотанням особи, що у справі, виносить ухвалу про скасування заходів щодо забезпечення позову або вказує на це в судових актах про відмову в задоволенні позову, про залишення позову без
 4. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  припиненню права власності та інших речових прав на рухоме майно без шкоди для прав третіх осіб. Угода сторін про вибір підлягає застосуванню права має бути прямо виражено або повинна виразно випливати з умов договору або сукупності обставин справи. Вибір сторонами підлягає застосуванню права, зроблений після укладення договору, має зворотну силу і вважається
 5. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  припинення провадження у справі або залишення заяви без розгляду. Доступність судового захисту пов'язана з широкою можливістю апе-4 Див: Васьковський Є.В. Курс цивільного процесу. М., 1913. С. 375-377. ляційними та касаційного оскарження рішення арбітражного суду, в участі сторін у реальному виконанні судових актів арбітражних судів у виконавчому провадженні. В даний
 6. 29. Правові акти управління: поняття, ознаки, правова природа, значення.
  Припинення правовідносин, є юридичними фактами. Таким чином, акти державного управління-це владні, прийняті відповідно до законів, приписи органів виконавчої влади з питань компетенції даного органу або посадової особи, що тягнуть за собою юридичні
 7. 44. Сутність та система способів забезпечення законності у сфері виконавчої влади.
  Припинення, зміну або скасування актів управління) вжиття заходів примусу щодо підконтрольних посадових осіб. Перевірка виконання як складова частина контрольної діяльності носить тематичний характер і полягає в перевірці виконання певних законів і нормативних актів підлеглим апаратом. Нагляд має на меті виявлення, попередження правопорушень, усунення їх наслідків та
 8. 48. Забезпечення законності в управлінні способами загального нагляду прокуратури. Акти прокурорського нагляду.
  Припинення незаконних дій керівників, посадових осіб, відновлення порушеного права. Протест приноситься до органу, що видав протизаконний акт, або до вищестоящого органу, які повинні його розглянути протягом 10-ти днів і вжити заходів реагування. Про рішення, прийняте в зв'язку з протестом, слід повідомити прокурора. Дію опротестованого акта припиняється до розгляду
 9. § 1. Амністія
  припинення кримінальної справи; на стадії судового розгляду - ухвалою суду про припинення кримінальної справи. За загальним правилом амністія поширюється лише на ті злочини, які були закінчені до моменту набрання законної сили акта про амністію. У цьому зв'язку зберігає значимість постанову Пленуму Верховного Суду СРСР від 4 березня 1929 із змінами, внесеними
 10. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Припинення права власності, моменту його виникнення, розподілу ризику випадкової загибелі і пр. Для захисту права власності, як - раніше, були передбачені речові позови. Але тепер привілеї держави по віндикації його майна були доповнені аналогічними привілеями для колгоспів, інших кооперативних і громадських організацій (ст. 146). Розділ "Зобов'язальне право" складається з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua