Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня
Шпаргалки з адміністративного права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

48. Забезпечення законності в управлінні способами загального нагляду прокуратури. Акти прокурорського нагляду.


Згідно закону України від 05.11.91 р. «Про прокуратуру» прокуратура України здійснює нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів. У сфері виконавчої діяльності органи прокуратури здійснюють загальний нагляд, який полягає у перевірці відповідності законам актів і дій всіх державних органів, об'єднань громадян, підприємств, установ (незалежно від форм власності, підпорядкованості, належності), посадових осіб і громадян. Органи прокуратури не здійснюють нагляд за законністю актів, прийнятих Верховною Радою, а також указів і розпоряджень Президента України. Правові акти і дії всіх інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, посадових осіб та громадян є піднаглядними прокуратурі.
При здійсненні загального нагляду прокурори не наділені безпосередньо правом застосування заходів примусового впливу щодо усунення порушень законності, скасування протизаконних актів управління та їх зміни, звільняти чи призначати працівників, накладати на винних стягнення.
Виконуючи свої наглядові функції, прокурори використовують властиві тільки їм методи і форми.
В юридичній літературі під методами загальнонаглядової діяльності розуміють ті прийоми і засоби, за допомогою яких виявляються порушення законів. Так, прокурори мають право: зажадати надання їм документів та відомостей, безперешкодно входити в приміщення, здійснювати на місцях перевірку законів, вимагати від відповідних органів і посадових осіб проведення перевірок і ревізій підпорядкованих об'єктів, вимагати від посадових осіб і громадян письмових пояснень з приводу порушень законів.
Одним із завдань загального нагляду прокуратури - виявлення порушення закону і порушника, усунення виявлених порушень та притягнення порушника до передбаченої законом відповідальності.
Форми прокурорського реагування на виявлені порушення законів - це ті кошти, які використовуються прокурором для підтримування режиму законності, тобто акти прокурорського реагування. Закон називає чотири види таких актів: протест, уявлення, припис та постанову прокурора в порядку загального нагляду.
Протест (ст. 21 Закону України «Про прокуратуру») приймається прокурором (його заступником) з метою скасування юридичного акту або приведення його у відповідність із законом, а також припинення незаконних дій керівників, посадових осіб, відновлення порушеного права. Протест приноситься до органу, що видав протизаконний акт, або до вищестоящого органу, які повинні його розглянути протягом 10-ти днів і вжити заходів реагування. Про рішення, прийняте в зв'язку з протестом, слід повідомити прокурора. Дію опротестованого акта припиняється до розгляду протесту.
Якщо протест відхилено або відповідні органи (посадова особа) ухиляються від його розгляду, прокурор може звернутися протягом 15-ти днів з моменту одержання повідомлення про відхилення протесту або закінчення терміну його розгляду з заявою до суду про визнання акта незаконним. Подача заяви пріос-новлюють дію правового акта.
Прокурор має право відкликати протест або зробити в ньому зміни до початку розгляду протесту в судовому засіданні, а в ході судового засіданні висловити інше, ніж у протесті, думку. Протест може бути відкликаний або змінений вищестоящим прокурором.
Представлення (ст. 23 Закону України «Про прокуратуру») - це письмовий правовий акт прокурора, в якому аналізуються виявлені порушення законів в актах і діях піднаглядних органів (посадових осіб). Воно має попереджувальний характер, його мета - усунення порушень, причин та умов, що їм сприяють, а також притягнення до відповідальності винних осіб. У місячний термін повинні бути вжиті заходи щодо усунення порушень закону, причин і умов, що їм сприяють, і про це повідомляється прокурору. Залишення подання без розгляду або несвоєчасна відповідь тягнуть адміністративну відповідальність посадових осіб згідно ст. 1856 КпАП України.
Залежно від характеру порушення закону посадовою особою або громадянином прокурор (заступник) виносить мотивовану постанову (ст. 24 Закону України «Про прокуратуру») про дисциплінарне провадження, провадження про адміністративне правопорушення або про порушення кримінальної справи щодо цих осіб.
Постанова про порушення дисциплінарного провадження або провадження про адміністративне правопорушення повинна бути розглянута відповідним органом (посадовою особою) у 10-денний термін після його надходження. Про результати повідомляється прокурору, який виніс постанову.
Письмовий припис (ст. 22 Закону України «Про прокуратуру») направляється у випадку, коли порушення закону має очевидний характер і може завдати істотної шкоди інтересам держави, підприємства, установи, а також громадянам, якщо воно не буде негайно усунуто. Письмовий припис вноситься прокурором (заступником) органу чи посадовій особі, які допустили порушення, або органу чи посадовій особі вищого рівня, правомочним усунути порушення. . Припис підлягає негайному виконанню, про що повідомляється прокурору. Воно може бути оскаржене відповідним органом або посадовою особою вищестоящих прокурору, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 10-и днів. Рішення вищого прокурора є остаточним.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 48. Забезпечення законності в управлінні способами загального нагляду прокуратури. Акти прокурорського нагляду. "
 1. Види і стадії адміністративного права
  забезпеченню провадження у справі про адміністративне правопорушення: 1) адміністративне затримання 2) особистий огляд і огляд речей і товарів 3) вилучення речей і документів 4) відсторонення від керування транспортним засобом 5) огляд на стан сп'яніння 6) затримання транспортного засобу ст. 240 - 245 3. Складається з етапів: 1. підготовка справи до розгляду і слухання ст. 255
 2. 44. Сутність та система способів забезпечення законності у сфері виконавчої влади.
  Забезпечення законності важливу роль відіграє інститут оскарження громадянами незаконних дій органів державного управління, посадових осіб та недержавних об'єднань, а також заяв і звернень громадян до відповідних органів виконавчої влади. Підтримування режиму законності в державному управлінні здійснюється шляхом контролю (його складової частини - перевірки
 3. 52. Система відносин органів місцевого управління та центральною владою
  законодавче регулювання організації та діяльності муніципалітетів у поєднанні з судовим і адміністративним контролем за законністю їх дію-вий. Механізм урядового нагляду за муніципалітетами різний. Певні наглядові функції щодо муніципали-тов виконують і інші міністерства та центральні відомства, в першу чергу міністерства фінансів. Основними
 4. 45. Співвідношення контролю, перевірок виконання, нагляду.
  законності в державному управлінні здійснюється шляхом контролю (його складової частини - перевірки виконання) і нагляду. Контрольна діяльність забезпечує систематичну перевірку виконання законів, інших нормативних актів , дотримання державної дисципліни і правопорядку. Контроль є складовою частиною управління, засобом виконання його завдань. Контроль слід розглядати
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  забезпечення державного фінансового контролю в Російській Федерації ". Державний фінансовий контроль складається з двох елементів: парламентський бюджетний контроль; фінансовий контроль органів виконавчої влади. Парламентський бюджетний контроль, відповідно до п. 5 ст.101 Конституції РФ, здійснюється Рахунковою палатою РФ, склад і порядок діяльності якої регламентуються
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  забезпеченням законних прав беруть участь у ньому невинних осіб; позбавлення особи частки участі в якомусь підприємстві; відповідальність за участь по типу рекетирською діяльності у веденні справ-якого підприємства у сфері торгівлі між штатами або зовнішньої торгівлі; відповідальність за придбання часток у підприємстві чи установі або керівництво підприємствами у сфері торгівлі між штатами або
 7. 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ
  забезпечення фінансової надійності банків та інших фінансово-кредитних установ. Здійснення НБУ функції банківського регулювання шляхом встановлення економічних нормативів покликане забезпечити здійснення контролю за ризиками , пов'язаними з капіталом, ліквідністю, кредитами акціонерам та інсайдерам (пов'язаним особам), наданням великих кредитів, інвестиціями капіталу, а також за
 8. 1.Економіка і соціальна структура
  забезпечення військової, політичної і значною мірою економічної безпеки, але ще недостатній для підтримки високого рівня життя населення. У 1890-х роках індустріальний розвиток країни (перша індустріалізація) призвело до того, що її промислове виробництво подвоїлося. Випуск продукції важкої промисловості збільшився майже в три рази, легкої - в 1,6 рази. Виплавка чавуну
 9. 8. ПРОКУРОР в арбітражному процесі
  забезпечення законності вступити у справу (не пред'являючи самостійних вимог), при розгляді арбітражним судом справ, за якими прокурор наділений правом пред'являти позови і заяви. Тут прокурор так само є особою, бере участі у справі з усіма належними йому правами, але займає нейтральну позицію по відношенню до сторін спору. Прокурор вступає у справу на підставі заяви.
 10. Вимоги пред'являються до документів іноземного походження.
  законодавству держави їхнього походження і являє собою засвідчення дійсності підпису посадової особи, її статусу та, у належних випадках, печатки уповноваженого державного органу на документах і актах з метою використання їх в іншій державі. Іноземні документи, призначені для використання на території Росії, можуть бути легалізовані на території
© 2014-2022  ibib.ltd.ua