Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки з адміністративного права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

45. Співвідношення контролю, перевірок виконання, нагляду.


Підтримування режиму законності в державному управлінні здійснюється шляхом контролю (його складової частини - перевірки виконання) і нагляду.
Контрольна діяльність забезпечує систематичну перевірку виконання законів, інших нормативних актів, дотримання державної дисципліни і правопорядку. Контроль є складовою частиною управління, засобом виконання його завдань. Контроль слід розглядати як функцію управління. Тому особливість контролю полягає у втручанні контролюючих в оперативну діяльність підконтрольних, у дачі їм обов'язкових вказівок, припиненні, зміні чи скасуванні актів управління) вжиття заходів примусу щодо підконтрольних посадових осіб.
Перевірка виконання як складова частина контрольної діяльності носить тематичний характер і полягає в перевірці виконання певних законів і нормативних актів підлеглим апаратом.
Нагляд має на меті виявлення, попередження правопорушень, усунення їх наслідків та притягнення винних до відповідальності. Органи, що здійснюють функції нагляду, не наділені правом втручатися в оперативну і господарську діяльність об'єктів нагляду, змінювати або скасовувати акти органів державного управління.
Існує два види нагляду: а) нагляд, що здійснюється органами прокуратури, - загальний нагляд; він здійснюватиметься (п. 9 розд. XV Конституції України) до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за дотриманням законів; б) нагляд з боку різних державних інспекцій і служб - адміністративний нагляд.
Прокурорський нагляд здійснюється за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами, відомствами, державними комітетами, іншими органами державного і господарського управління та контролю, урядом Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, їх виконавчими комітетами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами. При його здійсненні органи прокуратури не наділені правом застосовувати будь-які заходи примусового характеру, а тільки можуть ставити питання про притягнення до адміністративної, дисциплінарної відповідальності, про кримінальне переслідування.
Адміністративний нагляд також має на меті попередження, виявлення та припинення протиправних дій, усунення причин і умов правопорушень. Але при здійсненні цього виду нагляду державні інспекції та служби можуть застосовувати заходи адміністративного примусу у випадку виявлення порушення відповідних приписів у сфері діяльності, підвідомчій тієї чи іншої інспекції або службі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 45. Співвідношення контролю, перевірок виконання, нагляду. "
 1. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  співвідношення публічно-правового і приватноправового почав у цивільному обороті. Принцип змагальності в даний час являє собою конституційний принцип арбітражного процесуального права, зафіксований у ст. 14, 30, 50, 123 Конституції РФ. Даний принцип являє собою правило, за яким зацікавлені в результаті справи особи мають право відстоювати свою правоту в суперечці шляхом
 2. Зміст
  контроль та відповідальність у сфері ліцензування 17. Патентування деяких видів підприємництва 18. Поняття, зміст і види торгового патенту 19. Порядок придбання торгового патенту 20. Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності 21. Установчі документи суб'єктів підприємництва 22. Поняття і види підприємств 23. 'Правовий статус господарських товариств 24.
 3. Види і стадії адміністративного права
  контролю за правильним виконанням поста-Постановою і дозвіл всіх пов'язаних з ним питань. Припинення ис-нання постанови за встановленими законодавством основани-ям. 2) фактичне виконання Діяльність державних органів з приведення в исполне-ня спрямованих їм постанов має на меті безпосередній-ную реалізацію адміністративних стягнень. Вона виробляється
 4. Тема 19. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ АКТІВ
  контролю у виконавчому провадженні / / Законодавство і економіка. 2001. № 5. Валєєв Д. Терміни у виконавчому провадженні / / Відомості Верховної Ради. 2001. № 9 Грицай О. Принципи сучасного виконавчого провадження / / Арбітражний і цивільний процес. 2002. № 6. Заворотько П.П. Процесуальні гарантії виконання судових рішень. М., 1974. Каганця Я. До питання про правову природу
 5. 6. Інстітуаліза-ція політичних партій.
  Контроль над комуністичною діяльністю 1954 року народження, закони про виборчі права 1965 і 1970 рр.., Закон про федеральних виборчих кампаніях 1974), хоча в конституції США 1787 року й 27 поправках до неї не міститься ніяких натяків на створення і діяльність політичних партій. Однак слід зауважити, що в конституціях і виборчих законах окремих штатів містяться
 6. 25. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративно-правових відносин.
  Контролю діяльності громадських об'єднань). Політичні партії та громадські організації через представників, обраних до законодавчих органів, Ради, органи місцевого самоврядування тощо, приймають участь у розробці та здійсненні політики держави, в управлінні державними і громадськими справами на основі їх програм і статутів відповідно до чинного
 7. 38. Види методів управління, закон необхідної розмежування та розумного поєднання.
  Контролю (за метою впливу); д) регулювання, керівництва та управління, в тому числі оперативного (за ступенем впливу на об'єкти управління). Загальне керівництво має на меті практичне проведення в життя загальної політики та принципів у відповідних галузях управління, здійснення контролю за підлеглими об'єктами і розробку напрямів їх діяльності. Управління - це пряме
 8. 39. Характеристика адміністративного та економічного методів управління.
  Контроль. Адміністративний метод являє вплив суб'єктів управління на його об'єкт, через режим Власний вказівок. Ознаки: 1. Завдання органу управління не завжди відповідають інтересам іполнітелелей правового акту. Прямий вплив на об'єкт управління виявляється в тому, що суб'єктом визначається найближча і конкретна мета, завдання, порядок, термін виконання, забезпечення реальними
 9. 44. Сутність та система способів забезпечення законності у сфері виконавчої влади.
  Контролю (його складової частини - перевірки виконання) і нагляду. Контрольна діяльність забезпечує систематичну перевірку виконання законів, інших нормативних актів, дотримання державної дисципліни і правопорядку. Контроль є складовою частиною управління, засобом виконання його завдань. Контроль слід розглядати як функцію управління. Тому особливість контролю полягає
 10. 46. Форми міжвідомчого контролю: поняття, види, характеристика діяльності.
  Контроль здійснюється за спеціальним кола питань, що стосуються органів управління, підприємств, установ, організацій незалежно від відомчої підпорядкованості, а в деяких випадках і форм власності. До органів позавідомчого контролю належать контрольно-ревізійна служба та державні інспекції: податкова, у справах захисту прав споживачів, з контролю за цінами, за вивозом
© 2014-2022  ibib.ltd.ua