Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

Зміст


Передмова
Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО
1. Поняття і види підприємницької діяльності
2. Ознаки підприємництва
3. Поняття підприємницького права
4. Поняття і система законодавства про підприємництво
5. Види норм підприємницького права
6. Державне регулювання підприємництва
7. Регулювання перевірок діяльності підприємців
8. Захист прав підприємців при їх порушення незаконними актами державних органів
9. Правове регулювання малого підприємництва
10. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва
11. Легітимація суб'єктів підприємництва
12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва
13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва
14. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності
15. Анулювання ліцензії
16. Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування
17. Патентування деяких видів підприємництва
18. Поняття, зміст і види торгового патенту
19. Порядок придбання торгового патенту
20. Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності
21. Установчі документи суб'єктів підприємництва
22. Поняття і види підприємств
23. 'Правовий статус господарських товариств
24. Відокремлені підрозділи суб'єктів підприємництва
25. Господарські об'єднання
26. Холдингові компанії
27. Товарні біржі
28. Торгово-промислові палати
29. Учасники ринку цінних паперів
30. Промислово-фінансові групи
31. Призупинення та припинення діяльності підприємців
32. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
33. Відкриття рахунків у банках України
34. Відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках
35. Тимчасове призупинення операцій на банківських рахунках суб'єктів підприємництва
36. Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунків підприємців
37. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями
38. Правове регулювання обігу готівки
39. Поняття кредитування і кредитів у сфері підприємництва
40. Кредитування в іноземній валюті
41. Кредитний договір
42. Способи забезпечення кредитних зобов'язань
43. Поняття, види і суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
44. Ліцензування і квотування експорту та імпорту
45. Поняття і зміст зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
46. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
47. Використання в зовнішньоекономічних контрактах правил ІНКОТЕРМС
48. Розрахунки за зовнішньоекономічними договорах
49. Зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною
50. Товарообмінні (бартерні) зовнішньоекономічні операції
51. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
52. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність
53. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
54. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій
55. Інвестування за кордон
56. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій
57. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій
58. Форми спільної інвестиційної діяльності
59. Інвестиційна діяльність у спеціальних (вільних) економічних зовах і на територіях пріоритетного розвитку
60. Загальна характеристика антимонопольного законодавства
61. Монопольне становище суб'єкта господарювання на ринку
62. Зловживання монопольним становищем на ринку
63. Антиконкурентні узгоджені дії
64. Дискримінація підприємців органами влади і управління
65. Санкції за порушення антимонопольного законодавства
66. Поняття і види економічної концентрації суб'єктів господарювання
67. Антимонопольний контроль за економічною концентрацією суб'єктів господарювання
68. Особливості антимонопольного контролю за створенням холдингів, промислово-фінансових груп, діяльністю інвестиційних фондів і компаній
69. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, що займають
монопольне становище на ринку
70. Поняття природної монополії. Суб'єкт природної монополії та його обов'язки
71. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій
72. Державні органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополія
73. Відповідальність суб'єктів природних монополій та органів, що регулюють їх діяльність
74. Недобросовісна конкуренція: поняття і види
75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції
76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції
77. Порівняльна реклама
78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції
79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці
80. Санкції за недобросовісну конкуренцію
81. Загальні положення законодавства про рекламу
82. Загальні законодавчі вимоги до реклами
83. Обмеження щодо окремих видів реклами
84. Особливості рекламування деяких видів продукції
85. Недобросовісна реклама
86. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу
Розділ 2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ І
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
1. Інвестиційна діяльність як предмет правового регулювання
2. Метод правового регулювання інвестиційної діяльності
3.Управление у сфері інвестиційної діяльності
4. Розвиток правового регулювання інвестиційної діяльності
5. Джерела правового регулювання інвестиційної діяльності
6.Інвестіціонние правовідносини
7. Види інвестицій
8. Правові питання оцінки, визнання і реєстрації інвестицій
9. Правові гарантії від комерційних і некомерційних ризиків
10. Гарантії правового режиму і гарантії при зміні законодавства
11. Міжнародно-правові гарантії інвестицій
12. Спільне підприємство. Підприємство, що повністю належить одному інвестору
13. Представництва, філії та інші відокремлені підрозділи інвестора-юридичної особи
14. Поняття і види інвестиційного договору
15. Інвестування за допомогою фондового ринку
16. Концесії. Угоди про розподіл продукції
17. Правове регулювання створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ)
18. Особливості правового режиму офшорних зон
19. Поняття зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Предмет і методи правового регулювання ЗЕД
20. Принципи правового регулювання ЗЕД
21. Види ЗЕД (загальна характеристика)
22. Класифікація суб'єктів ЗЕД
23. Зовнішньоекономічна правосуб'єктність
24. Режим ЗЕД для іноземних суб'єктів господарської діяльності та його види
25. Відповідальність у сфері ЗЕД
26. Центральні органи державного регулювання ЗЕД
27. Управління ЗЕД на регіональному і місцевому рівнях
28. Торгові палати
29. Участь України в міжнародних економічних організаціях
30. Особливості нормативно-правових джерел ЗЕД
31. Міжнародно-правове регулювання економічної діяльності
32. "М'яке право"
33. Оподаткування суб'єктів ЗЕД
34. Єдиний збір та мито (загальна характеристика)
35. Звільнення від сплати мита і зниження її ставок
36. Податок на додану вартість та акцизний збір
37. Податок на прибуток
38. Митне регулювання
39. Валютне регулювання
40. Регулювання цін і тарифів
41. Ліцензування і квотування експортно-імпортних операцій
42. Заборони, обмеження і забезпечувальні заходи щодо імпорту, експорту і транзиту товарів
і послуг. Експортний контроль
43. Контроль якості експортно-імпортних товарів. Сертифікація продукції та послуг. Фармакологічні, санітарні, ветеринарні, фітосанітарні та екологічні стандарти та вимоги
44. Антимонопольні заходи. Експорт та імпорт товарів і послуг для державних потреб. Державне сприяння ЗЕД
45. Особливості розгляду зовнішньоекономічних спорів, однією зі сторін яких є держава
Розділ 3. Контрактне право (зовнішньоекономічні контракти)
1. Поняття зовнішньоекономічного контракту
2. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту)
3. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних контрактів
4. Колізійні норми зовнішньоекономічних угод
5. Міжнародні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних. Угод (контрактів)
6. Міжнародні зовнішньоторговельні угоди
7. Правове регулювання порядку укладення та виконання контрактів
8. Форма і зміст зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу товарів
9. Предмет зовнішньоекономічного контракту
10. Умови зовнішньоторговельного контракту
11. Порядок розрахунків у контракті
12. Права та обов'язки сторін у зовнішньоторговельному контракті
13. Відповідальність сторін у контракті
14. Прикінцеві статті контракту
15. Зовнішньоторговельне агентську угоду (загальна характеристика)
16. Предмет і зміст зовнішньоторговельного агентської угоди
17. Права та обов'язки сторін у зовнішньоторговельному агентській угоді
18. Контракти доручення і комісії як види зовнішньоторговельного агентської угоди
19. Поняття і зміст бартерного контракту
20. Поняття зовнішньоекономічної операції з давальницькою сировиною
21. Митне оформлення давальницької сировини та готової продукції
22. Особливості вивозу та реалізації готової продукції, виготовленої з давальницької сировини.
23. Поняття правил ІНКОТЕРМС
24. Історія формування і розвитку правил ІНКОТЕРМС
25. Порівняльний аналіз ІНКОТЕРМС-90 і ІНКОТЕРМС-2000
26. Нормативна регламентація і обов'язковість застосування ІНКОТЕРМС при складанні зовнішньоторговельних контрактів
27. Спеціальна термінологія ІНКОТЕРМС-2000
29. Зобов'язання продавця щодо поставки товару
29. Базисні умови ІНКОТЕРМС і договори перевезення
30. Товаросупровідні документи
31. Класифікація базисних умов ІНКОТЕРМС-2000
32. Базисні умови поставки груп "Е" і "F"
33. Базисні умови поставки групи "С"
34. Базисні умови поставки групи "D"
35. Класифікація умов ІНКОТЕРМС залежно від застосовуваних видів транспорту
36. Санкції за порушення контрактних зобов'язань
37. Способи вирішення зовнішньоекономічних спорів, що випливають з контрактів
38. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
39. Правова регламентація міжнародного комерційного арбітражу
40. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні
 41. Компетенція міжнародного комерційного арбітражу. Екзекватура
 42. Порядок арбітражного розгляду зовнішньоторговельних спорів
 43. Визнання та виконання міжнародних арбітражних рішень
 Розділ 4. БАНКІВСЬКА ПРАВО
 1. Поняття банку. Особливості правового статусу банківської установи
 2. Функції Національного банку України
 3. Структура, порядок формування та компетенція керівних органів НБУ
 4. Види операцій НБУ
 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ
 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства
 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування
 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу
 9. Порядок створення та реєстрації комерційного банку
 10. Вимоги до порядку формування статутного фонду комерційного банку
 11. Вимоги до засновникам (акціонерам) комерційного банку та його керівному складу
 12. Порядок відкриття філій і представництв комерційних банків
 13. Особливості реєстрації банків за участю іноземного капіталу
 14. Правовий статус і порядок відкриття територіально відокремленого безбалансового відділення комерційного банку
 15. Умови та порядок отримання ліцензії на здійснення банківських операцій новоствореним комерційним банком
 16. Умови та порядок розширення ліцензії на здійснення банківських операцій
 17. Умови здійснення філіями комерційних банків банківських операцій
 18. Процедура ліквідації комерційного банку
 19. Порядок санації банку, щодо якого прийнято рішення НБУ про ліквідацію
 20. Порядок реорганізації банку, щодо якого прийнято рішення НБУ про ліквідацію
 21. Порядок відкриття, види і режим банківських рахунків фізичних осіб
 22. Операції за поточними рахунками фізичних осіб в іноземній валюті
 23. Порядок відкриття і режим вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб
 24. Депозитні операції банків. Види депозит "
 25. Порядок оформлення залучення грошових коштів на депозитні рахунки
 26. Порядок залучення депозитів шляхом видачі депозитних сертифікатів
 27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків
 28. Порядок здійснення банками розрахункового обслуговування підприємства за наявності у нього картотеки прострочених платежів
 29. Порядок виконання банками постанов компетентних органів про арешт коштів на рахунках
 30. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків в Україні
 31. Види операцій комерційних банків з векселями
 32. Порядок здійснення банком кредитних операцій з векселями
 33. Здійснення банком торгових операцій з векселями
 34. Порядок здійснення банком гарантійних операцій з векселями
 35. Проведення банком розрахункових операцій з векселями
 36. Комісійні та довірчі операції банку з векселями
 37. Види діяльності комерційних банків з платіжними картками
 38. Види рахунків в іноземній валюті та види операцій з ним
 39. Режим поточних рахунків в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів та їх відокремлених підрозділів
 40. Операції банків з купівлі (продажу) валюти на міжбанківському валютному ринку
 41. Функції банку як агента валютного контролю
 42. Міжбанківські розрахунки в іноземній валюті
 43. Підстави та порядок безспірного списання коштів з кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті
 Прийняті скорочення. 
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Зміст"
  1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
      зміст; вступ, в якому обгрунтовується вибір теми та її актуальність; літературний огляд; узагальнення слідчої, судової та експертної практики; методику дослідження; висновок, де містяться висновки та рекомендації автора роботи щодо основних положень проведеного дослідження; список літератури. Побудова курсової роботи може змінюватися в залежності від теми дослідження.
  2. Зміст
      Введення 3 Глава 1. Збройні Сили у структурі громадянського суспільства 12 Громадянське суспільство і Армія: політичні, економічні, правові та соціальні правовідносини 12 Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства 18 Наукове обгрунтування вибору методів реформування Збройних Сил Російської Федерації 26 Глава 2. Формування
© 2014-2022  ibib.ltd.ua