Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А . В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003 - перейти до змісту підручника

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТВиконання курсової роботи з криміналістики - одна з форм самостійного вивчення цієї дисципліни, вироблення навичок роботи з літературою, нормативними актами та узагальнення слідчої та експертної практики.
Курсова робота виконується за однією з запропонованих тем з чотирьох розділів криміналістики. Враховуючи їх особливості, дано приблизний план однієї з робіт по кожному розділу.
Приступаючи до написання курсової роботи, необхідно ознайомитися з відповідною літературою, чітко усвідомити суть кожного питання, визначити обсяг і послідовність викладу намічених питань.
Курсова робота повинна являти собою самостійне, логічно послідовний виклад окремих розділів теми з використанням достатньої кількості джерел, нормативних актів і матеріалів судово-слідчої практики.
Загальний обсяг курсової роботи 30-40 сторінок машинописного тексту. Рукопис має бути розбірлива, акуратно і грамотно виконана. Сторінки нумеруються, і обов'язково залишаються поля для зауважень рецензента. В кінці роботи наводиться список використаної літератури та нормативних актів, вказується дата закінчення і ставиться підпис.
Оцінка за курсову роботу ставиться після її захисту, проведеної до іспиту з криміналістики.
До захисту курсової роботи студент готується завчасно, щоб мати можливість врахувати всі зауваження викладача, зроблені в рецензії та на полях роботи.
Курсова робота, написана незадовільно, повертається студенту для виправлення виявлених хибних положень, з урахуванням зауважень і рекомендацій, зроблених рецензентом. В окремих випадках, за погодженням з керівництвом кафедри, може бути обрана інша тема.
Курсова робота виконується на одній стороні аркуша. З лівого боку має бути поле шириною - 30 мм, з правого - 10 мм, у верхній частині - 20 мм, у нижній - 25 мм. У роботі можуть застосовуватися терміни, позначення і скорочення, прийняті в науковій і методичній літературі.
Правильно оформлена курсова робота містить: титульний аркуш; зміст або зміст; вступ, в якому обгрунтовується вибір теми та її актуальність; літературний огляд; узагальнення слідчої, судової та експертної практики; методику дослідження; висновок, де містяться висновки та рекомендації автора роботи щодо основних положень проведеного дослідження; список літератури.
Побудова курсової роботи може змінюватися в залежності від теми дослідження. Наприклад, у разі проведення експериментів, в роботу включається окремий розділ, додаються копії документів і т.д.
Нумерації курсової роботи повинна бути наскрізною, першою сторінкою є титульний аркуш, друга - зміст. Титульний лист оформляється за формою, зазначеною у додатку. У змісті послідовно перераховуються назви розділів (параграфів).
У літературному огляді має бути достатньо повно викладено стан проблеми. Це дозволяє об'єктивно оцінити науковий рівень роботи, показати знання проблеми в цілому і зокрема.
Методика дослідження повинна викладатися з обгрунтуванням актуальності вибору теми. Наприклад, методикою дослідження тим з криміналістичної техніки є, як правило, експеримент, а з тактики та методиці - узагальнення слідчої та експертної практики. При використанні загальноприйнятих методик слід вказати їх джерела.
Висновок по курсовій роботі припускає, що при дослідженні отримані результати, які й потрібно чітко сформулювати.
У список літератури повинні включатися всі використані літературні джерела, архівні даних по слідчим і судовим справах, експертним виробництвам.
Всі нормативні акти та літературні джерела розташовуються в алфавітному порядку.
По тексту автор повинен робити посилання на той чи інший джерело. Оформлення посилання залежить від виду видання - стаття, книга і т. д. Відомості про статтю з періодичного видання (журналу, газети) повинні включати прізвище та ініціали автора, назву статті, найменування журналу (збірника, № випуску, томи), місце і рік видання. Відомості про книгу включають прізвище та ініціали автора, назву, місце і рік видання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ "
 1. Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003
  методичному посібнику наводяться теми по всьому курсу криміналістики, плани лекційних, семінарських та практичних занять, вказана основна і додаткова література. У цьому посібнику також дані методичні рекомендації з написання курсових робіт, наведений їх короткий перелік. Наприкінці наведено словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів. Посібник підготовлено на основі
 2. Зміст
  рекомендації з підготовки до семінарських, практичних (лабораторним) заняттям 26 Плани семінарських, практичних (лабораторних) занять 27 Методичні рекомендації з написання курсових робіт 79 Тематика курсових робіт з криміналістики 82 Словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів 84 Методичні рекомендації з підготовки та здачі заліку та іспиту 90 Питання, що виносяться
 3. ВСТУП
  методичні та є відповідно самостійними розділами криміналістичної науки (криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, криміналістичної методики). За цілями застосування розрізняють (певною мірою умовно) криміналістичні засоби і методи судового дослідження та методи профілактики злочинів. По суб'єкту їх застосування зазвичай мають на увазі засоби і методи,
 4. Нотаріальні архіви
  методичної та практичної допомоги фондоутворювача в удосконаленні роботи з документами. Згідно ст. @ 23 закону України "Про нотаріат", грунтуються державні нотаріальні архіви в обласних центрах, у містах Києві, Севастополі та Сімферополі для тимчасового (75 років) централізованого зберігання та використання нотаріальних документів, передачі їх до відповідного державного
 5. Загальні вимоги, що пред'являються до вивчення курсу «Криміналістика»
  методичні основи розслідування (злочинів, скоєних організованими злочинними групами, особами із психічними аномаліями, іноземними громадянами, неповнолітніми та ін, основи методик і дій по гарячих слідах, за раніше нерозкритим злочинами та ін.); види методик розслідування. Крім того, вивчаючи даний курс, студенти повинні: Вивчити основні поняття і категорії науки
 6. Тема 7. Криміналістичне дослідження зовнішніх ознак людини (габітоскопія).
  Рекомендації з виготовлення суб'єктивних портретів. М., 1980. Стьопін В.С. та ін Криміналістичне ототожнення людини за разноракурсним портретам. Методичні рекомендації. М., 1992. Топорков А. А. Словесний портрет: Практичний посібник. М., 1999. Шиканемо В.І. Комплексна експертиза та її застосування при розслідуванні вбивств. Іркутськ, 1976. Шиканемо В.І. Ідентифікація трупа за його черепом.
 7. Тема 22. Розслідування фінансових і податкових злочинів.
  Рекомендації з розслідування розкрадань із застосуванням підроблених авізо. М., 1993. Вафин Р.Р. Вимагання («Рекет»). Криміналістичні проблеми. Єкатеринбург, 1993. Виноградов С.В. та ін Розслідування квартирних крадіжок. М., 1990. Гаухман Л. Д., Степічем С.С. Розслідування грабежів і розбоїв. М., 1971. Звірбуль А.К., Смислов В.І. Розслідування крадіжок, грабежів і розбійних нападів. М., 1982. Казаков
 8. I. Організаційно-методичний розділ
  рекомендації викладача аналізують нормативні акти та наукову літературу. Під час проведення практичних занять студенти набувають вміння та навички аналізувати конкретні ситуації, самостійно приймати рішення з попередження та розкриття злочинів, скоєних організованими злочинними групами і складати службові документи, що використовуються в практиці правоохоронних
 9. 6. Методичні рекомендації ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТІВНОГО ПРАВА
  написання курсової роботи за планом роботи; - повнотіла Розкриття змісту всех вопросам тими; - чіткість та ясність викладання; 122 - логічність та післідовність викладання; - грамотність роботи. Вікладаті материал у курсовій работе рекомендується у безособовій ФОРМІ висловлювань (напр., "Вважаємо", "думаємо", "рахуємо" та ін.). Материал при вікладенні винен буті рівномірно розпріділе-ний между
 10. 2. Функції виконавчої влади:
  робота. 7. Координація (узгодження) дій різних органів управ-ління, посадових осіб і організацій. 8. Контроль, тобто перевірка фактичного стану справ для виявив-лення та усунення порушень законів. 9. Облік людських, матеріальних, грошових та інших коштів для здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності. 10. Інформаційне забезпечення та інформаційно-аналітична
© 2014-2022  ibib.ltd.ua