Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Іллічов В. А.. Правові основи боротьби з організованою злочинністю: Навчально-методичні матеріали. / Упоряд. Іллічов В.А. - М: МІЕМП, 2005. - 22 с., 2005 - перейти до змісту підручника

I. Організаційно-методичний розділСпецкурс «Правові основи боротьби з організованою злочинністю» має на меті ознайомити студентів з поняттям і сутністю організованої злочинності, її сучасним станом, а також системою заходів, що здійснюються правоохоронними органами по боротьбі з нею і лібералізації негативних наслідків від протиправної діяльності організованих злочинних груп. Спецкурс включає вивчення історії виникнення організованої злочинності в Росії, основних форм її існування і розвитку, відмінних рис, що характеризують підвищену суспільну небезпеку цього представляє небезпеку для національної безпеки Росії явища. Особлива увага приділяється ознайомленню студентів з правовими основами діяльності правоохоронних органів по боротьбі з організованими формами злочинності.
У процесі вивчення курсу студенти отримують знання про характерні проявах організованої злочинності, а також методах, формах і тактиці боротьби з найбільш небезпечними і поширеними видами злочинів, які вчиняються стійкими злочинними групами.
Викладання даного спецкурсу дозволяє не тільки дати студентам знання про основи діяльності правоохоронних органів по боротьбі з організованою злочинністю, а й виробити в учнів уміння і навички використання наявних в їх розпорядженні сил, засобів і методів у попередженні та розкритті небезпечних злочинів, скоєних організованими групами.
В результаті освоєння даного спецкурсу студенти повинні отримати поглиблені знання:
історії виникнення і розвитку організованої злочинності в Росії;
етапів створення системи правоохоронних органів, що ведуть боротьбу з проявами організованих форм злочинністю;
завдань, функцій та організації діяльності спеціалізованих підрозділів, створених для боротьби з організованою злочинності;
- форм і методів роботи з попередження та розкриття найбільш небезпечних і поширених злочинів, скоєних організованими злочинними групами.
Розроблений курс складається з тематичного плану з розподілом годин за темами та видами навчальних занять, стосовно до різних форм навчання; змісту курсу, що включає перелік основних питань, що виносяться на вивчення в кожній темі курсу, завдань для тестування ; переліку контрольних питань і завдань для самостійних робіт з окремих тем курсу і в цілому для підсумкового контролю; переліку нормативних актів та наукової літератури, рекомендованої для вивчення курсу «Правові основи боротьби з організованою злочинністю».
Спецкурс вивчається у формі лекцій та практичних занять. У процесі навчання студенти самостійно за рекомендацією викладача аналізують нормативні акти та наукову літературу. Під час проведення практичних занять студенти набувають вміння та навички аналізувати конкретні ситуації, самостійно приймати рішення з попередження та розкриття злочинів, скоєних організованими злочинними групами і складати службові документи, що використовуються в практиці правоохоронних органів. По закінченні вивчення спецкурсу проводиться залік на всіх формах навчання студентів МІЕМП.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " I. Організаційно-методичний розділ "
 1. Зміст
  методичний розділ 4 Тематичні плани лекцій, семінарських та практичних занять 6 Зміст дисципліни 8 Теми практичних занять 14 Тести 14 VI. Питання для підсумкового контролю 16 VII. Рекомендована
 2. Поняття вікової неосудності.
  Організаційно-методичних заходів профілактики щодо неповнолітніх, звільнених від кримінальної відповідальності на підставі ст. 20.3 КК РФ. Включений в КК РФ інститут вікової осудності сконструйований за допомогою термінів, запозиченим із суміжних з юриспруденцією дисциплін (психологією, психіатрією). Юридично коректне застосування ст.20.3 КК РФ вимагає їх чіткого розуміння.
 3. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Організаційними структурами, і філософське, куль - турологіческое ставлення до світу, суспільству. Основне завдання кон - серватізма - врівноважити радикальні тенденції, спрямовані на стрімкі, революційні зміни суспільства і людини, тому він органічний, необхідний, без нього немислимо суспільство, адже «виняткове панування революційних почав винищує минуле, знищує не тільки
 4. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Організаційну та пропагандистську діяльність: з 1 червня 1902 за кордоном став виходити нелегальний ліберальний журнал «Звільнення» з метою виробити програму для об'єднання розрізнених сил. У січні 1904 року в Петербурзі відбувся установчий з'їзд, на якому була створена нелегальна організація. Ось дуже характерний документ - резолюція 676 присутніх 20 листопада 1904 в
 5. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Організаційно припинили своє існування на початку 20-х років. Більшовицька ж партія з «воюючою» утвердилася як єдино правляча, яка в майбутньому могла правити так, як вона вважала за потрібне, що створювало передумови для зростання тоталітарних тен-денцій у самій партії, державі і суспільстві. Більше того, за роки війни істотно змінився і характер політичної влади: сталося але
 6. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати (Arbitration Institute, Stockholm Chamber of Commerce).
  Організаційну структуру Інституту, а також правила процедури розгляду в ньому комерційних спорів, що носять міжнародний характер. Інститут має Правління, що складається з шести членів, які призначаються на строк 3 роки Радою директорів Стокгольмської Торгової палати. Рада директорів призначає Голову та заступника Голови з членів Правління Інституту. Голова та заступник
 7. 7. Джерела адміністративного права.
  Організаційно-правового характеру: Положення про паспорт громадянина України (від 02.09.93 р.). 4. Укази і розпорядження Президента України - Положення про міністерство юстиції України (від 02.08.93 р.). 5. Нормативні акти органів виконавчої влади України: - нормативні постанови до розпоряджень Кабінету Міністрів України; - положення, статути, правила, інструкції, інші акти, затверджені
 8. 41. Поняття правопорядку. Гарантії законності і правопорядку.
  Організаційні. Загальносоціальні гарантії законності: Економічні Політичні Ідеологічні Спеціально-соціальні гарантії законності можна розділити на дві групи: Юридичні - передбачена законом система спеціальних засобів, за допомогою яких забезпечується створення якісних законів, їх дотримання і виконання; Організаційні - заходи організаційно-юридичного
 9. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  Організаційній структурі, що виконує і основну злочинну діяльність. Даний вид організованої злочинності позначається в кримінологічної літературі також терміном "гангстерська злочинність" 2. Сіндікалізірованная організована злочинність (злочинний синдикат). Основна мета - перманентне отримання максимального прибутку шляхом незаконного виробництва товарів і послуг та здійснення
 10. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  організаційних форм кримінального бізнесу є зниження витрат страхування різних видів ризику. Страхування кримінального ризику забезпечується через застосування таких функцій. 1. Формування страхового фонду. Частина коштів, отриманих у формі доходів від кримінальної діяльності, зберігається у формі фонду грошових коштів, безпосередньо призначеного для компенсації
© 2014-2022  ibib.ltd.ua