Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

2. Функції виконавчої влади:

1. Виконавча, тобто виконання законів. Органи виконавець-
ної влади мають право видавати підзаконні акти.
2. Прогнозування - передбачення змін у розвитку яких-
або подій або процесів на основі наявної інформації, в т. ч. на-
наукової.
3. Планування - визначення напрямів, цілей, завдань і очі-
даємо результатів тієї чи іншої керованої діяльності.
4. Організація - створення органів управління, визначення їх
функцій і т.д.
5. Правове регулювання діяльності та функціонування со-
ответствующих структур.
6. Загальне керівництво і оперативно-розпорядча робота.
7. Координація (узгодження) дій різних органів управ-
лення, посадових осіб і організацій.
8. Контроль, тобто перевірка фактичного стану справ для виявив-
лення та усунення порушень законів.
9. Облік людських, матеріальних, грошових та інших засобів для
здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності.
10. Інформаційне забезпечення та інформаційно-аналітична
робота.
11. Методичне керівництво.
12. Кадрове, МТО, фінансування і т.д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Функції виконавчої влади: "
 1. 29. Правові акти управління: поняття, ознаки, правова природа, значення.
  Функцій виконавчої влади, основна форма їх виконавчо-розпорядчої діяльності. Вони є рішеннями, які суб'єкти управління приймають в процесі безпосереднього керівництва різними галузями і сферами державної діяльності. Ознаки: Ці акти є необхідною формою закріплення повноваження або передачі волі владного управління, засобом здійснення
 2. 1. Поняття виконавчої влади, її зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная владу".
  Функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная
 3. 1. Виконавча влада
  функцій і встановленої законом компетенції. Ознаки виконавчої влади: 1. Самостійність і взаємозв'язок із законодавчою і судовою гілками державної влади. 2. Підконтрольність законодавчої та судової гілок державної влади. 3. Здійснюється спеціальними державними органами та органами місцевого самоврядування, які мають у встановленому нормативному порядку
 4. 3. Принципи виконавчої влади
  функцій у віданні центральних федеральних органів виконавчої влади. Децентралізація - закріплення предметів ведення і повноважень за тим чи іншим органом, який він повинен здійснювати самостоятель-но без втручання з боку вищестоящих органів. 9. Принцип плановості виражається у розвитку розробки про-грам галузей народного господарства, прогнозування ходу економіч-ських
 5. 4. Державне управління
  функції державного управління в галузях і сферах господарського, соціально-культурного та адміністративно-політичного (пристрої) будівництва. Існує 2 підходи до визначення розуміння державного управління. 1. Широке розуміння - це регулююча діяльність государ-ства в цілому, тобто діяльність з управління представницької (або за-чих) органами влади,
 6. 1. Адміністративне право
  функцій. Адміністративне право - це управлінське право (право управ-ління). Адміністративне право - це важлива галузь права (система правових норм), яка в метою виконання завдань і здійснення функцій держави регулює суспільні відносини управленче-ського характеру, що складаються в процесі організації та функціонує-вання виконавчої влади, а також у сфері
 7. 2. Президент формально не є главою виконавчої влади
  функціональне регулювання в певній сфері діяльності. ст. 260 Держ. комітет РФ у справах молоді Держ. комітет РФ по кінематографії Держ. комітет РФ по друку Держ. комітет РФ з фізичної культури і туризму Правове становище федеральних міністерств і державних комітетів характеризується наступними загальними рисами: 1. перелік, встановлений Президентом РФ 2. вони
 8. Методи здійснення виконавчої влади
  функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За функціями суб'єктів управління вони поділяються на загальні, використовувані при виконанні всіх функцій управління на всіх найважливіших стадіях управлінських процесу, і спеціальні, що застосовуються при здійсненні окремих функцій на
 9. Адміністративний процес
  функцій. Особливості адміністративного процесу: 1. Являє собою різновид владної діяльності суб'єктів незалежно ектов виконавчої влади. 2. Метою є досягнення певних юридичних резуль-татів і дозвіл управлінських справ. 3. Проміжні та остаточні підсумки процесу закріплюються в офіційних документах (протокол, постанова). 4. Регламентується адміністративний
 10. Види і стадії адміністративного права
  функціонуванням соотв . під. контр. об'єкта 2) в отриманні об'єктивної та достовірної інформації про стан-ванні законності та дисципліни 3) у прийнятті заходів щодо запобігання та усунення порушень законності та дисципліни 4) у виявленні причин і умов, що сприяють правонаруше-нию 5) у прийнятті заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винов-них у порушенні законності і дисципліни. Ознаки
© 2014-2022  ibib.ltd.ua