Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

1. Виконавча влада

це діяльність з управління го-
Сударства і суспільством, підпорядкована контролю з боку інших вет-
вей влади (законодавчої та судової) і складається у складається в осу-
ществленія спеціально створеними органами держ. влади особливих функцій
і встановленої законом компетенції.
Ознаки виконавчої влади:
1. Самостійність і взаємозв'язок із законодавчою і судовою
гілками державної влади.
2. Підконтрольність законодавчої та судової гілок государ-
жавної влади.
3. Здійснюється спеціальними державними органами та
органами місцевого самоврядування, які мають у встановленому норма-
тивном порядку компетенцію.
4. Це подзаконная влада, тобто її організація та функції повинні
грунтуватися на нормах Конституції РФ, федерального закону та інших
нормативно-правових актах.
5. Організуюча діяльність і реалізація владних повноважень.
6. Застосування норм адміністративного примусу.
7. Підготовка та видання правових актів управління.
8. Правозастосовна і охоронна діяльність спец. орга-
нов і посадових осіб (державних і муніципальних службовців).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Виконавча влада "
 1. Скорочення:
  виконавча влада Адм. - Адміністративний
 2. Поняття, зміст і основні принципи виконавчої влади
  виконавчої
 3. 1. Поняття виконавчої влади, її зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная владу".
  Виконавчої влади, її зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная
 4. 2. Функції виконавчої влади:
  виконавчо-розпорядчої діяльності. 10. Інформаційне забезпечення та інформаційно-аналітична робота. 11. Методичне керівництво. 12. Кадрове, МТО, фінансування і
 5. 3. Принципи виконавчої влади
  виконавча влада. 2. Принцип верховенства закону, ст. 15 ч. 2 Конституції РФ. 3. Принцип поділу і взаємодії влади. 4. Принцип розмежування повноважень федеральних і регіональних-них органів. 5. принцип гласності передбачає відкритість законодавства, доступність та підзвітність державних установ та посадових осіб. 6. Принцип пріоритету і гарантованості прав
 6. 4. Державне управління
  виконавчо-розпорядча діяльність орга-нів виконавчої влади, що здійснюють функції державного управління в галузях і сферах господарського, соціально-культурного та адміністративно-політичного (пристрою) будівництва. Існує 2 підходи до визначення розуміння державного управління. 1. Широке розуміння - це регулююча діяльність государ-ства в цілому,
 7. 1. Адміністративне право
  виконавчої влади, тобто у сфері державного управління, місцевого самоврядування, в області реалізації уполномо-ченнимі органами та посадовими особами управлінських функцій. Адміністративне право - це управлінське право (право управ-ління). Адміністративне право - це важлива галузь права (система правових норм), яка з метою виконання завдань і здійснення функцій
 8. У предмет адміністративного права входять наступні групи від-носіння:
  виконавчої влади. 3. адміністративно-примусові відносини Виникають у сфері забезпечення громадської безпеки та громадського порядку. 4. управлінські відносини внутриорганизационного характеру, що виникають в процесі функціонування суб'єктів представить., су-Дебні влади і прокуратури 5. відносини. які виникають при здійсненні гро-ними організаціями
 9. 3. Джерела адміністративного права
  виконавчої влади, що містять адміністративно-правові норми, які регулюють суспільні відносини у сфері (управлен-чеський діяльності) виконавчої влади. До них відносяться: 1. Конституція Російської Федерації 2. Федеральний конституційний закон і федеральний закон, Ко-декс про адміністративні правопорушення, федеральний конститу-ційний закон "Про уряд" від 31 грудня
 10. 4. Система адміністративного права
  виконавча влада 3. форми державного управління 4. методи державного управління 5. інститут правових актів 6. інститут державної служби 7. інститут адміністративного примусу 8. інститут адміністративної відповідальності 9. інститут адміністративного процесу В Особливу частину входять інститути управління в області еконо-міки, соціально-культурній сфері,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua