Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

4. Державне управління

це цілеспрямоване органи-
зующей подзаконная виконавчо-розпорядча діяльність орга-
нов виконавчої влади, що здійснюють функції державного
управління в галузях і сферах господарського, соціально-культурного та
адміністративно-політичного (пристрої) будівництва.
Існує 2 підходи до визначення розуміння державного
управління.
1. Широке розуміння - це регулююча діяльність держав-
ства в цілому, тобто діяльність з управління представницької (або за-
законодавче) органами влади, органами виконавчої влади, суду і
прокуратури.
У цьому розумінні державне управління - більш широке
поняття, ніж виконавча влада.
2. Вузьке розуміння - це адміністративна діяльність органів
виконавчої влади. Сюди відноситься практична діяльність Пре-
зидента, Уряду, федеральних органів виконавчої влади,
органів виконавчої влади суб'єктів і т.д.
У цьому розумінні державне управління та виконавча
влада тотожні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Державне управління "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні структури. - К.: На уково думка, 1990. 5. Авер'янов В. Адміністративне право України: доктрінальні ас пекти Реформування / / Право України. - 1998.
 2. 1. Поняття виконавчої влади, її зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная владу".
  Державне управління "і" виконавчої-нительная
 3. 1. Адміністративне право
  державного управління, місцевого самоврядування, в області реалізації уполномо-ченнимі органами та посадовими особами управлінських функцій. Адміністративне право - це управлінське право (право управ-ління). Адміністративне право - це важлива галузь права (система правових норм), яка з метою виконання завдань і здійснення функцій держави регулює суспільні
 4. У предмет адміністративного права входять наступні групи від-носіння:
  державного управління та місцевого само-
 5. 4. Система адміністративного права
  державне управління 2. виконавча влада 3. форми державного управління 4. методи державного управління 5. інститут правових актів 6. інститут державної служби 7. інститут адміністративного примусу 8. інститут адміністративної відповідальності 9. інститут адміністративного процесу В Особливу частину входять інститути управління в області еконо-міки,
 6. 5. Предмет адміністративного права
  державного управління. Ці відносини регулюються іншими галузями права. Адміністративне пра-во взаємодіє з наступними галузями права: 1) конституційним. Воно бере початок у нормах конституційного права, що регулюють принципи організації та діяльності виконавчої влади, права і свободи громадян. 2) цивільним. Нормами цивільного права регулюється прави-ло руху
 7. 1. Адміністративно-правова норма
  державного управління, а також відносини управлінського характеру, що виникають у процесі здійснювала-тичних державної діяльності. Особливості адміністративно-правових норм: 1. Метою адміністративно-правових норм є забезпечення організації та функціонування всієї системи виконавчої влади. 2. Адміністративно-правові норми визначають належне поведе-ня всіх осіб і
 8. 2. 1. за предметом регулювання розрізняють
  державного управління (розд. 4 КпАП). 2. за формою вираження а) зобов'язують - розпорядчі вчиняти певні дей-наслідком (ст. 285). б) забороняють - передбачають заборону на вчинення визна-ділених дій в певних умовах. в) уполномочивающие - виражається можливістю адресата дію-вовать в рамках, встановлених вимог на свій розсуд (ст. 14). г)
 9. 1. Суб'єкти адміністративного права
  державні та недержавні організа-ції. У цій ролі вони мають адміністративної правоздатністю, але в конкретних адміністративно-правових відносинах вони не беруть участь. Адміністративної дієздатністю володіють їхні органи виконавчої влади або управління. Суб'єкт адміністративно-правових відносин - це особа або організація, які відповідно до чинного
 10. Види і стадії адміністративного права
  державні органи. Справа, за якою проведено розслідування, направляється: а) органу чи посадовій особі, уповноваженій розглядає-вать відповідну категорію адміністративних порушень б) органу ВД, прокуратурі, якщо будуть виявлені ознаки право-порушення в) громадському об'єднанню або ТК г) відповідному органу для вирішення питання про притягнення особи, яка вчинила
© 2014-2022  ibib.ltd.ua