Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

3. Принципи виконавчої влади

це загальні положення,
ідеї, вимоги, які характеризують сутність управлінської діяль-
ності.
1. Принцип народовладдя - народ здійснює свою владу непо-
средственно і через органи державної влади, однієї з гілок ко-
торою є виконавча влада.
2. Принцип верховенства закону, ст. 15 ч. 2 Конституції РФ.
3. Принцип поділу і взаємодії влади.
4. Принцип розмежування повноважень федеральних і регіональних
них органів.
5. принцип гласності передбачає відкритість законодавства,
доступність та підзвітність державних установ та посадових-
них осіб.
6. Принцип пріоритету і гарантованості прав особистості, ст. 2
Конституції РФ.
7. Принцип федеративного устрою.
8. Принцип поєднання централізації і децентралізації.
Централізація - зосередження більшої частини державних
функцій у віданні центральних федеральних органів виконавчої
влади.
Децентралізація - закріплення предметів ведення і повноважень
за тим чи іншим органом, який він повинен здійснювати самостоятель-
але без втручання з боку вищестоящих органів.
9. Принцип плановості виражається в розвитку розробки про-
грам галузей народного господарства, прогнозування ходу економіч-
ських реформ, встановлення державного замовлення на найбільш значи-
тельную продукцію і т.д.
10. Принцип диференціації функцій і повноважень кожного з
цих органів і посадових осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Принципи виконавчої влади "
 1. Поняття, зміст і основні принципи виконавчої влади
  принципи виконавчої
 2. 1. Поняття виконавчої влади, її зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная владу".
  Принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная
 3. 1. Під державною службою розуміється
  виконавчої та судової вла-стей. 5. Головний доступ до держ. Службі . 6. Обов'язковість для гос. службовців рішень, прийнятих вище-вартими держ. орг. та керівниками в межах їх повноважень і від-повідно до законодавства РФ. 7. Єдність основних вимог, пред'явлені. до держ. службі 8. Професіоналізм і компетентність держ. службовців 9. Гласність у здійсненні держ. служби 10. От-ть держ.
 4. Адміністративний процес
  принципи адміністративного процесу 1. Поняття й основні риси адміністративного процесу 2 . Принципи адміністративного процесу 1. Адміністративний процес - це сукупність дій, со-вершать виконавчими органами для реалізації покладених на них завдань і функцій. Особливості адміністративного процесу: 1. Являє собою різновид владної діяльності суб'єктів незалежно ектов
 5. 4.Питання вивчення народних рухів
  владдя правителів, відіграли певну роль у регулюванні суспільних відносин, але у Росії на відміну від країн Заходу не було історичного часу і зовнішніх умов, щоб окремі явища суспільного життя, що можуть призвести до створення демократичних інститутів, отримали відповідну еволюцію. Тому замість легальної, кропіткої боротьби за свої права для російської історії частіше
 6. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
  принципу поділу влади: законодавчої, виконавчої та судової. Само собою зрозуміло, що населення Росії мало отримати всі необхідні людині свободи: свободу слова, друку, зборів, совісті, віросповідання і т.д. Кінцевою метою було досягнення цивільних, економічних і політичних свобод в Росії, створення громадянського суспільства і правової держави. Важливо було
 7. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  принципі пішло в минуле кон'юнктурне ставлення до історії, погляди на народницький терор не однакові. У цьому відношенні показова дискусія, що виникла в результаті публікацій про революціонерів-народників двох сучасних дослідників Н.А. Троїцького і А.А. Левандовського. По суті перший з них виправдовує терор , який був для революціонерів оточенням, жертовним і безкорисливим
 8. 9. Реформи і контрреформи в X IX столітті
  принципам державності умови і вказував шляхи досягнення цього. Він пропонував практично вирішити питання про поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову, про створення правової держави, про введення виборних державних органів у вигляді системи дум: волосних, окружних, губернських і державної. На жаль, система заходів з реформування країни, предлагавшаяся М.М.
 9. 5. Оточення І. В. Сталіна
  принциповий спір за їх одноособовий вплив на хід подій, а потім в жорстоку непримиренну боротьбу за особисту владу конфліктуючих між собою партійних вождів. На квітневому (1929) Пленумі Сталін зажадав введення «одностайності» у вищому партійному керівництві, а після XVII з'їзду почалася смуга трагічних подій. Прокотилася хвиля репресій, що забрали життя видатних діячів партії і держави,
 10. 8. Про характер суспільного ладу в СРСР наприкінці 1930-х рр..
  принципу, до зниження якості соціальних гарантій. В офіційних документах і виступах, в масово-полі-тичної роботі незмінно проголошувалася ідея дружби народів СРСР, демонструвалися їх успіхи в господарському і культурному будівництві, заохочувався культурний взаємообмін. Нерідко передбачалося шанобливе ставлення до національних почуттів народів, що мали свою
© 2014-2022  ibib.ltd.ua