Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

У предмет адміністративного права входять наступні групи від-носіння:

1. управлінські відносини
Вони зустрічаються у сфері організації та функціонування орга-
нов, що здійснюють господарське, соціально-культурне, адміністра-
тивное і політичне будівництво.
2. відносини, що виникають у зв'язку із забезпеченням правової захисту пра-
ти прав і свобод громадян
Мова йде про так званої адміністративної юстиції. Вона перед-
ставлять собою систему судових та інших органів, що розглядають спо-
ри між громадянами і виконавчої влади.
3. адміністративно-примусові відносини
Виникають у сфері забезпечення громадської безпеки та об-
громадського порядку.
4. управлінські відносини внутриорганизационного характеру,
виникають у процесі функціонування суб'єктів представить., су-
Дебні влади і прокуратури
5. відносини. які виникають при здійсненні гро-
вими організаціями делегованими їм державою спеціальних го-
сударственно-владних повноважень.
Для всіх зазначених відносини характерні є те, що вони
виникають в галузі державного управління та місцевого само-
лення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У предмет адміністративного права входять наступні групи від-носіння: "
 1. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Предмета і сфери контролю розрізняють: фінансовий контроль (у тому числі - податковий, валютний, бюджетний, аудиторський і т.п.) реєстраційний контроль - контроль за дотриманням законодавства при реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності; ліцензійний контроль і нагляд - контроль за дотриманням законодавства при здійсненні діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 2. § 1. Поняття і види єдиного злочину
  предметів (зброї, наркотичних засобів, радіоактивних матеріалів і т. д.). Самостійну групу утворюють злочину, що представляють протиправну, антигромадську діяльність. До їх числа можна віднести два різновиди злочинів. По-перше, це злочини, утворені необхідної (обов'язкової) тотожною неоднократностью. Так, незаконне використання чужого товарного знака,
 3. Адміністративні стягнення
  предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. 4) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або-посереднім об'єктом адміністративного правопорушення 5) позбавлення спеціального права, наданого даному грома-данина 6) виправні роботи 7) адміністративний арешт 8) адміністративне видворення за межі РФ
 4. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  предмет захисту, принципи їх організації та діяльності, закріплені в ст. 163, 165 Конституції Російської Федерації і процесуальних кодексах. Позицію М.С. Шакарян підтримує В.М. Жуйков, який вважає, що суди загальної юрисдикції та арбітражні суди розглядають в принципі однакові справи, застосовують однакові норми матеріального права; суди і тієї, і іншої юрисдикції виконують одну і ту ж саму
 5. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  предмет договору. Обов'язок МО за умовами навчання (безкоштовно, матеріальна база, розміщення, харчування, одяг, відпустки, стипендія, режим (розпорядок) і т. д.). Обов'язки курсанта з навчання - засвоєння програми за встановленим рівнем професійної підготовки, дотримання вимог статутів та інших підзаконних актів, які не суперечать Конституції і законам. Обов'язок МО привласнити по
 6. 1.1. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ ТА ЗАВДАННЯ
  адміністративних правопорушень; участь у розкритті злочинів та затриманні злочинців; 5) надання допомоги громадянам, постраждалим від злочинів, адміністративних правопорушень і нещасних випадків, а також знаходяться в безпорадному або іншому стані , небезпечному для їхнього здоров'я і життя. Правову основу діяльності патрульно-постової служби міліції складають: Конституція Російської
 7. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  предмети і т. д.), але ці ознаки, характерні для крадіжки особистої власності як соціального явища, не є разом з тим ознаками складу крадіжки. Отже, не всі типові характерні ознаки того чи іншого злочину набувають значення ознак складу злочину. Склад злочину, як правило, включає лише деякі ознаки злочинного діяння, істотні,
 8. § 1. Поняття злочину
  предмет доказування і підстави кримінальної відповідальності, законодавець явно орієнтувався на те, що її покладання припускає наявність двох умов: злочини, по-перше, і провини в його скоєнні, по-друге. Ставши на таку точку зору, він тим самим виводив ознака винності за межі поняття злочину і, даючи його визначення, цілком логічним вважав не згадувати про неї як про необхідну
 9. 4. Система адміністративного права
  адміністративного примусу 8. інститут адміністративної відповідальності 9. інститут адміністративного процесу В Особливу частину входять інститути управління в області еконо-міки, соціально-культурній сфері, адміністративно-політичної сфе-ре. В адміністративному праві виділяють такі підгалузі: 1. Службове право 2. Політичне право 3. Освітнє право і
 10. Види і стадії адміністративного права
  предмета. 5. ... Про конфіскацію предмета. 6. ... Про позбавлення спеціального права. 7. ... Про виправні роботи. 8. ... Про адміністративний арешт. 9. ... Про адміністративне видворення за межі РФ. 1. Виконання постанов про накладення адміністративних взи-Скан є заключною стадією адміністративного права. Воно складається з етапів: 1) звернення постанови до виконання На даному етапі
© 2014-2022  ibib.ltd.ua