Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право Україна → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки з адміністративного права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

47. Судовий контроль за законністю діяльності виконавчої влади.


Суди підпорядковані закону. Судовий контроль не прямий т.к. контролюється законність не законом, а актів заснованих на законі.
Законність дій держ службовців. Відмінність від англосаксонського де суд здійснює законодавчу діяльність. Суд здійснює контроль в 2-х формах:
Діяльність суду з розгляду адміністративних справ. Ця діяльність з перевірки законності актів управління за зверненнями зацікавлених осіб. Справи позовного та окремого провадження. Глава 29-30 ЦПК. Судові рішення скасовують або змінюють незаконні акти органів виконавчої влади.
Непрямий контроль у вигляді окремих ухвал - інформують д-е органи, об'єднання громадян про виявлені порушення закону. Ст 340УПК 235ГПК. Подання суд'і має ти ж мету. Виноситься у вільній формі. Не застосування заходів з ліквідації тягнуть за собою адмін відповідальність.
Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Він вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції та законів України. Свою діяльність Конституційний Суд здійснює відповідно до Конституції України (розд. XII) Закону «Про Конституційний Суд України» від 16.10.96 р.
При розгляді цивільних справ за позовами, в тому числі і таких, де однією зі сторін є орган державного управління, суд (суддя) оцінює його дії з точки зору їх відповідності закону, відновлює порушені права і тим самим фактично скасовує (змінює) незаконний акт управління, що став основою конкретного спору, В таких випадках суд може також виносити окрему постанову відповідно до ст. 235 ЦПК України, суддя одноразово - представлення. Мета окремої постанови та подання при розгляді цивільних справ та ж, що і при прийнятті рішення у кримінальній справі. У даному випадку мова йде про цивільних справах позовного та окремого провадження (про звільнення з роботи, про відшкодування збитків, завданих неправильними діями посадових осіб, житлових справах та ін.)
Залишення відповідним органом або посадовою особою окремої постанови або подання судді без розгляду або незастосування заходів щодо усунення зазначених в них порушень закону, як і несвоєчасна відповідь на окрему постанову або подання, тягнуть за собою адміністративну відповідальність.
Широкими повноваженнями щодо контролю в державному управлінні наділені суди при розгляді скарг громадян. Право на скаргу є невід'ємним правом громадянина. Оскаржити можна будь-які дії, а також бездіяльність працівників державних і громадських органів, підприємств, організацій, установ, контролюючих та інших структур.
Предметом скарги можуть бути дії, що ущемляють права та законні інтереси як самого громадянина, так і інших осіб.
Значна кількість складають скарги громадян у зв'язку з розглядом справ про адміністративні правопорушення юрисдикційними органами (уповноваженими розглядати справи про адміністративні
правопорушення) та їх посадовими Вулицями. Але в цих випадках скаргу може подати особа, притягнута до відповідальності, або потерпілий. Порядок оскарження в цих випадках встановлюється ст. 288 КпАП України.
При розгляді таких скарг суддя перевіряє законність і обгрунтованість винесеної постанови у справі про адміністративне правопорушення; якщо він знайде, що ця постанова суперечить закону, скасовує його і закриває справу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 47. Судовий контроль за законністю діяльності виконавчої влади. "
 1. 1. Виконавча влада
  судової) і складається у складається в здійсненням спеціально створеними органами держ. влади особливих функцій і встановленої законом компетенції. Ознаки виконавчої влади: 1. Самостійність і взаємозв'язок із законодавчою і судовою гілками державної влади. 2. Підконтрольність законодавчої та судової гілок державної влади. 3. Здійснюється спеціальними
 2. Види і стадії адміністративного права
  судових властей. Різний контроль: - зовнішній (з боку Президента, органів законодавчої та су-Дебні влади) - внутрішній, коли перевірка здійснюється власними силами міністерств, відомств і т.д. Види: 1. Президентський контроль а) Президент здійснює контрольні повноваження при формую-вання Уряду та інших органів виконавчої влади, а також при призначенні
 3. Підзаконні акти як джерела арбітражного процесуального права:
  судова практика та роз'яснення, акти Вищого Арбітражного Суду РФ. Джерелом права в сучасних умовах стають судові прецеденти, виражені у формі постанов Конституційного Суду РФ, Президії Вищого Арбітражного Суду РФ, пленумів Вищого Арбітражного Суду РФ. Судова практика в сучасних умовах виступає не тільки в якості попередньої ступені до подальшого
 4. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  судового контролю за діями державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів і посадових осіб, в процесі реалізації правомочностей яких зачіпається сфера підприємницької та іншої еко-номічного діяльності. До категорії справ, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин, ст. 29 АПК відносить: 1) справи про оскарження нормативних правових актів;
 5. 3. Джерела конст.права зар.стран.
  Судові прецеденти, тобто раніше винесені рішення судів, прийняті за обов'язковий зразок при вирішенні ана-логічних запитань надалі. Судові прецеденти відіграють важливу роль у регулюванні правового становища особи і порядку здійснення та захисту демократичних прав і сво-бод. Найбільш широке поширення судові прецеденти отримали в Велікобріта-ванні та ряді інших
 6. 21. Основні особливості та характеристика президентської республі-ки.
  Судової влади. Відпо-вующие вищі органи держави не тільки структурно відокремлені, а й мають значної самостійністю по відношенню-нію один до одного. Поряд із зазначеним об'єд-нением повноважень глави держави і глави уряду в руках президента президентська республіка відрізняється наступними характер-ними особливостями: позапарламентський метод обрання президента;
 7. 41. Види контрольних повноважень парла-та.
  Судовим або подібною повноважень парламенту може бути віднесено належне йому право вирішувати суперечки про правомірність депутатського мандата і законності
 8. 46. Компетенція та функції уряду.
  Судовою владою абсолютно очевидні. Більш того, багато зарубіжні конституції всі виконавчі повноваження вручають главі держави, хоча фактично вони завжди здійснюються урядом. Деякі конституції наділяють уряд чисто дорадчими функціями, конструюючи його як якийсь консультативний орган при главі держави. Фактичне становище правитель-ства в зарубіжних
 9. 44. Сутність та система способів забезпечення законності у сфері виконавчої влади.
  Судові та прокуратура. Певне місце в цій справі відводиться громадськості (трудовим колективам, громадським об'єднанням). У справі забезпечення законності важливу роль відіграє інститут оскарження громадянами незаконних дій органів державного управління, посадових осіб та недержавних об'єднань, а також заяв і звернень громадян до відповідних органів виконавчої
 10. 7. Форма правління: поняття, види (монархія, її види, республіка)
  судову, законодавчу, виконавчу і взаємодію всіх гілок влади. Ознаки республік: Президентська - в руках президента повноваження глави держави і глави уряду. Відсутність посади прем'єр-міністра, тому що президент сам очолює виконавчу владу. Президент формує уряд, є верховним головнокомандувачем. І парламент і президент обираються населенням.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua