Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

46. Компетенція та функції уряду.


Визначення фактичного обсягу повноважень уряду зарубіжних країн не може бути здійснено за допомогою аналізу самих конституційних текстів. Для цього необхідно досліджувати реальну діяльність уряду. Для всіх країн характерний разючий розрив між юридичним і фактичним статусом прави-тва. За загальним правилом в унітарних державах предметна компетенція прави-тва не визначається, так як законодавець виходить з припущення про те, що кордони між виконавчою, законодавчою і судовою владою абсолютно очевидні. Більш того, багато зарубіжні конституції всі виконавчі повноваження вручають главі держави, хоча фактично вони завжди здійснюються урядом. Деякі конституції наділяють уряд чисто дорадчими функціями, конструюючи його як якийсь консультативний орган при главі держави. Фактичне становище правитель-ства в зарубіжних країнах не може бути абсолютно точно визначено, оскільки межі здійснення владних функцій органом, який є головним інструментом здійснення влади, досить рухливі і мінливі.
У системі вищих органів влади зарубіжної держави уряд є найбільш активним і динамічним елементом, в найменшій мірі схильний-ним правової регламентації. Воно стоїть над усіма іншими вищими органами держави. Не будучи схильне контролю з боку, уряд має можливість сама визначати обсяг своїх пів-
жень. функції уряду зарубіжних держав.
1.Управление державним апаратом є однією з основних функцій уряду. Уряд не тільки грає
вирішальну роль у справі комплекто-вання всього державного апарату, але і керує його діяльністю.
2.Ісполненіе законів - найважливіша функція
уряду. Подібне утвер-ганізацій є аксіомою для класичного державознавства, суворо дотримувався принципу поділу влади. Згідно традиційної теорії уряду довіряється виконавча влада, тобто йому ставиться в обов'язок дбати про належне виконання законів, прийнятих парламентом.
3.Контроль над законодавчою діяч-ністю парламенту фактично перетворився на самостійну функцію уряду. Цей контроль здійснюється за двома головним направ-леніям.Во-перше, уряд є головним джерелом законодавчої ініціатіви.Во-друге, уряд надаючи-ет вирішальний вплив на законодавчий процес.
4.Нормоустанавлівающая діяльність уряду є одним з основних напрямків у його роботі. Правитель-ство автор більшої частини нормативних актів, що діють в будь-якому зарубіжному державного-ве.
5.Составленіе і виконання бюджету є чисто урядовим полномочи-ем, оскільки роль парламенту в цьому процесі фактично номінальна.
6.Осуществленіе зовнішньої політики в сучасних зарубіж-них країнах насамперед входить в компетен-цію уряду. Глава держави в парламентарних країнах у сфері міжнарод-них відносин помітної ролі не грає.
7.Правітельство контролює і спрямовує діяльність всіх органів та інститутів, за допомогою яких здійснюють-ся зовнішньополітичні функції держави. Воно комплектує дипломатичний і консуль-ський апарат, визначає контингенти збройних
сил, керує діяльністю органів закордонної розвідки, веде міжна-рідні переговори та укладає міжнародні договори і угоді-ня.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 46. Компетенція та функції уряду. "
 1. 2. Президент формально не є главою виконавчої влади
  компетенцію П-ва, ст. 110, 114 Конституції РФ. У систему федеральних органів виконавчої влади входять: 1. федеральні міністерства, це федеральний орган виконавець-ної влади, який проводить державну політику і здійснює управління у встановленій сфері діяльності, а також координую-щий в цій сфері діяльності діяльності інших органів виконавець-ної влади. Міністерством
 2. Види і стадії адміністративного права
  компетенції Уряд заслуховує на своїх засіданнях звіти і доповіді керівників про стан справ у керованій ним галузі. Воно володіє повноваженнями щодо скасування актів цих органів у випадку якщо їх Конституції РФ та ін нормативним актам. б) відомчий здійснюють органи галузевої компетенції щодо підвідомчих їм об'єктів. Він полягає у перевірці цими органами
 3. Держ. управління у соціально-культурній сфері
  компетенції: 1) Уряд РФ, ст. 114 Конституції РФ (п. в, к) 2) Міністерство освіти РФ Функції: а) розробляє і затверджує загальнодержавні стандарти, приблизні плани та навчальні програми. б) здійснює контроль за виконанням федерального законодавства у сфері освіти. в) фінансує вузи та інші освітні установи Феде-рального значення. г) видає в
 4. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Компетенції Думи майже цілком було вилучено право стверджувати витрати військового і морського відомств. Існували й інші обмеження прав Думи. Уряд не несло ніякої відповідальності перед Думою і Государствен - ним Радою, а цар особисто призначав міністрів і голову. Ради міністрів. Дума не могла навіть ставити питання про недовіру уряду. Збереглося вето царя на закони, прийняті
 5. 52. Система відносин органів місцевого управління та центральною владою
  компетенції муніципалітетів. Таким чином порушується принцип підпорядкування муніципалітетів винятково законодавчої влади парла-та.Другая форма адміністративного регулиро-вання полягає в тому, що певні акти та заходи муниципаль-них властей можуть мати місце лише з твердження, схвалення лібопредварітельного дозволу урядових органів або їх повноважних агентів на
 6. 7. Форма правління: поняття, види (монархія, її види, республіка)
  компетенції між ними. Храрактерізует ступінь участі населення у формуванні системи державної влади. Форма правління показує, хто управляє госудаств, хто стоїть на чолі. Монархія - форма правління, при якій верховна державна влада повністю або частково належить одній особі, що свою посаду за законами престолонаслідування. Ознаки монархії: Одноосібний
 7. 10. Державні органи: поняття, види
  компетенцією - сукупність державно-владних повноважень з певних предметів відання. Повноваження - права та обов'язки органу, засновані на владно-примусових можливостях держави. Предмети відання - підвідомчість - коло питань, суб'єктів, територій, у відносинах яких державний орган має право здійснювати владні повноваження. Має внутрішню структуру, штатний
 8. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Компетенцію. З ініціативи Федеральних Зборів Росії або будь-який з його палат (Ради Федерації, Державної Думи), можуть проводитися парламентські розслідування шляхом створення спеціальних комісій чи інших тимчасових органів Федеральних Зборів з розслідування діяльності органів державної влади, у тому числі органів кримінальної юстиції. Важливим напрямком парламентського контролю за
 9. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
  компетенції та регламентації повноважень цих органів, відсутність тісної взаємодії між цивільними та військовими органами, Міністерством оборони, ГШ ЗС і округами, відсутність обліку регіональних проблем округів, об'єднань, з'єднань, віддачі єдиних владно-розпорядчих вказівок центру для всього складного багатоструктурний, багатофункціонального і багаторегіональної організму МО РФ призводить
 10. Список літератури
  функціях Міністерства юстиції Російської Федерації від 3 червня 1995 / / Збори законодавства РФ. 1995. № 24. Ст. 2281. Концепція реформування органів та установ юстиції: Утв. Урядом РФ від 7 жовтня 1996 / / Збори законодавства РФ. 1996. № 42. Ст. 9671. Правила підготовки відомчих нормативних актів / / Зібрання актів Президента та Уряду РФ. 1993. № 31. Ст. 2857.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua