Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

7. Форма правління: поняття, види (монархія, її види, республіка)


Форма держави - організація державної влади, що включає форму правління, внутрішньо територіальний устрій та державно-політичний режим.
Форма правління - структура вищих органів державної влади, порядок їх утворення, взаємодії та розподілу компетенції між ними. Храрактерізует ступінь участі населення у формуванні системи державної влади. Форма правління показує, хто управляє госудаств, хто стоїть на чолі.
Монархія - форма правління, при якій верховна державна влада повністю або частково належить одній особі, що свою посаду за законами престолонаслідування.
Ознаки монархії:
Одноосібний глава держави - монарх.
Безстроковий (довічний) характер влади. Монарх ні прямо, ні побічно не обирається населенням.
Передача верховної влади в спадщину за законами престолонаслідування. При цьому воля народу (виборців) не враховується. Таким чином, джерелом влади є традиція.
Юридична недоторканність, непідсудність монарха, який не несе відповідальності за свої політичні дії.
Монарх уособлює єдність нації, історичну спадкоємність традицій і поколінь, представляє державу на міжнародній арені.
Релігійна, божественна основа монархічної влади.
Види монархії:
Децентралізована (раннефеодальная) - характерна для періоду феодальної роздробленості. Монарх лише перший серед рівних, влада розосереджена між феодалами. Тяжіє до розпаду на окремі феодальні князівства.
Станово-представницька - влада монарха обмежена станово-представницьким органом (напр., парламент, земської собор). Перехідна форма від феодальної роздробленості до абсолютної монархії. Представницькі органи формуються духовенством, дворянством і третім станом - купці, ремісники, землевласники.
Абсолютна (самодержавство) - верховна влада цілком належить монарху. Відсутні будь-які законодавчі органи, обмежують владу монарха.
Конституційна - буває двох видів:
Дуалістична - верховна державна влада розділена між монархом і парламентом. Монарх - голова виконавчої влади, парламент - повноваження у сфері законотворчості та схвалення бюджету. Монарх може розпустити парламент і володіє правом вето.
Парламентська - влада монарха - представницький характер, вона обмежена конституцією і вищим представницьким органом (парламентом). Монарх - номінальний глава держави, символ нації. Реальна державна влада зосереджена у парламенту й уряду. Правляча еліта формується шляхом виборів серед населення за партійними списками, уряд несе політичну відповідальність перед парламентом, а не перед монархом.
Республіка - форма правління, при якій верховна державна влада здійснюється виборними органами, що обираються прямо або побічно населенням на певний термін. Ознаки республіки:
На чолі держави - президент і колегіальний представницький орган (парламент)
Терміновий характер державної влади. Виборність і змінюваність вищих органів держави. Таким чином, державна влада формується безпосередньо населенням (виборцями).
Можливість залучення до політичної та юридичної відповідальності вищих посадових осіб держави.
Поділ державної влади на судову, законодавчу, виконавчу і взаємодію всіх гілок влади.
Ознаки республік:
Президентська - в руках президента повноваження глави держави і глави уряду. Відсутність посади прем'єр-міністра, тому що президент сам очолює виконавчу владу. Президент формує уряд, є верховним головнокомандувачем. І парламент і президент обираються населенням. Президент не може розпустити парламент, парламент не може висловити недовіру президенту.
Парламентська - президент - глава держави представницькими функціями і формальними повноваженнями. Виконавча влада - уряд на чолі з прем'єр-міністром, який призначається президентом. Непрямі парламентські вибори президента. Верховенство парламенту в політичному влади держави. Парламент обирає президента, формує уряд і здійснює контроль над його діяльністю. Парламент у праві висловити недовіру уряду і відправити його у відставку. Президент діє за згодою уряду.
Змішана - поєднання різних елементів. Одночасно присутній і президент з реальними повноваженнями і уряд і парламент. Владні функції розділені між ними в різних пропорціях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Форма правління: поняття, види (монархія, її види, республіка) "
 1. 58. Глава д-ви. Поняття, основні ознаки і види
  правління країни. У країнах з монархи-чеський формою правління главою держави є монарх, правове становище якого відрізняється двома основними особливостями. По-перше, влада монарха юридично вважається непохідною від будь-якої іншої влади, органу чи виборчого корпусу. Монарх панує (обмежено або абсолютно) за власним правом і вважається джерелом всієї
 2. 8. Політичний режим: поняття, види (тоталітарний, демократичний, авторитарний)
  форма правління показує, хто ширяє в державі, то політичний режим - яким чином державне правління реалізується на практиці. Головний критерій класифікації політичних режимів - реальність прав і свобод людини в державі. Демократичний режим - державна влада виражає волю більшості населення при обов'язковому визнання і захисту прав меншин. Права і свободи не
 3. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Форма службово-васального регламентування. При цьому звертається увага на спочатку виключно служилий характер цього інституту, і додавання до нього «родовідного» принципу в період розквіту інституту. Затвердження місницьких норм збігається із завершенням процесу створення єдиної держави, зміна місницьких норм - з процесом перерозподілу феодальної власності,
 4. 26. Поняття, сутність, основні ознаки політичного режиму демократії.
  Форма управління лише в трьох гірських кантонах Швейцарії. Сучасна демократія є представницькою: воля більшості в центрі і на місцях формується і виражається центральними (парламенти, установчі збори) та місцевими (муници-палітети) представницькими установами. У сучасну епоху демократія може мати своєї державною формою як республіку (США, Франція, Італія), так і
 5. 27. Основні теорії демократії.
  Форма еліти - це вождь. І як приклад такого суспільства призводять республіку Франції часів де Голля. Саме йому, вважають вони, вперше вдалося здійснити на практиці ідею плебіс-цітарная демократії. Політологи синтетичні-ського напряму вважають, що за бюрократією майбутнє. Бюрократія вже оформилася у всіх розвинених країнах. Вона виключає терор, породжує панування права, тобто правління
 6. 41. Види контрольних повноважень парла-та.
  Формаційним обеспечени-ем. 3.Контроль над діяльністю прави-тва є одним з найбільш важливих повноважень парламента.Парламентскій контроль над діяльністю уряду притаманний лише демократичному політичному режиму. Конкретне вираження його залежить від форми правління. У президентських республіках контрольні повноваження парламентів менш різноманітні. У парламентарних країнах,
 7. 86. Поняття форми держави. Форма правління, форма державного устрою та державний режим.
  Форма правління, при якій главою держави є особа, яка отримує і передає свій пост і титул, як правило, у спадщину і довічно. Різновиди: Абсолютна - в руках монарха зосереджена вся повнота влади. Дуалістична - влада ділиться між монархом і парламентом. Парламентарна - монарх юридично є главою держави, але участі в управлінні країною практично не
 8. Явище організованої злочинності.
  Форма злочинності, яка зазіхає на політичні, економічні, соціальні та правові сфери будь-якого суспільства. Проблема організованої злочинності, як зазначалося на VIII Конгресі ООН з попередження злочинності, є другою за ступенем важливості транснаціональної проблемою після екології. Аналізуючи проблему організованої злочинності, В.В.Лунеев зазначає, що розуміння
 9. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого кримінальним законом, але через малозначність не що представляє суспільної небезпеки ». У зв'язку з цим закономірно виникає питання: чи достатньо для обгрунтування кримінальної відповідальності встановлення в даному конкретному діянні всіх необхідних ознак, зазначених у диспозиції тієї або іншої статті Особливої частини? На це
 10. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - та інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального права постадійне рух справи по яке з'явилося в процесі підприємницької діяльності спорів, що випливають з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua