Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

58. Глава д-ви. Поняття, основні ознаки і види


У системі вищих органів влади зарубіжних країн глава держави займає юридично перше місце, хоча його фактична роль у більшості випадків аж ніяк не відповідає
цьому положенню . Він очолює всю дер-ную машину, володіє по конституції обшир-ними повноваженнями, наділений такими якості-ми, як безвідповідальність, Несміт няемость, нейтральність. Зазвичай глава держави розглядається як носій виконавчої влади і вищий представник держави у сфері міжнародних отношеній.Он «очолювана-ляє» і «представляє» держава ^ аходітся далеко від суєтного повсякденної політики з її партійним ими угодами, парламентськими скандалами, виборчими хвилюваннями. Повсюдно в зарубіжних країнах існує індиві-
дуальний глава держави, але є окремі винятки, коли функції глави держави здійснюються коллегіаль-ним органом. У чистому вигляді функції глави держави здійснюються колегією дуже рідко і притому тимчасово. Таким чином, у переважній більшості зарубіжних країн існує одноосібний глава держави, правове по-
ложение якого залежить від форми правління держави. У країнах з монархи-чеський формою правління главою держави є монарх, правове становище якого відрізняється двома основними особливостями. По-перше, влада
монарха юридично вважається непохідною від будь-якої іншої влади, органу чи виборчого корпусу. Монарх панує (обмежено або абсолютно) за власним правом і вважається джерелом всієї державної влади. Монарша прерогатива навіть у парламентарних монархіях пронизує всю
державну систему; все державне управління здійснюється від імені монарха.
Влада монарха наследственна, вона переходить від одного представника царського дому (династії) до іншого в установленому законом порядку. Відсторонення спадкового монарха з посади юридично неможливо, проте монарха можна примусити зректися престолу, нарешті, скинути його або усунути фізично. Все це практикувалося неодноразово. У країнах з республіканською формою правління главою держави є президент, який, як вища посадова особа республіки, завжди обирається, за винятком тих випадків, коли цей пост займається в результаті державно-ного перевороту. Залежно від виду республіки і особливостей конституції можна намітити три системи обрання президен-та.Прямие вибори Непрямі вибори непрямо-ні вибори президента по суті своїй мало відрізняються від прямих, так як вони також створюють для глави держави можливість протиставити себе парламенту. 1. Президент обирається парламентом, в олосованіі прини-мают участь тільки депутати, ніхто інший до цієї процедури
не допускає-ся.Ізраіле, Туреччині, Лівані.
2. Для обрання президента створюється виборча колегія, що складається з депутатів парламенту і представ-ників органів чесного самоврядування найбільших адміністративно-террігоріальних одиниць. Італійської Республіки 3. У деяких федеративних державах для обрання президента також формується особлива колегія, що складається з депутатів союзного парламенту і представників суб'єктів федерації. Наприклад, у ФРН У всіх трьох варіантах виборів прези-дента парламентарної
республіки глава держави отримує мандат від парламенту, його влада похідна і він не може самостійно протиставити себе загальнонаціональному представницькому уста-
дению. Обрано-ний таким шляхом президент володіє номіналь-ними повноваженнями і не відіграє суттєвої ролі в державному житті країни. Аналізі-ю чи існуючі в даний час системи обирання глав держав у зарубіжних країнах з республіканською формою правління, можна виявити наступну законо мер-ність: чим більше парламент усунутий від обрання президента, тим більше роль президен-та у здійсненні державного керівників-дства суспільством.
Питання про компетенцію глави держави видається целесообраз-ним розглянути незалежно від відмінностей у правовому становищі глав монархій і респуб-лик. У цьому параграфі мова йтиме саме про компетенції глави держави, про притаманні йому повноваженнях.
Глави держав в зарубіж-них країнах в основному мають ідентичними повноваженнями, хоча в кожній країні є свої особ ності.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 58. Глава гос-ва. Поняття, основні ознаки і види "
 1. Введення.
  Глава "Особливості організованої економічної злочинності в Росії" де зроблена спроба розглянути основні види злочинних організацій, їх принципи організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки. Розглянуто, в основних рисах, типова структура злочинної організації, і її особливості. Зроблена спроба виявити
 2. Поняття вікової неосудності.
  Держави щодо поліпшення становища підростаючого покоління, у тому числі у напрямку розширення зусиль суспільства з попередження правонарушающего поведінки і т.п. У даний час встановлення нижньої вікової межі кримінальної відповідальності неповнолітніх зведено в міжнародно-правовий принцип. У ст. 40.3 підпункт "а" Конвенції про права дитини міститься вимога до
 3. ЗМІСТ
  державних нагород 439 § 7. Обов'язкові роботи 441 § 8. Виправні роботи 442 § 9. Обмеження по військовій службі 447 § 10. Конфіскація майна 448 § 11. Обмеження свободи 453 § 12. Арешт 455 § 13. Зміст дисциплінарній військовій частині 458 § 14. Позбавлення волі 459 § 15. Смертна кара 465 Глава 15. Призначення покарання 473 § 1. Загальні початку призначення покарання 473 § 2. Роль
 4. 8. Поняття і види цивільних правовідносинах.
  Глава 40 ПС). 5) Як зазначалося вище, з урахуванням структури змісту правовідносини можуть бути поділені на прості і складні. Прості правовідносини мають своїм змістом одне право і один обов'язок, або по одному праву і одного обов'язку. Складні правовідносини характеризуються наявністю кількох прав та обов'язків. У деяких випадках на додаток до основного виникають акцесорні
 5. Методи здійснення виконавчої влади
  держави, схвалюють їх. Засобами переконання є навчання, пропаганда, агітація, роз'яснення, обмін досвідом. Метод переконання повинен бути основним. Заохочення - це спосіб впливу через інтерес, свідомість, ко-торие направляють волю людей на здійснення корисних з точки зору заохочення справ. Заохочувальна вплив сприяє виникненню інте-са, вчинення певних справ,
 6. Види і стадії адміністративного права
  державні органи. Справа, за якою проведено розслідування, направляється: а) органу чи посадовій особі, уповноваженій розглядає-вать відповідну категорію адміністративних порушень б) органу ВД, прокуратурі, якщо будуть виявлені ознаки право-порушення в) громадському об'єднанню або ТК г) відповідному органу для вирішення питання про притягнення особи, яка вчинила
 7. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  глава «Ремесло», написана Б. А. Колчиним. У монографії виступають з узагальнюючими дослідженнями та інші видатні вчені-археологи: А.Н. Кірпічніков і А.Ф. Медведєв (глава «Озброєння»), В. Л. Янін (глави «Російські грошові системи IX-XV ст.» І «Вісла актові друку»), В.П. Даркевич («Міжнародні зв'язки»). До загальних проблем давньоруського міста у розглянутий період зверталися багато
 8. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  державного органу і т. д. Предмет позову не слід змішувати з певним речовим предметом спору, наприклад конкретним об'єктом нерухомості, грошовими коштами і т. д. У стосовно одного речового предмета можуть пред'являтися позови самого різного характеру. Наприклад, у зв'язку з речовим предметом - нежитловим приміщенням - можуть бути пред'явлені позови про визнання права
 9. 1. Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування
  поняття судового доказування. В основі першої з них лежить судження про судовому доведенні як способі пізнання фактичних обставин справи. Так, на думку К.С. Юдельсона, під судовим доказуванням слід розуміти «діяльність суб'єктів процесу з встановленню за допомогою вказаних законом процесуальних засобів і способів об'єктивної істинності наявності або відсутності фактів, необхідних
 10. 1. Поняття і види апеляції. Право апеляційного оскарження, строк подачі, форма і зміст апеляційної скарги. Відгук на апеляційну скаргу
  гося зі скаргою, пропущений строк подання апеляційної скарги може бути відновлений арбітражним судом апеляційної інстанції за умови, якщо клопотання подано не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення і арбітражний суд визнає причини пропуску строку поважними. На відновлення строку подання апеляційної скарги вказується у визначенні арбітражного суду про прийняття апеляційної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua