Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкономічні злочини → 
Наступна »
Киданів Р.В.. Організовані форми економічної злочинності. (Робота виконана за програмою малих грантів). Владівосток2002., 2002 - перейти до змісту підручника

Введення.За період з січня по грудень 2001 року, за даними МВС, всього виявлено 382,4 тис. злочинів економічної спрямованості або на 1,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Питома вага цих злочинів у загальній кількості зареєстрованих склав 12,9%. Матеріальний збиток від зазначених злочинів (на момент порушення кримінальної справи) склав 66,1 млрд. руб., Що майже в два рази (+77,8%) перевищує аналогічний показник минулого року (37,2 млрд. руб.). Рівень відшкодування матеріального збитку знизився з 68,4% у січні-грудні 2000 р. до 54,4% у січні-грудні 2001 р.
Більше третини (38,5%) у загальному числі виявлених злочинів економічної спрямованості склали тяжкі та особливо тяжкі злочини. Найбільше зростання виявлених злочинів відзначається в сфері зовнішньоекономічної діяльності (+20,6%), у кредитно-фінансовій сфері (+15,2%), на споживчому ринку (+14,8%).
За даними міністерства, найбільші темпи приросту числа виявлених злочинів економічної спрямованості в порівнянні з тим же періодом минулого року відзначаються в Москві (+73,2 відс.), Республіках Мордовія (+62,3 відс.), Адигея (+62,0 відс.), Тюменської області (+52,2 відс.), Новгородської (+47,8 відс.) областях і Туві (+46,4 відс.).
За скоєння злочинів економічної спрямованості до кримінальної відповідальності притягнуто 95,3 тис. чоловік (+20,0 відс.). З числа виявлених осіб, які вчинили ці злочини, до кримінальної відповідальності притягнуто: кожен шостий, учинив злочин проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях, кожен третій, який вчинив злочин у сфері економічної діяльності і майже кожен другий, який скоїв злочини, спрямовані проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
При цьому найбільш небезпечні, що завдають величезної шкоди економіці країни в цілому і окремим підприємствам і громадянам зокрема, найбільш складні за своїм складом, витончені, злочини скоюються саме
організованими злочинними групами

Предметом розгляду даної роботи є феномен сучасної організованої економічної злочинності. Дається загальна характеристика основних економічних злочинів, викладаються юридичні та економічні аспекти контролю над організованою економічною злочинністю та забезпечення безпеки економічної діяльності.

У зв'язку з тим, що організована економічна злочинність являє собою складне і багатогранне явище, в роботі зроблена спроба проаналізувати спочатку організовану і економічну злочинність як окремі явища, і потім організовану економічну злочинність вже як синтезоване освіту.
Актуальність проблем, висвітлених у роботі, не потребує спеціального обгрунтування. Питома вага і вплив кримінального сектора в економіці наблизилися до тієї межі, за якою імовірна втрата суспільством контролю за спрямованістю соціально-економічних і політичних процесів.
В умовах криміналізованою економіки зростає потреба в комплексному вивченні тіньової, прихованої від реєстрації та протиправної економічної діяльності як з позиції кримінології, криміналістики, кримінального права, так і економічних наук.
У роботі зроблена спроба визначити поняття і ознаки організованої економічної злочинності через аналіз автономних явищ економічної злочинності і організованої злочинності, це пов'язано з тим, що явище організованої економічної злочинності-явище комплексне і визначення його ознак, так само як і його поняття, на мій погляд, не можливо без розгляду й аналізу окремих явищ його складових.
У роботі наведено кілька авторських визначень організованої економічної злочинності, можливо, вони не є універсальними, повною мірою відбивають сутність досліджуваного явища, проте зважаючи на слабку розробленості досліджуваної проблеми, хочеться сподіватися, що дана робота зможе, нехай в малій мірі, але сприяти виведенню більш універсального визначення при проведенні більш детального дослідження саме організованих форм економічної злочинності.
У роботі розглянуті такі, на мій погляд, актуальні складові досліджуваного явища як фактори криміналізації російської економіки, до яких належать політичні, економічні, організаційно-правові та інші фактори.
Передбачена глава "Особливості організованої економічної злочинності в Росії" де зроблена спроба розглянути основні види злочинних організацій, їх принципи організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки. Розглянуто, в основних рисах, типова структура злочинної організації, і її особливості. Зроблена спроба виявити економічні причини організованості кримінальної діяльності
Дано статистичні дані по організованій та економічної злочинності, проведено аналіз рівня латентності досліджуваного явища, наведено кілька діаграм.
Окремо хотілося б зауважити, що розробка даної глави була найбільш важкою в зв'язку з тим, що доступ до статистичних даних істотно обмежений і дуже складно було ці дані отримати. Частина з них була взята з офіційного сайту МВС, частина отримана через прокуратуру Приморського краю, частина з інших джерел у тому числі в правоохоронних органах.
Особливу увагу в роботі я спробував приділити вивченню та розробці основних напрямків контролю над організованою економічною злочинністю. Мною, зокрема, були розглянуті основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин, соціально правовий контроль, кримінально правовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії. Крім того, розглянуто основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
У процесі написання даної роботи мною вивчалися і використовувалися роботи таких серйозних і авторитетних, на мій погляд, дослідників, як Колесніков В. В., Сазерленд Е.А., Репецька А.Л., Лунеев В.В., Ісмагілов Р.Ф., Долгова А.І., Гилинский Я.І., Волженкін Б., Винокуров С.В. Корчагін А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.І. та ін
Крім того, було використано велику кількість періодичних видань, матеріали різних конференцій. Статистичні дані частково взяті з офіційного сайту МВС, частково отримані через
правоохоронні органи Приморського краю.
Мною використовувалися так само інтерактивні джерела в Internet, перелік яких, так само як і перелік використаних літературних джерел, знаходиться на останніх аркушах роботи. В кінці роботи є додаток з переліком нормативних джерел, вивчених в процесі написання роботи і в ній використаних.
Робота складається з 4-х розділів, обсяг роботи становить 102 листа. Проблеми, розглянуті в даній роботі, не складають, і не можуть скласти, вичерпний перелік проблем організованих форм економічної злочинності, але я хочу сподіватися, що мені вдалося розглянути бодай невелику їх частину.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Введення. "
 1. 2. Індікатівні Ціни
  Індікатівні Ціни - Ціни на товари, Які відповідають цінам, что склалось чі складаються на відповідній товар на прайси експорту або імпорту на момент Здійснення експортної (імпортної) Операції з урахуванням умів поставки та умів Здійснення розрахунків , визначених згідно з законодавством України, а такоже якісніх Показників товару, и Які затверджено Міністерством ЕКОНОМІКИ України. Контрактні Ціни у
 2. Юридична відповідальність за Порушення ЛІСОВОГО законодавства
  Вступ до експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, что запобігає шкідлівому впліву на Ліси (ст. 71); Пошкодження лісу стічнімі водами, хімічними Речовини, Нафта і нафтопродукти, шкідлівімі Викид, відходамі (ст. 72); засмічення лісів відходамі (ст. 73); знищення або Пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем и Шляхів на землях державного ЛІСОВОГО фонду (ст. 74) ; знищення
 3. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  Вступ відповідніх статей у дію. Загаль ж першочергових причина тієї екологічної сітуації, якові мі маємо ніні в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській ДІЯЛЬНОСТІ. "Мі повінні пам'ятати, что екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинутості система екологічного права другий - це
 4. Поняття и Особливості Принципів екологічного права
  Вступ відповідніх статей у дію. загаль ж першочергових причина тієї екологічної сітуації, якові мі маємо ніні в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській ДІЯЛЬНОСТІ ... "Мі повінні пам'ятати, что екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинутості система екологічного права другий - це
 5. Тема 8. Адміністративно-правові режими
  Вступ назвічайного стану, рядок его Дії, ДІЯЛЬНОСТІ державних органів и органів місцевого самоврядування в его умів передбачені в Законі "Про правовий режим надзвичайного стану" (від 16.03.2000.). Воєнній стан - це особливий правовий режим, что вводитися в Україні або в окрем ее місцевостях у разі збройної агресії чи Загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, ее
 6. Тема 9. Адміністративно-правовий примус
  введення карантину у випадка епідемій та епізоотій; контроль и наглядові перевіркі; Закриття ділянок державного кордону та ін. (дів. закони "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про Адміністративний нагляд за особами, звільненімі з місць Позбавлення волі", наказ Міністерство охорони здоров'я "Про погодження Переліку захворювань и вад, при якіх Особливо не может
 7. Тема 12. Адміністративний процес
  Вступ Переліку предпринимателей, что займають монопольне становище на ринку (затв. розпор. АКУ від 10.03.1994 р.), Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних-51 них посад державних службовців (затв.пост КМУ від 4.10.1995 р.), Правила в'їзду іноземців в Україну, їх віїзду з України и транзитного проїзду через ее теріторію (затв. пост. КМУ від 29.12.1995 р.) та ін. Найчастіше и
 8. Тема 15. Режим законності и дісціпліні у державному управлінні
  Вступ до дію Законів, что регулюють діяльність державних органів Щодо контролю за додержанням Законів). Більш детально див. Закон "Про прокуратуру". Адміністративний нагляд є найбільш об'ємним и різноманітнім. Слід мати на увазі, что ВІН відрязняється від суднового и прокурорсько Нагляду тім, что: 60 - Контролюючим суб'єкт е суб'єктом віконавчої власти; - основною метою є забезпечення
 9. Розділ II. ОСНОВНІ Напрямки РОЗВИТКУ І Реформування АДМІНІСТРАТІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВО
  Вступ ДЕРЖАВНОЇ реєстрації таких нормативних АКТІВ в органах Юстиції. Зважаючі на це, слід Суттєво підвіщіті пітому Вагу Законів у регулюванні в сфере віконавчої Влада і до того ж законодавче позбавіті більшість центральних органів віконавчої власти (крім міністерств) права відаваті Нормативні акти, что стосують прав и свобод громадян. 3. Ровиток механізму захисту прав и свобод громадян
 10. Методи здійснення виконавчої влади
  введення карантину, зупинка руху транспор-та на окремих вулицях у разі аварії чи іншого події, за-нення ділянок держ. кордону, перевірка документів і огляд речей, прин-дітельного доставлення фізичних осіб для огляду в міді-цинские установи, примусове виселення громадян з будинків, гро-зящіх руйнуванням, санітарний огляд вантажів, техогляд транспортних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua