Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і види апеляції. Право апеляційного оскарження, строк подачі, форма і зміст апеляційної скарги. Відгук на апеляційну скаргу


Дослідження інституту апеляції неможливо без визначення її поняття та ознак 1. Оскільки в нашій країні апеляція застосовувалася до 1917 року, то і основні теоретичні дослідження проблем, пов'язаних з інститутом апеляційного оскарження судових ухвал, припадають на часовий період - з 1864 року по 1917 рік.
У правовій літературі Росії до 1917 року апеляція розглядалася як прохання сторони, яка вважає рішення суду пер-
4 Верещагін А. Про недоліки прийнятої системи викладу судових рішень / / Журнал Міністерства Юстиції. СПб., 1905. № 9.
Виття інстанції у всьому або в відомої частини неправильним, про новий розгляді та перерішення справи судом вищої інстанції. Отже, метою апеляції є перерішення, тобто вторинне розгляд справи по суті в цілому або в частині.
Характерними ознаками апеляції можуть виступати сле-дмуть:
апеляція приноситься на рішення суду, яке не набрало законної сили;
справу за апеляції переноситься на розгляд вищого суду;
подача апеляції обумовлюється неправильністю рішення суду першої інстанції, яка виражається на думку особи, яка подала апеляційну скаргу, або в неправильному встановленні фактичних обставин, або в неправильному застосуванні закону, або в неповно наданому сторонами матеріалі;
апеляційний суд, переглядаючи справу, розглядає як питання факту, так і питання права, тобто має право перевірити як юридичну, так і фактичну сторони справи в тому обсязі, що і суд першої інстанції;
апеляція може бути допущена тільки один раз у кожній справі.
Необхідно відзначити, що повноваження апеляційного суду при перегляді справи обмежені межами апеляційної скарги (tantum devolutum quantum appellatum) і предметом рішення суду першої інстанції. Нові вимоги, що не були предметом рішення суду першої інстанції, не можуть бути пред'явлені в апеляційному провадженні.
У науці виділяється два види апеляції - повна і неповна. Перша закріплена в законодавстві Франції, Італії, друга - в законодавстві Австрії, Німеччини. Кожен з видів апеляції має свої характерні ознаки і відмітні риси.
Неповна апеляція являє собою перегляд рішень судів першої інстанції на підставі фактичних даних, які були пред'явлені особами, що у справі, в ці суди. За загальним правилом неповної апеляції наводити нові посилання на факти або докази в ході судового розгляду в апеляційному суді не допускається, але за певних умов нові докази чи обставини можуть бути допущені. При неповній апеляції у встановлених законом випадках можливе повернення справи до суду першої інстанції для нового розгляду та винесення рішення. Дане правило, наприклад, має місце в апеляційному провадженні Німеччини.
При повній апеляції особам, бере участі у справі, дозволяється пред'являти в апеляційних судах поряд з уже розглянутими й нові факти і докази. Апеляція в даному випадку «має на меті не тільки виправлення упущень суду, але і помилок вільних або мимовільних самих сторін» 2. Апеляційні суди, що діють за правилами повної апеляції, при розгляді апеляційної скарги не мають права повернути справу для нового розгляду до суду першої інстанції, а повинні самі винести рішення.
Необхідно відзначити, що приймаючи в 1864 році російський Статут цивільного судочинства, законодавець припускав закріплення неповної апеляції, пояснюючи це тим, що «апеляційний суд розглядає предмет спору, очищений вже виробництвом в першій інстанції від усіх сторонніх, не відносяться до суті справи обставин, і тільки в тому обсязі, в якому цього вимагає подана апеляція; при тому не дозволяє питання, як повинні бути визначені відносини тя-жущіхся і вирішені їхні суперечки, а обговорює тільки питання приватний і набагато найлегший: чи дійсно грунтовні докази приніс апеляцію особи про неправильність початкового рішення »3.
Ідея про неповну апеляції, на думку А.К. Ріхтера і А.А. Верещагіна, була перекручена практикою, яка абсолютно ігнорувала цей погляд законодавця і звела апеляційне провадження просто-напросто до вторинного розгляду по суті тих же спірних відносин між сторонами, які дозволені вже першою інстанцією, тобто на практиці була реалізована повна апеляція. «По цій практиці відбулася рішення першої інстанції (або оскаржувані його частини) вважається як би неіснуючим в усі час апеляційного провадження, і, лише визначивши вторинним розглядом справи знову відносини сторін за спірним вимогам, апеляційний суд, порівнявши своє рішення з рішенням першої інстанції, визначає або про затвердження, або про скасування, або про зміну оскарженого рішення »4.
При неповній апеляції виробництво в апеляційній-ном суді здійснюється на поєднанні принципів усності і писемності з переважанням принципу писемності. Явка сторін до апеляційного суду необов'язкова, оскільки справа може бути вирішено на підставі письмових актів: апеляції і пояснення на неї, зміст яких викладається в доповіді члена апеляційного суду, але якщо сторони з'явились в судове засідання, то при словесному змаганні вони можуть посилатися тільки на ті обставини і докази, які були вказані ними в поданих до апеляційного суду письмових актах. Після судового доповіді не допускається прийняття будь-яких нових, не зазначених у письмових актах посилань на ті чи інші докази та обставини, так як це підривало б значення доповіді та письмового порядку виробництва. У цьому зв'язку новими вважаються ті докази та обставини, які не були зазначені і не розглядалися в суді першої інстанції, чому підтвердженням служить протокол судового засідання.
Встановлення неповної апеляції, як зазначав А.К. Ріхтер, має двояку мету: 1) звільнити апеляційні суди від зайвої роботи з провадження справ, усунувши потребу вторинного дослідження обставин справи у вищому суді; 2) звільнити осіб, що у справі, від зайвих клопотів і витрат ведення справ у віддаленому суді.
При повній апеляції апеляційний суд досліджує фактичну сторону справи в повному обсязі, тобто проводить ті ж дії з дослідження обставин справи, оцінці доказів, що і суд першої інстанції. У даному випадку має місце вторинне новий розгляд у справі. Учасники апеляційного провадження мають можливість посилатися на нові фактичні дані, приводити нові доводи і пояснення.
Апеляція в російському арбітражному процесі має риси як повною (апеляційна інстанція повинна розглянути справу по суті), так і неповної (нові докази можуть бути допущені в процес тільки в певних випадках).
Особи, що у справі, а також інші особи у випадках, передбачених АПК РФ, має право оскаржити в порядку апеляційного провадження рішення арбітражного суду першої інстанції, що не набрало законної сили.
Апеляційна скарга подається через який прийняв рішення в першій інстанції арбітражний суд, який зобов'язаний направити її разом із справою у відповідний арбітражний суд апеляційної інстанції у триденний строк з дня надходження скарги до суду.
В апеляційній скарзі не можуть бути заявлені нові вимоги, які не були предметом розгляду в арбітражному суді першої інстанції.
Апеляційні скарги розглядає в порядку апеляційного провадження арбітражний суд апеляційної інстанції.
Апеляційна скарга може бути подана протягом місяця після прийняття арбітражним судом першої інстанції оскаржуваного рішення, якщо інший строк не встановлений АПК РФ.
За клопотанням особи, яка звернулася із скаргою, пропущений строк подання апеляційної скарги може бути відновлений арбітражним судом апеляційної інстанції за умови, якщо клопотання подано не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення і арбітражний суд визнає причини пропуску строку поважними.
На відновлення строку подання апеляційної скарги вказується у визначенні арбітражного суду про прийняття апеляційної скарги до провадження.
До закінчення терміну, встановленого АПК РФ для подання апеляційної скарги, справа не може бути витребувано з арбітражного суду.
Апеляційна скарга подається до арбітражного суду в письмовій формі. Апеляційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або його представником, уповноваженим на підписання скарги.
В апеляційній скарзі мають бути зазначені:
найменування арбітражного суду, до якого подається апеляційна скарга;
найменування особи, яка подає скаргу, та інших осіб, що беруть участь у справі;
найменування арбітражного суду, який прийняв оскаржуване рішення, номер справи і дата прийняття рішення, предмет спору;
4) вимоги особи, яка подає скаргу, і підстави, за якими особа, яка подає скаргу, оскаржить рішення, з посиланням на закони, інші нормативні правові акти, об-стоятельства справи та наявні у справі докази;
5) перелік доданих до скарги документів.
В апеляційній скарзі можуть бути зазначені номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та інші необхідні для розгляду справи відомості, а також заявлені наявні клопотання.
Особа, яка подає апеляційну скаргу, зобов'язана надіслати іншим особам, які беруть участь у справі, копії апеляційної скарги та доданих до неї документів, які у них відсутні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручити їх іншим особам, беруть участь у справі, або їх представникам особисто під розписку.
До апеляційної скарги додаються:
копія оспорюваного рішення;
документи, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку та розмірі або право на отримання пільги по сплаті державного мита, або клопотання про надання відстрочки, розстрочки її сплати або про зменшення розміру державного мита;
документ, що підтверджує направлення або вручення іншим особам, бере участі у справі, копій апеляційної скарги та документів , які у них відсутні;
довіреність або інший документ, що підтверджують повноваження на підписання апеляційної скарги.
До апеляційної скарги на визначення арбітражного суду про повернення позовної заяви повинні бути також прикладені повернене позовну заяву та документи, що додавалися до нього при подачі до арбітражного суду.
Апеляційна скарга, подана із дотриманням вимог, що пред'являються АПК РФ до її формою і змістом, приймається до виробництва арбітражного суду апеляційної інстанції. У разі порушення зазначених вимог арбітражний суд або залишає скаргу без руху, або повертає її.
Питання про прийняття апеляційної скарги до провадження вирішується суддею арбітражного суду апеляційної інстанції одноособово в п'ятиденний строк з дня її надходження до арбітражного суду апеляційної інстанції.
Про прийняття апеляційної скарги арбітражний суд апеляційної інстанції виносить ухвалу, якою порушується провадження за апеляційною скаргою.
У визначенні вказуються час і місце проведення судового засідання з розгляду апеляційної скарги.
Копії ухвали направляються особам, бере участі у справі, в п'ятиденний строк з дня надходження скарги до арбітражного суду апеляційної інстанції.
Особа, яка бере участь у справі, направляє відгук на апеляційну скаргу з додатком документів, що підтверджують заперечення щодо скарги, іншим особам, які беруть участь у справі, та до арбітражного суду.
До відзиву, який направляється до арбітражного суду, додається також документ, що підтверджує направлення відкликання іншим особам, які беруть участь у справі.
Відгук надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення в строк, що забезпечує можливість ознайомлення з ним до початку судового засідання.
Відгук підписується особою, бере участі у справі, або його представником. До відзиву, підписаного представником, додається довіреність або інший документ, що підтверджують повноваження на підписання відкликання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Поняття і види апеляції. Право апеляційного оскарження, строк подачі, форма і зміст апеляційної скарги. Відгук на апеляційну скаргу"
 1. ЗМІСТ
    види 51 Підвідомчість справ арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам 60 4. Поняття підсудності, її види 63 РОЗДІЛ 5. Суб'єкти арбітражних процесуальних правовідносин 68 Поняття та класифікація суб'єктів арбітражних процесуальних правовідносин 68 Суд як обов'язковий суб'єкт арбітражного
 2. Тема 12. Апеляційне провадження
    види апеляції. Право апеляційного оскарження, строк подачі, форма і зміст апеляційної скарги. Відгук на апеляційну скаргу. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги. Припинення виробництва за апеляційною скаргою. Порядок, термін, межі розгляду апеляційної скарги. Повноваження арбітражного суду апеляційної інстанції. Підстави для
 3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
    поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки. Участь прокурора в арбітражному процесі. Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів. Поняття судового представництва, види представи-тва, повноваження представника (у тому числі оформлення). Поняття позову, його елементи і види. Процесуальні засоби
 4. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ АПЕЛЯЦІЇ. ПРАВО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ, ТЕРМІН ПОДАЧІ, ФОРМА І ЗМІСТ апеляційну скаргу. ВІДГУК НА апеляційну скаргу
    апеляція застосовувалася до 1917 року, то і основні теоретичні дослідження проблем, пов'язаних З інститутом апеляційного оскарження судових постанову припадають на часовий період - З 18б4года по 1917 рік. У правовій літературі Росії до 1917 року апеляція розглядалася як прохання сторони, яка вважає рішення суду першої інстанції у всьому або в відомої частини неправильним, про новий
 5. 1. Правом касаційного оскарження, строки та порядок подання, ФОРМА І ЗМІСТ касаційних скарг. Відзиву на касаційну скаргу
    апеляція, касація і нагляд) викликало необхідність перегляду самої концепції оскарження, яка до теперішнього часу остаточно не сформульована. Багато її положення, у тому числі про сутність, місце, роль і повноваження кас-саціонной інстанції в системі арбітражних судів, продовжують залишатися дискусійними. Зокрема, у вчених немає єдиної думки щодо сутності розглянутого
 6. 1. Право касаційного оскарження, строк і порядокподачі, форма і зміст касаційної скарги. Відгук на касаційну скаргу
    апеляція, касація і нагляд) викликало необхідність перегляду самої концепції оскарження, яка до теперішнього часу остаточно не сформульована. Багато її положення, у тому числі про сутність, місце, роль і повноваження касаційної інстанції в системі арбітражних судів, продовжують залишатися дискусійними. Зокрема, у вчених немає єдиної думки щодо сутності розглянутого
 7. Види і стадії адміністративного права
    поняття предупр., ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 8. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
    апеляції, про судові витрати з провадження справ у комерційному суді), що включали в себе 470 статей і Тимчасові правила про порядок виробництва справ неспроможність з 28 статей. Судова реформа 1864 року в Росії комерційних судів організаційно не торкнулася. Зміни відбулися тільки в їх судочинстві: суперечки мали розглядатися на основі Статуту Цивільного Судочинства
 9. Тема 13. КАСАЦІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО
    апеляційної інстанції. Постанова арбітражного суду касаційної інстанції. Література Арсенов І. Питання касаційного провадження у проекті нового АПК РФ / / Вісник ВАС РФ. 2001. № 8. Ефросинин Д. Незгода прокурора з рішенням по арбітражному справі: скарга або протест? / / Законність. 2001. № 7. Соловйова Л. Про деякі питання розгляду справ у касаційній інстанції / / Господарство
 10. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
    апеляції, про судові витрати з провадження справ у комерційному суді), що включали в себе 470 статей і Тимчасові правила про порядок виробництва справ неспроможність з 28 статей. Судова реформа 18б4 року в Росії комерційних судів організаційно не торкнулася. Зміни відбулися тільки в їх судочинстві: суперечки мали розглядатися на основі Статуту Цивільного Судочинства
© 2014-2022  ibib.ltd.ua