Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право
ЗМІСТ:
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011

В шпаргалці з конституційного права зарубіжних країн наведено відповіді на 60 питань до іспиту з конституційного права зарубіжних країн.

1. Поняття конституційного пра-ва його сутність і на-зна-чення.
3. Джерела конст.права зар.стран.
4. Основні види партійних сис-тем.
5. Функції політичних пар-тий.
8. Организаци-онная стр-ра пол.партій.
6. Інстітуаліза-ція політичних партій.
9. Поняття конституції юридичної й фактіче-ської.
11. Основні риси зарубіжних констатує-цій.
12. Класифіка-ція конституцій і їх внутрішня структу-ра.
13. Порядок прийняття констатує-цій.
14. Функції та види конституційного надзо-ра.
15. Співвідношення особистості і граждани-на.
17. Основ-ні соціально-економічні права і свободи.
18. Основні політичні права і свобо-ди.
19. Особисті права і свобо-ди.
21. Основні особливості та характеристика президентської республі-ки.
22. Характеристика федеративної форми державного устрою.
23. Поняття і характе-ристика унітарної форми державного устрою.
24. Основні особливості та характеристика парламентської республі-ки.
26. Поняття, сутність, основні ознаки політичного режиму демократії.
27. Основні теорії демократії.
29. Характе-ристика, особливості та види мажоритарної виборчої систе-ми.
30. особ. пропор-Ціон. Избир систе-ми.
31. поняття та види референ-дума.
32. Орг-ція і порядок проведення виборів в з. с.
33. Основні виборчі цензи.
34 осоновние повноваження глави державного-ва.
35. Сисетми обрання президен-та.
36. види права вето
7. Порядок формування парламентів і статус депутатів
38. Поняття і елементи правов. статусу депутата
39. Класси-сифікацію парламентів
40. Внутріполіт. і внешнепол. повноваження парламенту
41. Види контрольних повноважень парла-та.
42. Основ-ні етапи законодавчого процес-са
43. Класифіка-ція парламентських комітетів.
44. Місце уряду в політ. системі з. с.
45. Основні спрособи формування урядів в з. с.
46. Компетенція та функції уряду.
47.Внутренняя структура урядів
48.Хар-ка і зміст нормоуст. діяльності прав-в.
49. Особен. і роль місцевого самоуправл.і його органів у мех-ме гос-ва.
50. Основ-ні функції і повноваження органів місцевого самоупр.
51. Порядок формування та особливості структури органів місцевого управління
52. Система відносин органів місцевого управління та центральною владою
53. Види авторитар-них режимів.
54. Фашизм та інші види авторитарних режимів
55. Монархія: поняття, ознаки, сущ-ність.
56. Роль монархії в розвинених стра-нах.
57. Поняття і джерела виборчого пра-ва.
58. Глава д-ви. Поняття, основні ознаки і види
Конституційне право:
  1. ОНЮА. Конституційний Розвиток України 2011 - 2011 год
  2. ОУНЮА. Конституційне право - 2010 рік
  3. Федорова М.Ю.. Нормативно-правове забезпечення освіти: навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / М.Ю. Федорова. - 2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 2009 рік
  4. Голубок CA .. Конституційне право Росії: Учеб. посібник. - 5-е вид. - М.: РИОР. - 161 с. - 2008 рік
  5. В.Г. Стрекозов, А.В. Кудашкин та ін. Військове право: Підручник. Серія «Право в Збройних Силах - консультант». - М.: «За права військовослужбовців»,. - Вип. 45. - 640 с. - 2004
  6. Смоленський М.Б.. Конституційне право Росії. 100 екзаменаційних відповідей: Експрес-довідник для студентів вузів. - Вид. 3-е, испр. і доп. -Москва: ІКЦ «Март»; Ростов н / Д: Видавничий центр «Март». - 288 с. - 2003
  7. Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., Оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с. - 2000
  8. В.В. Маклаков. Конституції зарубіжних держав: Навчальний посібник. - 2-е вид., Виправ. і доп. - М.: Видавництво БЕК. - 584 с. - 1996
© 2014-2022  ibib.ltd.ua