Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право
ЗМІСТ:
В.Г. Стрекозов, А.В. Кудашкин та ін. Військове право: Підручник. Серія «Право в Збройних Силах - консультант». - М.: «За права військовослужбовців»,. - Вип. 45. - 640 с., 2004

Підручник покликаний послужити єдиної методологічною основою для вивчення навчальних дисциплін та спеціальних навчальних курсів, які викладаються в Академії Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації, військових академіях і військових університетах, курсу «Правознавство» у військових освітніх установах професійної освіти, а також в інших навчальних закладах, у яких здійснюється навчання за програмами підготовки офіцерів запасу. Він також може бути використаний в системі правової підготовки у військових частинах, військових установах та інших військових організаціях.

Підручник призначений для слухачів академій, курсантів вищих військово-навчальних закладів, студентів, які навчаються за програмами підготовки офіцерів запасу, а також для ад'юнктів, аспірантів і викладачів. Він також буде корисний військовим посадовим особам усіх рівнів, практичним працівникам органів військової юстиції та юридичних служб, а також усім, хто цікавиться питаннями державної служби та державного управління.

Покажчик скорочень
Глава 1. Введення у воєнний право1
§ 1. Актуальність військового права
§ 2. Сутність права і його джерела
§ 3. Система російського права і законодавства
§ 4. Поняття військового права і військового законодавства
Розділ I. Правові основи військової діяльності держави
Глава 2. Організаційно-правові питання захисту Російської Федерації
§ 1. Захист Вітчизни - функція государства12
§ 2. Правові основи військового строітельства30
§ 3. Поняття оборони та її організація в Російській Федераціі47
§ 4. Повноваження органів державної влади в галузі оборони48
Глава 3. Правові основи військової безпеки Російської Федераціі51
§ 1. Поняття військової безпеки
§ 2. Види військової безпеки і їх правова характеристика
§ 3. Повноваження органів державної влади із забезпечення військової безпеки держави
Глава 4. Правове становище військової організації государства86
§ 1. Поняття військової організації Російської Федерації і її склад
§ 2. Застосування військової організації держави, керівництво та управління нею
§ 3. Діяльність військової організації держави в особливих умовах
Глава 5. Правові форми комплектування військової організації держави
§ 1. Військовий обов'язок і форми її реалізаціі98
§ 2. Добровільний вступ на військову службу101
§ 3. Комплектування цивільним персоналом103
Розділ II. Правові основи військової служби та статус військовослужбовців
Глава 6. Військова служба в Російській Федераціі105
§ 1. Поняття військової служби та її види
§ 2. Військова служба як вид державної служби
§ 3. Принципи військової служби
§ 4. Військово-службові відносини
Глава 7. Військовослужбовець як суб'єкт права118
§ 1. Військовослужбовці та їх статус
§ 2. Права та обов'язки військовослужбовців
§ 3. Заборони та обмеження, пов'язані з військовою службою
Глава 8. Правове регулювання виконання військової служби
§ 1. Виникнення військової служби138
§ 2. Проходження військової служби139
§ 3. Припинення військової служби147
Глава 9. Правові основи матеріального забезпечення військовослужбовців
§ 1. Грошове довольствіе150
§ 2. Продовольче і речове забезпечення военнослужащіх153
§ 3. Забезпечення військовослужбовців житловими помещеніямі156
§ 4. Медичне забезпечення та торгово-побутове обслуговування военнослужащіх161
Глава 10. Соціально-правовий захист військовослужбовців, осіб, які проходили військову службу, та членів їх сімей
§ 1. Поняття і форми соціального забезпечення военнослужащіх162
§ 2. Гарантії, пільги та компенсації военнослужащіх168
§ 3. Страхування военнослужащіх172
§ 4. Пенсійне забезпечення осіб, які проходили військову службу, та їх семей174
Глава 11. Судовий захист прав і законних інтересів военнослужащіх177
§ 1. Захист в цивільному судопроізводстве178
§ 2. Захист в кримінальному судопроізводстве179
§ 3. Відшкодування шкоди, заподіяної военнослужащім186
Глава 12. Юридична відповідальність військовослужбовців
§ 1. Поняття та види юридичної відповідальності военнослужащіх191
§ 2. Дисциплінарна і адміністративна відповідальність военнослужащіх192
§ 3. Цивільно-правова і матеріальна відповідальність военнослужащіх193
§ 4. Кримінальна відповідальність военнослужащіх194
§ 5. Виконання кримінальних покарань щодо военнослужащіх195
Розділ III. Правозастосовна та правоохоронна діяльність у військовій організації держави
Глава 13. Правова робота командирів (начальників) щодо попередження правопорушень військовослужбовців
§ 1. Законність, правопорядок та військова дісціпліна209
§ 2. Правова робота командирів (начальників) щодо попередження правопорушень военнослужащіх211
§ 3. Дознаніе219
Глава 14. Основи організації та діяльності військових судів, військової прокуратури та юридичної служби
§ 1. Військові суди в Російській Федераціі221
§ 2. Військова прокуратура та основні напрями її деятельності237
§ 3. Юридична служба239
Розділ IV. Правові основи діяльності військових організацій
Глава 15. Правове становище військових організацій240
§ 1. Поняття і види військових організацій
§ 2. Правовий режим майна військових організацій
§ 3. Поняття військового (корабельного) господарства та організація його ведення
Глава 16. Правові основи економічної діяльності військових організацій
§ 1. Фінанси, бухгалтерський облік та оподаткування військових організацій242
§ 2. Правові основи землекористування та охорони навколишнього среди256
§ 3. Захист прав військових організацій в арбітражному процессе258
Розділ V. Військові аспекти міжнародного права. Військове право зарубіжних держав
Глава 17. Міжнародне право і його військові аспекти259
§ 1. Міжнародно-правові форми військової співпраці
§ 2. Військово-технічне сотруднічество260
§ 3. Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів. Гуманітарний право
§ 4. Правові основи перебування військ за кордоном і миротворчої діяльності
§ 5. Міжнародне морське право
§ 6. Міжнародне повітряне і космічне право
Глава 18. Основні положення військового права зарубіжних государств268
§ 1. Військове право США
§ 2. Військове право Німеччини
§ 3. Військове право Великобританії
§ 4. Військове право Франції
Додаток 1 Програма курсу «Військове право» 307
Додаток 2 Список літератури
Додаток 3 Список дисертаційних досліджень по військовому праву і військовим аспектам інших галузей права
Конституційне право:
  1. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011 - 2011 рік
  2. ОНЮА. Конституційний Розвиток України 2011 - 2011 год
  3. ОУНЮА. Конституційне право - 2010 рік
  4. Федорова М.Ю.. Нормативно-правове забезпечення освіти: навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / М.Ю. Федорова. - 2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 2009 рік
  5. Голубок CA .. Конституційне право Росії: Учеб. посібник. - 5-е вид. - М.: РИОР. - 161 с. - 2008 рік
  6. Смоленський М.Б.. Конституційне право Росії. 100 екзаменаційних відповідей: Експрес-довідник для студентів вузів. - Вид. 3-е, испр. і доп. -Москва: ІКЦ «Март»; Ростов н / Д: Видавничий центр «Март». - 288 с. - 2003
  7. Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., Оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с. - 2000
  8. В.В. Маклаков. Конституції зарубіжних держав: Навчальний посібник. - 2-е вид., Виправ. і доп. - М.: Видавництво БЕК. - 584 с. - 1996
© 2014-2022  ibib.ltd.ua