Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

33. Основні виборчі цензи.


У сучасних зарубіжних країнах загальне виборче право обмежується цілим рядом цензів (вимог до потен циальному виборцю). загальні вимоги - регламентують активне виборче право - право голосувати, і додаткові вимоги - пред'являються до кандидатів на виборні повинно-сти.
Віковий ценз - це встановлений законом вимога, згідно з яким право брати участь у виборах надається лише після досягнення певного віку.
Ценз осілості являє собою встановлюваний державою вимога, згідно з яким виборче право надається тільки тим громадянам, які проживають у тій
чи іншій місцевості протягом певного часу. Для отримання активного виборець-ного права на парламентських виборах потрібне постійне проживання у відповідному виборчому окрузі (США - 1 міс., ФРН - 3
міс., У Франції - 6 міс., В Канаді - 12 міс.). У ряді країн ценз осілості НЕ деталізується і зводиться до загального требова-нію мати постійне проживання. У деяких країнах ценз осілості виражений у непрямій формі.
Спочатку виборче право зарубіжних країн було чисто "чоловічим" і абсолютно не поширювалося на дружин-щин.
Ценз статі довгі роки був одним з найбільш міцних і стійких обмежень виборчого права. У 1893 році цей ценз був скасований в Новій Зеландії, потім протягом наступних
десятиліть, а особливо після другої світової війни, він упав в біль-шості країн. США надали виборчі права жінці в 1920 році, Англія - в 1928, Франція - у 1944, Італія - у 1945, Греція - в 1956, Швейцарія-в 1971 го-ду.
Майновий ценз в неприкритою, відвертій формі зустрічається зараз рідко, проте відсутність прямих майнових обмежень «компенсується» іншими цензамі, які
фактично грають ту ж роль. Існує цілий ряд другіхспособов і методів позбавлення виборчих прав. У деяких країнах позбавляються виборчих прав військовослужбовці. Подекуди застосовуються різного роду «моральні цензи». У ряді країн фактично і юридично втратили виборчих прав «кольорові» і деякі інші національні мен-шинства.
Надання пасивного виборець-ного права пов'язане з цілою низкою більш жорстких обмежень. Громадянин, зареєструю-ванний як виборця, для отримання пасивного
виборчого права повинен удовле-творять ряду інших вимог. Насамперед для кандидатів на виборні посади повсюдно встанов-ється більш високий віковий ценз При наданні пасив-ного виборчого права значно частіше застосовується ценз осідаючи-лости Інос він зазвичай більш жорсткий характер. До кандидатів пред'являється ряд до виконавчих вимог: забороняється зани-мати певні посади, кандидати повинні сповідувати певну релігію і т. д. Більшість кандидатів - це зазвичай професійної політики, біз-Несміт, адвокати і т. д., що користуються під-Держко політичних партій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 33. Основні виборчі цензи. "
 1. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Основних систем цінностей, які склалися в суспільстві. Тільки революції, на відміну від змов, бунтів, путчів, палацових переворотів, призводять до глобальної зламу старих підвалин. Події, що сталися в Росії протягом 12 років (з 1905 по 1917 рр..) Три революції цілком підходять до наведеного визначенням. І вони давно визнані у всьому світі справжніми революціями, а не бунтами або змовами. Революції
 2. 1.Сущность і уроки НЕПу
  основну задачу бачили в зборі сільськогосподарського податку та виконанні різних розпоряджень вищих органів. Що ж стосується допомоги селянам у підйомі господарства, організації господарського і культурного будівництва на селі, то ці завдання їх хвилювали набагато менше. У той же час місцеві органи влади прагнули контролювати всю сільську життя. Пожвавити після війни громада
 3. Костянтин Устинович Черненко (1911 - 1985 рр..)
  Основна тема - міркування про В.І. Леніне. Збереження брежнєвських традицій позначилося і в тому потоці нагород, який спрямований був у все республіки. При цьому не був забутий і сам ініціатор, який отримав три зірки Героя Соціалістичної Праці. Канцелярський стиль керівництва проявлявся в деяких постановах ЦК. Так, в директивах вказувалося на те, що в апараті ЦК могли працювати тільки ті,
 4. 1. Поняття конституційного пра-ва його сутність і на-зна-чення.
  Основною, головною галуззю національної системи права. Як і всяка інша галузь права, воно перед-ставлять собою сукупність юридичних норм, що виражають волю або правлячих політичних еліт, або певних соціальних груп суспільства. Конституційне (державне) право закріплює основні принципи про народний суверенітет, верхової-стве парламенту, рівність усіх перед законом, панування
 5. 3. Джерела конст.права зар.стран.
  Виборчому праві і виборчою системою, про повноваження урядів і парламентів, про правове становище особистості, про порядок введення надзвичайного стану. Як приклад конституційних законів можна привести акт про свободу друку 1949 року в Швеції, акти про громадянські права 1957, 1960, 1964 і 1969 років, а також закони про виборчі права 1965 і 1970 років в США, закон про
 6. 4. Основні види партійних сис-тем.
  Основні групи: 1. Багатопартійні системи без монопольно пануючої партії. При цій формі багатопартійності жодна партія не має в своєму розпорядженні абсолютною більшістю в парламенті і тому винуж-Дена йти на різного роду політичні союзи з метою створення коаліційного уряду. Типовим прикладом у цьому відношенні є партійна система Італії. До 1993 р. там існував ряд партій,
 7. 8. Организаци-онная стр-ра пол.партій.
  Основні методи побудови партій, які отримали майже загальне поширення. Відповідно їм по організаційній структурі прийнято розрізняти організаційно оформлені та організаційно неоформлені пар-тії. Організаційно оформлені партії мають централізований партійний апарат, який рекрутується з числа партійних функціонерів, що розглядають свою політичну діяльність як
 8. 6. Інстітуаліза-ція політичних партій.
  Основні методи регулювання правового статусу та порядку діяльності політичних партій - зовнішній і внутріш-ний. Зовнішній метод регулювання здійснюється за допомогою прийняття консти-туцій, звичайних парламентських законів і винесення судових рішень. У ряді констатує-цій, прийнятих після другої світової війни, містяться положення, що стосують-ся політичних партій. Ступінь деталіза-ції і
 9. 13. Порядок прийняття констатує-цій.
  Основним видам. Право на прийняття першої або нової писаної конституції, зазвичай іменоване в літературі установчою владою, може бути здійснюва-лено трояко: представницьким установою, виборчим корпусом і виконавчою владою. Ці три основних способи прийняття писаної конституції можуть бути застосовані як у чистому вигляді, так і в різного роду сполучення-ниях. 1. Перші писані конституції -
 10. 18. Основні політичні права і свобо-ди.
  Виборча правосуб'єктність громадянина, що складається з активного і пасивного виборчого права, що відкриває для громадян не тільки можливість брати участь у формуванні представницьких установ, а й проводити в них своїх представників. Особливе значення має група прав, забезпечують-вающих свободу вираження думок. У цю групу входить свобода слова, друку, право на одержання інформації,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua