Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011 , 2011 - перейти до змісту підручника

18. Основні політичні права і свобо-ди.


Конституції та інші норми конституційного (державного) права зарубіжних країн проголошують права і свободи самого різного характеру і змісту. Основні права і свободи можна поділити на три групи залежно від характеру відносин, що виникають між індивідуумом і державою, а також між самими індивідуумами. По-перше, особистість як член громадянського суспільства наділяється певними соціально-економічними правами і свободами, по-друге, особистість як член політичної спільності наділяється певними політичними правами і свободами. І, нарешті, по-третє, як фізич-ське особа особистість наділяється певними особистими правами і свободами. Ми розглянемо політичні права і свободи. Політичними правами і свободами громадянин держави наділяється як член політичної спільності. Вони визначають його правове положення в системі суспільних відносин, виникають-щих в процесі здійснення державної влади. Сучасні конституції визнають за всіма громадянами рівний політичний статус, що знайшло своє вираження в принципі «равенст-у всіх перед законом». Громадяни наділяються широким колом політичних прав і свобод. Найважливішим політичним правом є виборча правосуб'єктність громадянина, що складається з активного і пас-
сивного виборчого права, що відкриває для громадян не тільки можливість брати участь у формуванні представницьких установ, а й проводити в них своїх представників. Особливе значення має група прав, забезпечують-вающих свободу вираження думок. У цю групу входить свобода слова, друку, право на одержання інформації, а також свобода поширення інформації. Загальним правилом є те, що свобода вираження думок аж ніяк не розглядається як абсолютне право. Верховний суд США в 1931 році в рішенні по справі Неарія проти штату Міннесоти ухвалив: «Свобода слова і свобода преси ... не є абсолютними правами, і государ-ство може карати за зловживання ними ». Законодавство США передбачає покарання за такі види зловживань свободою вираження думок: за наклеп і образу, за непристойність, за підбурюючи-будівництві до скоєння пре-
ступления або правопорушення, за образу суду, за бунтівні заклики. Шведська Акт про свободу друку 1974 (із змінами 1976 р.) містить досить докладний перелік «переступив-лений проти свободи друку», караних відповідно до закону в судовому порядку: «вискази-вання в друкованому творі», що містять у собі підбурювання до вчинення государ -жавної зради, зради батьківщині, підбурюючи-будівництві до війни, кримінального злочину, невиконанню цивільних обов'язків і деяких інших. У число духовних свобод, проголошуваних конституціями, входить свобода совісті, яка історично виникла як віротерпимість, тобто визнане государ-ством за кожним громадянином право Сповіді-вать будь-яку релігію. Свобода совісті припускає-лага відділення церкви від держави і школи від церкви. У деяких старих конституціях встановлювалося проголошення дер-ної церкви (Англія, Норвегія, Колумбія). Багато післявоєнні конституції також проголошують державну релігію (наприклад, Ісламська республіка Пакистан). Однією з важливих свобод є свобода союзів і свобода асоціацій, які в сучасну епоху проголошуються констатує-ціями всіх демократичних держав. Свобода спілок означає законодавче визнання за всіма громадянами права на створення професійних спілок для захисту своїх інтересів. Професійні спілки створюються
явочним порядком. Вони наділяються правами юридичної особи, а їх статути підлягають реєстрації в компетентних государ-
дарських органах. Проголошується-травні конституціями зарубіжних країн свобо-да
асоціацій означає надання громадянам права на створення політичних партій та інших громадських організа-цій.
До числа інших прав і свобод политиче-ського характеру відносяться свобода маніфестацій і свобода зібрань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18. Основні політичні права і свобо-ди. "
 1. 19. Особисті права і свобо-ди.
  Основні групи: права і свободи, що захищають людину від свавілля з боку інших осіб, і права та свободи, що захищають людину від свавілля з боку держави. Перша група особистих прав і свобод нечисленна, причому деякі з них містять в собі юридичні гарантії від свавілля як з боку окремих на них осіб, так і держави одночасно. До їх числа відноситься право на життя і
 2. Види і стадії адміністративного права
  політичні партії, профспілки, молодіжні та інші організації, органи громадської самодіяльності, трудові колективи, а також окремі громадяни як приватні особи. Контрольні повноваження їх, як правило, позбавлені юридично-владного характеру. Громадські об'єднання беруть участь у формуванні органів виконавчої влади та вироблення ними рішень, а також представляє і захищає права та
 3. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
  основними документами, за якими гра-Ждане РФ здійснюють виїзд і в'їзд є: - паспорт - дипломатичний паспорт - службовий паспорт - паспорт моряка Виїзд може бути обмежений тимчасово, якщо громадянин: 1) має доступ до державної таємниці 2) уклав ТД, предполаг. тимчасове обмеження права виїзду з РФ за умови, що термін обмеження не може перевищувати 5 років з дня останнього
 4. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  основна увага зосереджена на діяльності і ролі громади XVIII-XIX ст., Рідше - другої половини XVII в., Коли закрепостнітельное законодавство вже сформувалося. Само кріпацтво в більшості робіт розглядалося як символ відсталості і реакції на всьому протязі існування. Необхідне подальше дослідження цих питань як з правової, так і з економічної та побутової точок
 5. 4.Питання вивчення народних рухів
  основному з точки зору класової боротьби селян і холопів. Грунтовну аргументацію на підтвердження того, що не можна вважати селянською війною повстання К. Булавіна, висунув Н.І. Павленко. На його погляд, це було насамперед козацьке виступ, переважно на території Дона, головною метою якого було відновлення станових привілеїв козаків. Поряд з уточненням типології
 6. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  основну лінію, Соловйов дійшов висновку, що таким «стрижнем» є боротьба між державою, як прогресивним явищем, і родовими началами, як явищем патріархальним. Держава при цьому розумілося як «необхідна для народу форма», а уряд, як «твір життя відомого народу». С. М. Соловйов заперечував можливість конфлікту між державою і широкими народними масами, а
 7. Петро Великий
  основних своїх підвалинах склалося у нас в XVI в. і проіснувало до половини XIX в. ». Надзвичайно жорстко критикували Мілюкова історики офіційного направлення, для яких Петро I залишався абсолютним ідеалом державного діяча. У радянський час інтерес істориків до петровської реформу не згасав. Однак, основна увага - учених стало тепер зосереджуватися на економічних процесах
 8. 1. Національний характер
  основну природу його: вони виникають як зворотний бік позитивних якостей або як перекручення їх ». (Н.О. Лоський). Важливо відзначити, що російські люди в стані енергійно й ефективно боротися зі своїми недоліками, про що є чудові свідоцтва в російській історії. Можна у зв'язку з цим згадати ліквідацію недоліків у судовій області в ході судової реформи 1860-х рр.., Так що в
 9. 2.Самодержавіе і самодержці
  політичної темрявою широких верств населення, нечисленністю так званого «середнього класу», політичної кон'юнктурністю буржуазії це дестабілізувало обстановку в країні, загострювало політичну боротьбу. Характерна для самодержців непоступливість у поєднанні з нетерпимістю реакціонерів і екстремізмом найбільш радикальних, революційних сил, відірваність тих і інших від життєвих
 10. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
  основними рушійними силами, що дали і назва цих етапів. Щоб переконатися в обмеженості такого трактування визвольного руху, потрібно визначити, що таке визвольний рух, які її завдання і цілі, і з'ясувати, хто ж боровся за їх здійснення. В. О. Ключевський говорив, що зміст внутрішньої політики Росії з початку XIX в. склали два основних прагнення: «це рівняння
© 2014-2022  ibib.ltd.ua