Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право Україна → 
« Попередня
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

Держ. управління в адміністративно-політичній сфері

1. Міліція і види її адм. д-ти.
2. Адм.-прав. регулювання в'їзду в РФ і виїзду громадян за гра-
ніцу.
1. Н / а з-н "Про міліцію" від 18 квітня 91 р.
Міліція підрозділяється на кримінальну і міліцію заг. безп.
(Місцеву).
Основними завданнями крим. міліції є:
1) попередження, припинення і розкриття злочинів, а також
організація та здійснення розшуку осіб, які переховуються від органів доз-
нания, слідства і суду, безвісти зниклих та інших осіб.
До складу крим. міліції входять оперативно-розшукові, науково-
технічні та інші підрозділи.
Основними завданнями місцевої міліції явл.:
1) забезпечення особистої безпеки громадян
2) охорона громадської безпеки та громадського порядку
3) попередження і припинення злочину
4) розкриття злочинів, за якими пр-во попереднього
слідства необов'язково
5) розслідування злочину у формі дізнання
6) надання в межах її компетенції допомоги громадянам, перед-
ємствам, установам, організаціям і громадським об'єднанням
До складу місцевої міліції входять чергові частини, дільничні ін-
спектора міліції, ізолятори для тимчасового тримання затриманих і
взятих під варту осіб, спеціальні приймальники для осіб, арешт-
ванних в адм. порядку, підрозділи патрульно-постової міліції (у т.ч.
ОМОН), підрозділи ГИБДД, охорони об'єктів за договорами, охорони та
контролювання затриманих і заарештованих по виконанню адм. з-ва,
щодо попередження вчинення злочину неповнолітніми.
Значне місце в д-ти органів міліції займаючи. питання, ка-
сающіеся положень про паспортну систему та реєстрації громадян.
З-н від 25 червня 93 р. "Про право на свободу пересування, вибору
місця проживання і перебування в межах РФ" скасовує інститут про-
писки та виписки громадян, замінивши його реєстраційним обліком.
Головна відмінність прописки від реєстрації полягає в тому. що про-
писку носила характер дозвільний, а реєстрація несе чисто повівши-
мітельную функцію.
Гр-н, який змінив місце проживання зобов'язаний не пізніше 7 днів обра-
тіться до посадової особи, відповідальної за реєстрацію. Орган регі-
страції обліку зобов'язаний зареєструвати гр-на не пізніше. 3-х днів з дня
пред'явлених ним документів.
Існує обмеження для реєстрації, якщо до загрожує обвалом,
розмір житлової площі на 2 проживши. менше норми житлової площі в со-
відп. з з-вом, ордер на вселення або правочин, док-т на право володіння житла
визнаний недействит. та ін
До складу МВС входять:
1) Державна протипожежна служба (осн. ф-ція - забез-
чення протипожежної безпеки)
Іншими напрямками діяльності ОВС є:
1) забезпечення безпеки дорожнього руху, безпеки на
транспорті
2) у боротьбі зі стих. лихами
2. У відповідності з федеральним законом "Про порядок виїзду з РФ
в'їзду в РФ" від 15 серпня 96 р. основними документами, за якими гра-
Ждане РФ здійснюють виїзд і в'їзд є:
- паспорт
- дипломатичний паспорт
- службовий паспорт
- паспорт моряка
Виїзд може бути обмежений тимчасово, якщо громадянин:
1) має доступ до державної таємниці
2) уклав ТД, предполаг . тимчасове обмеження права виїзду з
РФ за умови, що термін обмеження не може перевищувати 5 років з дня
останнього ознайомлення з відомостями-до закінчення терміну обмеження.
3) призвані на військову службу або направлення на альтерна-
тивную цивільну службу - до її закінчення.
4) затриманий за підозрою у вчиненні злочину або при-
влечу як обвинуваченого - до винесення рішення по справі
5) засуджений за вчинення злочину - до відбуття покарання
6) ухиляється від виконання зобов'язань, накладених судом - до
їх виконання
7) повідомив про себе завідомо неправдиві відомості при оформленні до-
кументов - до вирішення питання в термін не більше 1 міс. органом, оформ-
ляющим такі документи.
Паспорт видається громадянину РФ за його особистою заявою орга-
ном внутрішніх справ за місцем проживання, Міністерством закордонних
справ на території країни , а також дипломатичним представництвом
або консульською установою на території іноземної держави.
Паспорт оформляється в термін не більше 1 м і видається на термін 5 років. Датою
подачі заяви вважається день подачі всіх документів.
За наявності документально підтверджених обставин, свя-
занних з необхідністю екстреного лікування важкої хвороби або
смертю близького родича, термін оформлення паспорта не повинен
перевищувати 3 робочих днів з дня подачі заяви.
Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть в'їжджати в
РФ і виїжджати з неї за наявності російської візи за дійсними
документами, що посвідчують особистість і визнаних у РФ.
В'їзд в РФ іноземним громадянам та особам без громадянства мо-
жет бути не дозволено, якщо вони:
1) не змогли підтвердити наявність коштів для проживання в РФ
або пред'явить гарантії для їх надання
2) порушили правила перетину державного кордону РФ,
митних правил, санітарної норми - до усунення порушень
3) повідомили про себе або про цілі свого перебування завідомо лож-
ві відомості
В'їзд заборонено у разі:
1) це необхідно для забезпечення безпеки держави
2) в період попереднього перебування в РФ вони були засуджені за
вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину або були видворені-
ни за межі РФ в примусить. порядку - протягом 5 років після відбуття
покарання або протягом 1 р. з дня видворення
3) не представили документи, необхідні для отримання россий-
ської візи
4) якщо вони клопочуть про російській візі на термін більше 3 міс. і
не подали сертифікат про відсутність у них ВІЛ-інфекції - до перед-
ставления сертифіката.
Виїзд з РФ іноземних громадян може бути обмежений, якщо
вони:
1) вони затримані в якості обвинувачених або звинувачені в соверше -
нии злочину - до винесення рішення по справі
2) засуджені за вчинення злочину - до відбуття покарання
3) ухиляються від виконання зобов'язань, накладених судом - до
виконання зобов'язань
4) не виконали зобов'язань щодо сплати податків - до виконання
зобов'язання
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Держ. управління в адміністративно-політичній сфері "
 1. У предмет адміністративного права входять наступні групи від-носіння:
  державою спеціальних го-сударственно-владних повноважень. Для всіх зазначених відносини характерні є те, що вони виникають у галузі державного управління та місцевого само-
 2. 4. Система адміністративного права
  державне управління 2. виконавча влада 3. форми державного управління 4. методи державного управління 5. інститут правових актів 6. інститут державної служби 7. інститут адміністративного примусу 8. інститут адміністративної відповідальності 9. інститут адміністративного процесу В Особливу частину входять інститути управління в області еконо-міки,
 3. Види і стадії адміністративного права
  державні органи. Справа, за якою проведено розслідування, направляється: а) органу чи посадовій особі, уповноваженій розглядає-вать відповідну категорію адміністративних порушень б) органу ВД, прокуратурі, якщо будуть виявлені ознаки право-порушення в) громадському об'єднанню або ТК г) відповідному органу для вирішення питання про притягнення особи, яка вчинила
 4. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
  державних планів. Надії на отримання коштів від концесій, на закордонні кредити не виправдалися, а зовнішньоторговельні операції 1918-1925 рр.. належної виручки не дали. XIV з'їзд ВКП (б), взявши наприкінці 1925 р. курс на індустріалізацію країни, визначив як основні внутрішні джерела її здійснення. Але які саме? На цей рахунок у керівництві не було єдиної думки. Троцький, Зинов'єв,
 5. 3. Метод адміністративного регулювання: значення, зміст і практичне застосування.
  Державного управління підзаконних обов'язкових правил поведінки у сфері виконавчої діяльності. Адміністративне распорядительство проявляється в рішеннях посадових осіб органів управління примі ково до питань індивідуального характеру. Подальший розвиток адміністративного нормотворчості і розпорядництва в сучасних умовах пов'язано з поліпшенням їх форм,
 6. 4. Адміністративно-правові відносини: поняття, ознаки, структура та особливості.
  Державою. Ознаки адміністративно-правових відносин: правовий зв'язок юридична зв'язок здійснюється через права та обов'язки зв'язок має індивідуальний хар-р для якого правовідносини своя, персонально певний зв'язок зв'язок має вольовий характер - зміна та припинення від волі охороняється гос-м Структура правових відносин: Суб'єкт Об'єкт Права (суб'єктивні) та обов'язки
 7. 5. Норми адміністративного права: поняття, структура, види.
  Держ. Органом виконавчої влади, іншими гос і не гос структурами, фіз-ми особами є адміністративно - правовими нормами, їх сукупність становить адмін право. Найбільш істотною ознакою правової норми є державно-обов'язковий характер, за яким норму права відрізняють від інших правил. Адміністративно-правова норма, як і будь-яка інша, являє собою встановлене
 8. 10. Система органів державного управління в Україні, їх правова основа.
  Державного управління - це не тільки органи виконавчої влади, а й державні службовці, громадські об'єднання та громадяни, які є учасниками виконавчої (управлінської) діяльності. Органи виконавчої влади наділені державно-владними повноваженнями для здійснення покладених на них функцій, приймають правові акти та здійснюють заходи, спрямовані
 9. 25. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративно-правових відносин.
  Державних органів і організацій, є те, що перші у відносинах з іншими суб'єктами права і між собою виступають від свого імені і не наділені державно-владними повноваженнями. До громадських об'єднань належать руху, конгреси, асоціації, фонди, спілки та інші формування, які відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян» визначаються як
 10. 44. Сутність та система способів забезпечення законності у сфері виконавчої влади.
  Державні органи разом із здійсненням своїх безпосередніх функцій зобов'язані вживати заходів з підтримання режиму законності. Цим займаються законодавчі органи, органи державної виконавчої влади, а також спеціально створені органи - судові та прокуратура. Певне місце в цій справі відводиться громадськості (трудовим колективам, громадським об'єднанням). У справі
© 2014-2022  ibib.ltd.ua