Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

17. Основ-ні соціально-економічні права і свободи.


Конституції та інші норми конституційного (державно-ного) права зарубіжних країн проголошують права і свободи самого різного характеру і змісту. Основні права і свободи можна поділити на три групи залежно від характеру відносин, що виникають між індивідуумом і державою, а також між самими індивідуумами. По-перше, особистість як член громадянського суспільства наділяється певними соціально-економічними правами і свободами, по-друге, особистість як член політичної спільності наділяється певними політичними правами і свободами.
І, нарешті, по-третє, як фізична особа особистість наділяється визначеними особистими правами і свободами. Ми розглянемо соціально-економічні права і свободи. Соціально-економічні права і свободи визначають правове становище особистості як члена громадянського суспільства. Найважливішим з цих прав є право на володіння і розпорядження приватною власне-стю. Це фундаметаль-нейшее право забез-але всіма засобами юридичного захисту від посягання як з боку окремих осіб, так і органів самої держави. У ранніх конституціях принцип священність і непрікос новения приватної власності був доведений до логічного кінця, що знайшло своє висловлю-ня в забороні будь-яких конфіскацій або реквізицій інакше як в строго встановлених законом випадках (як правило, за вироком суду або у військових цілях) . Типовою в цьому відношенні є ст. 11 бельгійської консти-туції 1831 року, яка говорить: «Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як для суспільної користі, у випадках і в порядку, встановлених законом, та за умови справедливого попереднього відшкодування». У нових конституціях закріплена можливість відчуження приватної власності в інтересах суспільства. Як приклад можна послатися на ст. 43 конституції Італійської Республіки, де сказано, що з метою заг. користі закон може експропріювати приватну власність за умови винагороди і передати в суспільне користування.
Після другої світової війни конституціями Італії, Данії, Індії, Японії та ряду інших держав було проголошено право на працю. У ряді констатує-цій право на працю проголошується лише як бажання або мета, до якої прагне государ-ство. Деякі повоєнні конституції проголошують також право на рівну плату за рівну працю і право на відпочинок, які іноді розглядають як органічне продовження права на працю. Вельми докладно соціально-економічні права трудящих регламенти-руются в
Главі II Конституції федератами-ної Республіки Бразилії 1988 року. Найважливішим завоюванням трудящих є право на страйк, яке проголошується або визнається державним правом всіх демократичних країн. Водночас закордон-ве трудове законодавство передбачає різні способи і методи обмеження цього права. Особливо
поширеним є заборона загальних страйків, політи-чеських страйків, страйків солідарності, пікетування. Широко застосовується примусове вальний арбітраж, арешт страйкових фондів, заборона або припинення страйків судовими наказами та багато іншого. У числі економічних завоювань трудящих можна назвати також страхування по безробіттю, пенсионирование престарілих та інвалідів, охорону жіночої і дитячої праці.
У деяких сучасних країнах існує фактична нерівність жінок, яке особливо наочно у сфері соціально-економічної. Так, жінки, як правило, отримують меншу заробітну плату за той же праця, що і мужчи-ни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17. Основ-ні соціально-економічні права і свободи. "
 1. Види і стадії адміністративного права
  підставою для перегляду постанов по де-лам про адміністративні правопорушення є: 1) скарга потерпілого 2) протест прокурора 3) розсуд вищого органу 4) розсуд органу, який виніс постанову ст. 262 2. перевірка законності постанови і винесення рішення. Орган чи посадова особа при розгляді скарги або про-тесту на постанову по справі про адміністративне
 2. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  основі спостережень істориків і літераторів, власних вражень від безпосередніх зустрічей з селянами, котрі пам'ятають традиційний уклад, дійшла висновку, що «селянське господарство, селянський побут зовсім не були вороже непроникні для техніки та удосконалення життя ». І господарство старообрядців, де за традицією трималися надзвичайно міцно, тому приклад. Автор при цьому звертає увагу
 3. 4.Питання вивчення народних рухів
  основному з точки зору класової боротьби селян і холопів. Грунтовну аргументацію на підтвердження того, що не можна вважати селянською війною повстання К. Булавіна, висунув Н.І. Павленко. На його погляд, це було насамперед козацьке виступ, переважно на території Дона, головною метою якого було відновлення станових привілеїв козаків. Поряд з уточненням типології
 4. 1. Національний характер
  основі такої важливої риси російського народу, як соборність, тобто єднання багатьох людей, в основі якого лежить загальна любов до Бога і до правди Божої. Соборність органічно поєднувалася з общинним ладом життя, виховує в російській людині колективізм, почуття товариства, взаємопідтримки і взаємовиручки. Однак перебільшувати цю обставину не слід, так як зворотним боком
 5. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
  основними рушійними силами, що дали і назва цих етапів. Щоб переконатися в обмеженості такого трактування визвольного руху, потрібно визначити, що таке визвольний рух, які її завдання і цілі, і з'ясувати, хто ж боровся за їх здійснення. В. О. Ключевський говорив, що зміст внутрішньої політики Росії з початку XIX в. склали два основних прагнення: «це рівняння
 6. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  основну масу населення і відштовхував від революціонерів найбільш передову і морально чисту частину суспільства. Революційний терор, до того ж, давав можливість уряду широко використовувати репресивні заходи і сприяв ідейно-моральному обгрунтуванню реакції. Відразу ж треба підкреслити, що і уряд не виявляло мудрості, використовуючи свій каральний апарат не тільки проти
 7. 7. З історії російського лібералізму
  основи державної влади і створення правової держави, яке забезпечує безпеку життя та майна людини. Політичними ж правами М. М. Сперанський готовий був наділити тільки власників. Велику роль він відводив моральності (совість - основа морального порядку), яка повинна грунтуватися на релігії і «спільножитному законодавстві», виданому владою. М. М. Сперанський
 8. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Основному піднімалися проблеми соціальних катастроф та історії «пригноблених» класів, тому й консерватизм розглядався як ідеологія правлячих класів, чужа «всього передового людству». Тим часом, в російської зарубіжної історичної та філософської думки в 20-30-х рр.. з'явився ряд дуже глибоких і значних робіт: Н. А. Бердяєва, С. Л. Франка та інших на цю тему. У період 70-80-х рр.. в
 9. 9. Реформи і контрреформи в X IX столітті
  основа, збита Редакційними комісіями, залишилася, але після обговорення проекту в Головному комітеті по селянському справі, а потім - в Державній Раді, під натиском реакціонерів надільної селянський фонд був урізаний на 20%, селянські повинності підвищені, вартість викупу збільшилася. Об'єктивний погляд на епоху великих реформ, у тому числі - на селянську реформу, показує не 1.Економіка і соціальна структура
 10. основу об'єктивних і суб'єктивних передумов Жовтневої революції 1917 року . Тим самим ігнорувався багатофакторний підхід до історії, що призводило до деформації зображення її реальних процесів. Укорінився стереотип прирівнювання і підтягування Росії за рівнем капіталістичного розвитку до рівня високорозвинених країн Західної Європи та Америки. З країни «середовищ-неслабкого» розвитку
  основание объективных и субъективных предпосылок Октябрьской революции 1917 года. Тем самым игнорировался многофакторный подход к истории, что приводило к деформации изображения ее реальных процессов. Укоренился стереотип приравнивания и подтягивания России по уровню капиталистического развития до уровня высокоразвитых стран Западной Европы и Америки. Из страны «сред- неслабого» развития
© 2014-2022  ibib.ltd.ua