Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

15. Співвідношення особистості і граждани-на.


Конституційні гарантії прав особистості дійсні тоді, коли вони закріплені не тільки в тексті Основного Закону, скільки в розгорнутій системі усталених процедурних правил. Конституційне забезпечення прав людини складається з тексту самої конституції, системи конституційно-стосовно нормативних актів, а також рішень судів. У тексті Конституції Французької республіки 1958 нічого не сказано про права особистості, а тільки підтверджена Декларація людини і громадянина 1789 р. і преамбула попередньої Конституції 1946 р. За цією відсильною нормою стоять документи з найбагатшим Конституційно-но-правовим змістом. Досить процитувати статтю 16 Декларації прав людини і громадянина 1789 р.: «Усяке гро-во, в якому не забезпечено користування правами і не проведено поділ влади, не конституційне». Права особистості в Конститу-ції
США гарантуються Біллем про права та іншими подальшими поправками, а не змістом базового тексту Основного Закону. Конституція Італії докладно перераховує права, в тому числі й економічні, але в цілому італійський громадянин не має більшого обсягу прав, ніж американець чи француз. Головною гарантією прав і свобод людини в демократичній державі є струнка, чітко розроблена система конституційну-Стосовно нормативних актів усіх рівнів. У будь-якій державі правове становище особи багато в чому визначається економічною основою відповідної держави .. Надання рівних можли-ностей кожному громадянину передбачає відповідно до принципів конституціоналізму самостійну реалізацію їх в дійсності. Згідно класичним концепціям лібералізму особистість розглядалася авто автономної по відношенню до держави, якщо вона виконує перед ним всі свої обов'язки (сплата податків, військова повинність, дотримання ня законів). В індустріальному
суспільстві становище значною мірою змінюється, так як держава, з одного боку, регулюється-ет певні сфери діяльності громадян-ського суспільства, а з іншого боку, воно починає здійснювати окремі соціальні функції (страхування з безробіття, без-ве початкову освіту, пен-
Сіон забезпечення, безкоштовне медичне обслугову-вання), що створює для особистості можливість домогтися здійснення своїх окремих інтересів через держава. Кожна особистість вважається незалежною по відношенню до іншої особистості. Це в свою чергу визначає індивідуалізм суспільства, в основі якого лежить-свобода володіння і розпорядження власністю. Практичне застосування права людини на свободу є право людини на приватну власність ...
Ця індивіду-альна свобода, як і це використання її, утворює основу громадянського суспільства. Для закордонного конституціоналізму характерний дуалізм правового статусу особистості, яка виступає у відповідних сферах
або як людина, або як громадянин. Особистість виступає як людина у сфері економічної (громадянське суспільство) і як громадянин - у сфері політичної (політична спільність). Ця дуалістична концепція, що розділяє особистість на людину і громадянина і відпо-венно що наділяє особистість правами людини і громадянина, втілена в тій чи іншій мірі в усіх конституціях зарубіжних країн, як старих, так і нових. Найважливішою юридичною передумовою правового становища особистості в суспільстві є стан громадянства, тобто політична приналежність індивідуума до цієї держави, яка обумовлює характер політико-правових відносин між особистістю і державою.
В унітарних державах існує єдине громадянство, в країнах з федеративною формою державно-ного пристрою громадянство, як правило, подвійне - громадянство союзу і громадянство суб'єктів федерації.
Громадянином стають або в результаті народження або в результаті натуралізації.
Втрата громадян-ства може мати місце в результаті виходу з громадянства відповідної країни (наприклад, при натура-
лізації), або позбавлення громадянства в силу вчинення певних кримінальних або
політичних злочинів. Політична правоздатність громадянина - це спосіб-
ність бути суб'єктом державно-правових відносин, тобто здатність володіти правами і нести обов'язки, передбаченої нормами державного права .. Реалізація цих можливостей при настанні певних обставин є політична дієздатність. Суб'єктом як політичної правоздатності, так і політичної деесп-собности
може бути тільки громадянин даної держави.
Зазвичай в тексті основного закону міститься спеціальна глава, присвячена
регламентації правового становища громадянина. У конституції Іспанії - це глава II «Права і свободи», в констатує-ції
Італійської Республіки - ч. 1 «Права і обов'язки громадян»
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 15. Співвідношення особистості і граждани-на. "
 1. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Співвідношенні протиборчих сил, розмахом руху та його конкретними особливостями, тобто взаємодією різних форм боротьби. Як правило, в ході революції відзначають два основні періоди: рік підйому (1905), і півтора роки (1906 і 5 місяців 1907 рр..) Спаду і відступу. Навряд чи це розподіл можна оскаржити. Якщо ж динаміку ходу революції спробувати розглянути більш докладно, то вона може
 2. § 1. Поняття злочину
  співвідношення ознак поняття злочину, зупинимося на них окремо. Якщо звернутися до джерел права Х-XVII ст., То в них важко знайти термін, який би охоплював всі карані форми поведінки. Давньоруське право, найважливішим пам'ятником якого вважається Руська Правда (у різних редакціях), нерідко використовувало слово "образа", але було б неправильно вважати, що воно мало на увазі будь-яке
 3. § 1. Загальні початку призначення покарання
  співвідношенні автори бачать взаємозв'язок філософських категорій "загальне" (принцип) і "окреме" (загальне начало). Висловлювалася думка, згідно з яким загальні початку є те, що суд зобов'язаний врахувати при призначенні покарання, принцип ж - це не тільки ідея, щось приписуюча, а й ідея, яка роз'яснює відповідний припис і направляє діяльність суду. Чи не заперечуючи проти такого рішення
 4. 110. Неустойка, застава, завдаток як способи забезпечення зобов'язань.
  Співвідношення права на стягнення неустойки з правом на відшкодування збитків розрізняють неустойку: - залікова - найбільш поширена, не виключає право вимагати відшкодування збитків, але тільки в тій частині, яка не вкрита неустойкою. - Виняткова - закон або договір можуть передбачити стягнення тільки неустойки, але не збитків (використовується у відносинах з транспортними організаціями); -
 5. Адміністративний процес
  особи порушника застосування цих заходів бу-дет визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до 15 діб. Відповідно до ст. 54 вищевказаного закону держава гаран-тирует хворим на наркоманію надання наркологічної допомоги. Вона ока-ни опиняються хворим на їх прохання або за їх згодою. Хворим на наркоманію, які знаходяться під медичним наблюдени-ем і які продовжують вживати
 6. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
  особистість і визнаних у РФ. В'їзд в РФ іноземним громадянам та особам без громадянства мо-же бути не дозволено, якщо вони: 1) не змогли підтвердити наявність коштів для проживання в РФ або пред'явить гарантії для їх надання 2) порушили правила перетину державного кордону РФ, митних правил, санітарної норми - до усунення порушень 3) повідомили про себе або про цілі свого
 7. 1.Поіск в галузі методології
  співвідношенні таких методологічних понять, як формація і цивілізація, культура, про тому, що дає кожне з них окремо і разом узяті для розуміння історичного процесу, чи можна об'єднати при аналізі суспільства формаційний і цивілізаційний підходи. Більшість дослідників при цьому зазначає, що розробка К. Марксом і Ф. Енгельсом теорії формацій означала не тільки боротьбу проти
 8. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  співвідношення між централізацією і децентралізацією складна теоретична і практична проблема, яка, по видимості, має вирішитись по-різному для різних суспільств і різних стадій їх історії. Визначаючи політичну систему російської держави, В. Б. Кобрин і А.Л.Юрганов велику увагу приділяли тому фактору, що наприкінці XV в. для служивих людей будь-якого рангу стало обов'язковим титулувати себе
 9. Петро Великий
  особистості та діяльності Петра I так само, як і суперечки про особистості та діяльності Івана IV, почали вже сучасники . Автором цілого ряду історичних та історико-філософських трактатів стали сподвижники імператора Ф. Прокопович, П. Шафіров, А. Манкієв та ін Феофан Прокопович був помітним політичним діячем, одним із засновників Синоду, яскравим публіцистом. Такі його роботи, як «Слово про владу і
 10. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  співвідношення між економічним і соціальним розвитком країни. Зроблений в кінці XIX - початку XX ривок (з 1861 по 1913 рр.. Обсяг промислового виробництва зріс у 12 разів) посилив розладнаність господарства, уг-лубілся розрив між укладами. До речі, радянські історики змінили погляд на проблему багатоукладності. Багатоукладність не розглядається тепер як особливість Росії і тим більше як
© 2014-2022  ibib.ltd.ua