Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

54. Фашизм та інші види авторитарних режимів


Фашизація політичного режиму здійснюється звичайно за такими основними напрямками: відкрите порушення і попрання демократичний-ських прав і свобод; переслідування заборона опозиційних і політичних партій, а також профспілок і громадських організацій; злиття державного апарату з монополі-ями; одержавлення приватного капіталу; мілітаризація державного апарату; занепад ролі центральних і місцевих представи-них установ; зростання дискреційних повноважень виконавчих органів державної влади; зрощування партій і профспілок-зов з державним апаратом; консолідація раніше розрізнених фашистських і реакційно екстремістських партій і організацій; виник-новение різного роду правоекстремістських рухів (Національний фронт у Франції, Італійський соціальний рух і т. д.). Фашизм як політичний режим має низку особливостей, що відрізняють його від інших авторитарних режімов.Фашізм як повністю знищує демократію, а й теорети-чесання «обгрунтовує» необхідність установ-лення тоталітаризму. Замість ліберально-демократичної концепції індивідуалізму фашизм висуває концепцію нації, народу, інтереси якого завжди, скрізь і в усьому превалюють над інтересами окремих лічностей.Установленіе відкрито террористичен-ського режиму при фашизмі супроводжується соціальною демагогією, яка зводиться в ранг офіційної ідеології. фашизм висуває гасла «національного соціалізму». Фа-шізму
теоретично «обгрунтовує» відсутність антагоністичних класів в суспільстві. Замість класів він вводить поняття корпорацій.Корпоратівізм проголошує «співробітництво праці і капіталу», при якому підприємець виступає як «капітан індустрії», керівник, здійснюва-ляющий найважливішу соціальну функцію. Корпорації нібито співпрацюють один з одним і у певному супідрядності. Відповідно до фашистської ідеології, кожна корпорація, що становить властиве їй місце в ієрархічній системі, здійснює свойст-венную їй «соціальну функцію». Корпоратив-вістскій теорії проповідують єдність і монолітність нації. Саме соціальна демагогія і насамперед проповідь
«національного соціалізму» відрізняють фашизм від інших авторитарних режимів, при яких також ліквідується демократія, але робиться це без теоретичного обгрунтування і не під
соціалістичними гаслами. Фашизм є принципово новий, відмінний від демокра-
тичного політичний режим, встановлення якого призводить до суттєво-вим фактичним змін як у формі правління, так і у формі державного устрою Перебудова державного апарату після встановлення фашистського режиму цілком підпорядкована завданням военнобюрократіческой централізації і знищення залишків ліберально-парламентарної демократіі.В умовах фашизму зберігається зазвичай лише одна партія
фашістская.Роль правительст-ва при фашизмі залежить від ставлення режиму до інституту глави держави. Цілком природно, що уряд і глава держа-ви не можуть мати однакові полномо-чіямі. Головним знаряддям фашистської диктатури може бути лише один з цих вищих органів державної влади. Парламент при фашизмі або скасовується (Італія після стабілізації фашистського режиму), або вироджується в чисто декоративний орган, позбавлений будь-яких рис, властивих парламентам демократичних держав (Німеччина, Португалія до 1974 р.). Ставлення фашизму до тих або інших форм держав ного пристрою визначається його загальною тенденцією до максимального військово-бюрократичному централізму. Федерація ліквідується (Німеччина). Місцевий самовря-ня осягає та ж доля. Зовнішні форми можуть зберігатися, але суті справи це не змінює. Фашизм не терпить ніякої самостійності на місцях. Універсальний партійно-державний апарат, цент ралізованного і побудований за ієрархічним принципом, діє на всій території фашистської держави Єдино можливою формою державного устрою при фашизмі є централізований військово-бюрократичний унітаризм.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 54. Фашизм та інші види авторитарних режимів "
 1. 53. Види авторитар-них режимів.
  Фашизм, неофашизм, військова диктатура, кауділізм), то він може бути здійснений двояко. Найбільш поширений - це метод путчу або військового перевороту, який по видимості носить раптовий характер, але насправді являє собою лише зовнішнє вираження тривалої підготовчої діяльності. Перехід від демократії до авторитаризму є докорінна зміна якості політичного режиму в
 2. 8. Політичний режим: поняття, види (тоталітарний, демократичний, авторитарний)
  фашизм, який характеризується, перш за все, націоналістичною ідеологією, уявленнями про перевагу однієї нації над іншими, крайньої агресивністю. Тоталітарний режим виникає в кризових ситуаціях, коли потрібно в стислі терміни жорсткими заходами відновлювати господарство, наводити порядок. Тоталітаризм має певні переваги при управлінні державою за рахунок швидких
 3. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  фашизм або типові режими третього світу) питання про громадянське управлінні армією і військовою політикою просто не встає. Військова і політична влада там глибоко інтегровані, бо військова сила служить основою влади, головною запорукою режиму політичного, економічного та ідеологічного примусу. Саме там військова сила стає основою держави і головною метою його економічної та
 4. Види і стадії адміністративного права
  інші державні органи. Справа, за якою проведено розслідування, направляється: а) органу чи посадовій особі, уповноваженій розглядає-вать відповідну категорію адміністративних порушень б) органу ВД, прокуратурі, якщо будуть виявлені ознаки право-порушення в) громадському об'єднанню або ТК г) відповідному органу для вирішення питання про притягнення особи, яка вчинила
 5. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  інші фракції. Це Л. Д. Троцький, А.В. Луначарський, М. Н. Покровський, М.М. Урицький, В.А. Антонов-Овсієнко, А.А. Іоффе, М.З. Лур'є (Ю. Ларін), Ю.М. Нахамкіс та ін Всі вони знайшли своє місце в керівництві партії, яка висунула найрадикальніші і максималістичні гасла для вирішення заплутаних питань, які постали перед революційною Росією. І навпаки, частина поміркованих і обережних «центристів» вийшла в
 6. 2. Проблеми науки і культури
  інші. На відміну від дисидентів, які орієнтувалися на західне мистецтво, в Росії в застійні роки сформувалася група письменників, яких надалі стали називати «деревенщиками» не тільки тому, що вони жили в провінції, а головним чином пото-му, що в їхніх творах вперше зазвучала правда про село 19301950-х років. Це В.Тендряков, Ф. Абрамов, В. Астаф'єв, В. Бєлов, В.
 7. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  інші припускають виступ у правовідносинах підприємців З обох сторін (приклад - ст. 310). 4. Ідея об'єднати цивільне процесуальне право та арбітражне процесуальне право в єдину галузь права аргументується тим, що у цивільного та арбітражного про-процесів схожі принципи діяльності, процесуальні фор-ми і окремі інститути. Аналогічні аргументи приво-сідали і
 8. 4. Основні види партійних сис-тем.
  Авторитарними політичними режимами, де багатопартійність ліквідована і встановлена монополія однієї партії (Габон, Заїр, Камерун і
 9. 26. Поняття, сутність, основні ознаки політичного режиму демократії.
  фашизм). Для демократії як політичного режиму характерна наявність центральних і місцевих представницьких установ, виборності, законності та легаль-ного існування різних партій і громадських організацій. 3. Демократія передбачає проголошення формальної рівноправності, надання всім громадянам юридично однакового правового
 10. 7. Джерела адміністративного права.
  Інші кодифіковані акти управлінського характеру - Кодекс України про адміністративні правопорушення та ін 3. Постанови Верховної Ради України, що містять адміністративно-правові норми організаційно-правового характеру: Положення про паспорт громадянина України (від 02.09.93 р.). 4. Укази і розпорядження Президента України - Положення про міністерство юстиції України (від 02.08.93 р.). 5.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua