Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ з конституційного права ЗАРУБІЖНИХ СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

55. Монархія: поняття, ознаки, сущ-ність.


Таким чином, у переважній більшості зарубіжних країн існує одноосібний глава держави, правове становище якого залежить від форми правління країни.У країнах з монархічною формою правління главою дер-
дарства є монарх, правове становище якого отліается двома основними особливостями. По-перше, влада монарха юридично вважається непохідною від будь-якої іншої влади, органу чи виборчого корпусу. Монарх панує (обмежено або абсолютно) за власним правом і вважається джерелом всієї державної влади. Монарша прерогатива навіть у парламентарних монархіях пронизує всю державну систему; все державне управління здійснюється від імені монарха. Влада монарха наследственна, вона переходить від одного представника царського дому (династії) до іншого в установленому законом порядку. Порядок престолонаслідування встановлюється або конституціями, або конституційними законами, які значною мірою доповнюються звичаями. Законодавча практика зарубіжних країн знає три системи престолонаслідування.
1.Саліческая система зводиться до того, що спадкування пре
столу здійснюється тільки по чоловічій лінії. Жінки з
кола спадкоємцем престолу виключаються повністю (Швеція).
2.Кастільская система не виключає жінок із черги престолонасле-дія, але віддає перевагу чоловікам - молодший брат виключає старшу сестру (Великобританія).
3.Австрійская система не виключає жінок, але дає чоловікам
і чоловічим лініям перевагу у всіх лініях і у всіх
ступенях спорідненості . Жінки успадковують престол лише при повному припиненні всього чоловічого потомства і всіх чоловічих ліній. Спадковий принцип є генеральним для всіх мо-
нарха, хоча в історії відомі випадки, коли монархи обиралися. Виборча монархія представ-років собою поєднання монархічного і респуб-публіканських елементів, У разі вакантне ™ престолу, малолітства, хвороби або тривалої відсутності монарха встановлюється регентство, тобто правління за монарха, замість нього, здійснювала-вляемое або одноосібно регентом, або колегією - регентським радою. Регентство інститут надзвичайно гнучкий, еластичний. Відсторонення спадкового монарха з посади юридично неможливо, проте монарха можна примусити відректися
від престолу, нарешті, скинути його або усунути фізично. Все це практикувалося неоднократ-но. Особистість монарха законодавством відповідних країн визнається непрікосно-кої і навіть священною. Монарх має цілу низку почесних прав і прерогатив, абсолютно не властивих президенту. Серед них найбільш характерні атрибути монархич-ської влади - корона, мантія, трон, скіпетр і держава і т.д., а також титул, в якому зазвичай
перераховуються володіння монарха, підкреслюється божественне походження його влади і т.д. Грошове утримання монарха складається з доходів від його особистого майна і асигнувань з державного бюджету, одержуваних їм за цивільним листом, принимаемому парламентом.Монарх має право на резиденцію, при ньому складається значи-валий число чиновників (королівський двір), складових
його штат.Роль монарха в державному управлінні суспільством номинальна, сфера його дискреційних полномо-чий вельми невелика.
Прерогатива монарха є своєрідним конституційним резервом, який може бути використаний у критичних випадках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 55. Монархія: поняття, ознаки, сущ-ність. "
 1. 27. Основні теорії демократії.
  Монархів був перехідним періодом до демократії XIX сторіччя. У питанні ставлення до держави плебіцістарни близькі до еллістам, але йдуть ще далі, заявляючи, що ідеальна форма еліти - це вождь. І як приклад такого суспільства призводять республіку Франції часів де Голля. Саме йому, вважають вони, вперше вдалося здійснити на практиці ідею плебіс-цітарная демократії. Політологи
 2. 58. Глава д-ви. Поняття, основні ознаки і види
  монархи-чеський формою правління главою держави є монарх, правове становище якого відрізняється двома основними особливостями. По-перше, влада монарха юридично вважається непохідною від будь-якої іншої влади, органу чи виборчого корпусу. Монарх панує (обмежено або абсолютно) за власним правом і вважається джерелом всієї державної влади. Монарша
 3. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 4. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
  поняття, системи та змісту окремих принципів цивільного процесуального права був зроблений професором В.М. Семеновим в його численних роботах з цієї тематики. Значна частина обгрунтованих В.М.Семеновим положень цілком застосовна до розуміння сучасної системи принципів арбітражного процесуального права. Складно дати якесь однозначне і вичерпне визначення принципів
 5. 26. Поняття, сутність, основні ознаки політичного режиму демократії.
  Монархію (Великобританія, Швеція, Канада, Япо-ня). 2. Демократія являє собою політичний режим, тобто певний метод здійснення державної влади (протиставлення - фашизм). Для демократії як політичного режиму характерна наявність центральних і місцевих представницьких установ, виборності, законності та легаль-ного існування різних партій і громадських
 6. 7. Форма правління: поняття, види (монархія, її види, республіка)
  монархії: Одноосібний глава держави - монарх. Безстроковий (довічний) характер влади. Монарх ні прямо, ні побічно не обирається населенням. Передача верховної влади в спадщину за законами престолонаслідування. При цьому воля народу (виборців) не враховується. Таким чином, джерелом влади є традиція. Юридична недоторканність, непідсудність монарха, який не несе
 7. 86. Поняття форми держави. Форма правління, форма державного устрою та державний режим.
  Монарха зосереджена вся повнота влади. Дуалістична - влада ділиться між монархом і парламентом. Парламентарна - монарх юридично є главою держави, але участі в управлінні країною фактично не бере. Республіка - це така форма правління, при якій главою держави є президент, що обирається громадянами на певний строк. Різновиди: Президентська -
 8. § 1. Загальні зауваження
  поняття злочину, констатує, що це - дія, вчинена людиною під контролем свідомості, і що суспільна небезпека представляє основний зміст злочину. Не розкриваючи при цьому соціальної сутності суспільної небезпеки, автор обмежується лише вказівкою на ті обставини, від яких вона залежить (об'єкт, характер дії, обстановка вчинення злочину і т. д.) 2.
 9. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  поняття, як суб'єктивна сторона злочину; суб'єктивна сторона складу злочину; об'єктивна сторона злочину і об'єктивна сторона складу злочину і т. д. 1 Див: А. Н. Трайнін. Вчення про склад злочину. Юріз-дат, 1946; Склад злочину за радянським кримінальним правом. Юріздат, 1951; Загальне вчення про склад злочину. М., Юріздат, 1957. У своїй останній
 10. § 1. Поняття злочину
  поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний),
© 2014-2021  ibib.ltd.ua