Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
П. А. ФЕФЕЛОВ. ГРОМАДСЬКА НЕБЕЗПЕКА злочинного діяння і ОСНОВАНІЕУГОЛОВНОЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. «Юридична література» Москва -1972, 1972 - перейти до змісту підручника

§ 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальностіУ радянській кримінально-правовій науці найбільш великими роботами, присвяченими спеціально проблемі вчення про склад злочину, є роботи А. Н. Трай-нина '.
Основи теорії А. Н. Трайніна про склад злочину коротко можна представити у наступних тезах.
«Склад злочину є сукупність всіх об'єктивних і суб'єктивних ознак (елементів), які згідно радянським законом визначають кон кретного суспільно небезпечне для соціалістичної держави дія (бездіяльність) як переступив лення» 2.
«Представляючи собою сукупність елементів кон кретного злочину, склад не може ні в одному своєму« роді »або« вигляді »бути загальним. Склад преступле ня завжди реальний, завжди конкретний »3.
«Серед зазначених у законі елементів складу немає« обраних », немає елементів більш і менш важливих, головних і другорядних. Для наявності складу конкурують ного злочину необхідно наявність всіх утворюють його елементів. Відсутність будь-якого елементу веде до відсутності даного складу - в якому б ланці, следо вательно, ні стався розрив, ланцюг розсипається »4.
А. Н. Трайнін відкидав чотирьохелементним визначення складу злочину, що давалося в юриди-
чає в себе тільки такі ознаки, які вказані в законі (закон же охоплює лише істотні і необхідні ознаки). З цих позицій слід відмежовувати один від одного відповідно і такі поняття, як суб'єктивна сторона злочину; суб'єктивна сторона складу злочину; об'єктивна сторона злочину і об'єктивна сторона складу злочину і т. д.
1 Див: А . Н. Трайнін. Вчення про склад злочину. Юріз-дат, 1946; Склад злочину за радянським кримінальним правом. Юріздат, 1951; Загальне вчення про склад злочину. М., Юріздат, 1957. У своїй останній монографії, як вже було зазначено, автор приєднався до думки про склад злочину як. єдиному підставі кримінальної відповідальності.
2 А. Н. Трайнін. Загальне вчення про склад злочину, стор 59-60.
3 Т а м же, стор 98.
4 Т а м же, стор 85.
77
чеський літературі '. Він писав: «Суть питання полягає в тому, що об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона, всупереч твердженням підручника, аж ніяк не є елементами складу злочину, таких елементів складу злочину в природі не існує. Тому з них склад складатися не може. На ділі в злочині можна і треба розрізняти об'єкт і об'єктивну сторону, суб'єкт і суб'єктивну сторону, в злочині, а не в складі »2, і далі:« для правильної класифікації елементів складу необхідно розрізняти чотири групи елементів складу злочину: 1) елементи складу, характеризують об'єкт злочину; 2) елементи складу, що характеризують об'єктивну сторону злочину; 3) елементи складу, що характеризують суб'єкта злочину; 4) елементи складу, що характеризують суб'єктивну сторону злочину »3.
Виходить, що зазначені чотири ознаки не можуть бути елементами складу злочину тому, що вони утворюють цілі групи елементів складу злочину. Елементами ж складу злочину, за визначенням А. Н. Трайііна, є ті ознаки, яким закон надає кримінально-правове значення і тому вводить в диспозицію норм Особливої частини. Всі ці ознаки складені законодавцем таким чином, що в сукупності вони утворюють суспільно небезпечне, каране дію. Так, крадіжку закон визначає за допомогою трьох ознак (елементів): 1) таємне або откритое4; 2) викрадення; 3) особистого майна громадян. Наклеп-за допомогою п'яти ознак: 1) поширення; 2) завідомо; 3) помилкових; 4) ганьблять іншу особу; 5) вигадок і т. д.б.
1 У підручниках кримінального права давалося приблизно наступне визначення складу злочину: «Кожен склад злочину складається з наступних чотирьох основних елементів: об'єкт пре ступления, об'єктивна сторона злочину, суб'єкт злочину, суб'єктивна сторона злочину» (див. : Кримінальне право. Загальна частина. М., 1948, стор 273 та ін підручники).
2 А. Н. Т р а і н і н. Загальне вчення про склад злочину, стор 119-120.
3Т а м же, стор 121.
4 Визначення поняття крадіжки дається автором за КК РРФСР 1926 _ року.
0 Див: А. Н. Т р а і н і н. Загальне вчення про склад злочину, стор 83.
78
Подібне дроблення складу злочину на елементи, на наш погляд, не є виправданим. Справді, а що, якщо законодавець залишить у диспозиції тільки одне слово «крадіжка» або «наклеп», вважаючи, що дані поняття загальновідомі, тоді склад злочину залишиться без елементів, або, навпаки, більш докладно опише окремі елементи, наприклад, поняття викрадення, тоді, очевидно, з'являться нові елементи. Невиправданим є і вказане відмежування поняття злочину від поняття складу злочину. З цього питання А. Н. Трайнін пише наступне: «конкретизував видом злочину є наклеп, крадіжка, вбивство і т. д. конкретизував видом складу злочину є сукупність елементів, що характеризують наклеп, крадіжку, вбивство та інші види складу»>. Це означає, що, наприклад, крадіжка є вид злочину, а таємне або відкрите викрадення чужого майна є видом складу злочину. Але ж крадіжка це і є таємне викрадення чужого майна. Виходить порочне коло - злочин є склад злочину.
На нашу думку, ознаки злочину, які законодавець вводить в диспозицію норм Особливої частини Кримінального кодексу, необхідні перш за все для того, щоб відмежувати злочинні дії від незлочинні.
При цьому законодавець за допомогою визначень, описів, характеристик і т. д., на основі наявних накопичених знань про суспільно небезпечні діяння, дає стислі поняття про них, вказуючи на суттєві ознаки, які, будучи взятими окремо, є необхідними, а взяті всі разом - достатніми для того, щоб характеризувати ті чи інші діяння як злочину. Ці поняття завжди є конкретизованими, і в той же час склад злочину, незважаючи на його конкретність, завжди носить узагальнений характер. Про це ніби мимохідь пише і А. Н. Трайнін2. Однак це положення докорінно суперечить одному з основних його тез про те, що склад ні в
1 Див: А. Н. Трайнін. Загальне вчення про склад злочину, стор 62.
2 Див там же, стор 75.
79
одному своєму «роді» або «вигляді» не є загальним, що склад злочину завжди реальний, завжди конкретний '.
Законодавець, характеризуючи злочинні дії, застосовує різні види диспозицій-й (описові, прості, посилальні, бланкетні), але йому не завжди вдається досить повно і ясно відмежувати злочинні діяння від незлочинних, і в таких випадках велику роль відіграє тлумачення закону відповідними компетентними органами і судова практика. А в частині другій ст. 7 Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік спеціально вказується, що «не є злочином дія або бездіяльність, хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого кримінальним законом, але через малозначність не що представляє суспільної небезпеки».
У зв'язку з цим закономірно виникає питання: чи достатньо для обгрунтування кримінальної відповідальності встановлення в даному конкретному діянні всіх необхідних ознак, зазначених у диспозиції тієї або іншої статті Особливої частини? На це потрібно відповісти негативно. У більшості випадків ознак, зазначених у диспозиціях норм Особливої частини, ще недостатньо для обгрунтування кримінальної відповідальності. Щоб обгрунтувати кримінальну відповідальність, необхідно ще врахувати вимоги норм Загальної частини Кримінального кодексу і встановити, чи винна особа у вчиненні інкримінованого йому злочинного діяння. Наявність усіх цих ознак і умов, що розглядаються в єдності, є необхідною передумовою для висновку про наявність в діях того чи іншого особи складу злочину.
Ознаки злочину, які законодавець вводить в диспозиції норм Особливої частини Кримінального кодексу, у своїй сукупності визначають в багатьох випадках одну сторону (об'єктивну) складу злочину. Як справедливо зауважує В. Н. Кудрявцев, «склад злочину, як правило, ширше тексту диспозиції. Його зміст може бути правильно визначено лише в резуль-
1 Див: А. Н. Т р а і і і н. Загальне вчення про склад злочину, стор 98.
Таті аналізу норм чинного кримінального законодавства »'.
Що стосується тези А. Н. Трайніна про те, що всі елементи складу рівні, що для складу необхідна наявність всіх елементів, то це твердження виявляється неспроможним, як тільки ми підходимо до обгрунтування відповідальності за готування, замах і співучасть у злочині. А. Н. Трайнін, впадаючи в протиріччя з самим собою, визнає відповідальність при п'окушеніі, де «відсутній один елемент складу - наслідок; в приготуванні, де присутній один елемент складу-- умисел» 2, і, як ми бачимо, ланцюг , на непорушність якій вказував автор, розсипалася.
Таким чином, теорія А. Н. Трайніна про склад злочину включає в себе суперечливі положення і не в змозі в ряді випадків пояснити кримінальну відповідальність (наприклад, при співучасті, приготуванні, замаху).
У роботі «Стадії вчинення злочину за радянським кримінальним правом» Н. Д. Дурманов, піддаючи критиці позицію А. Н. Трайніна про співвідношення складу злочину і приготування, замаху і співучасті, для вирішення цієї проблеми пропонує «уточнити визначення складу злочину, що дається в радянській
1 В. Н. Кудрявцев. Теоретичні основи кваліфікації злочинів. М., 1963, стор 76. Водночас В. Н. Кудрявцев допускає, на нашу думку, неточне тлумачення ролі діспоз ції в конструюванні поняття складу злочину. «З точки зору логіки, - пише він, - ці поняття лежать в різних пло скостити. Якщо поняття складу злочину можна розглядати як логічне судження, тобто думка про злочин певного виду, то диспозиція - це тільки пропозиція, тобто грамматич ська форма вираження зазначеної думки »(там же, стор 75). Будь-яка думка, поняття виражаються зазвичай у словесній граммати чеський формі, тому тут питання стояти може тільки так: доста точно чи ознак, зазначених у диспозиції статей Особливої частини, для визначення складу злочину або недостатньо.
2 А. Н. Т р а і н і н. Загальне вчення про склад злочину, стор 301. Аналогічну позицію займає і ряд інших авто рів. Див, наприклад: Б. С. Никифоров. Основи кримінального зако нодательства Союзу РСР і союзних республік. - В зб.: «Важливий етап у розвитку радянського права». М., ВИЮН, 1960, стор 32; В. А. В и ш и н с к а я, А. В. Кузнєцов. Деякі зауваження до проекту Основних почав кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік. - «Радянська держава і право», 1958, № 8, стор 75.
"П. Фефелов 81
науці кримінального права», пояснивши, що «поняття складу включає ознаки, змальовані не тільки в статтях Особливої частини радянського кримінального права, а й у відповідних статтях Загальної частів1. Це уточнення є правильним, і такий точкі.зренія нині дотримується більшість радянських кріміналістов2. Однак воно не вносить суттєвих змін до поняття складу як сукупності ознак. Визначаючи склад злочину як сукупність ознак, що характеризують за радянським кримінальним законом злочин , ми не розкриваємо сутності складу, тому що всяке визначення якого предмета є сукупність ознак, що характеризують цей предмет. У визначенні складу злочину, поряд з посиланням на закон, необхідно вказати ознаки, властиві усім злочинам і в той же час кожному злочинному діянню, тобто наповнити склад злочину змістом. Наявність недоліків у визначенні складу злочину особливо позначається, на нашу думку, на вирішенні питання про заснування відповідальності при співучасті, приготуванні і замаху, за яким існують великі розбіжності. Наприклад, А. І. Санталов говорить про складах замаху, приготування, підбурювання і т. д. як підстави кримінальної ответственності3. І. С. Тишкевич вважає, що у випадках незакінченої злочинної діяльності підставою кримінальної відповідальності є «часткове виконання складу» 4. М. І. Ковальов вказує, що для обгрунтування кримінальної відповідальності при співучасті «необхідно привести у відповідність два не завжди узгоджених положення: а) що склад злочину - єдине основа-
 1 Н. Д. Дурманов. Стадії вчинення злочину за зі ветской кримінальним правом. М., Госюриздат, 1955, стор 30.
 2 Див: В. М. Чхіквадзе. Поняття і значення складу пре ступления в радянському кримінальному праві. - «Радянська держава і право », 1955, № 4, стор 55; А. А. П і о н т к о в с к и й. Вчення про пре надходженні за радянським кримінальним правом. М., 1961, стор 109; Н. С. Алексєєв, В. Г. Смирнов, М. Д. Шаргородський. Підстава кримінальної відповідальності за радянським праву. - «Пра воведеніе », 1961, № 2, стор 78-79.
 8 Див: А. І. Санталов. Склад злочину і деякі питання Загальної частини Кримінального права. - «Правознавство», 1960, № 1, стор 101.
 4 І, С. Тишкевич. Приготування і замах за радянським кримінальним правом. М., Юріздат, 1958, стор 8.
 82
  ня кримінальної відповідальності і поза складу преступле ня немає і не може бути відповідальності і б) що складом злочину називається сукупність основних ознак, що утворюють даний вид злочину. Ці два положення є взаємовиключними в відно шении співучасників, тому що ні пособник, ні під стрекатель не виконують того конкретного складу, який їм ставиться в провину »'.
 Щоб вирішити це протиріччя, М. І. Ковальов пропонує вважати підставою кримінальної відповідальності загальний склад злочину. При цьому, користуючись визначенням поняття як сукупності ознак, автор не бачить особливих труднощів в узгодженні цих суперечливих положень. Він пише: «Все залежить від одного лише слова. Скажіть «сукупність ознак, що характеризують конкретне суспільно небезпечне діяння» і ви отримаєте певний склад злочину. Замініть у цій фразі слово «конкретне» словом «всяке», і ви отримаєте загальний склад злочину », який« є підставою кримінальної відповідальності за будь-яке злочинне діяння »2.
 Таким чином, визначення складу як сукупності ознак виявляє ще й той недолік, що дає можливість шляхом заміни одного слова іншим конструювати нові визначення і цим шляхом приводити у відповідність суперечливі положення. А поряд з твердженням про те, що підставою кримінальної відповідальності є конкретний склад злочину, ми маємо точку зору, згідно з якою підставою кримінальної відповідальності є також загальний склад. У зв'язку з цим слід зазначити, що склад злочину, який зазвичай називають загальним складом, є більш високою абстракцією, що допомагає розкривати більш глибокі зв'язки і процеси, пов'язані з пізнанням злочину. Дії, описані в статтях Особливої частини, також є абстракціями, але більш конкретизованими по відношенню до поняття
 1 М. І. Ковальов. Співучасть у злочині, ч. I. - Вчені праці Свердловського юридичного інституту. Свердловськ, 1960, стр. 165.
 2 Т а м же, стор 168.
 6 * 83
  загального складу '. Пізнаючи конкретний злочин, ми повинні користуватися поряд з визначеннями, даними в статтях Особливої частини, більш високою абстракцією як засобом пізнання конкретного злочину.
 Отже, склад злочину являє собою складне поняття, яке, будучи формою відображення конкретних соціальних фактів (злочинів) і виконуючи одночасно функцію їх пізнання, містить в собі багатство одиничного, і в кінцевому підсумку, синтезуючи одиничні явища як єдність загального та особливого, склад злочину повинен відображати дійсне знання про злочинному діянні. Стосовно до поставленої проблеми це означає, що склад злочину повинен містити ознаки, зазначені як в Загальній, так і Особливої частини Кримінального кодексу. Це має бути елементарним вимогою, необхідним для дотримання соціалістичної законності при реалізації кримінально-правових норм як при кінченому злочині, так і при приготуванні, замах і співучасть.
 Якщо ж ми будемо брати за підставу кримінальної відповідальності загальний склад і ігнорувати конкретний склад, ми станемо на шлях догматизму, і, навпаки, якщо ми будемо брати за підставу кримінальної відповідальності конкретні склади, то станемо на шлях емпіризму в пізнанні. У тому і іншому випадку це призведе до помилок у практиці застосування кримінально-правових норм, порушень законності. Діалектика вимагає розгляду загального, особливого і одиничного в нерозривному зв'язку, взаємодії і взаємопроникненні. Пізнання є сходження від одиничного через особливе до загального, від конкретного до абстрактного, і навпаки. Тому поняття складу, як результат розумового процесу, має бути єдиним, цілісним поняттям, що відбиває в мисленні наявність злочину в тих чи інших суспільно небезпечних діяннях. Його встановлення, як і всяке пізнання, має вестися на основі матеріалістичної діалектики пізнання, діалектики загального та особливого, абстрактного і конкретного.
 1 Роль диспозиції поряд з конкретизацією складу злочину полягає так само, як про це вже говорилося, в індивідуалізації відповідальності.
 84
  Великий внесок у розвиток проблеми підстави кримінальної відповідальності та на захист тези «склад злочину - єдина підстава кримінальної відповідальності» вніс видатний радянський криміналіст, член-кореспондент АН СРСР А. А. Піонтковський. Їм опублікований з цього питання ряд робіт, основні положення яких знайшли своє закріплення в монографії «Вчення про злочин за радянським кримінальним правом» (1961 р.).
 Піддавши критичному аналізу визначення поняття складу як сукупності ознак, А. А. Піонтковський дійшов правильного висновку, вказуючи, що-«склад злочину, як сукупність тільки фактичних ознак відповідного діяння, є порожнє поняття, що не виражає суті злочину як діяння, небезпечного для основ радянського державного і суспільного ладу або соціалістичного правопорядку »'. На жаль, подальший розвиток цього положення і даються автором у зв'язку з цим визначення складу злочину мають, на нашу думку, суттєві недоліки. Так, автор пропонує визнати, що «суспільна небезпека діяння є необхідним елементом складу злочину» 2, і таким чином формулює визначення складу: «Складом злочину радянська теорія кримінального права вважає сукупність ознак, що характеризують за радянським кримінальним законодавством певне суспільно небезпечне діяння як злочин» 3 .
 'А. А. Піонтковський. Вчення про злочин. М., 1961, стор 164.
 2 Т а м же, стор 165.
 3 Там же, стор 108. Дещо по-іншому визначає поняття зі става злочину В. Н. Кудрявцев. «Склад злочину, - пише він,-це сукупність усіх передбачених законом ознак, ха рактеризует суспільну небезпеку діяння, відмежовує його від інших злочинів »(В. Н. Кудрявцев. Теоретичні основи кваліфікації злочинів ». М., 1963, стор 78). У даному визна розподілі, на відміну від загальноприйнятого, автор вказує на совокуп ність ознак, що характеризують не є суспільно небезпечне діяння, а суспільну небезпеку діяння, що, на нашу думку, не змінює змісту зазначеного визначення, а вказівка у визначенні по нятия складу на те, що сукупність ознак відмежовує пре Ступні діяння від інших злочинів, не виражає основного на значення складу.
 85
  Дане визначення зводиться також до сукупності. Ознак без їх конкретної назви, і положення: по суті справи не змінюється, так як визнання суспільної небезпеки ознакою складу злочину ще не вирішує проблеми. У цьому ми можемо переконатися при уважному розгляді питання про те, що автор розуміє під суспільною небезпекою злочинного діяння і як вона, на його думку, повинна визначатися. «Суспільна небезпека, - пише А. А. Піонтковський, - будучи об'єктивним властивістю злочинного діяння, відрізняється від інших його об'єктивних чисто фактичних ознак - позбавлення життя, нанесення тілесного повреж-.денія, викрадення секретного документа і т. д. Фактичні об'єктивні ознаки злочинного діяння можуть бути безпосередньо сприйняті органами наших почуттів - зором, дотиком, слухом. Суспільна властивість злочинного діяння - його небезпека для соціалістичного правопорядку не піддається чуттєвому сприйняттю, але проте воно об'єктивно існує і може бути пізнане нашим розумом шляхом з'ясування шкідливого, від'ємного значення даного діяння для розвитку і зміцнення соціалістичних суспільних відносин і охорони прав та інтересів окремих громадян .
 У громадських явищах завжди необхідно розрізняти їх фактичні риси і їх суспільну характеристику, їх соціальний зміст.
 Суспільна небезпека злочинного діяння порож-.дается тим, що воно або безпосередньо завдає шкоди соціалістичним суспільним відносинам, або укладає в собі можливість заподіяння відповідного шкоди. Ступінь суспільної небезпеки діяння знаходить своє вираження в характері каральної санкції кримінального закону. Таким чином, суспільна небезпека насамперед визначається самим законодавцем відповідно з небезпекою цього діяння для системи соціалістичних суспільних відносин.
 Ступінь суспільної небезпеки конкретного злочинного діяння визначає суд, коли призначає покарання засудженому в рамках санкції кримінального закону, керуючись своїм соціалістичним правосвідомістю »'.
 1 А. А. Піонтковський. Вчення про злочин, стор 156-157.
 - 86
  Немає сумніву, що тут все говориться правильно .. Тільки зі сказаного ще не можна встановити, в чому полягає сутність суспільної небезпеки того чи іншого діяння і як визначити її ступінь. Констатація факту, що суспільна небезпека - це щось невловиме, що не піддається чуттєвому сприйняттю, але об'єктивно існуюче і може бути пізнане нашим розумом шляхом з'ясування шкодочинності дії, не може допомогти пізнанню суспільної небезпеки конкретного злочинного діяння. Правильним є і те, що ступінь суспільної небезпеки конкретного злочинного діяння визначає суд, коли призначає покарання засудженому в рамках санкції кримінального закону, керуючись своїм соціалістичним правосвідомістю. Однак для того щоб вирішити це питання відповідно до вимог закону і своїми правовими поглядами, суд повинен повно і всебічно пізнати злочинне діяння як соціальний факт об'єктивної дійсності. На нашу думку, завдання науки кримінального права, як і будь-який інший науки, повинна складатися не тільки у визначенні компетенції тих чи інших органів, відправляють правосуддя, а головним чином у тому, щоб дати керівний принцип, метод для правильного тлумачення складу злочину і пізнання ступеня суспільної небезпеки злочинного діяння і цим допомогти судово-прокурорським органам у здійсненні правосуддя. Відсутність чітких методологічних принципів в тлумаченні складу злочину, по всій видимості, змушує автора вирішувати протиріччя у своїй позиції шляхом висування тавтологічних і взаємозалежних положень. Так, наприклад, в одному випадку він пише: «Про склад злочину можна говорити лише в тому випадку, якщо встановлена вина особи,, вчинила дане діяння. За відсутності вини в діях особи немає і складу злочину »'. В іншому місці своєї роботи автор вказує, що «питання про те, винуватість чи невинуватість особа у скоєному діянні, вирішується шляхом встановлення наявності або відсутності в його діях складу злочину» 2. Виходить, що ви-
 1 А. А. Піонтковський. Вчення про злочин. М., 1961, стр. 119.
 2 Там же, стор 314.
 87 '
  новность особи встановлюється шляхом визначення складу злочину, а про склад злочину можна говорити лише в тому випадку, якщо встановлена вина особи. Немає чіткості й у трактуванні співвідношення суспільної небезпеки і складу злочину. Так А. А. Піонтков-ський пише: «Там, де немає протиправності (суспільної небезпеки) діяння, відсутня і склад злочину; там, де є склад злочину, в наявності і суспільно небезпечне діяння» '. Викликає сумнів і наступне положення, висунуте А. А. Піонтковським: «Поняттям складу злочину юристи користуються як для позначення сукупності ознак, що характеризують визначення злочину за радянським кримінальним законодавством, так і для позначення конкретного діяння, відповідного цим ознаками» 2. Таке трактування неправильна, по-перше, тому, що наукове поняття має відображати явища дійсності, а не позначати їх, в іншому випадку поняття складу може бути зведене до ролі «символу», «ієрогліфа», по-друге, така постановка питання може вести до змішання поняття складу злочину і конкретного злочинного діяння. Конкретне злочинне діяння є факт об'єктивної дійсності, а склад злочину є наукове поняття, абстракція, яка допомагає відтворити цей факт в мисленні і досягти істинного знання про нього для того, щоб зробити висновок, чи є в цьому конкретному діянні складу злочину, і тим самим обгрунтувати кримінальну відповідальність або виправдати обвинуваченого.
 З питання відмежування понять злочину і складу злочину А. А. Піонтковський пише: «Загальне матеріальне поняття злочину, як суспільно небезпечного діяння, розкриває соціально-політичний сенс будь-якого злочину, відомого радянським кримінальним правом. Тому воно і кладеться в основу розкриття змісту необхідних ознак складу злочину за нашим кримінальним законодавством. -Кожен склад злочину, як сукупність ознак, що характеризують певне суспільно небез-
 1 А. А. Піонтковський. Вчення про злочин. М., 1961, стр. 168.
 2 Там же, стор 108-109.
 88
  ве діяння, є юридичне поняття про окремий злочин. Встановлення цих ознак у діях, особи є правовою підставою його кримінальної відповідальності »'. Таким чином, злочин відмежовується в даному випадку від складу злочину тим, що перше є матеріальним поняттям і розкриває соціально-політичний сенс всякого злочинного діяння, а другий є юридичним поняттям окремого суспільно небезпечного діяння і служить 'правовою підставою кримінальної відповідальності. У певному відношенні така постановка питання, виходячи з методологічних функцій цих понять, має сенс. Однак, на нашу думку, немає необхідності робити акцент на тому, що склад злочину є поняттям юридичним, правовим, так як право є також категорією класової, політичної. Положення ж про те, що в основі всякого злочину лежить суспільна небезпека діяння, а склад злочину є юридичним виразом цієї громадської небезпеки, службовцям для позначення сукупності ознак, що характеризують діяння як злочин, може вести до неправильного тлумачення складу і помилок на практиці, так як в якості підстави кримінальної відповідальності в цьому випадку виступає юридичне поняття, що виражає правову форму, а «форма, - як вказував К-Маркс, - позбавлена будь-якої цінності, якщо вона не є форма змісту» 2.
 1 А. А. П і о н т к о в ск і і. Вчення про злочин, стор 108-109. Іноді в кримінально-правовій літературі йдеться також про склад злочину як «юридичній підставі кримінальної відповідально сти »(див.: Радянське кримінальне право. Загальна частина. М., Юріздат, 1964, стор 79).
 2 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 1, стор 159. У зв'язку з цим звертають на себе увагу зустрічаються в юридичній літературі неправильні, на наш погляд, висловлювання про значення формалізму в кримінальному праві, про те, що нібито «послідовне проведення формалізму в кримінальному праві означає зміцнення на шей законності », що« формалізм дозволяє програмувати про цес застосування кримінально-правової норми, чітко визначивши юриди ческие факти і юридичні наслідки »(В. М. Коган. До питання про формалізацію галузі права. - В зб.: Питання кібернетики і право. Вид-во «Наука», 1967). З такою постановкою питання согла сіться не можна. Слабкість своєї позиції визнає і сам автор, констатуючи той факт, що кримінально-правової формалізм чреватий порушеннями законності. При цьому він вважає, що для недопущення ня несправедливості «радянське кримінальне право залишає простір
 89
  З наведених положень А. А. Піонтковського видно, що в його теорії складу як єдиної підстави кримінальної відповідальності також є недо-- статки, які полягають головним чином у відсутності чіткості при встановленні зв'язку між основними поняттями кримінального права (вина, суспільна небезпека, склад злочину та ін.)
 У юридичній літературі немає єдиної точки зору і в питанні про те, чим є суспільна небезпека по відношенню до складу злочину. А. Н. Трайнін, наприклад, вказує, що це особлива властивість всіх ознак, зазначених у диспозиції норм Особливої частини Кримінального кодексу '. А. А. Піонтковський вважає, що «суспільна небезпека діяння - необхідний ознака складу злочину» 2.
 правосвідомості судді »(там же, стор 113). Зрозуміло, це останнє положення не знімає небезпеки переоцінки формалізму для соціалістичної законності. Отже, нам необхідно таке поняття, яке б містило не тільки ознаки, що мають юридичне значення, а й відображало б сутність суспільного ставлення, проявленого в злочинному діянні.
 1 Див: А. Н. Т р а і і і н. Вчення про склад злочину. М., 1946, стор 60-61. В іншій своїй роботі А. Н. Трайнін виносив суспільну небезпеку за межі складу злочину. Він пі сал: «Суспільна небезпека і протиправність лежать за МЕЖАХ лами диспозиції в якості загальних підстав караності діянь » (А. Н. Трайнін. Склад злочину за радянським кримінальним праву. Госюриздат, 1951, стор 80-83). В даний час погляд на те, що суспільна небезпека, як властивість злочину в цілому, є лише тоді, коли в наявності вся сукупність його еле ментів, є більш-менш стійким. Так, наприклад, В. Н. Кудрявцев пише: «Так само, як будинок має властивість бути ме стом для житла, але не можна сказати, що це властивість властива стіні, даху або комині, так і неправильно було б думати, що суспільна небезпека самостійно властива об'єкту, суб'єктів ту, об'єктивної або суб'єктивної сторонам злочину. А коль скоро це так, то не можна вивести суспільну небезпеку «за скоб ки »складу злочину, не зруйнувавши його елементів» (В. Н. Куд рявцев. Теоретичні основи кваліфікації злочинів. М., 1963, стор 88); див. також: Л. Шуберт. Про суспільної небезпеки злочинного діяння (перши. зі словацької). М., 1960, стор 48.
 2 А. А. Піонтковський. Вчення про злочин. М., 1961, стр. 115. Слід підкреслити, що за радянським кримінальним правом злочинним може бути тільки суспільно небезпечне і в той же вре ма протиправне діяння. У радянському кримінальному праві поняття злочину не грунтується на протиставленні матеріально го і формального ознак, а грунтується на їх органічній єдності. Ця єдність випливає з взаємозв'язку цих двох призна ков злочину, які відносяться як форма і зміст.
 : 90
  На нашу думку, тут перш за все потрібно мати на увазі наступне: питання про встановлення складу злочину завжди пов'язаний з фактом заподіяння соціальної шкоди суспільним відносинам - посяганням на охоронюваний законом об'єкт. Тому встановлення в діях винного складу злочину в будь-якому випадку говорить про суспільну небезпеку і протиправність вчиненого діяння. Однак для остаточного вирішення питання про ступінь суспільної небезпеки злочинного діяння необхідно досліджувати ще ряд інших обставин, які не є ознаками складу та не вирішують питання про кримінальну відповідальність в принципі, а лише допомагають уточнити, і конкретизувати питання про ступінь суспільної небезпеки злочинного діяння.
 Визначення складу злочину як сукупності ознак не допомагає з'ясуванню істотних зв'язків між ними і суспільною небезпекою злочинного діяння і веде в ряді випадків до занадто розпливчастим формулюванням, що не дає чіткої орієнтування для практичного вирішення проблеми обгрунтування кримінальної відповідальності.
 В одному з підручників кримінального права на цей рахунок говориться: «Складом злочину називається сукупність ознак, що характеризують за радянським кримінальним законодавством певне діяння, як злочин. Лише діяння, небезпечне для основ радянського ладу або соціалістичного правопорядку, містить в собі ознаки певного складу злочину »'. Це означає, що лише тільки та сукупність ознак, що характеризують злочин, є складом злочину, що містить суспільно небезпечне діяння. Але такий підхід не дає ще методу (принципу) для
 Якщо суспільна небезпека грунтується на його спрямованості проти найбільш важливих суспільних відносин, то під протиправністю слід розуміти суперечність діяння правовій нормі, порушення якої веде до кримінальної відповідальності. При цьому суспільна небезпека злочинного діяння і його протиправність, з одного боку, і склад злочину - з іншого, як вже було зазначено, на певному щаблі їх пізнання (коли наші знання про конкретний злочинному діянні збігаються з ознаками, зазначеними в законі) в своїй основі збігаються.
 1 Кримінальне право. Загальна частина. М., 1959, стор 107.
 91
  вирішення питання, яка сукупність ознак аналогічних дій суспільно небезпечна і яка не є суспільно небезпечна.
 Далі, в підручнику сказано: «Питання про те, чи винна чи не винна особа у скоєному суспільно небезпечному діянні, вирішується радянським судом шляхом встановлення в діях особи певного складу злочину. Встановлення в дії особи певного складу злочину є єдина підстава його відповідальності перед соціалістичною державою. При встановленні в діях особи складу злочину суд не може визнати його невинним і винести йому виправдувальний вирок »'. Іншими словами, суспільно небезпечне діяння вчинено, але питання про те, чи винна особа в його вчиненні або невинно, вирішується шляхом встановлення в діях особи складу злочину. А якщо склад злочину в діях особи встановлено, то суд не може не визнати це особа невинним 2. Неважко помітити, що подібні формулювання затушовують характер зв'язку між такими поняттями, як суспільна небезпека, вина, склад злочину та ін Вони орієнтують в процесі обгрунтування кримінальної відповідальності лише на встановлення в діях особи ознак, що характеризують, відповідно до закону, злочин, що без глибокого аналізу сутності та співвідношення цих ознак може призвести до формального підходу у вирішенні цього питання. Людині, що вивчає право, при такому підході залишається тільки запам'ятати зазначені ознаки, а практичного працівникові при застосуванні закону також немає необхідності в глибокому розумінні його, залишається тільки перевірити, чи збігаються ознаки, зазначені в законі, з досконалим діянням, осудним обвинуваченому, або не збігаються . Окремі кримінально-правові інститути в багатьох випадках розглядаються також без розкриття характеру зв'язку між ними і складом злочину як підставою кримінальної відповідальності. Візьмемо, наприклад, інститут необхід-
 1 Там же, стор 157-158.
 2 Тут слід зауважити, що особа може бути винним у зі вершении того чи іншого діяння і не містить складу переступив лення (наприклад, вчинення суспільно небезпечних діянь, які не пре чених кримінальним законом).
 92
  мій оборони. У юридичній літературі зазначається, що дії особи, вчинені в умовах необхідної оборони, які з зовнішнього боку підпадають під ознаки діяння, передбаченого статтями Особливої частини Кримінального кодексу, не є суспільно небезпечними.
 Такий констатації факту, що ці дії правомірні, недостатньо для розкриття сутності даного правового інституту. Так само розглядається і, питання про кваліфікацію злочину при фактичну помилку.
 Майже у всіх підручниках кримінального права вказується, що, якщо, наприклад, суб'єкт збуває справжній грошовий знак, помилково уявляючи, що він фальшивий, кримінальна відповідальність настає і, навпаки, якщо суб'єкт збуває фальшивий грошовий знак, не маючи на це умислу, відповідальність не настає . Однак підручники, наводячи ці приклади, не відповідають на питання, чому в першому випадку діяння є суспільно небезпечним, а в другому випадку не представляє суспільної небезпеки. Іншими словами, не дають теоретичної основи для таких висновків, вони просто пропонують нам запам'ятати ці правила кваліфікації. Все це говорить про відставання наукової розробки центрального питання кримінального права - питання про підставу кримінальної відповідальності, про склад злочину.
 Незадовільний рішення цього питання може вести і веде до судових помилок, коливань в судовій практиці, так як практичні працівники виявляються в багатьох випадках позбавленими теоретичної бази у вирішенні конкретних справ. Цим значною мірою і можна пояснити зустрічаються іноді судові помилки, про які розповідається на сторінках преси і згадується в постановах пленуму Верховного Суду СРСР. Розглянемо у зв'язку з цим для ілюстрації одну конкретну справу.
 Одним з обласних судів було розглянуто справу И., Обвинуваченого за ст. 102, п. «3» КК РРФСР. Злочин Н. здійснив при наступних обставинах. Увечері він разом з С. знаходився в квартирі громадянки К. Разом з ними в цій же квартирі знаходилися також громадянки М. та В. Через деякий час в цю квартиру зайшли потерпілі П. та І., які були у нетверезому стані і поводилися зухвало . Бачачи хулі-
 93
  ганські витівки з боку П. та І., М. та С. вирішили покинути цю квартиру і пішли додому. Здавалося б, жодних непорозумінь між ними не повинно і не могло бути. Однак слідом за М. та С. вийшли П. та І. і стали переслідувати Н. І. мав при собі молоток і, розмахуючи ним, затіяв сварку з Н. Під час цієї сварки Н. вихопив з рук І. металевий молоток і наніс їм удар по голові І., заподіявши йому тяжке тілесне ушкодження. Побачивши бійку, П. витягнув ніж і кинувся на Н., послід-кий, захищаючись від нападу, завдав удар молотком нападаючому. Тоді П. кинувся бігти, але Н. наздогнав його і завдав кілька ударів молотком по голові, заподіявши йому смертельне поранення. Н. раніше не судимий, характеризується позитивно, є передовиком виробництва. У вироку по даній справі говориться: «При призначенні покарання Н. судова колегія враховує тяжкість наслідків, з іншого боку, враховує ті конкретні обставини, за яких підсудний скоїв особливо небезпечні дії, і негативну характеристику потерпілих - те, що вони прийшли непроханими в квартиру До -, опинилися з молотком і ножем, зав'язали сварку. Враховує судова колегія першу судимість Н., його позитивну виробничу характеристику, думка колективу, де працює Н., тому вважає можливим в даному конкретному випадку, за наявності тяжких наслідків, зберегти Н. життя і обмежитися максимальним терміном позбавлення волі ». На нашу думку, суд не врахував усіх обстотельств справи, так як призначив Н. максимальний термін позбавлення волі, який може застосовуватися альтернативно зі смертною карою за одне і те ж злочин.
 З аналізу конкретних обставин справи видно, що кваліфікація дій М. за ст. 102, п. «3» КК РРФСР є спірною, так як підсудний діяв з невизначеним наміром, а коли особа діє з невизначеним наміром, то його дії кваліфікуються за настали наслідків. Варто було б врахувати і те обставина, що М. діяв у стані сильного душевного хвилювання, викликаного діями потерпілих, які - один з молотком, другий з ножем - переслідували його, а у відповідний момент і в умовах необхідної оборони.
 Суд підійшов до оцінки матеріалів справи односторонньо,
 94
  ізяв за основу тяжкість наслідків. Однак тяжкість наслідків є зовнішній формальна ознака, так як при одних і тих же наслідки може бути безліч різних варіантів рішення. Справді, тільки в законодавчому порядку передбачено 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності"
 1. ЗМІСТ
    теорії радянського кримінального права. Відповідальний редактор: професор, доктор юридичних наук М. І.
 2. ВСТУП
    теорії методологічних впрос права тягне за собою іноді переоцінку формальної логіки. Це призводило і часто призводить до того, що конструкції буржуазної юриспруденції, її прийоми юридичного аналізу некритично вносяться до дослідження проблем радянського кримінального права. Ця обставина вимагає від радянських вчених-криміналістів розробки методологічних проблем радянського кримінального
 3. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
    теорії, яка отримала свій найбільший розвиток у кримінальному праві ФРН, скочуючись на позиції індетермінізму, стверджують, що людина є абсолютно вільним у мисленні, у прийнятті вольового рішення '. Виходячи з висунутого ними положення про перетворюючої причинність волі, вважають, що «фінальна воля як фактор, об'єктивно перетворює реальне явище, відноситься до дії» 2. Стверджуючи,
 4. § 3. Визначення поняття складу злочину
    теорії права юридичними фактами називаються конкретні життєві обставини, з якими норми правд пов'язують виникнення, зміну або припинення правових відносин (див.: С. С. Алексєєв. Загальна теорія соціалістичного права, вип. 2. Свердловськ, 1964, стор 152). Відмінною рисою складу злочину як юридичного факту є те, що склад є відображенням, моделлю
 5. Весь процес практичного застосування норм права зазвичай зображують у формі силогізму, де роль великої посилки грає правова норма, роль малої посилки-сам конкретний випадок, і в якості висновку виступає відповідна юридична кваліфікація цього випадку
    теорії обгрунтування кримінальної відповідальності 'в основу вчення про склад злочину має бути покладена наукова методологія, яка вимагає при розробці будь-якої проблеми не обмежуватися рамками формальної логіки і підходити до її вирішення з позицій логіки діалектичної. Процес встановлення конкретного складу злочину, як підстави кримінальної відповідальності, йде через рух загального,
 6. § 7. Дія кримінального закону в просторі
    теорії кримінального права. Залежно від об'єктивних і суб'єктивних ознак всі злочини поділяються на кілька категорій, від особливості яких залежить вирішення питання про місце вчинення злочину. Злочини з формальним складом. Місцем їх вчинення прийнято вважати територію тієї держави, де скоєно суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність). Злочини
 7. § 6. Підстава кримінальної відповідальності
    теорії кримінальної відповідальності і покарання. Махачкала,
 8. § 1. Поняття злочину
    теорії кримінального права концепцію, згідно з якою злочин є певного роду відношення між людьми. На жаль, у цьому зв'язку будь-яких нових дефініцій злочину поки що не пропонувалося. Більш того, автори розійшлися в думках про можливість визнання такого ставлення суспільним. На відміну від тих, хто позитивно вирішує це питання і характеризує-рует дане відношення як
 9. § 4. Види складів злочину
    теорії кримінального права поділяються залежно від ознак (властивостей), що характеризують об'єкт, об'єктивну і суб'єктивну сторони, а одно суб'єкта злочину. В основу класифікації складів злочину покладені насамперед такі критерії, як: ступінь суспільної небезпеки діяння, структура або спосіб опису ознак складу злочину в законі. За ступенем суспільної небезпеки
 10. § 1. Поняття стадій умисного злочину
    теорії кримінального права. Знову прийнятий федеральний Кримінальний кодекс ynoi ребляет терміни "незакінчена" і "закінчений" престуг ня. До числа незакінчених належать два види злочинно діяльності: 1) злочин, перерване з не залежних від Чи: обставинам - приготування до злочину і піт "шення на злочин; 2) злочин, перерване з волі діяча. Такі є
© 2014-2022  ibib.ltd.ua