Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальну право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії
ЗМІСТ:
П. А . ФЕФЕЛОВ. ГРОМАДСЬКА НЕБЕЗПЕКА злочинного діяння і ОСНОВАНІЕУГОЛОВНОЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. «Юридична література» Москва -1972, 1972

Відповідно до вимог марксистсько-ленінської методології в роботі досліджуються найважливіші категорії кримінального права - суспільна небезпека злочинного діяння і склад злочину як єдина підстава кримінальної відповідальності; розкривається їх сутність , структура і характер взаємозв'язку, визначаються вихідні принципи пізнання злочинного діяння як соціального факту.
Оскільки автор стосується складних проблем, ряд положень, що розвиваються в даній роботі, має дискусійний характер.
Книга розрахована на вчених-юристів і практиків, студентів юридичних навчальних закладів та слухачів вищих шкіл МВС, а також всіх інших осіб, які цікавляться питаннями теорії радянського кримінального права.
Відповідальний редактор: професор, доктор юридичних наук М. І. КОВАЛЬОВ

ЗМІСТ
ВСТУП
Глава! ГРОМАДСЬКА НЕБЕЗПЕКА злочинність діяння (поняття і структура)
§ 1. Загальні зауваження
§ 2, Об'єкт злочину і суспільна небезпека злочинного діяння
§ з. Суб'єктивна сторона злочину - найважливіший структурний елемент суспільної небезпеки злочинного діяння
§ 4. Суспільна небезпека і об'єктивна сторона злочину
§ 5. Суспільна небезпека злочинного діяння і суспільна небезпека особистості
§ 6. Інші обставини, що впливають на ступінь суспільної небезпеки злочинного діяння
Глава II КРИТЕРІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ кримінально караних діянь
суспільно небезпечною є всяка усвідомлена антисуспільна діяльність, яка полягає в нанесенні соціальної шкоди суспільним відносинам .
§ 1. Критерій підвищеного ступеня суспільної небезпеки
§ 2. Критерій наявності необхідних умов для реалізації принципу невідворотності покарання
§ 3. Методологічне значення встановлення критеріїв кримінальної караності для правотворчої діяльності
§ 4. Критерії встановлення кримінальної караності і поняття кримінальної протиправності
Глава III ПРОБЛЕМА ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В радянському кримінальному праві
§ 1. Загальні зауваження
§ 2. Короткий нарис розвитку проблеми
§ В, О методологічних функціях понять злочину і складу злочину
§ 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
5 складів при-однаковому тяжкі наслідки - смерті потерпілого:
Глава IV СКЛАД ЗЛОЧИНУ (структура і визначення поняття)
§ 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину
§ 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
§ 3. Визначення поняття складу злочину
Склад злочину
Главі V ПРОБЛЕМА ЗВ'ЯЗКУ МІЖ суб'єктивною й об'єктивною сторонами СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
Весь процес практичного застосування норм права зазвичай зображують у формі силогізму, де роль великої посилки грає правова норма, роль малої посилки-сам конкретний випадок, і в якості висновку виступає відповідна юридична кваліфікація цього випадку
Глава VI визначальну роль суб'єктивної сторони ПРИ АНАЛІЗІ СКЛАДУ ЗЛОЧИНИ
§ 1. Теоретичне обгрунтування (загальні питання]
§ 2. Значення суб'єктивної сторони з тлумаченні складу злочину і окремих кримінально-правових інститутів (спеціальні питання)
2. Суб'єктивна сторона і кваліфікація злочинів.
3. Співучасть у злочині, стадії вчинення злочину і суб'єктивна сторона.
4. Суб'єктивна сторона і причинний зв'язок.
5. Суб'єктивна сторона та обставини, що пом'якшують і обтяжують кримінальну відповідальність.
6. Обставини, що виключають кримінальну відповідальність, кваліфікація злочину при фактичну помилку і суб'єктивна сторона.
§ 3 . Значення суб'єктивної сторони у визначенні ступеня суспільної небезпеки злочинного діяння
Глава VII СКЛАД ЗЛОЧИНУ - сполучна ланка між Злочин і кара
Розкриття сутності суспільної небезпеки злочинного діяння і складу злочину як підстави кримінальної відповідальності
Кримінальне право Росії:
  1. І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред . І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997. - 1997 рік
© 2014-2022  ibib.ltd.ua