Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінального процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
П. А. ФЕФЕЛОВ. ГРОМАДСЬКА НЕБЕЗПЕКА злочинного діяння і ОСНОВАНІЕУГОЛОВНОЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. «Юридична література» Москва -1972, 1972 - перейти до змісту підручника

§ 3. Методологічне значення встановлення критеріїв кримінальної караності для правотворчої діяльностіАналіз того чи іншого діяння з точки зору ступеня суспільної небезпеки та наявності умов для здійснення принципу невідворотності покарання необхідно розглядати як методологічну основу для правотворчої діяльності держави при встановленні кримінальної караності , як основу для наукової критики правових норм з метою вдосконалення законодавства. Завдання науки кримінального права полягає не тільки в тому, щоб розробляти правові норми, а й у тому, щоб вивчати їх ефективність у боротьбі зі злочинами та в разі необхідності ставити питання перед законодавцем про їх зміну або скасування.
Для того, щоб з численних небажаних вчинків зробити відбір і встановити відповідальність за їх вчинення шляхом опису в статті Особливої частини Кримінального кодексу, необхідно насамперед визначити ступінь їх суспільної небезпеки, яка, як вже було зазначено, залежить: 1) від об'єкта посягання; 2) інтенсивності посягання (спосіб вчинення злочину, настали наслідки, обставини, за яких воно відбувається), 3) поширеності діянь; 4) часу вчинення; 5) ступеня провини і т. д. Якщо буде встановлено , що ступінь суспільної небезпеки аналізованих діянь незначна, те й питання про кримінальної відповідальності не повинна ставитися. Водночас, якщо буде встановлено, що діяння, заборонене кримінальним законом, пере-
45
постає бути суспільно небезпечним, він повинен бути скасований.
З урахуванням цих обставин радянське законодавство безперервно удосконалюється. Так, в 50-х рр.. був скасований ряд законів, що передбачали кримінальну відповідальність за діяння, які раніше вважалися злочинами, наприклад, за продаж, обмін і відпуск на сторону обладнання і матеріалів ', відповідальність робітників і службовців за самовільний відхід з підприємств і з установ, за прогул без поважних прічін2 і др .
Так само має вирішуватися питання, якщо немає умов для реалізації принципу невідворотності покарання за те чи інше суспільно небезпечне діяння. Саме за цим пунктом була скасована, наприклад, відповідальність вагітних жінок за виробництво абортов3. З цієї точки зору, поряд із з'ясуванням ступеня суспільної небезпеки діянь, потрібно аналізувати будь-яка зміна кримінального законодавства.
Таким чином, визнаючи доцільне встановлення кримінальної караності того чи іншого діяння, законодавець завжди враховує обидва зазначених умови. У всякому разі, коли одного з цих умов немає, встановлення караності того чи іншого діяння є недоцільним. Більш того, кримінальне переслідування за діяння, передбачене кримінальним кодексом, припиняється і покарання не застосовується, коли відпадає суспільна небезпека цього діяння. Такі випадки передбачені законом: давність притягнення до кримінальної відповідальності (ст. 48 КК РРФСР), давність виконання вироку (ст. 49 КК РРФСР), звільнення від кримінальної відповідальності і покарання (ст. 50 КК РРФСР). А встановлення кримінальної караності за дії, що представляють підвищену суспільну небезпеку (пияцтво, неправильне виховання дітей), як було зазначено вище, визнається також недоцільним, якщо немає передумов для реалізації принципу невідворотності покарання.
1 Відомості Верховної Ради СРСР, 1955 р., № 8.
2 Відомості Верховної Ради СРСР, 1956 р., № 10, ст. 203.
3 Див Відомості Верховної Ради СРСР, 1954 р., № 15, ст. 334.
46
Отже, доцільність при встановленні кримінальної караності того чи іншого діяння повинна розглядатися не як одна з умов, а як кінцевий висновок, відповідний цілям і завданням боротьби зі злочинністю , заснований на об'єктивних закономірностях.
Вимога невідворотності покарання за кожне скоєний злочин висуває перед законодавцем завдання при формулюванні кримінально-тфавових норм, при конструюванні конкретних складів злочинів точнішого вираження їх у законі, з метою найбільшої індивідуалізації відповідальності та створення передумов для дотримання закону при його застосуванні. У зв'язку з цим може бути, наприклад, поставлено питання про обгрунтованість бланкетну диспозицій. У юридичній літературі наявність бланкетних диспозицій зазвичай визнається можливим, коли в диспозицію кримінально-правової норми необхідно включити велику кількість постійно змінюються злочинних проявів, ступінь суспільної небезпеки яких не настільки значна, коли в законі неможливо передбачити різноманітні форми злочинної поведінки 1.
З такою постановкою питання навряд чи можна погодитися. Якщо взяти до уваги те, що джерелом кримінального права є закон, а ознаки складу, передбаченого бланкетной диспозицією, визначаються в підзаконних актах, які безперервно можуть змінюватися, то які в цих випадках гарантії дотримання вимог соціалістичної законності при реалізації даної кримінально-правової норми? Ясно, що тут можуть створюватися умови для порушення законності.
Тут може бути поставлений ще одне питання методологічного характеру. У юридичній літературі автори робіт, присвячених дослідженню конкретних складів, зазвичай обмежують своє завдання тим, що на основі констатації самого факту установлення кримінальної караності дають по виразно усталеною схемою
1 Див: П. С. Тоболкін. Кримінальна відповідальність за заняття забороненим промислом. - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Свердловськ, 1969, стор 6.
47
юридичний аналіз того чи іншого складу '. Однак обмеження таких досліджень рамками юридичного, а точніше формально-логічного, аналізу в цих випадках є неправильним, оскільки проблему кожного конкретного складу необхідно досліджувати з точки зору діалектичної логіки (в русі, протиріччі, зв'язку і зумовленості другімі'явленіямі). Найважливіше значення набуває в цьому випадку дослідження проблеми про необхідність встановлення кримінальної караності діянь, при конкретному рішенні якої слід з'ясувати приблизно такі питання: 1) чим обумовлюється підвищена ступінь суспільної небезпеки даного порушення, 2) яка його поширеність; 3) як велася боротьба з ним до встановлення кримінальної караності і чому вона була недостатньо ефективною; 4) в якому співвідношенні знаходиться це злочин з правосвідомістю суспільства, тобто підготовлено Чи, з точки зору співвідношення методів переконання і примусу, громадську думку до того, щоб боротьба з цими порушеннями велася заходами кримінально-правового примусу; 5) до яких наслідків призведе встановлення даної кримінально-правової норми, чи може вона бути реалізована. За з'ясуванні цих питань можна судити про наявність критеріїв встановлення кримінальної караності - підвищеного ступеня суспільної небезпеки і умов, необхідних для реалізації принципу невідворотності покарання, а отже, і зробити висновок про необхідність кримінально-правової боротьби з тими чи іншими суспільно небезпечними діяннями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Методологічне значення встановлення критеріїв кримінальної караності для правотворчої діяльності "
 1. ВСТУП
  методологічні питання права мають безпосереднє практичне значення. Юристи-практики потребують не тільки в коментуванні законодавства, практичних посібниках і інструкціях. Їм необхідні і теоретичні дослідження. При розгляді методології правової науки мова повинна йти про особливості застосування методу матеріалістичної діалектики в процесі пізнання права як
 2. Весь процес практичного застосування норм права зазвичай зображують у формі силогізму, де роль великої посилки грає правова норма, роль малої посилки-сам конкретний випадок, і в якості висновку виступає відповідна юридична кваліфікація цього випадку
  методологічних принципів марксистської діалектики, який можна застосувати у всіх галузях науки. Стосовно до складу злочину він полягає у визначальному значенні суб'єктивної сторони по відношенню до інших обставин. У цьому зв'язку вина, мотиви і цілі злочинця не можуть розглядатися за межами складу, тому що вони є безпосереднім змістом суб'єктивної сторони. Що
 3. ЗМІСТ
  методологічних функціях понять пре ступления і складу злочину 71 § 4. Теорії складу злочину як единствен ного підстави кримінальної відповідальності ... 77 Глава IV. Склад злочину (структура і визначення поняття) 98 § 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину 98 § 2. Кримінальну правовідносини і елементи соста ва злочину 107 § 3.
 4. § 1. Критерій підвищеного ступеня суспільної небезпеки
  значення має ступінь їх суспільної небезпеки, тобто ступінь небезпеки для існуючої в цьому суспільстві системи суспільних відносин. Суспільна небезпека є об'єктивною категорією. Вона притаманна всім злочинних діянь, досконалим в певних умов місця, часу, обстановки, характеру їх вчинення '. Соціалістичне правосвідомість через призму права оцінює діяння з точки
 5. § 1. Загальні зауваження
  методологічної функції складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності. 55 розглядаються: а) склад преступленія1, б) вчинення преступленія2, в) вина і причинний связь3, г) вина особи у вчиненні преступленія4 і т. д. Строкатість поглядів, суперечна в тлумаченні підстав кримінальної відповідальності говорять про надзвичайну складність даної проблеми, до
 6. § В, О методологічних функціях понять злочину і складу злочину
  методологічних функціях понять злочину і складу злочину. Наявні з цього питання висловлювання в кримінально-правовій науці досить суперечливі і не відрізняються достатньою чіткістю. Так, Н. Д. Дурманов пише: «Поняття злочину нерідко змішується з поняттям складу злочину. У літературі кримінального права розрізняються спеціальний склад злочину, тобто сукупність
 7. § 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину
  значення для правотворчої діяльності, а поняття передумов кримінальної караності - для правозастосовчої діяльності органів держави. При цьому слід мати на увазі два важливих, на наш погляд, моменти: 1) у критеріях і передумовах кримінальної караності, відповідно в правотворчій і правозастосовчій діяльності органів держави, знаходять своє вираження специфічні
 8. Розкриття сутності суспільної небезпеки злочинного діяння і складу злочину як підстави кримінальної відповідальності
  методологічної функцією звернено насамперед у бік відмежування злочинних діянь від інших правопорушень і соціальних явищ, тому воно включає й інші ознаки, не зазначені в законі. Крім цього, значення складу злочину як сполучної ланки між злочином і покаранням обумовлюється його особливим місцем у механізмі кримінально-правової охорони. Склад злочину як засіб
 9. суспільно небезпечною є всяка усвідомлена антисуспільна діяльність, яка полягає в нанесенні соціального шкоди суспільним відносинам.
  Значення, так як воно «вирішує тисячі людських доль і визначає моральну фізіономію суспільства» 2. Ось чому, перш ніж устано-1 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 6, стор 259. 2 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 13, стор 516. +34 Вити кримінальну караність того чи іншого діяння, необхідно провести велику дослідницьку роботу, щоб, розкриваючи сутність суспільних відносин, вирішити
 10. § 2. Критерій наявності необхідних умов для реалізації принципу невідворотності покарання
  значенні невідворотності покарання у попередженні злочинів, яке встановлено величезним досвідом боротьби із злочинністю, на що спеціально звертав увагу В. І. Ленін. Він писав: «... попереджувальне значення покарання обумовлюється зовсім не його жорстокістю, а його невідворотністю» '. Це ленінське положення повинно бути керівним у боротьбі зі злочинністю шляхом застосування покарання,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua