Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
П. А. ФЕФЕЛОВ. ГРОМАДСЬКА НЕБЕЗПЕКА злочинного діяння і ОСНОВАНІЕУГОЛОВНОЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. «Юридична література» Москва -1972, 1972 - перейти до змісту підручника

4. Суб'єктивна сторона і причинний зв'язок.


У радянській юридичній літературі є різні погляди з питань причинного зв'язку між дією і злочинним наслідком. На наш погляд, таке становище склалося тому, що при розробці цього питання автори не враховують одного важливого методологічного положення, а саме: з безлічі різних факторів об'єктивної дійсності, ланцюги причин і слідства не виділяється істотного зв'язку. Для визнання суспільно небезпечного діяння злочином необхідно, щоб причинний зв'язок між дією і наслідком як елемент об'єктивної сторони завжди охоплювалась, або принаймні повинна охоплюватися (в необережних злочинах), передбаченням суб'єкта, діяння якої не механічне тілорух, а усвідомлене, цілеспрямоване, узгоджуватися з обстановкою дія (бездіяльність).
Отже, найістотніше значення в цьому питанні має також суб'єктивна сторона. Причинний зв'язок між дією і наслідком має підпорядковане значення стосовно цієї істотного зв'язку.
А. Н. Трайнін відзначав, що кожне дослідження проводиться стосовно до своїх спеціальним завданням. «Так, якщо пострілом А. був убитий Б., то для медика причина смерті Б. в розриві кулею тканини і судин серця, для механіка - в законах руху кулі в результаті вибуху пороху; для криміналіста цією причиною може бути лише людська дія» 2 .
Якщо, наприклад, Сидоров випадково завдає рану Алексєєву і останній гине в лікарні під час пожежі, то Сидоров за смерть Алексєєва не несе відповідальності за відсутністю вини. Якщо ж Сидоров знав
1 «Кримінальна відповідальність настає лише з того моменту, коли злочинець вчинив будь-яку дію, не просто обнару жива наявність у нього умислу, але представляє особливий крок у напрямку реалізації задуманого» (К. Кенії. Основи уголов ного права. М., Изд-во «Іноземна література», 1949, стор 83).
2 А. Н. Трайнін. Загальне вчення про склад злочину, стор 164.
141,
- про підпал 'лікарні і свою діяльність спрямовував і узгоджував з цією обставиною, то він повинен нести відповідальність за смерть Алексєєва.
При посередньому заподіянні, коли особа використовує для вчинення злочину, наприклад, несамовитого, незважаючи на те, що ця особа не вчиняє дій, які знаходяться в причинному зв'язку з наслідками, відповідальність настає, так як в даному випадку діяльність несамовитого, перебуваючи в причинному зв'язку. з наступними наслідками, підпорядкована - основний зв'язку, що полягає в навмисній діяльності особи, яке використовувало несамовитого як знаряддя своєї злочинної діяльності.
У радянському кримінальному праві є ряд усічених складів злочинів. Особливість їх полягає в тому, що законодавець оголошує злочинами дії до настання наслідків. Такий висновок стає можливим тоді, коли основна зв'язок, що виражається в навмисній цілеспрямованої діяльності, виявляється настільки сильно, що стає очевидною реальна можливість настання наслідків. Характерними «в цьому відношенні складами є різні види загроз (склади, передбачені в ст. 207, 241 КК РРФСР). Відповідальність у цих випадках настає при виявленні умислу, у випадках, коли є підстави побоюватися, що ця загроза буде здійснена.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Суб'єктивна сторона і причинний зв'язок. "
 1. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  боку, він встає як питання про те, наскільки можна виділяти робітників з усієї сукупності суспільних «низів», характеризувати їх як носіїв особливого ладу, що йде на зміну капіталізму, наскільки можна також відокремлювати більшовиків від плебейської маси як цілого, а більшовицький варіант марксизму виділяти з усієї суми ідеологій, підданих сильному впливу соціалізму. У вужчому плані
 2. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  суб'єктивного права до примусового здійснення через суд. Пропуск строку позовної давності (цей матеріально-правової термін - юридичний факт цивільного права) тягне за собою втрату права на позов в матеріально-правовому сенсі. Як зазначено у п. 2 ст. 199 ГК, закінчення строку позовної давності, про застосування якого заявлено стороною у спорі, є підставою до винесення рішення судом про
 3. 62. Правомірна поведінка. Типологія правомірної поведінки.
  Суб'єктивної сторони розрізняють види правомірної (законослухняної) поведінки: активну; звичайне (звичне); пасивне (конформистское - його різновид); маргінальне. Активне правомірна поведінка - це вид правомірної поведінки, що складається в цілеспрямованій діяльності громадян, посадових осіб з реалізації своїх прав, обов'язків, компетенції в рамках правових норм і пов'язаний з
 4. 64. Склад правопорушення. Вина і винність.
  Суб'єктивна сторона; об'єкт; об'єктивна сторона. Суб'єкти правопорушення - фізичні і юридичні особи. Фізичні особи, як суб'єкти правопорушення, повинні володіти деликтоспособностью, тобто здатністю нести юридичну відповідальність. Вік настання юридичної відповідальності фізичної особи різний, що визначено в окремих галузях законодавства. Суб'єктами кримінального,
 5. Поняття вікової неосудності.
  Суб'єктивної сторони злочину, провини в скоєному. Саме в силу цього до Кримінального Кодексу Російської Федерації була включена ст.20 ч.3, яка передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка досягла 14 (16) років, якщо він має відставання в психічному розвитку, не пов'язане з психічним розладом, яке вплинуло на здатність підлітка повною мірою усвідомити
 6. § 2, Об'єкт злочину і суспільна небезпека злочинного діяння
  суб'єктивної сторони негативно відбивається і об'єкт злочину. Цим пояснюється і той факт, що в ряді випадків тотожні з об'єктивної сторони дії посягають на різні об'єкти (диверсійний акт і умисне знищення державного або громадського майна). Сказане впритул приводить нас до питання про значення суб'єктивної сторони у визначенні суспільної небезпеки
 7. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  суб'єктивної сторони складу злочину. Вина, як елемент суб'єктивної сторони злочину, в наступному нерідко противополагались вини, як основи кримінальної відповідальності. Це особливо про-1 Детальніше див: К. Ф. Тихонов. Суб'єктивна сторона пре ступления. Саратов, 1967 р., стор 11-33. 2 Кримінальне право. Загальна частина М., Юріздат 1938, стор 258-271. .58 Стало в період
 8. § 3. Визначення поняття складу злочину
  суб'єктивних і об'єктивних підставах кримінальної відповідальності. У радянській кримінально-правовій літературі така точка зору найбільш повно була виражена професором А. Н. Трайнін. Він зазначав, що наявність складу злочину передбачає наявність всіх без винятку утворюють його елементів. 1 У загальній теорії права юридичними фактами називаються конкретні життєві обставини, з якими
 9. Весь процес практичного застосування норм права зазвичай зображують у формі силогізму, де роль великої посилки грає правова норма, роль малої посилки-сам конкретний випадок , і в якості висновку виступає відповідна юридична кваліфікація цього випадку
  суб'єктивне ставлення до відповідних вимог. На його діяльність має великий вплив не тільки безпосереднє суспільне буття, але і його суб'єктивне ставлення до вимог об'єктивної середовища. Коли мова йде про злочинця, мається на увазі індивід, свідомо визначає своє ставлення до навколишнього середовища, що використовує при цьому умови зовнішнього середовища і підкоряє їх своїм
 10. ЗМІСТ
  суб'єктивна природа кримінальної відповідальності 99 § 6. Підстава кримінальної відповідальності 101 Розділ II. Злочин 104Глава 4. Поняття злочину, його види 104 § 1. Поняття злочину 104 § 2. Види злочинів 138 Глава 5. Склад злочину 151 § 1. Поняття складу злочину 151 § 2. Значення складу злочину 153 § 3. Елементи й ознаки складу злочину 155 § 4. Види складів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua