Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 7. Дія кримінального закону в просторіДія кримінального закону в просторі є реальне його застосування органами правосуддя на конкретній державної території. Дія закону в просторі визначається такими принципами: територіальним, громадянства, універсальним і реальним.
Основоположним є територіальний принцип дії кримінального закону в просторі. Його суть викладена в ч.1 ст. II КК: "Особа, яка вчинила злочин на території Російської Федерації, підлягає кримінальній відповідальності за цим Кодексом".
Отже, визначення просторових кордонів дії кримінального закону пов'язано насамперед з поняттям території держави. У відповідності з міжнародним правом під державною територією розуміється частина земної кулі, яка належить певному державі і в межах якої воно здійснює своє територіальне верховенство.
До складу державної території входять суша, води, які знаходяться під сушею і водами, надра, повітряний простір над сушею і водами.
Сухопутна державна територія включає в себе материкову частину держави і острови в межах державних кордонів.
Водну територію складають внутрішні і територіальні води. До внутрішніх вод згідно Закону Російської Федерації про державний кордон Російської Федерації ставляться: а) морські води, розташовані в бік берега від територіальних вод, б) води портів, в) води заток, бухт, лиманів, губ, морів і проток, г) води річок, озер та інших водойм.
До територіальних вод відносяться прибережні морські води шириною 12 морських миль, що обчислюються від ли-
нии найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать РФ.
Відповідно до Закону Російської Федерації про надра вони є частиною земної кори, розташовані нижче грунтового шару і дна водойм і простягаються до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння. Державний фонд надр складають як використовувані, так і невикористовувані частини надр у межах державних кордонів РФ.
Під повітряним простором розуміється простір над сухопутною і водною територією, в тому числі над територіальними водами (територіальним морем). Повітряними кордонами державної території є бічні і висотні межі її повітряного простору. Бічний кордоном повітряного простору служить вертикальна поверхня, що проходить по сухопутній і водній лініям державного кордону. Висотний межа, що відокремлює повітряний простір як частина державної території від космічного простору, повинен бути встановлений нормами міжнародного права. Однак Договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла (основне джерело міжнародного космічного права), це питання не дозволив. Відповідно до загальновизнаним міжнародним звичаєм і практикою держав в галузі використання космічного простору ця висотна межа простягається в межах 100-110 км над рівнем океану. Повітряний простір нижче даної кордону належить до території, на яку держава поширює свою юрисдикцію, в тому числі й кримінально-правову. Наземне простір вище даної Межі визнається космічним, мають міжнародно-правовий режим.
Крім перерахованих, слід назвати об'єкти, прирівняні до державної території в плані кримінально-правової юрисдикції. До них насамперед належить континентальний шельф. Згідно ч. 2 ст. II КК: "Дія цього Кодексу поширюється також на злочини, скоєні на континентальному шельфі ..." Відповідно до міжнародної Конвенції про континентальний шельф 1958 р. і Федеральним законом про континентальний шельф Російської Федерації він містить у собі морське дно і надра підводних районів, що знаходяться за межами тер-
риториального моря Російської Федерації на всьому протязі природного продовження сухопутної території держави до зовнішньої межі підводної окраїни материка і належать Російській Федерації островів. Зовнішня межа континентального шельфу знаходиться на відстані 200 морських миль від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря. Згідно ст. 5 названого Закону права Російської Федерації на континентальний шельф не зачіпають правовий статус покривають його вод і повітряного простору. Їх режим залишається міжнародним. Таким чином, кримінально-правова юрисдикція України над континентальним шельфом поширюється лише на деякі категорії злочинів, пов'язані з розвідкою та використанням ресурсів континентального шельфу, а також захистом навколишнього середовища. Крім того, кримінальна правова юрисдикція держави поширюється на всі штучні споруди на континентальному шельфі - острови, установки, споруди, підводні кабелі і т. п.
Дія КК поширюється також на злочини, вчинені у виключній економічній зоні . Під економічною зоною, за Конвенцією ООН з морського права 1982 р., розуміється район, що знаходиться за межами територіального моря і прилеглий до нього, який підпадає під особливий правовий режим. Ширина економічної зони не повинна перевищувати 200 морських миль, що обчислюються від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать РФ. Особливий правовий режим економічної зони полягає в тому, що прибережна держава має суверенні права на розвідку, розробку і збереження природних ресурсів як живих, так і неживих, у водах, що покривають морське дно, на морському дні та в його надрах, на управління такими ресурсами, а також на будь-які інші види діяльності з економічної розробці зазначеної зони. Юрисдикція прибережної держави в межах економічної зони поширюється на створення та використання штучних островів, установок і споруд, морських наукових досліджень, захисту і збереження морського середовища.
Кримінально-правова юрисдикція України поширюється не на всі злочини, вчинені в межах економічної зони, а лише на ті з них, які пов'язані з суверенними правами держави:
незаконне створення у виключній економічній зоні зон безпеки;
дослідження, розвідка, розробка природних багатств виняткової економічної зони, що проводяться без відповідного дозволу.
До об'єктів, прирівняним до державної території в сенсі кримінально-правової юрисдикції, відносяться також водні (морські та річкові) та повітряні судна, приписані до портів Російської Федерації. Питання юрисдикції держав у цій сфері регулюються низкою міжнародно-правових документів: Конвенцією ООН з морського права 1982 р., Женевською Конвенцією про територіальне море та прилеглу зону 1958 р., а також низкою двосторонніх угод.
Зазначені правові акти розрізняють правовий режим військових і цивільних суден. Військові морські та річкові судна за всіх обставин і за будь місцезнаходження (у відкритому морі, в іноземних портах) підпадають під юрисдикцію держави, до порту якого вони приписані. Дане правило законодавчо закріплено в ч. 3 ст. II КК: "По цьому Кодексу кримінальну відповідальність несе також особа, яка вчинила злочин на військовому кораблі чи військовому повітряному судні Російської Федерації незалежно від місця їх знаходження".
Інший правовий режим у цивільних (невійськових) судів: "Особа, яка вчинила злочин на судні, приписане до порту Російської Федерації, що знаходиться у відкритому водному або повітряному просторі поза межами Російської Федерації, підлягає кримінальній відповідальності за цим Кодексу, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації "(ч. Зет. II КК). Дане формулювання закону юридично представляється не зовсім коректною. Згідно Конвенції з морського права 1982 р. будь-яке цивільне судно має національність тієї держави, під прапором якої воно плаває у водах відкритого моря, і підпорядковується влади тієї держави, прапор якого несе. Дане правило поширюється і на кримінально-правову юрисдикцію. Злочин, скоєний на борту цивільного судна, приписаного до порту Російської Федерації, що знаходиться у відкритому морі, підпадає під юрисдикцію російського кримінального закону. Дане правило не має виключення як в міжнародному, так і в національному законодавстві. У цьому зв'язку обмовка "якщо інше
не передбачено міжнародним договором Російської Федерації" в даному випадку зайва.
Однак в КК не врегульоване питання про юрисдикцію над злочинами, скоєними на цивільних суднах, які перебувають не в відкритому, а в територіальному морі і внутрішніх водах іноземних держав. За Конвенцією 1982 р. і Женевської Конвенції 1958 юрисдикція прибережної держави поширюється на його внутрішні морські і територіальні води. Іноземні цивільні морські судна, що знаходяться в цих водах, а також у закордонних портах, підпадають за загальним правилом під юрисдикцію прибережної держави. Напрошується висновок, що це стосується і кримінально-правової юрисдикції. Тим часом це не так. Згідно п. 1 ст. 27 Конвенції про морське право та п. 1 ст. 19 Конвенції про територіальне море та прилеглу зону кримінальна юрисдикція не здійснюється на борту іноземного судна, що знаходиться в територіальному морі, для арешту будь-якої особи або розслідування у зв'язку із злочином, вчиненим на борту судна під час його проходу, за винятком випадків, коли:
наслідки злочину поширюються на прибережну державу;
злочин порушує спокій у країні або добрий порядок в територіальному морі;
капітан судна, дипломатичний агент або консульська посадова особа держави прапора звернеться до місцевої влади з проханням про надання допомоги;
це необхідно для припинення незаконної торгівлі наркотичними або психотропними засобами.
Отже, злочини, вчинені на борту іноземних цивільних морських суден, що перебувають у територіальних, внутрішніх водах та портах Російської Федерації, не підпадають під дію кримінального закону РФ, крім випадків, встановлених відповідними міжнародними договорами. Водночас злочини, вчинені на борту російських морських і річкових цивільних суден, що перебувають у територіальних і внутрішніх водах і портах іноземних держав, підпадають під юрисдикцію російської держави, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.
Не відповідає чинним міжнародно-правовим документам і формулювання КК 1996 р. щодо юрисдикції щодо злочинів, скоєних на борту повітряних суден: "Особа, яка вчинила злочин на суд-
ні, приписане до порту Російської Федерації, що знаходиться у відкритому ... повітряному просторі поза межами російської Федерації, підлягає кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації ". Тим часом, згідно Токійської конвенції 1963 р. "Про злочини і деякі інші дії, вчинені на борту повітряного судна", щодо злочинів, скоєних у польоті, діє юрисдикція держави реєстрації повітряного судна. Причому це правило діє незалежно від того, де протікає політ: у відкритому (нейтральному) повітряному просторі або над територією іноземної держави. Судно вважається які у польоті з моменту включення двигуна в цілях зльоту і до моменту закінчення пробігу при посадці. Токійська конвенція, крім юрисдикції держави реєстрації повітряного судна, допускає юрисдикцію іншої держави в тому випадку, якщо:
злочин створює наслідки на території такої держави; ^
злочин скоєно громадянами або щодо громадянина такої держави, або особою, яка постійно проживає в такій державі, чи відносно такої особи;
злочин спрямований проти безпеки такої держави;
злочин полягає в порушенні діючих в такій державі правил або регламентів, які стосуються польотів або маневрування літаків;
притягнення до суду необхідно для виконання будь-якого зобов'язання держави відповідно до багатосторонніх державними угодами.
 Отже, правило дії кримінальних законів на борту повітряних суден, що перебувають у польоті, наступне: у разі вчинення злочину на борту перебуває в польоті повітряного судна, приписаного до порту РФ, відповідальність настає за КК РФ, якщо інше не суперечить міжнародним угодам за участю Росії. Зазначене правило стосується лише цивільних повітряних суден, бо положення Токійської конвенції не застосовуються до повітряних суден, використовуваних на військовій, митній і поліцейській службі, правовий статус яких ідентичний статусу військових морських суден.
 Відповідно до ст. 11 Договору про принципи діяльності держав з дослідження космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла, '1967 дане
 простір не підлягає національному присвоєнню ні шляхом проголошення на них суверенітету, ні шляхом використання або окупації, ні будь-яким іншим способом, проте держава зберігає юрисдикцію над усіма об'єктами, запущеними в космічний простір і включеними в регістр космічних об'єктів даної держави згідно Конвенції про реєстрацію об'єктів, що запускаються в космічний простір, 1975 р. і над усіма членами екіпажу під час їхнього перебування в космічному просторі, в тому числі і на небесному тілі.
 Суть територіального принципу полягає в застосуванні кримінального закону місця скоєння злочину. Кримінальний закон не визначає місця скоєння злочину незважаючи на те, що багато пов'язані з цим питання до цих пір залишаються дискусійними. Тим часом точне визначення місця має не тільки теоретичне, а й суто практичне значення, бо від цього залежить вибір законодавства тієї чи іншої держави і в кінцевому рахунку, рішення юридичної долі особи, яка вчинила злочин. Тому даний інститут розробляється в теорії кримінального права. Залежно від об'єктивних і суб'єктивних ознак всі злочини поділяються на кілька категорій, від особливості яких залежить вирішення питання про місце вчинення злочину.
 Злочини з формальним складом. Місцем їх вчинення прийнято вважати територію тієї держави, де скоєно суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність).
 Злочини з матеріальним складом. Питання про місце їх вчинення є дискусійним. Більшість вчених вважає, що їм слід вважати територію тієї держави, де настали передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні наслідки злочинної поведінки. Інші - що воно має зв'язуватися з місцем виконання встановленого законом суспільно небезпечного діяння і не залежить від місця настання злочинних наслідків. КК 1996 р. не висловив свою позицію з цього питання, але визначився з питання про час вчинення таких злочинів. Згідно ч. 2 ст. 9 КК: "Часом вчинення злочину визнається час вчинення суспільно небезпечного діяння (бездіяльності) незалежно від часу настання наслідків". Очевидно, дане правило має поширюватися і на питання про місце. Таким чином, у злочинах з матеріальним складом місцем
 вчинення злочину слід вважати територію тієї держави, де вчинені суспільно небезпечні діяння (дія або бездіяльність) незалежно від місця настання злочинних наслідків.
 У злочинах з усіченим складом місце скоєння злочину пов'язане з територією держави, де виконується та стадія злочину, на яку законодавець переніс момент його закінчення (приготування і замах).
 У кримінально-правовій літературі найбільшого поширення набула точка зору, згідно з якою місцем вчинення триваючого злочину є місце закінчення або припинення злочинної діяльності. Дана позиція видається небеззаперечної. Дійсно, якщо особа вчинила втечу з-під варти в Росії, а було затримано або стало з повинною на території іншої держави, то навряд чи буде обгрунтовано залучати його до кримінальної відповідальності за втечу за законами країни, де він затриманий. Логічніше видати дану особу Росії та притягнути його до відповідальності за законами РФ. Тому місцем вчинення триваючого злочину, на наш погляд, є територія тієї держави, де було виконано діяння (дія або бездіяльність), з якого починається тривале невиконання обов'язків.
 Місцем скоєння продовжуємозлочину є територія тієї держави, де був здійснений останній злочинний епізод з числа декількох тотожних діянь.
 Трохи інакше вирішується допит про місце вчинення незакінченого злочину (приготування і замах). У відповідності з теорією кримінального права приготування і замах юридично значимі лише в тому випадку, якщо злочинна діяльність суб'єкта була припинена або припинена на цих стадіях. Якщо ж вони переросли в закінчений злочин, то повністю охоплюються його складом і самостійного значення не мають. Тому, якщо злочин розпочато на території Росії, а закінчено в Іншому державі, місцем скоєння злочину буде території цієї держави. Незакінчений злочин буде вважатися досконалим на території Російської Федерації в тому випадку, якщо тут воно було припинено або припинено на стадії приготування або замаху. Отже, місце скоєння незакінченого злочину пов'язане з місцем заходу або припинення злочинної діяльності особи.
 Місцем злочину, вчиненого у співучасті, визнається територія, на якій була закінчена або припинено злочинну діяльність виконавця.
 Отже, в кримінальному праві місце скоєння злочину так чи інакше зв'язується з місцем його юридичної закінчення або з місцем припинення злочинної діяльності особи. Дане положення і має вважатися загальним правилом.
 Територіальна юрисдикція означає, що будь-яка особа; вчинила злочин на території Російської Федерації, незалежно від його державно-правового статусу має нести кримінальну відповідальність за КК РФ. До даних осіб належать громадяни Російської Федерації, іноземці та особи без громадянства. Державно-правовий статус у даному випадку не має вирішального значення. На перше місце виступає "принцип землі", як його іменували раніше, або принцип місця скоєння злочину. Однак немає правил без винятків.
 Виключення з територіального принципу дії кримінального закону в просторі - принцип екстериторіальності - закріплено в ч. 4 ст. II КК: "Питання про кримінальну відповідальність дипломатичних представників іноземних держав та інших громадян, які користуються імунітетом, у разі вчинення цими особами злочину на території Російської Федерації, дозволяється відповідно до норм міжнародного права".
 Перелік осіб, що користуються дипломатичним імунітетом від кримінальної юрисдикції, закріплений міжнародно-правовими актами. Мова насамперед йде про Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р., Віденської конвенції про консульські зносини 1963 р., Віденської конвенції про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру 1975 р., а також про двосторонніх консульських конвенціях Росії. У російському національному законодавстві категорії цих осіб вказані в Положенні про дипломатичні і консульські представництва іноземних держав на території СРСР від 23 травня 1966 До числа таких, зокрема, відносяться: глави дипломатичних місій (посли, повірені у справах, тимчасові повірені у справах) , дипломатичні агенти, посланники, радники, перші, другі і треті секретарі, аташе, торгові представники), консульські посадові особи і т. д. Дипломатичний
 імунітет, в тому числі особиста недоторканність, поширюється і на членів їх сімей. Адміністративно-технічний персонал дипломатичних представництв практично володіє тими ж привілеями та імунітетом, з тією лише різницею, що це поширюється лише на злочини, вчинені у зв'язку з виконанням службових обов'язків.
 Дипломатичний імунітет від кримінальної юрисдикції держави місця перебування означає, що особи, які користуються таким імунітетом, не підлягають кримінальній відповідальності за законами даної держави. Зазвичай вони оголошуються персонами нон грата (небажаними особами) і висилаються за межі країни перебування. Однак дипломат, який учинив злочин на території Росії, може відповідати за кримінальним законам тієї держави, яку він представляв. Крім того, згідно зі ст. 32 Віденської конвенції про дипломатичні зносини акредитовану державу вправі відмовитися від подібного імунітету. У цьому випадку зазначені особи можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за законами країни перебування (місця скоєння злочину).
 Територіальний принцип дії кримінального закону в просторі є основним, але не єдиним. Поряд з ним виділяється принцип громадянства. У російській кримінальному праві він іменувався принципом особистого підпорядкування, суть якого полягала в тому, що на якій би території людина ні вчинив злочин, він повинен відповідати за нього за законами своєї країни. У чинному кримінальному законодавстві принцип громадянства закріплений у ч. 1 ст. 12 КК: "Громадяни Російської Федерації і постійно проживають в Російській Федерації особи без громадянства, які вчинили злочини поза межами Російської Федерації, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо вчинене ними діяння визнано злочином у державі, на території якої він був скоєний, і якщо ці особи не були засуджені в іноземній державі. При засудженні зазначених осіб покарання не може перевищувати верхньої межі санкції, передбаченої законом іноземної держави, на території якої було вчинено злочин ". Слід зазначити, що редакція даної норми в КК 1996 р., на відміну від раніше чинної редакції, повністю відповідає Конституції Російської Федерації і її міжнародно-правовим зобов'язанням.
 Громадяни Російської Федерації, а також постійно проживають на її території особи без громадянства зобов'язані дотримуватися законів Росії, де б вони не знаходилися, в тому числі за межами Російської Федерації. Громадяни Росії, що знаходяться за межами її кордонів, користуються захистом і заступництвом з боку держави, але, з іншого боку, несуть відповідальність за правопорушення, вчинені за кордоном, також за законами своєї країни. У той же час на основі територіального принципу держава, де було скоєно злочин, має право залучити дана особа до кримінальної відповідальності за своїми законами. Тому принцип громадянства застосовується тільки в тому випадку, якщо з яких-небудь причин не застосовується принцип території - тобто особа не була притягнута до кримінальної відповідальності в тій державі, де вона вчинила злочин. У КК використовується дещо інша формулювання: "... якщо особа не була засуджена на території іноземної держави". Однак більш правильно було б використовувати термін "залучення до кримінальної відповідальності", оскільки кримінальна відповідальність не обов'язково пов'язана з осудом. Зокрема, особа, яка вчинила злочин, може бути звільнена від кримінальної відповідальності чи покарання на законних підставах, встановлених законодавством.
 Реально необхідність застосування принципу громадянства виникає в наступних випадках:
 злочин скоєно за кордоном, нов момент його виявлення органами іноземної держави або в момент встановлення винної той вже перебуває на території РФ;
 особа вчинила злочин за кордоном, але було видано Російської Федерації на її вимогу.
 Друга умова, при якому може застосовуватися принцип громадянства: діяння, вчинені за межами РФ, визнаються злочинними як за законом Росії, так і за законами місця скоєння злочину.
 Законодавство Росії передбачає можливість подвійного громадянства (біпатрідізма). Згідно ст. 3 Закону про громадянство РФ громадянину Росії може бути дозволено, за його клопотанням, одночасне громадянство іншої держави, з яким є відповідний договір. Згідно із Законом громадяни РФ, які мають подвійне громадянство, не можуть на цій підставі бути обмежені в правах, ухилятися від виконання покладених зобов'язане-
 стей або звільнятися від відповідальності, що випливають з громадянства РФ. Тому подвійне громадянство породжує серйозні труднощі при вирішенні правових колізій. Кримінально-правові - з числа найбільш складних. Покладемо, особа, яка є одночасно громадянином Росії і Казахстану, скоює злочин в Узбекистані та з яких-небудь причин не притягнуто там до кримінальної відповідальності. Виходячи з принципу громадянства, особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності за законом і Росії, і Казахстану. Якому ж з них має бути віддано перевагу?
 У міжнародному праві в таких випадках використовується принцип "ефективного громадянства", коли застосовується закон тієї держави, на території якого біпатрид і його сім'я постійно проживають, мають роботу, житло, майно, користуються всіма політичними і громадянськими правами.
 Універсальний принцип дії кримінального закону в просторі випливає з міжнародно-правових зобов'язань Російської Федерації в галузі боротьби зі злочинністю. Він закріплений у ч. Зет. 12 КК: "Іноземні громадяни та особи без громадянства, що не проживають постійно в Російській Федерації, які вчинили злочин поза межами Російської Федерації, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом у випадках ... передбачених міжнародним договором Російської Федерації, якщо вони не були засуджені в іноземній державі і притягуються до кримінальної відповідальності на території Російської Федерації ".
 Цей принцип є винятком як із загального територіального принципу дії кримінального закону в просторі, так і з принципу громадянства. Суть його полягає в тому, що особи притягуються до кримінальної відповідальності будь-якими державами за своїм національним законодавством незалежно від того, де скоєно злочин і громадянами якої держави є злочинці. Застосування універсального принципу пов'язано насамперед з необхідністю боротьби з міжнародними злочинами і деякими злочинами міжнародного характеру, припинення яких є обов'язком беруть участь у відповідних конвенціях держав і кримінальна відповідальність за які не обмежується ні територією, ні громадянством. Прикладами таких конвенцій є: Конвенція про запобігання та покарання злочинів проти осіб ', що користуються
 міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів; Конвенція по боротьбі з незаконним захопленням повітряних суден; Конвенція по боротьбі з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації; Єдина конвенція про наркотичні речовини; Конвенція про психотропні речовини і т. д.
 Отже, універсальний принцип діє в тому випадку, якщо:
 особа є іноземцем або апатридом, які не проживають постійно в Росії;
 злочин скоєно за межами Російської Федерації;
 злочин є міжнародним або носить міжнародний характер;
 за злочин міжнародними договорами встановлюється універсальна юрисдикція незалежно від місця його вчинення та громадянства злочинця;
 особа не залучалося до відповідальності за законами місця вчинення злочину;
 особа в силу будь-яких причин виявилося на території Росії.
 Реальний принцип дії кримінального закону в просторі полягає в тому, що держава поширює дію свого кримінального закону на злочини, вчинені іноземними громадянами та за його межами, якщо вони зазіхають на інтереси даної держави. Реальний принцип був відомий російському карному праву, однак післяреволюційний законодавство від нього відмовилося. КК РФ 1996 р. відновив дію реального принципу: "Іноземні громадяни та особи без громадянства, що не проживають постійно в Російській Федерації, які вчинили злочини поза межами Російської Федерації, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом у випадках, якщо злочин спрямований проти інтересів Російської Федерації .. . якщо вони не були засуджені в іноземній державі і притягуються до кримінальної відповідальності на території Російської Федерації "(ч. 3 ст. 12 КК).
 Нарешті, КК закріплює ще один принцип дії кримінального закону в просторі, який раніше не був відомий законодавству Росії, - протекційний. Заступницький принцип, або спеціальний режим, означає, що на певні категорії іноземців не
 поширюється дія кримінальних законів місця їх перебування, і за скоєні ними злочини вони відповідають за законами держави, громадянами якої є. Частина 2 ст. 12 КК поширює дію цього принципу на військовослужбовців Російської Федерації, що дислокуються за її межами, які за злочини, скоєні на території іноземної держави, несуть кримінальну відповідальність за КК Росії, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 7. Дія кримінального закону в просторі"
 1. ЗМІСТ
    дію як об'єктивна сторона складу злочину 196 § 4. Суспільна небезпека і протиправність діяння 198 § 5. Злочинні наслідки 202 § 6. Види злочинних наслідків 205 § 7. Значення наслідків у кримінальному праві 207 § 8. Причинний зв'язок як необхідна умова кримінальної відповідальності у матеріальних складах злочину 208 § 9. Основні питання причинності в теорії російського
 2. § 8. Дія кримінального закону по колу осіб
    дію кримінального закону по колу осіб пов'язано з особливостями їх державно-правового статусу. З цієї точки зору всіх суб'єктів кримінального права можна розділити на три категорії: громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни та особи без громадянства (апатриди). Дія кримінального права щодо цих категорій суб'єктів права вже розглядалася при розкритті питання про чинність
 3. 25. Класифікація правових норм. Колізійні норми права.
    дії, що не допускають ніяких відхилень від вичерпного перерахування прав і обов'язків суб'єктів. 2.2. Диспозитивні - норми, які веліли державою варіант поведінки, але дають можливість сторонам регульованого відносини самим визначати права і обов'язки в окремих випадках. 3) Норми права за характером впливу на особистість 3.1. Заохочувальні - норми, що встановлюють заходи
 4. § 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину
    дії кримінального закону в часі і просторі. При розгляді проблеми передумов кримінальної караності і складу злочину ми будемо стосуватися тільки передумов, коррес-98 ня, що характеризують специфіку кримінальної протиправності '. Ст. 2 Основ кримінального судочинства і відповідні статті КПК союзних республік формулюють загальні передумови кримінальної караності, які
 5. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
    діях винного складу злочину. «Кримінальні закони, - пише А. А. Піонтковський, - описуючи ознаки складу злочину, описують тим самим юридичний факт, який є умовою виникнення особливого роду правовідносин між особистістю злочинця і державою, що визначають разом з тим обсяг каральних прав держави щодо винної особи і суб'єктивні права в кримінальному
 6. § 3. Система кримінального права
    діє з іншими системними утвореннями (кримінально-процесуальним, цивільним, адміністративним правом, мораллю, психологією, статистикою і т. д.); для системи кримінального права характерна ієрархічність будови (норма, група норм, інститут та ін.) Кримінальну право включає в свою структуру Загальну і Особливу частини. В даний час ні в кого не викликає сумніву необхідність такої градації.
 7. § 8. Принципи кримінально-правового регулювання
    дію цього принципу який суперечить кримінальної відповідальності при співучасті, за наявності якого всі винні несуть кримінальну відповідальність за спільно і злагоджено скоєний злочин "солідарно". Кримінальну відповідальність може нести тільки фізична особа. Принцип винної відповідальності передбачає, що людина відповідає тільки за діяння і його наслідки, завдані їм
 8. Ознаки кримінального закону:
    дію на всій території Російської Федерації. Федеральні конституційні закони приймаються з питань, передбачених Конституцією. З усіх інших питань, віднесених до відання федеральних органів державної влади, в тому числі і по кримінально-правовим, приймаються федеральні закони. Ніякі інші органи не вправі приймати кримінально-правові акти. Кримінальний закон, як і будь
 9. § 3. Структура кримінального закону
    кримінального закону, поняття злочину і покарання, основні елементи складу злочину, загальні положення про призначення покарання, звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Загальна частина КК має шість розділів, які, в свою чергу, поділяються на глави. Розділ 1 "Кримінальний закон" має два розділи: "Завдання та принципи Кримінального кодексу Російської Федерації" і "Дія
 10. § 10. Видача осіб, які вчинили злочин
    дії кримінального закону в часі або просторі. Лише та обставина, що законодавець помістив статтю про видачу злочинців у главу 2 УК "Дія кримінального закону в часі і в просторі", визначає необхідність розгляду тут цього питання. Строго кажучи, проблема видачі злочинця (екстрадиція) відноситься до міжнародного, а не національному законодавству. Саме там
© 2014-2022  ibib.ltd.ua