Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

25. Класифікація правових норм. Колізійні норми права.


У будь-якій державі існує і з'являється величезна кількість норм права. Ці норми можна класифікувати (поділити) на види відповідно з певним критерієм (ознакою).
1) Норми права за предметом правового регулювання: норми конституційного, адміністративного, кримінального, цивільного, трудового, екологічного права та ін
2) Норми права за методом правового регулювання:
2.1. Імперативні - норми, що виражають у категоричних розпорядженнях держави чітко позначені дії, що не допускають ніяких відхилень від вичерпного перерахування прав і обов'язків суб'єктів.
2.2. Диспозитивні - норми, які веліли державою варіант поведінки, але дають можливість сторонам регульованого відносини самим визначати права і обов'язки в окремих випадках.
3) Норми права за характером впливу на особистість
3.1. Заохочувальні - норми, що встановлюють заходи заохочення за схвалюваний державою і суспільством варіант поведінки суб'єктів, що полягає у сумлінному і продуктивному працю (напр., правила виплати премій).
3.2. Рекомендаційні - норми, що встановлюють варіанти бажаного з точки зору держави поведінки суб'єктів.
4) Норми права по субординації в правовому регулюванні:
4.1. Норма матеріального вдачі - норма, що є первинним регулятором суспільних відносин: містить правило (права, обов'язки, заборони), на підставі якого можливо вирішення справи по суті. Наприклад, не можна вчиняти вбивство.
4.2. Норма процесуального права - норма, що встановлює оптимальний порядок застосування норм матеріального права: містить правило, на підставі якого можливе вирішення
справи по-суті.
5. Норми права по суб'єктах правотворчості:
норми органів предста-вительной влади
норми глави держави
норми органів виконавчої влади
норми громадських об'єднань, комерційних організацій, трудових колективів підприємств
6. Норми права за дією в просторі:
Загальні, Місцеві
7. Норми права за дією у часі:
Постійні, Тимчасові
8. Норми права за дією по колу осіб:
Загальні, Спеціальні
9. Норми права за функціональною спрямованістю:
9.1. регулятивні - встановлюють права і обов'язки суб'єктів (наприклад, норма, яка закріплює правомочності власника: володіння, користування, розпорядження, або норма, яка визначає порядок шлюбу).
9.2. охоронні - встановлюють способи юридичної відповідальності за порушення прав і невиконання обов'язків, закріплених у регулятивних нормах (наприклад, норма Кримінального кодексу про відповідальність за вбивство).
Регулятивні норми права за характером які у них розпоряджень: дозволяють, зобов'язують, які забороняють
Колізійні норми, або норми-арбітри - норми, які за наявності протиріччя між окремими нормативними актами з одного й того самого предмета регулювання, повинні бути застосовані в даному випадку, тобто це норми, що регулюють вибір норми.
Вони покликані вирішувати колізії (зіткнення норм, пов'язані з особливостями регулювання одних і тих же суспільних відносин різними правовими актами):
1) між конституцією й іншими нормативно-правовими актами; між законами та підзаконними актами; між актами
одного і того ж органу, виданими в різний час; між загальним і спеціальним актом;
2) в унітарній державі з автономними утвореннями, наділеними правотворчими повноваженнями, - між загальнодержавними актами і актами автономного утворення; в федеративній державі - між загально федеральними актами і актами суб'єктів федерації;
3) між різними державами.
Здебільшого колізійні норми входять до складу міжнародного приватного права (наприклад, є колізійних механізм регулювання зовнішньоекономічних договорів).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 25. Класифікація правових норм. Колізійні норми права. "
 1. Зміст
  правового регулювання 2. Метод правового регулювання інвестиційної діяльності 3.Управление у сфері інвестиційної діяльності 4. Розвиток правового регулювання інвестиційної діяльності 5. Джерела правового регулювання інвестиційної діяльності 6.Інвестіціонние правовідносини 7. Види інвестицій 8. Правові питання оцінки, визнання і реєстрації інвестицій 9. Правові
 2. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  правових джерел зовнішньоторговельної діяльності поставила проблему вибору права, що застосовується до регулювання конкретних зовнішньоекономічних правовідносин, суть якої полягає у відповіді на питання, яке матеріальне право застосовувати до зовнішньоекономічних операціях: російське, право іноземного контрагента або загальне (міжнародне торгове) законодавство. Стаття 1186 ЦК РФ регулює цей
 3. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
  класифікації, наприклад: (1) на судоустройственние і судочинного, тобто за функціональною ознакою, (2) за сферою дії, (3) за правовим джерела, в якому закріплено зміст принципу. На сучасному рівні розвитку системи цивільної юрисдикції можна говорити про значну спільності принципів організації та діяльності органів цивільної юрисдикції, які збігаються за
 4. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  класифікації позовів за процесуально-правовою ознакою і за характером захищаються інтересів. Види позовів. Позови класифікуються за різними підставами: 1) за метою, предмету позову проводиться процесуально-правова класифікація позовів; 2) по об'єкту захисту - матеріально-правова; 3) за характером захищається інтересу в арбітражному процесі. За процесуально-правовим критерієм позови класифікуються
 5. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  правового розвитку, міжнародний комерційний арбітраж перетворився до теперішнього часу в широко відомий і часто використовуваний інструмент врегулювання зовнішньоекономічних спорів цивільно-правового характеру поряд із судовою процедурою 1. Більш того, в порівнянні з судовим розглядом міжнародних комерційних спорів арбітраж має цілий ряд переваг, які неодноразово
 6. 2. Арбітражна угода
  правовим договором, що носять самостійний характер по відношенню до основного контракту незалежно від його виду. Існують два види арбітражних угод: арбітражне застереження і арбітражний компроміс. Арбітражне застереження є однією з умов і, отже, складовою частиною міжнародного комерційного контракту. Арбітражне застереження включається в текст контракту на стадії його розробки
 7. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати (Arbitration Institute, Stockholm Chamber of Commerce).
  Правовій формі товариства з обмеженою від-відповідальних, в число засновників якого входять Лондонська торгово-промислова палата, муніципалітет Лондонського сіті і Статутний інститут арбітражу. Суд функціонує на підставі Арбітражного регламенту, нова редакція якого набрала чинності 1 січня 1998 Число міжнародних комерційних спорів, переданих безпосередньо до Суду, щорічно
 8. 4. Теорія держави і права та галузеві юридичні науки.
  Класифікацію юридичних норм, юридичних фактів, колізії норм, прийомів, тлумачення, застосування юридичних норм). Дана структура носить умовний характер, це загальні напрямки в рамках єдиної науки, а не окремі частини. Більш типова структура - виділення теорії держави і теорії права. Теорія держави - питання, що стосуються такого явища, як держава: поняття, сутність, форма,
 9. 34. Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.
  Правові норми, що встановлюють даний статус; б) правосуб'єктність; в) основні права та обов'язки; г) законні інтереси; д) громадянство; е) юридична відповідальність; ж) правові принципи; з) правовідносини загального (статусного) типу. Правовий статус особистості - це правове становище людини, що відбиває його фактичний стан у взаємовідносинах з суспільством і державою. Класифікація
 10. Поняття вікової неосудності.
  Класифікацією хвороб 10-го перегляду. Це документ, що розробляється Всесвітньою організацією охорони здоров'я, вводиться для забезпечення однаковості в обліку захворюваності в різних регіонах світу. Кожна держава зобов'язана його використовувати, що, однак, не виключає можливість пристосувати дану класифікацію до системи охорони здоров'я та рівнем медичної науки існуючої в тій чи іншій
© 2014-2022  ibib.ltd.ua