Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

34. Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.


Права людини - це охоронювана законом міра можливої поведінки, спрямована на задоволення інтересів людини.
Це універсальна категорія, що представляє собою випливають із самої природи людини можливості користуватися благами та умовами безпеки.
Ознаки прав людини:
- виникають і розвиваються на основі природної та соціальної сутності людини з урахуванням зміни умов життя суспільства;
- складаються об'єктивно;
- належать індивідууму від народження;
- безпосередньо діючі;
- це вища соціальна цінність;
- являє собою принципи і норми взаємин між людьми і державою.
Виділяють види прав людини: особисті; політичні; економічні; духовні; культурні.
Права людини пов'язані із здійсненням так званої «негативної свободи», де індивід діє автономно, а держава утримується від втручання в його відносини і покликане їх захистити від можливих порушень. Права людини - це природні, невід'ємні права, що належать індивіду в силу його народження, і держава не може ні представляти ці права, ні відчужувати їх.
Правовий статус - складна, збірна категорія, що відображає весь комплекс зв'язків людини з суспільством, державою, колективом, оточуючими людьми. У структуру цього поняття входять такі елементи: а) правові норми, що встановлюють даний статус; б) правосуб'єктність; в) основні права та обов'язки; г) законні інтереси; д) громадянство; е) юридична відповідальність; ж) правові принципи; з) правовідносини загального (статусного) типу.
Правовий статус особистості - це правове становище людини, що відбиває його фактичний стан у взаємовідносинах з суспільством і державою.
Класифікація правових статусів особистості в першу чергу проводиться по сфері дії і структурі правових систем. Розрізняють загальний (міжнародний), конституційний (базовий), галузевої, родової (спеціальний) та індивідуальний правові статуси особистості.
Загальний (міжнародний) правовий статус особистості включає в себе крім внутрішньодержавних права, свободи, обов'язки і гарантії, вироблені міжнародним співтовариством і закріплені в міжнародно-правових документах. Захист його передбачена як внутрішнім законодавством, так і міжнародним правом.
Конституційний (базовий) статус особистості об'єднує головні права, свободи, обов'язки та їх гарантії, закріплені в основному законі країни. Його характерною ознакою є стабільність, яка обумовлена особливостями самої людського життя і передбачає встановлення в суспільстві нормального правопорядку, передбачуваних і розумних змін, які забезпечують збереження генофонду країни, темпи виробництва матеріальних і духовних цінностей, вільний розвиток особистості. Як будь-яка основа, на якій утворюються нові якості, конституційний статус повинен володіти стійкістю, його існування має тривати доти, поки основні суспільні відносини не зміняться докорінно і своїй більшості.
Стабільність конституційного статусу особистості залежить від того, наскільки повно він відповідає фактичним суспільним відносинам, і від того, який порядок прийняття, скасування відповідних норм та внесення до них змін закріплений в законі.
Галузевий статус особистості складається з правомочностей та інших компонентів, опосередкованих окремої або комплексною галуззю правової системи - цивільним, трудовим, адміністративним правом і ін
Індивідуальний статус характеризує особливості становища конкретної людини в залежності від його віку, статі, професії, участі в управлінні державними справами і т.п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 34. Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості. "
 1. 15. Співвідношення особистості і граждани-на.
  Юридичною передумовою правового становища особистості в суспільстві є стан громадянства, тобто політична приналежність індивідуума до цієї держави, яка обумовлює характер політико-правових відносин між особистістю і державою. В унітарних державах існує єдине громадянство, в країнах з федеративною формою державно-ного пристрою громадянство, як правило,
 2. Список літератури
  концепції розвитку системи виконавчої влади в РФ / / Держава і право. 1996. № 8. Основні характеристики виконавчої влади з Конструкції РФ 1993 / / Держава і право. 1996. № 1. Особливості боротьби з військової злочинністю / / Законність. 1997. № 13. С. 10-13. Органи конституційного контролю суб'єктів РФ: проблеми організації та діяльності / / Держава і право. 1995. № 9.
 3. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  юридичний статус Установчих зборів як «господаря землі Руської», вироблений угодою лідерів Петроградської Ради і Державної думи в ніч на 2 березня з основним принципом «непредрешенія» головних питань державної життя до Установчих зборів, зробив Тимчасовий уряд і радянські партії заручниками формули «непредрешенія». Вони не могли розпорядитися владою, не
 4. 20. Адміністративно-правовий статус громадян: адміністративна правоздатність та дієздатність.
  Юридичної сили). Правоздатність людини створює юридичне поняття особи і громадянина. Тільки у випадках, передбачених кримінальним або адміністративним законодавством, громадянин може бути позбавлений якоїсь частини адміністративної правоздатності - права переміщення, позбавлення батьківських прав і т.п. Адміністративна дієздатність громадян є другою складовою частиною
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Юридичним особам. Контроль здійснюється на всіх стадіях кредитування. Сукупність прийомів дослідження балансів об'єднана в методики трендового, горизонтального і вертикального аналізів. Валютний контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Метою валютного контролю є забезпечення дотримання валютного законодавства при здійсненні валютних операцій. Валютний
 6. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  юридично?! Він міг діяти подібним чином! А за спробу невиконання його вимог на офіцера (ів) могли бути накладені дисциплінарні стягнення, автоматично позбавляють їх додаткових оплат за бездоганну службу. Тому необхідно широко впроваджувати цивільно-правові відносини, замінюючи ними адміністративні та кримінально-правові регулятори. Ці правовідносини невигідні як державі, так
 7. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  юридичної відповідальності. Причиною подібного становища є не тільки правова безпорадність військовослужбовців, залежність військових юридичних служб та юристів, які не стільки філософська і правова безграмотність і обмеженість правосвідомості воєначальників, скільки відсутність чіткої вказівки в цій статті, що особи, які порушують її положення, повинні бути притягнуті до дисциплінарної
 8. ВСТУП
  юридично виправдано, а й соціально обгрунтовано. Разом з тим застосування даної норми на практиці викликає певні труднощі. Це пов'язано з тим, що диспозиція ст.20.3 КК РФ містить ряд термінів, запозичених із суміжних (з юриспруденцією) наук (психології, педагогіки), що вимагає від практиків їх достатнього глибокого розуміння. Мається деяка процесуальна специфіка у виявленні,
 9. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  юридичний факт, який є умовою виникнення особливого роду правовідносин між особистістю злочинця і державою, що визначають разом з тим обсяг каральних прав держави щодо винної особи і суб'єктивні права в кримінальному процесі » '. Питання про правовідносинах в галузі кримінального права за останні роки привертає до себе все більшу увагу. Число прихильників
 10. § 8. Принципи кримінально-правового регулювання
  право тільки тоді виконує свою основну соціально-моральну та організаційно-правову місію, коли керується принципами, виробленими багатовікової життєвою мудрістю сотень попередніх поколінь. Очевидно, кримінальним правом притаманні такі основні принципи. Принцип законності, який випливає з положень Загальної декларації прав людини: ніхто не може бути визнаний винним
© 2014-2022  ibib.ltd.ua