Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки з адміністративного права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

20. Адміністративно-правовий статус громадян: адміністративна правоздатність та дієздатність.


Адміністративно-правовий статус громадянина України визначається обсягом і характером адміністративної правосуб'єктності, яку складають адміністративні правоздатність та дієздатність.
Адміністративна правоздатність - це визнання законом за громадянином фактичної можливості бути суб'єктом адміністративного права, мати права та обов'язки адміністративно-правового характеру. Адміністративна правоздатність виникає з моменту народження людини. Її обсяг встановлюється і змінюється за допомогою адміністративно-правових норм. Вона підтверджується документами про громадянство - паспортом громадянина України, а для осіб до 16 років - свідоцтвом про народження.
Правоздатність не може бути обмеженою або відчуженої, від неї неможливо відмовитися добровільно (оскільки така відмова не має юридичної сили). Правоздатність людини створює юридичне поняття особи і громадянина. Тільки у випадках, передбачених кримінальним або адміністративним законодавством, громадянин може бути позбавлений якоїсь частини адміністративної правоздатності - права переміщення, позбавлення батьківських прав і т.п.
Адміністративна дієздатність громадян є другою складовою частиною адміністративної правосуб'єктності. При цьому адміністративна правоздатність є основою адміністративної дієздатності громадян, оскільки створює умови, за яких реалізуються їх суб'єктивні права і обов'язки.
Адміністративна дієздатність - це визнана законодавством спроможність громадян своїми діями набувати і здійснювати права і виконувати обов'язки адміністративно-правового характеру. Громадянин вважається повністю дієздатним при досягненні 18-річного віку. Разом з тим і при досягненні 16-річного віку у громадянина виникає адміністративна дієздатність: отримання паспорта й дотримання правил паспортної системи, охорона природи і т.п. У деяких випадках адміністративна дієздатність може настати і до досягнення людиною 16-річного віку (право на працю).
Права і обов'язки громадян можна умовно розділити на дві групи: 2) вказують на становище людини в соціальній структурі держави; вони зв'язуються ні з моментом народження, а з досягненням певного віку (виборче право, право і обов'язок військової служби) - так звані статутні права, б) дозволяють громадянину реалізувати наявні права - особисті, соціально-економічні;
вони називаються адекватними. Права і обов'язки обох груп в сукупності створюють поняття - правосуб'єктність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20. Адміністративно-правовий статус громадян: адміністративна правоздатність та дієздатність. "
 1. 1. Адміністративно-правове становище громадян визначається обсягом і характером адміністративної правосуб'єктності:
  адміністративна правоздатність - це здатність гражда-нина мати певні права, передбачені нормами адміністра-тивного права і виконувати покладені на нього обов'язки у сфері дер-жавного управління. Вона виникає з моменту народження і припиняється смертю 2) адміністративна дієздатність - здатність громадянина своїми діями набувати, а також здійснювати права
 2. 2. Формування складу суду. Едінолічноеі колегіальний розгляд справ. Прівлеченіек розгляду справ арбітражних засідателів. Відводи
  адміністративних та інших публічних правовідносин, і справи окремого провадження. Справи в арбітражному суді апеляційної та касаційної інстанцій, а також у порядку нагляду розглядаються колегіально у складі трьох чи іншого непарної кількості суддів, якщо інше не встановлено АПК РФ. При колегіальному розгляді справи один із суддів головує у судовому засіданні. У разі, якщо АПК РФ
 3. 25. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративно-правових відносин.
  Адміністративної правоздатності, а виникаючі відносини є адміністративно-правовими, оскільки вони реалізуються у сфері державного управління, де учасники мають взаємні права та обов'язки. Більшість адміністративно-правових відносин, що виникають за участю об'єднань громадян, характеризуються відсутністю «влади і підпорядкування»; це так звані горизонтальні
 4. Компетенція приватних нотаріусів
  адміністративному, державному праві та інших областях права повноваження розглядаються як складова частина компетенції та статусу органу, посадової особи, особи, яка виконує управлінські функції в організації, а також деяких інших осіб, які реалізують функції передбачені для них законодавством. У зв'язку з цим повноваження є правом та одночасно обов'язком
 5. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Адміністративні, ніж цивільно-правові. По-друге, у зв'язку з ліквідацією приватної власності, змінами економічного ладу, прийняттям нової Конституції СРСР, змінилася класифікація форм власності. Кодекс виходив з існування соціалістичної власності і особистої власності громадян на майно, призначене для задоволення їх матеріальних і культурних потреб
 6. 1. Суб'єкти адміністративного права
  адміністративним правом. Суб'єкти адміністративного права можуть стати суб'єктами адміні-стративні пр-ний при наявності 3-х умов: 1. адміністративно-правові норми, які передбачають права і обов'язки суб'єкта 2. адміністративної правоздатності та дієздатності суб'єкта 3. підстава виникнення, зміни та припинення пр-ний (юридичний факт) Адміністративна правоздатність - це
 7. 1. Адміністративно-правовий статус граждан2. Основні права і обов'язки громадян у сфері виконавчої власті3. адміністративно-правові гарантії прав громадян
  адміністративно-правові гарантії прав
 8. Методи здійснення виконавчої влади
  адміністративно-правових методів. 2. Поняття адміністративного примусу. 3. Види адміністративного примусу. 1. Методи діяльності виконавчої влади - це способи здійснення управлінських функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За функціями суб'єктів
 9. Адміністративна відповідальність
  адміністративної відповідальності, її від-відмінність від інших видів юр. від-ти. 2. Поняття, ознаки адм. пр-ня. 3. Юридичний склад адм. пр-ня. 1. Адміністративна відповідальність - це застосування уполномо-ченного органом або посадовою особою адміністративного стягнення до особи, яка вчинила адміністративне пр-ня. У РФ діє велика кількість адміністративних правил. Правила дорожнього
 10. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Адміністративні заходи на території країни, проявляти віротерпимість, скасувати «зайві» сорому друку та обмеження для «інородців». В указі, однак, не було ні слова про землю, політичної та громадянської свободи, конституції, парламенті. Не відав, мабуть, російський венценосец, що ці проблеми він залишає вирішувати майбутню революції. У 1901-1904 рр.. в Росії виникла революційна ситуація,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua