Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

33. Правові принципи, правові аксіоми, правові презумпції, правові фікції.


Принципи права - об'єктивно властиві праву відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов'язування), які пред'являються до учасників суспільних відносин з метою гармонійного поєднання індивідуальних, групових і громадських інтересів.
Принципи є підставою права, укладені в його змісті, виступають як орієнтири у формуванні права, відбивають сутність права та основні зв'язки, реально існуючі в правовій системі.
Правові презумпції і аксіоми - не законодавчі норми, а специфічні різновиди правил (принципів), вироблених в ході тривалого розвитку юридичної теорії і практики.
Презумпція означає припущення про існування (або настанні) будь-яких фактів, подій, обставин. В основі презумпції - повторюваність життєвих ситуацій. Отже, презумпції носять гаданий, прогностичний характер. Тим не менш, вони служать важливим додатковим інструментом пізнання навколишньої дійсності. Презумпції виступають в якості засобу, що допомагає встановленню істини. У цьому їх наукова та практична цінність.
Правові презумпції визначаються в літературі як закріплені в нормах права припущення про наявність чи відсутність юридичних фактів. Ці припущення засновані на зв'язку з реально виробляють процесами і підтверджені попереднім досвідом.
Правові презумпції - різновиду загальних презумпції. Особливість перших, як це випливає з наведеного визначення, полягає в тому, що вони прямо чи опосередковано відображаються в нормативних актах, обумовлені потребам юридичного опосередкування суспільних відносин і діє тільки у правовій сфері.
Найбільш характерні презумпції:
Презумпції знання закону (правознакомства). Апріорі передбачається, що кожен член суспільства знає (або, принаймні, повинен знати) закони своєї країни. Незнання закону не звільняє нікого від відповідальності за його порушення. У всіх правових системах виходять з того, що громадянин не може в якості виправдання посилатися на свою юридичну необізнаність - це не буде прийнято до уваги, хоча свідомо ясно, що жодна людина не в змозі пізнати всі діючі в даному суспільстві правові норми і акти. Однак інша посилка була б тут вкрай небезпечною.
Презумпція невинності, згідно з якою кожен громадянин передбачається чесним, добропорядним і ні в чому не винним, поки не буде у встановленому порядку доведено інше, причому тягар доведення лежить на тих, хто звинувачує, а не на самому звинувачену.
Презумпції справедливості закону, істинності й обгрунтованості вироку, відповідальності батьків за шкоду, заподіяну їх неповнолітніми дітьми, припущення про те, що фактичний власник речі є її власником, що приналежність слідує за головною річчю, що пізніше виданий закон скасовує попередній у всьому тому, в чому він з ним розходиться; ніхто не може передати іншому більше прав, ніж має сам; спеціальний закон скасовує дію загального, до неможливого не зобов'язують; хто не заперечує, визнає
Правові аксіоми визначаються як самоочевидні істини, що не потребують доказів. Їх значення в тому, що вони відображають вже встановлені і достовірні знання. Це «найпростіші юридичні судження емпіричного рівня, що склалися в результаті багатовікового досвіду соціальних відносин та взаємодії людини з навколишнім середовищем.
Наука спирається на них як на вихідні, перевірені життям дані. У загальній теорії права аксіоматичних положень багато: несправедливо карати двічі за одне й те саме правопорушення; нехай буде вислухана друга сторона; правосуддя зміцнює державу та ін Всі ці аксіоми відіграють важливу регулюючу, прикладну і пізнавальну роль.
Правові фікції - особливий прийом, який полягає в тому, що дійсність підводиться під якусь формулу їй невідповідну або навіть взагалі нічого спільного з нею не має, щоб потім з цієї формули зробити певні висновки. Наприклад: положення про визнання особи безвісти відсутнім або оголошення померлим.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 33. Правові принципи, правові аксіоми, правові презумпції, правові фікції. "
 1. 7. Об'єкт і предмет юридичної науки. Правознавство та государствоведение.
  Правові реальності, на кіт. спрямовані юрид. дослідження. Об'єкт юридичної науки - це конкретні сфери об'єктивної дійсності, а саме об'єктами є держава і право. Однак юриспруденція, як і всяка наука, має один предмет вивчення. Держава і право досліджується в якості складових моментів єдиного об'єкта. В основу їх вивчення покладено один принцип і критерій
 2. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Правознавства), на початку своєї кар'єри займав кафедру цивільного права в Московському університеті, був відомий своїми працями з історії права. У 1859 році його статтю про графа В. Н. Паніна (міністрі юстиції) А. И. Герцен помістив у своєму «Колоколе», в ній учений критикує всю систему судочинства в Росії, вимагаючи гласності в суді, вважаючи, що вона допоможе вилікувати хвороби російської бюрократії.
 3. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  правових інтересів сторін. На питання про те, як розуміється змагальність у сучасному арбітражному процесі, спробували відповісти Т. Андрєєва та А. Зайцева у статті «Принцип змагальності в новому АПК РФ». Зокрема, автори відзначають, що в АПК РФ 1992 року поняття змагальності не використовувалося. Вперше як принцип змагальність отримала законодавче закріплення в
 4. 46. Компетенція та функції уряду.
  Правової регламентації. Воно стоїть над усіма іншими вищими органами держави. Не будучи схильне контролю з боку, уряд має можливість сама визначати обсяг своїх пів-жень. функції уряду зарубіжних держав. 1.Управление державним апаратом є однією з основних функцій уряду. Уряд не тільки відіграє вирішальну роль у справі
 5. 66. Юридична відповідальність. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.
  Правові презумпції: презумпції неспростовні - що не підлягають сумніву і доведенню припущення (закріплені в законі) про наявність або відсутність певних фактів. Це положення, які є принципами; презумпції опровержімие - що не підлягають сумніву припущення (закріплені в законі) про наявність або відсутність певних фактів, поки стосовно них не буде доведено інше. Це
 6. Право на захист
  правових) послуг. 2. Частини 1 та 2 ст. 59, ч. 2 ст. 63, п. 6 ч. З ст. 129 КонстітуціїУкраїні; ст. 21 КПК; ст. 5 Закону України "Про міліцію"; статьи 9,12, 21 Закону України "Про попереднє ув'язнення". 3. Зміст принципу забезпечення права підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного на захист Полягає у такому: забезпечення права знаті, в чому его підозрюють або обвінувачують; забезпечення права
 7. ВСТУП
  правова норма є реалізацією щодо неповнолітніх принципів провини, справедливості та гуманізму, зафіксованих у розділі першої Кримінального Кодексу РФ (ст.ст. 5-7). Встановлюючи ці принципи, законодавець вводить категоричний заборону щодо об'єктивного зобов'язання (ст. 5 ч.2 КК РФ). Притягнення до кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх, які мають відставання в
 8. § 5. Об'єктивно-суб'єктивна природа кримінальної відповідальності
  правової функції об'єктивною категорією, змістовно містить в собі і суб'єктивні моменти. Об'єктивна і суб'єктивна її боку насамперед виражають зовні специфіку власне відповідальності як кримінально-правової категорії, яка, виникнувши, існує об'єктивно (реально), незалежно від того, бажана вона для особи, яка вчинила злочин, чи ні. Крім того, вони відображають і
 9. 109. Зміна осіб у зобов'язанні.
  Правовою підставою такої заміни є не зазначена глава ГК, а ст. 162 ЦК, за змістом якої допускається можливість будь-якої зміни зобов'язання, якщо на те є згода обох сторін. Виняток становлять випадки, спеціально передбачені
 10. 43. Визнання та виконання міжнародних арбітражних рішень
  правової забезпеченості законних інтересів партнерів у зовнішньоекономічних відносинах, недостатньо виробити ту чи іншу процедуру вирішення спорів і пристосувати її до взаємоприйнятної формі. Якщо рішення, винесене проти того чи іншого контрагента міжнародним комерційним арбітражем, якому цей контрагент заздалегідь підкорився, не могло б бути приведено у виконання, арбітраж не тільки
© 2014-2021  ibib.ltd.ua