Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 5. Об'єктивно-суб'єктивна природа кримінальної відповідальностіКримінальна відповідальність, будучи за своєю соціально-правової функції об'єктивною категорією, змістовно містить в собі і суб'єктивні моменти. Об'єктивна і суб'єктивна її боку насамперед виражають зовні специфіку власне відповідальності як кримінально-правової
категорії, яка, виникнувши, існує об'єктивно (реально), незалежно від того, бажана вона для особи, яка вчинила злочин, або немає. Крім того, вони відображають і глибину особистого почуття відповідальності. Пояснюється це, очевидно, тим, що кримінальна відповідальність, що виникла як зовнішня (по відношенню до окремого індивіда), соціально-правова форма взаємозв'язку злочинця з окремою людиною або суспільством, в результаті інтеріоризації (тобто переходу ззовні всередину) здатна породити, а в більшості випадків і породжує, поряд з іншими факторами соціальної дійсності, усвідомлення людьми почуття відповідальності з приводу благ інших людей чи громадських благ, що охороняються всім комплексом соціально-правових установлень. Цим певною мірою можна пояснити те, що велика кількість людей дотримуються законів (у тому числі і кримінальні) в силу своєї внутрішньої звички, що стала для них життєвою необхідністю.
Погляд на кримінальну відповідальність як на правовідносини (правовідносини кримінальної відповідальності) дозволяє, в свою чергу, визначити оптимальне дозування співвідношення об'єктивного і суб'єктивного ознак складу злочину, що втілюється в обсязі кримінальної відповідальності і характер заходів державного примусу, застосовуваних до конкретної особи, яка вчинила злочин.
Наше вітчизняне кримінальне право виходить з визнання доведеного, об'єктивно-суб'єктивного підстави кримінальної відповідальності, таким чином підкреслюючи свій релятивний (відносний) характер. При цьому об'єктивні і суб'єктивні елементи підстави кримінальної відповідальності не конкурують між собою, не витісняють один одного, а утворюють єдине підставу кримінальної відповідальності. У вирішенні цього питання неприпустима як недооцінка, так і переоцінка об'єктивного і суб'єктивного моментів, на основі яких у кожному конкретному випадку визначається не тільки обсяг кримінальної відповідальності, а й вид і розмір призначуваного покарання, а також ряд інших моментів, які суттєво впливають на правовий статус засудженого . Для цивілізованого кримінального права є аксіомою теза про те, що наміри і переконання людини, як би ганене вони не були, не тягнуть кримінальної відповідальності, якщо вони не втілені в діяння. У цьому плані недооцінка об'єктивних ознак підстави кримінальної
відповідальності за рахунок гіпертрофована суб'єктивних неминуче призведе (і призводить) до беззаконня і сваволі.
Питання про співвідношення об'єктивних і суб'єктивних елементів у підставі кримінальної відповідальності дуже важливий, крім усього викладеного, у реалізації таких принципів кримінального права, як невідворотність кримінальної відповідальності і покарання, індивідуалізація кримінальної відповідальності і покарання. Відомо, що персональна кримінальна відповідальність є необхідною умовою її індивідуалізації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Об'єктивно-суб'єктивна природа кримінальної відповідальності "
 1. ЗМІСТ
  об'єктивної сторони 192 § 2. Діяння 193 § 3. Бездіяльність як об'єктивна сторона складу злочину 196 § 4. Суспільна небезпека і протиправність діяння 198 § 5. Злочинні наслідки 202 § 6. Види злочинних наслідків 205 § 7. Значення наслідків у кримінальному праві 207 § 8. Причинний зв'язок як необхідна умова кримінальної відповідальності у матеріальних складах злочину 208 § 9.
 2. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  об'єктивних, так і суб'єктивних причин. Мета законодавця очевидна - забезпечення найбільш ефективного захисту прав осіб у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Одна з об'єктивних причин - скасування органів державного та відомчого арбітражу, які розглядали господарські спори між організаціями. Ця категорія справ могла бути передана до судів загальної
 3. ВСТУП
  об'єктивної необхідності. Це означає, що доцільність і соціальні функції юридичного закону в кінцевому рахунку визначаються тим, наскільки вони відповідають об'єктивним закономірностям суспільного життя. Соціалістична держава на основі пізнання об'єктивних законів суспільного розвитку в конкретних історичних умовах встановлює в інтересах розвитку соціалістичного суспільства
 4. § 1. Загальні зауваження
  об'єктивного шкоди державі, нації і т. д. Майже у всіх підручниках кримінального права вказується, 'Торкаючись структури суспільної небезпеки злочинного діяння, Б. С. Нікіфоров говорить про фактичне ядрі і соціальних елементах, супутніх обставини та наслідки. При цьому автор, на нашу думку, безпідставно виключає суб'єктивну сторону з числа фактичних і соціальних елементів
 5. § 4. Суспільна небезпека і об'єктивна сторона злочину
  об'єктивної сторони)? Применшує чи такий підхід значення дії? На нашу думку, це анітрохи не применшує його значення. Дії суб'єкта є насамперед засобом для пізнання суб'єктивної сторони, так як тільки з дій особистостей ми можемо судити про реальні «помислах і почуттях» реальних особистостей ... »!. «Лише остільки, оскільки я проявляю себе .., - писав К-Маркс, - я вступаю в
 6. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  об'єктивних обставин, що характеризують підсівши-1 Див; Б. С. Маньковський. Проблема відповідальності в кримінальному праві. М.-Л., Изд-во АН СРСР, 1949, стор 66, 115 та ін Б. ^ С. Утєвський. Вина в радянському кримінальному праві. Госюриздат, 1950, стор 51 і ін 59 димого: вчинення ним злочину, наслідки, умови і мотив скоєння злочину; 2) негативна суспільна (морально-політична)
 7. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  об'єктивних і суб'єктивних ознак (елементів), які згідно радянським законом визначають кон кретного суспільно небезпечне для соціалістичної держави дія (бездіяльність) як переступив лення »2. «Представляючи собою сукупність елементів кон кретного злочину, склад не може ні в одному своєму« роді »або« вигляді »бути загальним. Склад преступле ня завжди реальний, завжди
 8. § 3. Визначення поняття складу злочину
  об'єктивних підставах кримінальної відповідальності. У радянській кримінально-правовій літературі така точка зору найбільш повно була виражена професором А. Н. Трайнін. Він зазначав, що наявність складу злочину передбачає наявність всіх без винятку утворюють його елементів. 1 У загальній теорії права юридичними фактами називаються конкретні життєві обставини, з якими норми правд
 9. § 1. Теоретичне обгрунтування (загальні питання]
  об'єктивну сторону преступленія3. Далі В. Н. Кудрявцев пише: «Об'єктивна сторона в свою чергу обмежує кримінальну відповідальність певними рамками: фактично досконалими суспільно небезпечними діями і їх наслідками. Зазначене рішення питання ... принципово протилежно реакційним буржуазним теоріям і практиці буржуазної юстиції, зокрема «фінальної теорії» Вельцеля,
 10. Ознаки кримінального закону:
  об'єктивні і суб'єктивні ознаки злочину, вони не встановлюють санкції. Так, Конвенція по боротьбі з незаконним захопленням повітряних суден 1970 встановлює, що "кожна договірна Держава зобов'язується застосовувати щодо такого злочину суворі заходи покарання". По-третє, навіть вказуючи міру впливу, вони ніколи не конкретизують її . Так, відповідно до Єдиної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua