Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002 - перейти до змісту підручника

2. Арбітражна угода


В основі функціонування міжнародного комерційного арбітражу лежить арбітражна угода сторін спору. Арбітражна угода - це угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними у зв'язку з будь-яким конкретним правовідносинами, незалежно від того, мають вони договірний характер чи ні (п. 1 ст. 7 Закону 1993 р.). Сутність арбітражної угоди в міжнародному приватному праві виражається в тому, що воно закріплює взаємоузгоджене волевиявлення сторін міжнародного комерційного контракту передати що виникли або можуть виникнути між ними спір на вирішення в міжнародний комерційний арбітраж. За своєю юридичною природою арбітражна угода є цивільно-правовим договором, що носять самостійний характер по відношенню до основного контракту незалежно від його виду.
Існують два види арбітражних угод: арбітражне застереження і арбітражний компроміс. Арбітражне застереження є однією з умов і, отже, складовою частиною міжнародного комерційного контракту. Арбітражне застереження включається в текст контракту на стадії його розробки і підписання, коли про конкретний суперечці між сторонами за контрактом не може бути й мови. Це означає, що арбітражне застереження спрямована в майбутнє і носить в цьому сенсі перспективний характер. Вона передбачає передачу до арбітражу тих суперечок, що тільки лише можуть виникнути в майбутньому. Але, навіть і будучи складовою частиною контракту, арбітражна обмовка має по відношенню до нього самостійний характер. На це прямо вказує російський закон, стверджуючи, що арбітражне застереження, що є частиною договору, повинно трактуватися як угода, що не залежить від інших умов договору (п. 1 ст. 16). Арбітражний компроміс, або третейський запис, виступає як окреме арбітражна угода, відмінне від основного контракту та укладена сторонами вже після виникнення конкретного спору. У цьому сенсі арбітражний компроміс спрямований у минуле і носить ретроспективний характер. Цілком очевидна самостійність арбітражного компромісу по відношенню до комерційного контракту.
Оскільки арбітражна угода виступає як цивільно-правовий договір, то загальправові підстави дійсності договорів застосовні і до нього. Однак у силу важливості цього питання стосовно до міжнародного комерційного арбітражу зупинимося на ньому більш докладно 8. Наявність «іноземного елемента» в арбітражній угоді надає особливу значимість наступних підстав для визнання його юридично дійсним:
1) Належна правосуб'єктність сторін такої угоди і добровільність їх волевиявлення.
В силу того, що найчастіше «іноземний елемент» в арбітражній угоді представлений сторонами, що мають різну державну приналежність, питання належної правосуб'єктності сторін буде регулюватися відповідно до застосовного правом. На підставі широко поширеності колізійних норм правосуб'єктність фізичних осіб визначається їх особистим законом (законом громадянства або законом місця проживання), а правосуб'єктність юридичних осіб - законом юридичної особи (законом місця його інкорпорації, законом «осілості» або закону місця ведення основної господарської діяльності). Для того щоб арбітражна угода було визнано дійсним, сторони, що його уклали, повинні мати належну правосуб'єктність відповідно до права, що регулює їх особистий статут. Добровільність волевиявлення сторін передбачає вираження справжнього наміри сторін звернутися до арбітражу, вільний від обману, погроз, помилки або помилки. Лише в цьому випадку можна визнати волевиявлення сторін формує їх справжній намір вибрати арбітражний розгляд як засіб вирішення спору між ними. Таким чином, в основі арбітражної угоди лежать взаємоузгоджені волі сторін без яких-небудь дефектів і вад.
2) Допустимість спору в якості предмета арбітражного розгляду.
У законодавстві різних держав по-різному визначено, які саме спори можуть бути предметом арбітражного розгляду, а які підлягають розгляду тільки в судовому порядку. Відповідно до цього встановлюється і сфера дії арбітражного угоди. Так, російське законодавство передбачає, що в міжнародний комерційний арбітраж можуть передаватися:
спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном, а також
спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об'єднань та організацій, створених на території РФ, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими суб'єктами права РФ (п. 2 ст. 2 Закону
1993 г).
У деяких країнах законодавчо передбачені обмеження предметної компетенції арбітражу, що виражається в забороні арбітражу розглядати спори некомерційного характеру (наприклад, пов'язані із захистом прав споживачів); суперечки, що зачіпають публічний порядок; спори, пов'язані з процедурою банкрутства та ліквідації підприємств; суперечки, що зачіпають інтереси держави, і т. д. Крім національного законодавства і деякі міжнародні конвенції вилучають певні категорії спорів з предметної компетенції арбітражу. Наприклад, Варшавська конвенція 1929 про уніфікацію деяких правил, що стосуються міжнародних віз-задушливих перевезень, передбачає вирішення спорів, що випливають з договорів міжнародного повітряного перевезення вантажів, пасажирів і багажу, в державному суді за місцем проживання перевізника або за місцем знаходження головного управлінського органу підприємства -перевізника, або за місцем призначення перевезення (ст. 28).
Особливе значення питання про правильне визначення предметної компетенції арбітражу обумовлено його впливом в подальшому на процес визнання і приведення у виконання винесеного арбітражного рішення. Так, Європейська конвенція 1961 р. передбачає, що суд, в якому порушено справу про наявність або дійсності арбітражної угоди, може не визнати його дійсним, якщо за законом його країни спір не може бути предметом арбітражного розгляду (п. 2 ст. VI). Відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 р. в визнання і приведення у виконання арбітражного рішення на території будь-якої держави - учасника конвенції може бути відмовлено, якщо за законами цієї держави об'єкт спору не може бути предметом арбітражного розгляду (п. 2 ст. V) .
3) Належна форма арбітражної угоди.
При вирішенні питання про форму арбітражної угоди необхідно враховувати імперативні норми національного законодавства з цього питання. Більшість держав, вимагає дотримання письмової форми арбітражної угоди, в той час коли деякі держави надають можливість його укладення і в усній формі (наприклад, Данія, Швеція). Російське право розглядає арбітражна угода як зовнішньоекономічну угоду і тим самим вимагає його вчинення у письмовій формі під загрозою визнання його недійсним. Так, Цивільний кодекс РФ говорить про те, що недотримання простої письмової форми зовнішньоекономічної угоди тягне недійсність угоди (п. 3 ст. 162). Закон 1993 більш повно розкриває поняття письмової форми арбітражної угоди. Згідно п. 2 ст. 8 арбітражна угода укладається у письмовій формі. Угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів електрозв'язку, що забезпечують фіксацію такої угоди, або шляхом обміну позовною заявою та відкликанням на позов, в яких одна зі сторін стверджує наявність угоди, а інша проти цього не заперечує. Посилання в договорі на документ, що містить ар-арбітражного застереження, є арбітражною угодою за умови, що договір укладений у письмовій формі і це посилання є, що робить згадане застереження частиною договору.
Згідно п. 1 ст.11 Нью-Йоркської конвенції 1958 кожна договірна держава визнає письмову угоду, за яким сторони зобов'язуються передавати в арбітраж спори, що виникли або можуть виникнути між ними у зв'язку з яким- або конкретних договірних чи іншим правовідносинами, об'єкт якого може бути предметом арбітражного розгляду. У Європейській конвенції 1961 р. під арбітражною угодою розуміється арбітражне застереження в письмовій угоді або окрему угоду, підписану сторонами, а у відносинах між державами, жоден із законів яких не вимагає письмової форми для арбітражної угоди, укладену у формі, дозволеній даними законами (п . 2 ст. 1). З цього випливає, що арбітражні угоди можуть бути укладені в будь-якій формі, якщо закон жодного з держав - учасниць конвенції не вимагає обов'язкової письмової форми. У зв'язку з тим, що вимоги Нью-Йоркської та Європейської конвенцій до форми арбітражної угоди відрізняються один від одного, виникають певні труднощі для суб'єктів тих держав, які беруть участь в обох конвенціях. Для їх подолання рекомендується в будь-якому випадку використовувати письмову форму.
Арбітражна угода має бути викладено ясним і чітким мовою, стосуватися конкретного правовідносини, з якого може виникнути суперечка, і не містити двозначних виразів. Арбітражна угода, виражене в неясною формі, з великою часткою ймовірності може бути визнано недійсним. Щоб уникнути подібного роду неприємностей арбітражні інститути та асоціація рекомендують типові форми арбітражних угод. Зокрема, МТП рекомендує використовувати наступну типову арбітражне застереження: будь-які спори, що виникають у зв'язку з цим контрактом, під-
9 Див: Зикін І.С. Взаємодія інституційного арбітражу та арбітражу ad hoc / / Міжнародне приватне право: сучасна
практика. С. 280-289.
10 Міжнародне приватне право. Збірник нормативних доку-ментів. М., 1994. С. 514-525.
11 Там же. С. 493-513.
Лежать остаточного врегулювання відповідно до Ар-арбітражного регламенту Міжнародної Торгової палати, одним або декількома арбітрами, призначеними відповідно до цього регламенту.
Основне значення арбітражної угоди полягає в тому, що саме воно наділяє міжнародний ком-мерческій арбітраж компетенцією, тобто правомочием розглядати спір, що виникає з правовідносин певного виду. Отже, межі покладених на арбітраж повноважень (тобто його компетенція) визначаються самими сторонами в суперечці шляхом укладення арбітражної угоди. Арбітражна угода не тільки безпосередньо наділяє компетенцією «ізольований» арбітраж, але й може обмежити загальну компетенцію інституційного арбітражу, закріплену в його статуті і регламенті. Це здійсненно шляхом віднесення до його компетенції лише певних категорій спорів, пов'язаних з конкретними видами правовідносин. Таким чином, міжнародний комерційний арбітраж наділяється компетенцією в результаті взаємоузгодженого волевиявлення сторін міжнародного комерційного контракту, яке закріплене в арбітражному злагоди-шении у вигляді арбітражного застереження і арбітражного компромісу.
Процесуально-правовим наслідком дійсного ар-арбітражного угоди виступає виняток юрисдикції держав-ного суду. Це означає, що в разі звернення однієї із сторін спору до суду в порушення арбітражної угоди, суд зобов'язаний відмовитися від розгляду спору, визнавши себе не-компетентним. У юридичній науці та законодавстві розрізняють два види некомпетентності державного суду: абсолютну і відносну. Абсолютна некомпетентність означає, що у разі звернення до суду однієї з сторін спору за наявності дійсної арбітражної угоди суд за своєю ініціативою повинен визнати себе некомпетентним і відмовити в
12 Ашера Д. Міжнародний арбітражний суд МТП / / Господарство і право. 1996. № 10. С. 162-166.
Порушенні цивільного судочинства по даній справі. На даній позиції стоїть законодавство Китаю, Угорщини, Чехії, Словаччини і ряду інших країн. Відносна некомпетентність припускає, що в разі звернення до суду однієї з сторін спору за наявності арбітражної угоди суд при-знає себе некомпетентним тільки при заяві відводу. Ні-подання до суду заперечень проти судового розгляду спору тією стороною, до якої пред'явлено позов в суді, розцінюється як мовчазне визнання компетенції державного суду і відмова від укладеного раніше арбітражної угоди. Відносна некомпетентність державного суду закріплена в законодавстві більшості держав, у тому числі і Росії. Так, відповідно до Закону 1993 суд, до якого подано позов з питання, що є предметом арбітражної угоди, повинен, якщо будь-яка із сторін попросить про це не пізніше подання своєї першої заяви по суті спору, припинити провадження і направити сторони до арбітражу, якщо не знайде, що угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконане (п. 1 ст. 8).
 Міжнародні договори в галузі комерційного арбит-ража передбачають, що при відвід державного суду на підставі наявного арбітражної угоди суд вирішує питання про наявність або дійсності арбітражної угоди. Так, Нью-Йоркська конвенція 1958 говорить про те, що суд Договірної Держави, якщо до нього надходить позов з питання, щодо якого сторони уклали арбітражну угоду, повинен, на прохання однієї зі сторін, направити сторони до арбітражу, якщо не знайде, що згадана угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконане (п. 3 ст. II). Європейська конвенція 1961 р. більш детально зупиняється на цьому питанні і містить спеціальну статтю VI «Підсудність державним судам». Конвенція вказує, що відведення державного суду з непідсудності, заснований на наявності арбітражної угоди і заявлений в державному суді, в якому порушено справу однією із сторін в арбітражній угоді, повинен бути заявлений під загрозою втрати права за пропуском строку до або в момент подання заперечень по суті позову в залежності від того, чи розглядає закон країни суду такий відвід як питання процесуального чи матеріального права (п. 1 ст. VI).
 При винесенні рішення з питання про наявність або дійсності арбітражної угоди державні суди Договірних Держав, в яких піднято це питання, повинні будуть керуватися, якщо питання стосується правоздатності сторін, законом, який до них застосовується, а з інших питань:
 законом, якому сторони підпорядкували арбітражну угоду;
 при відсутності вказівок на цей рахунок - законом країни, в якій має бути винесено рішення;
 при відсутності вказівок на закон, яким сторони підпорядкували арбітражну угоду, і якщо в той момент, коли це питання представлений на дозвіл державного суду, неможливо встановити, в якій країні має бути винесено арбітражне рішення, - законом, застосованим відповідно до колізійної норми державного суду, в якому порушено справу (п. 2 ст. VI).
 Якщо одна зі сторін в арбітражній угоді подала заяву з проханням про арбітраж, то державний суд, в який може в подальшому звернутися інша сторона з позовом з того ж предмета чи питання про відсутність, недійсності або втрату чинності арбітражною угодою, повинен відкласти винесення рішення з питання про компетенцію арбітражного суду до тих пір, поки арбітражний суд не винесе рішення по суті справи, оскільки у державного суду немає достатньо істотних підстав для відступу від цього правила (п. 3 ст. VI).
 Питання про те, чи володіє арбітраж компетенцією для вирішення конкретного міжнародного комерційного спору, вирішується самим арбітражем. Це може бути зроблено відразу ж після його формування або ж у рішенні, винесеному по суті спору. Крім того, навіть у разі визнання себе компетентним, арбітраж не вправі вийти за межі своєї компетенції, визначеної в арбітражній угоді. Російський Закон 1993 прямо вказує, що третейський суд (арбітраж) може сам прийняти постанову про свою компетенцію, в тому числі за будь-яких заперечень щодо наявності або дійсності арбітражної угоди. Для цієї мети арбітражне застереження, що є частиною договору, повинно трактуватися як угода, що не залежить від інших умов договору. Рішення третейського суду про те, що договір нікчемний, не тягне за собою в силу закону недійсність арбітражного застереження. Заява про відсутність у третейського суду компетенції може бути зроблена не пізніше подання заперечень щодо позову. Призначення стороною арбітра або її участь у призначенні арбітра не позбавляє сторону права зробити таку заяву. Заява про те, що третейський суд перевищує межі своєї компетенції, має бути зроблено, як тільки питання, яке, на думку сторони, виходить за ці межі, буде поставлено в ході арбітражного розгляду. Третейський суд може в будь-якому з цих випадків прийняти заяву, зроблену пізніше, якщо він визнає затримку виправданою (п. 1-2 ст. 16).
 Ще більш детальне правове регулювання питання про компетенцію арбітражу міститься в Європейській конвенції 1961 р. Конвенція передбачає, що відведення арбітражного суду будь-який з сторін по непідсудність повинен бути заявлений в арбітражному суді не пізніше подання відповідної стороною своєї позовної заяви або своїх заперечень по суті справи, якщо цей відвід грунтується на відсутності або недійсності арбітражної угоди або втрати ним сили.
 Якщо він грунтується на тому, що поставлене питання перевищує повноваження арбітра, то як тільки буде поставлено в ході арбітражного процесу питання, яке, на думку висуває заперечення сторони, виходить за межі компетенції арбітра. Заява про відвід, зроблене на пізніших стадіях арбітражного процесу, може бути задоволено, якщо ар-арбітражного суд знайде причину прострочення поважною. Возра-ження проти компетенції арбітражного суду, що не висунуті у встановлені терміни, не можуть бути висунуті на більш пізній стадії арбітражного процесу, а також у державному суді при зверненні до нього з проханням про розгляд справи по суті або про виконання арбітражного рішення, якщо тільки ці заперечення не стосуються таких питань, збудження яких не надається вільним розсуд сторін в силу закону, застосовного арбітром, або відповідно в силу закону, що підлягає застосуванню компетентним державним судом згідно колізійної нормі країни суду. Рішення арбітра про пропуск строку може бути оскаржено в державному суді. Арбітражний суд, проти якого заявлено відвід про непідсудність, не повинен відмовлятися від розгляду справи і має право сам винести рішення з питання про свою компетенцію або про наявність чи дійсності арбітражної угоди або угоди, складовою частиною якої ця угода є, з тим, однак , що вказане рішення арбітражного суду може бути згодом оскаржене в компетентному державному суді відповідно до закону країни суду (ст. V).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Арбітражна угода"
 1. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ
    арбітражного розгляду; мови арбітражного розгляду; правил арбітражного розгляду; кількості арбітрів та їх кваліфікації; права (або норм права), застосовного до арбітражного розгляду. Таким чином, міжнародний комерційний арбітраж - це третейський суд, постійно діючий або спеціально створений в кожному конкретному випадку, основною метою якого є
 2. 2. АРБІТРАЖНА УГОДА
    арбітражного застереження в договорі або у вигляді окремої угоди (ст. 7 Закону РФ). Існують два види арбітражних угод: арбітражних обмовка і арбітражний компроміс. Арбітражне застереження є однією з умов і, отже, складовою частиною міжнародного комерційного контракту. Арбітражне застереження включається в текст контракту на стадії його розробки і підписання, коли про
 3. Тема 18. МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ
    арбітражних рішень. Нормативні акти Закон РФ «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 7.07.93 / / Російська газета від 14.08.1993 Література Ануров В. Юридична природа міжнародного комерційного арбітражу. М., Проспект. 2000. Ерпилева Н. Міжнародний комерційний арбітраж: сучасні проблеми теорії та практики / / Арбітражний і цивільний процес. 2002. № 1. Єфремов Л. Статус
 4. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
    арбітражну процедуру розгляду спору, сторони міжнародного комерційного контракту можуть довірити вирішення їх розбіжностей арбітрам, які будуть обрані ними самими; оскільки сторони знаходяться в різних державах, законодавство яких часом виходить з правових концепцій, що мають у своїй основі різні традиції і культуру, вони зазвичай не схильні звертатися до національних судів, хоча
 5. Види міжнародного комерційного арбітражу. Інституційний арбітраж у Франції, Швеції і Великобританії.
    арбітражній угоді сторін спору, які самі визначають правила процедури розгляду спору в такому арбітражі. Зазвичай це робиться шляхом прямого відсилання до вже існуючих міжнародних документів рекомендаційного характеру - Арбітражним регламентом ЄЕК ООН 1966 р.10 і Арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ 1976 г.11 У практиці торгового арбітражу перевага віддається інституційному
 6. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати (Arbitration Institute, Stockholm Chamber of Commerce).
    арбітражним органом при Стокгольмської Торгової палаті (Швеція) і функціонує з 1917 р. Інститут розглядає в рік близько 100 справ, що відносяться до категорії міжнародних комерційних спорів, і має широку популярність у всьому світі. Інститут діє на підставі Регламенту, що включає в себе розділ про організацію Інституту і Арбітражний регламент, які визначають склад і організаційну
 7. 4. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
    арбітражного рішення, винесеного на території держави, відмінного від того, де витребовується його визнання і виконання. Від цього в кінцевому рахунку залежать ефективність всього арбітражного розгляду і справедливе задоволення матеріальних вимог сторін. У міжнародне право визнання і виконання іноземного арбітражного рішення можливо за двома підставами: в силу
 8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
    арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права. Система і склад арбітражних судів РФ. Стадії арбітражних процесу. Поняття і класифікація принципів арбітражного процесуального права. Судоустройственние принципи, їх характеристика. Судочинного принципи, їх характеристика. Значення і
 9. 37. Способи вирішення зовнішньоекономічних спорів, що випливають з контрактів
    арбітражного та судового способів вирішення зовнішньоекономічних спорів і вибрати той, який вважатимуть більш кращим. Переваги арбітражу полягають, по-перше, в його порівняльної дешевизні (розгляд спору в арбітражному порядку обходиться сторонам дешевше, ніж в суді), по-друге, у більш високої кваліфікації тих, хто вирішує спір (арбітраж - це, як правило, фахівці з
 10. 38. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
    арбітражні суди, засновані при торгових (торгово-промислових) палатах або арбітражних асоціаціях різних країн, рассматрівающіе'спори на основі своїх регламентів (правил виробництва справ); ізольований, який створюється спеціально для розгляду спору по конкретній справі. Після того як суперечка розглянутий і рішення винесено, ізольований арбітраж припиняє існування. Цей арбітраж
© 2014-2022  ibib.ltd.ua