Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право Україна → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

38. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу


Світова практика знає два види арбітражу:
інституційний, постійно діючий; сюди відносяться арбітражні суди, засновані при торгових (торгово-промислових) палатах або арбітражних асоціаціях різних країн, рассматрівающіе'спори на основі своїх регламентів (правил виробництва справ);
ізольований, який створюється спеціально для розгляду спору по конкретній справі. Після того як суперечка розглянутий і рішення винесено, ізольований арбітраж припиняє існування. Цей арбітраж не має адміністративного апарату і будь-яких правил, що регулюють арбітражний процес.
Арбітраж (як інституційний, так і ізольований) засновує своє рішення за цивільно-правових спорів на нормах права, керуючись при виборі закону колізійними нормами. Кожна з цих норм користується поняттями і термінами своїх (національних) цивільних кодексів. У нормах одноманітно лише словесні вирази, але не зміст колізійних норм різних країн.
У практиці ряду країн (Франція, ФРН та ін.) існує арбітраж так званих "дружніх посередників", які виносять рішення з мотивів справедливості. Такий арбітраж передбачений Європейською конвенцією про зовнішньоторговельний арбітраж 1961
Якщо сторони обрали інституційний арбітраж, то в контракті повинні бути зазначені його повне найменування та місцезнаходження.
Якщо ж обраний арбітраж ad hoc, то слід обумовити спосіб його утворення.
До арбітражу ad hoc слід звертатися лише в крайньому випадку. Наприклад, у ситуації, коли сторони не можуть вибрати який-небудь постійно діючий арбітражний орган або при істотних розбіжностях щодо складу якого-небудь арбітражного суду.
Арбітражна угода (у тому числі і включена в угоду арбітражне застереження) має юридичної самостійністю щодо цієї угоди (контракту). Дійсність арбітражної угоди не залежить від дійсності того контракту, до якого воно відноситься. Компетенція арбітражного суду не може бути оскаржена шляхом однієї лише посилання на те, що даний контракт недійсний або втратив чинність.
У багатьох країнах при укладанні арбітражної угоди закон вимагає дотримання письмової форми. Однак за законодавством ряду країн (наприклад, Данії, Швеції) для арбітражних угод письмова форма не обов'язкова, допустима і усна форма. Вона може випливати з торгових звичаїв, у той час як третейський запис повинна бути здійснена в письмовій формі і підписана обома сторонами.
Відповідно до законодавства арбітражна угода має бути укладена у письмовій формі і належним чином підписана. На арбітражна угода поширюються норми, що регулюють порядок оформлення зовнішньоторговельних операцій.
Арбітражна угода - результат узгодження волі сторін. Сфера дії арбітражного угоди залежить від вираженого в ньому наміри сторін передати той чи інший спір на розгляд до арбітражу, отже, без відповідної угоди сторін арбітраж не компетентний вирішити суперечку. Арбітраж, компетенція якого визначається сторонами в угоді, не вправі вийти за межі покладених на нього повноважень. Шляхом укладення угоди сторони вправі обмежити загальну компетенцію арбітражу, передбачену в статуті і положенні про нього.
Іноді компетенція різних арбітражів визначається в одному і тому ж арбітражному угоді залежно від виду спору, що обумовлено специфікою тих чи інших товарів.
Процесуально - правовим наслідком укладення дійсної арбітражної угоди є виключення юрисдикції державного суду по конкретній справі і можливість сторін звернутися до арбітражу для вирішення виниклого спору. Підпорядковуючи суперечки юрисдикції арбітражу, сторони тим самим виключають їх з підсудності судів.
Юридична сила арбітражної угоди може бути виражена в двох формах. У більшості країн наявність такої угоди є необхідною, але ще недостатньою умовою для того, щоб була виключена компетенція державного суду. Якщо, незважаючи на існування арбітражної угоди, одна зі сторін пред'явить позов до суду до іншої сторони, що бере участь в арбітражній угоді, з того самого спору, то остання може, вказавши на наявність арбітражної угоди, просити суд припинити справу виробництвом.
Приступаючи до розгляду справи по суті, арбітраж вирішує питання про те, правомочний він проводити розгляд по даному питанню.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 38. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу "
 1. Тема 18. МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ
  види міжнародного комерційного арбітражу. Арбітражна угода. Міжнародний комерційний арбітраж в РФ. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. Нормативні акти Закон РФ «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 7.07.93 / / Російська газета від 14.08.1993 Література Ануров В. Юридична природа міжнародного комерційного арбітражу. М., Проспект. 2000. Ерпилева Н.
 2. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  понять, що відносяться до міжнародного комерційного ар-бітражу, в тому числі понять арбітражу та арбітражного злагоди-шення (ст. I). Велике практичне значення мають положення, що регулюють формування арбітражу у випадку, коли сторо-ни передбачили розгляд спорів не в постійно дійству-ющем арбітражному органі, а в «ізольованому» арбітражі, створюваному тільки для вирішення конкретного
 3. КОНТРОЛЬНІ Питання до заліку з дисципліни «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки. Участь прокурора в арбітражному процесі. Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів. Поняття судового представництва, види представи-тва, повноваження представника (у тому числі оформлення). Поняття позову, його елементи і види. Процесуальні засоби
 4. Зміст
  поняття і види 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції 77. Порівняльна реклама 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці 80. Санкції за недобросовісну
 5. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 6. ЗМІСТ
  види 51 Підвідомчість справ арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам 60 4. Поняття підсудності, її види 63 РОЗДІЛ 5. Суб'єкти арбітражних процесуальних правовідносин 68 Поняття та класифікація суб'єктів арбітражних процесуальних правовідносин 68 Суд як обов'язковий суб'єкт арбітражного
 7. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітраж-них судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 8. Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003
  поняття і принципи арбітражного процесу, підвідомчість і підсудність справ, учасники арбітражного процесу, позов, докази, судові витрати, процесуальні строки, позовну виробництво в суді першої інстанції, апеляційне, касаційне, наглядове провадження, провадження з перегляду судових актів за нововиявленими обставинами, провадження у справах за участю іноземних
 9. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ
  міжнародних комерційних спорів за допомогою міжнародного арбітражу на сьогоднішній день майже ні у кого в світі не викликає сумнівів. Навіть у тих регіонах світу, де визнання міжнародного арбітражу довгий час практично було відсутнє - наприклад, в деяких країнах Латинської Америки («Доктрина Кальво»), відбулися радикальні зміни в цій області, в результаті чого там були прийняті
 10. 2. АРБІТРАЖНА УГОДА
  понять законодавства і права. Одні автори вважають, що законодавство включає і право, і міжнародні договори, в яких бере участь РОСІЯ; на думку інших - міжнародні угоди не входять до право РФ. Нам видається, що міститься у формулюванні ст. 15 Конституції РФ термін «правова система» логічно ширше поняття права, вони співвідносяться як ціле і частина. Правова система -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua