Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

39. Правова регламентація міжнародного комерційного арбітражу


Регламентація міжнародного комерційного арбітражу має місце в трьох областях:
- в угодах сторін, встановлюють компетенцію арбітражного суду вирішувати виникаючі між ними суперечки;
- у сфері національного права держав;
- в галузі міжнародних відносин.
У міжнародно-правовій практиці вперше норми про визнання і приведення у виконання арбітражних рішень були включені в Конвенцію про компетентність судів та про приведення у виконання рішень у цивільних справах, укладену між Францією і Швейцарією 15 червня 1869 .
Наприкінці XIX - початку XX століть стали вживатися зусилля, спрямовані на уніфікацію правового регулювання арбітражу на багатосторонній основі. Норми про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень були передбачені в Договорі про міжнародний процесуальному праві 1889. Договорі про приведення у виконання іноземних актів, підписаних або ратифікованих незначною кількістю держав американського континенту.
Найбільш масштабною спробою міжнародно-договірної уніфікації питань арбітражу стали Женевські угоди (Протокол про арбітражних застереженнях від 24 вересня 1923 року i Конвенція про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень від 26 вересня 1927 року).
Женевський протокол 1923 був підписаний 23 державами. Він дозволив проблему визнання державами третейських угод. Женевська конвенція 1927 мала факультативний характер по відношенню до Протоколу. Учасником Конвенції могло бути тільки держава - учасниця Протоколу. Поява Женевської конвенції було пов'язано з виниклою необхідністю розробки документа, що дозволяє виконання рішень на території інших держав.
Нью-Йоркська Конвенція про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень 1958 є основним правовим актом світового масштабу в галузі міжнародного арбітражного процесу. Вона виходить за межі великих міжнародних і господарських систем і є відкритою для приєднання до неї дуже великої кількості держав.
Нью-Йоркської Конвенції, в порівнянні з Женевською Конвенцією, введено ряд спрощень в галузі визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень. Насамперед, в основу цієї Конвенції закладені принципи визнання та приведення у виконання всіх іноземних арбітражних рішень, а не тільки рішень, винесених на території країни-учасниці.
Далі, Нью-йоркська Конвенція ясно визначила перелік причин для відмови у виконанні рішення, при цьому тягар доведення поклала на бік, проти якої рішення винесено.
Нью-Йоркська Конвенція повністю охопила проблематику арбітражу, так що подальші міжнародні акти могли лише розвивати і доповнювати цю тему.
Підвищенню ефективності правового регулювання арбітражу сприяла і сприяє Європейська "Конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж" 1961 року, що є прикладом регіональної уніфікації інститутів арбітражного провадження. У преамбулі Конвенції передбачено, що вона покликана сприяти розвитку європейської торгівлі шляхом усунення, у міру можливості, деяких труднощів у функціонуванні зовнішньоторговельного арбітражу у відносинах між фізичними та юридичними особами різних європейський країн.
Європейська Конвенція є своєрідним доповненням Нью-Йоркської Конвенції, обидва документи створюють контур системи права в галузі міжнародного комерційного арбітражу.
Конвенція ввела цільну коллизионную норму для визначення застосовуваного права щодо оцінки дійсності арбітражної угоди, відповідно до якої правоздатність сторін укладати арбітражні угоди повинна оцінюватися згідно з так званим "персональному" праву кожної зі сторін.
Конвенція уніфікувала також формальні передумови дійсності арбітражної угоди, відповідно до яких угода має бути укладена у письмовій формі, підписана обома сторонами або міститися в обміні листами, телеграмами, повідомленнями по телетайпу.
Особливістю Європейської Конвенції є врегу-лювання окремих питань провадження справ в арбітражі. Так, передбачено право іноземних громадян бути арбітрами. Особливий інтерес представляють положення, що встановлюють порядок формування арбітражного складу і визначення місця і правил арбітражу, зокрема про те, що сторони на свій розсуд можуть передати суперечки на дозвіл постійного арбітражного органу чи арбітражу ad hoc.
Для колишніх соціалістичних країн важливе значення має Московська Конвенція про дозвіл арбітражним шляхом цивільно-правових спорів, що випливають з відносин економічного і науково-технічного співробітництва, підписана 26 травня 1972 в Москві представниками країн-членів Ради економічної взаємодопомоги. Однак дана Конвенція має ряд значних порушень основоположних принципів арбітражу: свободи волевиявлення сторін, розгляду спору в третейському суді тільки за наявності угоди сторін і т.д.
Слід зазначити, що Україна, не будучи членом РЕВ, не підписувала і не приєднувалася до Московської Конвенції 1972 р. і з першого дня створення міжнародного комерційного арбітражу в Україні її не застосовувала.
Крім названих вище Конвенцій, заслуговує на увагу "Міжамериканська Конвенція про міжнародний комерційний арбітраж" 1975 р., відома як "Панамериканська Конвенція". Значною мірою Конвенція повторює положення Нью-йоркської Конвенції. Разом з тим в ній вводиться новий принцип про те, що з метою виконання арбітражного рішення, винесеного в державі - учасниці Конвенції, дане арбітражне рішення має силу остаточного судового рішення.
Велике значення в справі уніфікації правил арбітражної процедури має діяльність інститутів ООН і насамперед Комісії ООН з права міжнародної торгівлі. Так, в рамках ООН було розроблено "Типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ" 1985 р., текст якого Генеральною Асамблеєю ООН рекомендований як зразок для арбітражного законодавства.
На основі "Типового закону про міжнародному комерційному арбітражі ЮНСІТРАЛ" на сьогоднішній день прийняті національні акти у багатьох країнах, а в багатьох державах йдуть приготування до їх прийняття.
Особливе значення мають також міжнародні Регламенти ЮНСІТРАЛ, Європейської економічної комісії (ЄЕК), а також ЕКАДВ (Економічної комісії ООН для Азії і Далекого Сходу), розроблені під егідою ООН.
"Арбітражний Регламент ЮНСІТРАЛ" 1976 р. з метою гармонізації міжнародних економічних відносин рекомендується використовувати як регламенту для спеціального арбітражу (ad hoc) як найбільш прийнятний для країн з різними правовими, соціальними та економічними системами.
Якщо "Регламент ЮНСІТРАЛ" носить універсальний характер, то Регламент ЄЕК та Правила ЕКАДВ розроблялися, як видно з їх найменування, для регіонального застосування. Як і Регламент ЮНСІТРАЛ, Регламент ЄЕК та Правила ЕКАДВ регулюють процедуру арбітражу ad hoc.
Сторони можуть змінювати окремі положення Регламенту, що прямо передбачено в деяких з них (Регламент ЮНСІТРАЛ і Регламент ЄЕК). Таким чином, юридична сила Регламенту носить договірний характер.
Важливе значення для розвитку міжнародного комерційного арбітражу має діяльність у сфері арбітражу, здійснювана міжнародними неурядовими організаціями. До найбільш авторитетним міжнародним неурядовим організаціям відносяться:
Міжнародна торгова палата в Парижі. Палата
вже в 1923 році створила постійно діючий арбітражний суд;
Міжнародна рада з комерційного арбітражу.
Рада представляє собою групу приватних осіб, що складається з 25 фахівців з різних країн, яких об'єднує ідея популяризації та розвитку міжнародного комерційного арбітражу. Кожні два роки Рада організовує користуються великою популярністю конгреси і семінари з питань арбітражу. Крім того, редагує два дуже відомих видання: Щорічник комерційного арбітражу (Yearbook Commercial Arbitration) та Довідник з комерційного арбітражу;
Міжнародна федерація установ комерційного арбітражу. Федерація включає до свого складу 74 постійно діючих судна та інші арбітражні установи з усіх країн світу;
Американська арбітражна асоціація і деякі інші організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 39. Правова регламентація міжнародного комерційного арбітражу "
 1. Зміст
  правового регулювання 2. Метод правового регулювання інвестиційної діяльності 3.Управление у сфері інвестиційної діяльності 4. Розвиток правового регулювання інвестиційної діяльності 5. Джерела правового регулювання інвестиційної діяльності 6.Інвестіціонние правовідносини 7. Види інвестицій 8. Правові питання оцінки, визнання і реєстрації інвестицій 9. Правові
 2. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  правових норм покликана обслуговувати систему арбітражних судів, але і зі ступенем розвитку джерел цієї галузі права. Норми арбітражного процесуального права, закріплені у федеральних законах, є кодифікованими, визначають постадійне розвиток процесу, складають галузеву частина системи права. Норми арбітражного процесуального права визначають специфіку збудження, рассмотренія3
 3. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ
  правових і головним чином торгових угод, а також включають у себе «іноземний елемент» в тій чи іншій формі. У науці міжнародного приватного права досить довго велися дискусії про юридичну природу арбітражу і його місце в системі юрисдикційних органів. Проаналізувавши висловлені різними вченими думки з даного питання, Н. Ерпилева виділила три основні точки зору. Договірна
 4. 2. АРБІТРАЖНА УГОДА
  правова система »логічно ширше поняття права, вони співвідносяться як ціле і частина. Правова система - це цілісна єдність правових норм національного права. Формою вираження права є закони та інші правові акти. Термін «норми права», очевидно, ширше терміна «законодавство». Під терміном «законодавство» зазвичай розуміється сукупність актів вищих органів державної влади та
 5. 3. МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД ПРИ ТПП РФ
  правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін спору знаходиться за кордоном, а також спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об'єднань та організацій, створених на території Російської Федерації, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори С
 6. 4. ВИЗНАННЯ І виконання іноземних арбітражних рішень
  правової процедури, в якій розглядається як заяву стягувача, так і заперечення боржника, що отримала назву екзекватури (execuatur). Дана процедура застосовується у відносинах між державами, які, як правило, не пов'язані спільним економічним простором і мають суттєві відмінності у змісті правових систем. Такий порядок встановлено, наприклад, Конвенцією 1958 року в
 7. Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права
  правову допомогу у цивільних і кримінальних справах. М., 1988. Угода про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності держав - учасниць СНД від 20.03.92 / / Господарство право. 1992. № 8 Фурсов Д. Галузь арбітражного процесуального права в системі права / / Законодавство і економіка. 1999. № 1. Господарське право. М., 1970. Шерстюк В. Загальні положення
 8. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  правової діяльності арбітражного суду розгляд справ зводилося б до нескінченних спорах щодо дотримання процесуальних прав і обов'язків, тобто до процесуальним питань, але не до розв'язання суті справи. Щоб уникнути цього, арбітражний процесуальний закон визначає, хто може звернутися до суду і від кого приймаються заяви, встановлює перелік підвідомчих
 9. Обмовка про застосовне право.
    правових джерел зовн-неторговой діяльності поставила проблему вибору права, при-менімого до регулювання конкретних зовнішньоекономічних правовідносин, суть якої полягає у відповіді на питання, яке матеріальне право застосовувати до зовнішньоекономічних операціях: російське, право іноземного контрагента або загальне (міжнародне торгове) законодавство 1. Загальним правилом про застосовне право
 10. 2. Рішення третейського суду. Виконання рішення третейського суду
    правовим актам і не порушує прав і законних інтересів інших осіб. Зміст мирової угоди викладається в рішенні третейського суду. Рішення третейського суду вважається прийнятим в місці третейського розгляду і в день, коли вона підписана третейськими суддями, що входять до складу третейського суду. Рішення третейського суду викладається у письмовій формі і підписується третейськими суддями,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua